Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Vrchlický, Ochotnická div. jednota

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1909
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1939
Působení: 190x, 191x, 192x, 193x
1909-1939 prvním spolkem s výhradně div. činností Ochotnická DJ Vrchlický .

Soubor založilo třináct mladých nadšenců ve věku 14 – 16 let. Byli to – Mrázek, Huňáček, Matějka, Purer, Míšenský, Dokulil, Škorpík, Dufek, Musil, Zelenka, Dvořák a Eliška Petzová. Záhy se k nim přidali starší zkušení ochotníci.
Režiséři – Mrázek, Huňáček, Sedlák, Raušal, Skála a Charvát. Kmenoví herci: Klema, Ella, Helena a Olga Petzovy, Kl. Sedláková, Fixová, Koutková, Rychnovská, Krčál, Nováček, Procházka, JarošJareš, Huňáček, Chaloupka, Skála aj.
Předsedové: Ant. Mrázek, - Leopold. Smrž st., - Frant. Nováček, - Václav Sedlák, Jan Huňáček, - Dr. Václav Papoušek, - Vinc. Bohm.

1905–1907 zahájili divadelní činnost, ještě před oficielním ustavením ODJ Vrchlický, představeními pro děti. Představení provozovali v domě Ant. Jocha
První inscenací Burská Růženka, hru napsali členové souboru Ant. Mrázek, a Jan Huňáček pod dojmem právě skončené burské války v Jižní Africe podle povídky ze soudobého kalendáře. Hrálo se asi 10 x po celé prázdniny.

1909 - mladíci sepsali stanovy ODJ a místodržitelství v Brně je schválilo.
1909 – o Vánocích E. Pešková: Poklad, 3. představení B. Dowská: Zlaté časy.
Hrálo se na jevišti Měšťanské besedy - v Národním domě, v době 1. světové války, kdy byl zabrán Nd, hrálo se v domě Katolických tovaryšů a po postavení Moravia Bia (později kino Svět) i tam.
1916 - Jar. Vrchlický: Noc na Karlštejně.
1917 Skružný: To byla noc, Horáková: Žena legionářova.

Od 1917 hrála OJ v nově postaveném kině Moravia s jevištěm upraveným pro divadlo.

1920 - 27. a 28. 10. Michaelis: Revoluční svatba, 20. a 21. 11. Krejčí: Půlnoc; Mečíř: Noc v Bastile.

1921 se přistěhovala do Třebíče pí Reisingerová, jedna ze sester Petzových, pův. profesionální herečka, pomohla k rozkvětu činnosti Vrchlického a rozvoji schopností jeho členů.
1921 Balák: Terna, režie J. Huňáček, Maria: Lichoběžník, j. h. M. Winklerová z Prahy, Svítidla, Jirásek: Kolébka - k autorovým, sedmdesátinám, hl. role Huňáček, Petzová, Procházka, Hais-Týnecký: Beraniborský pán, režie J. Huňáček, Rittner: V malém domku, režie prof. J. Jareš, Vrchlický: Rabínská moudrost.
1922 Štech: Třetí zvonění, Šrámek: Měsíc nad řekou, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Mahen: Ulička odvahy, Hilbert: Jejich štěstí, Stroupežnický: Naši furianti, Kňourek, Bláha: Švik nešťastný švec, Kňourek: Jiříkovy housle, Rolland: Vlci.
1923 Šrámek: Léto, Kratochvíl: Eva ze Závořic, Maeterlinck: Stilmondský starosta.
1924 Gogol: Ženitba, Šrámek: Soud, Jesenská: Devátá louka, Jirásek: gero.
1925 Plumlovská: O dobrém království, Ziegloserová:Cácorka, Bozděch: Světa pán v županu, Sokol-Tůma: Pasekáři, Šamberk: Jedenácté přikázání, Jirásek: M.D. Rettigová, Schäffer: Čajová panenka, Žuk: Mez, Preissová: Jaro v podzámčí, Michaelis: Revoluční svatba, Maison Grünwald.
Do 1926 OJ vypravila 157 her, z dobového pohledu vesměs literárně cenných.
1926 Mečíř: Noc v Bastille, Nejedlý: Vlastencové z Boudy, Štěpánek: Čech a Němec, Herrmann: U snědeného krámu, Jirásek: Vojnarka, Štolba: Ach, ta láska, Tyl: Strakonický dudák, Kvapil: Oblaka.
1927 Lorde, Chaine: Náš pan farář, Langer: Grand hotel Nevada, Kopta: Revoluce, Scheinpflugová: Zabitý, Horký: Baťoch, Tyl: Pražský flamendr, Slavíková: Jak Rezka přišla do rodiny, Bernášek, Vrbský: Šofér, Langer: Grand hotel Nevada, Novák: Svědomí, Kńourek: Bláha Švik, nešťastný švec.
1928 Grubiňski: Milenci - účinkovali členové ND Praha E. Vrchlická, J. Vojta a J. Kohout. Jirásek: Lucerna, Šrámek: Ostrov veliké lásky,
Kvapil: Princezna Pampeliška, Dunning-Abot: Broadway, Neill: Anna Christie, Sardau: Madame Sans-Gêne, Rakous: Modche a Rézi, Balák: Jak se Jirka králem stal, Patrný: Muži nestárnou, Grubinski: Milenci, Šamberk: Jedenácté přikázání,
1928 třebíčským ochotníkům prodána "půda pod nohama" jeviště ze sálu v Národním domě, kde s nimi vystupovala mj. Eva Vrchlická, Otilie Sklenářová-Malá atd. Svízelná situace, na pronájem kina Moravia chyběly peníze.
1929 Medek: Plukovník Švec (j.h. Vojta a Karen), Piskoř: Bouračka, Arnold, Bach: To neznáte Hadimršku, Kopta: Jejich lidská tvář, Langer: Grand hotel Nevada , Werner: Srdce na uzdě.

1930 pí Reisingerová přešla do nově ustaveného divadelního odboru Sokola, 1934 zemřela. S ní tam přešel i herec Jan Charvát.
1931 Vojkov: Láska na venkově, Pagnol: Malajský šíp, Vrbský: Ať vás nevykradou, Stroupežnický: Paní mincmistrová, Piskoř: Komedie plná otců, Werner: Právo na hřích, Štěpánek Vrbský: Ať vás nevykradem, Hrníček štěstí, Ridley: Půlnoční vlak, předseda Vincenc Böhm, režisér Antonín Skála.
1932 Shakespeare: Večer tříkrálový, Vosper: Pěkné vyražení, Scheinpflugová: Okénko, Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, Pagnol: Fanny, Daniel: Láska a sport, Šubert: Jan Výrava, Kasper: Pěkné vyražení, Götzová: Nový Mercadet.
1934 Vrchlický členem Horáckého okrsku ÚMDOČ.
1934 k 25. výročí založení Vrchlického z popudu okrsku vybudována v Národním domě nová scéna - Městské divadlo Třebíč, aby měly kde hrát i menší spolky.
Jednatelem a režisérem ODJ Vrchlický Antonín Skála (Dle Charváta posléze také člen DO Sokola, který se přičinil o to, aby se rozběhla serie divadelních škol a seminářů.)
Herecky ztvárnil desítky postav. Z nejvýznamnějších rolí: Michal v Lucerně, Pecka v Jedenáctém přikázání, dr. Plavec v Rettigové, Divíšek v Jiráskově Otci, Vocílka ve Strakonickém dudáku, hrabě v Zakletém zámku, Zmrzlík ve Večeru tříkrálovém, Michalčík v Janošíkovi, Fiala v Našich furiantech, Jozífek v J. K Tylovi, apatykář v Jiráskově Kolébce.
Věnoval se také režii. Z význačnějších režijních prací: Vojnarka, Bejvávalo, Jiříkovy housle, Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka, Mrtvé moře, Směry života, Šamberkova Rodinná vojna aj.
Místopředsedou po určitý čas Miloš Zeibert, který tu i režíroval.
1935 Wenig: K Betlému, Tyl: Paní Marjánka, matka pluku, Synek: Noční služba, Skružný: Macíčkova dovolená, Dokulil: Zkamenělá bába Alruna, Bok: Zvířátka a loupežníci, předseda Vincenc Böhm, režie Miloš Ziebert.
1936 Dokulil: Zakletá bába Alruna.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

1939 vlivem vnitřních neshod i politických událostí Ochotnická divadelní jednota Vrchlický zanikla.
1939 do DJ Tyl připojena DJ Vrchlický (Tyl od ní zakoupila a převzala i její fundus).
1939 vystoupení z ÚMDOČ.
Bibliografie:
HUŇÁČEK, Jan: Ochotnická jednota Vrchlický v Třebíči od 1909 do 1939. Psáno 1956. In: Šlépěje kultury západní Moravy č. 4. Uspořádali St. Štěpánková a R. Zejda.´Třebíč, MěKS 1993, s. 38-40.

CHARVÁT, Jan - KOUKALOVÁ, Pavla: Počátky divadla na Třebíčsku. In: Šlépěje kultury západní Moravy č. 4. Uspořádali St. Štěpánková a R. Zejda.´Třebíč, MěKS 1993, s. 11-19.

SKÁLA, Ant. dle pamětí K. Raušala: Příspěvek k dějinám ochotnického divadla v Třebíči a okolí, s. 5-6, strojopis.

VE SLUŽBÁCH Thalie II, kap. Tomu věnec budiž dán, Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ, Antonín Skála, Třebíč, str. 108 -109.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, 1934, s. 44.

Jeviště, divadelní týdeník, roč. I., 2. 12. 1920, č. 48, s. 552.
Jeviště 1921, č. 4, s. 63, č. 7, s. 111, č. 28, s. 447, č. 51, s. 776.
Československé divadlo 1925, č. 14, 2. str. ob., č. 17, s. 272.

Československé divadlo 1928, č. 16, s. 256, č. 17, s. 272, č. 19, s. 303.
Archivy:
Státní okresní archiv Třebíč:
Název fondu (sbírky): Ochotnická divadelní jednota Vrchlický Třebíč
Časový rozsah: 1917-1935
Metráž: 0,16 bm (z toho nic není zpracováno)
Tematický popis: Seznamy členů výboru, divadelní plakáty, výstřižky z novin o spolku, texty her s režijními poznámkami.
Archivní pomůcky
KOCINOVÁ M.: OCHOTNICKÁ DIVADELNÍ JEDNOTA VRCHLICKÝ TŘEBÍČ 1925-1935. Prozatímní inventární seznam, 1963, s. 3, ev.č. 80.
Plakáty 1921 - 1930

Související Obrázky

Charvát Jan
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, blahopřání Vrchlický Třebíč, 1928
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, žádost Vrchlického Třebíč, 1929
Skála Antonín, 1919
Třebíč, Jiráskův okrsek, F. F. Šamberk: Josef Kajetán Tyl, 1926
Třebíč, Jiráskův okrsek, jednatelská zpráva, přehled souborů okrsku,  1927
Třebíč, ODJ Vrchlický, výkazy o činnosti souboru, 1926
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Příspěvek k dějinám ochotnického divadla v Třebíči a okolí, s. 5., strojopis
Třebíč, Příspěvek k dějinám ochotnického divadla v Třebíči a okolí, s. 6, strojopis
Třebíč, Tyl, korespondence souboru, sloučení spolků Vrchlický a Tyl, 1939
Třebíč, Vrchlický a Palacký, U snědeného krámu - plakát, 1926
Třebíč, Vrchlický, Bláha Švik nešťastný švec, 1922
Třebíč, Vrchlický, Jan Výrava - plakát
Třebíč, Vrchlický, jednatelská zpráva, 1935
Třebíč, Vrchlický, Jiříkovy housle, 1922
Třebíč, Vrchlický, korespondence spolku
Třebíč, Vrchlický, korespondence spolku
Třebíč, Vrchlický, korespondence, 1934
Třebíč, Vrchlický, Lucerna, 1918
Třebíč, Vrchlický, Lucerna, 1918
Třebíč, Vrchlický, Madame Sans Gene, 192x
Třebíč, Vrchlický, Měsíc nad řekou, 1922
Třebíč, Vrchlický, Noc na Karlštejně, 1918
Třebíč, vrchlický, přehled funkcionářů, 1909-1937
Třebíč, Vrchlický, přehled funkcionářů, 1910-1928
Třebíč, Vrchlický, Rabinská moudrost, 1921
Třebíč, Vrchlický, Revoluční svatba – plakát, 1920
Třebíč, Vrchlický, Revoluční svatba, 1920
Třebíč, Vrchlický, Revoluční svatba, 1920
Třebíč, Vrchlický, Sen karnevalové noci, 1929
Třebíč, Vrchlický, složení výboru spolku, 1930
Třebíč, Vrchlický, Stilmondský starosta, 1923
Třebíč, Vrchlický, výkaz o činnosti souboru , 1931
Třebíč, Vrchlický, výkaz o činnosti souboru, 1934
Třebíč, Vrchlický, výkaz o činnosti souboru, 1935
Třebíč, Vrchlický, výkaz o činnosti, 1927
Třebíč, Vrchlický, výkaz o činnosti, 1932
Třebíč, Vrchlický, výkazy o činnosti souboru, 1926 - 1927
Třebíč, Vrchlický, výlet soubru, 1920
Třebíč, Vrchlický, vystoupení z ÚMDOČ, 1939
Třebíč, Vrchlický, zápis ve spolkovém katastru o vzniku, 1909
Třebíč, Vrchlický, zápis ve spolkovém katastru, 1850-1945
Třebíč, Vrchlický, Ženitba - plakát, 1924
Třebíč, Vrchlický, Zlatá kniha 1917-1929


Mapa působení souboru - Vrchlický, Ochotnická div. jednota

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Skála Antonín, 1919
Třebíč, Vrchlický, přehled funkcionářů, 1910-1928
Třebíč, Vrchlický, Zlatá kniha 1917-1929
Třebíč, Vrchlický, zápis ve spolkovém katastru o vzniku, 1909
Třebíč, Vrchlický, Jiříkovy housle, 1922
Třebíč, Vrchlický, Ženitba - plakát, 1924
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, blahopřání Vrchlický Třebíč, 1928
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, žádost Vrchlického Třebíč, 1929
Charvát Jan
Třebíč, Vrchlický, Sen karnevalové noci, 1929


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.