Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl, ODJ / Československé státní dráhy

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1924
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1955
Působení: 192x, 193x, 194x, 195x
1924 12. října - vznikla Ochotnická divadelní jednota Tyl, původně jako lidové divadlo pro nejširší vrstvy.
Protože nehrála ochotnické divadlo v Třebíči sama, uváděla zpočátku lidový repertoár, aby se prosadila do povědomí veřejnosti.

Na první schůzi spolku byl zvolen prvním předsedou Adolf Smrž, jenž se posléze uplatňoval v charakterních i komických rolích a vyrostl v jednoho z nejoblíbenějších herců ve městě. Brzy se v souboru začal věnovat také režii.
Z významných rolí: Vávra v Maryši, Laco v Její pastorkyni, Valenta v Paličově dceři.
Z význačných Smržových režijních prací: Radúz a Mahulena, Majitel hutí, Její pastorkyňa, Maryša, Červený mlýn, Oblaka, Páni.
Věnoval se rovněž výchově mladých ochotnických herců.
Prvním místopředsedou byl v počátcích činnosti Fr. Caha, jednatelem Fr. Veškrna, členy výboru Frant. Simon, Fr. Roupcová, Ad. Tvarůžek, Jar. Zlatuška, Fr. Kolouch, Boža Mejzlíková, Karel Pejzl, Jar. Brabec a Boža Cahová.

Poté dlouholetým jednatelem i předsedou Miloš Zeibert, který tu i režíroval a hrál. Vytvořil přes 300 charakterních i komických postav.
Z významnějších rolí: Pecka v Jedenáctém přikázání, Lebduška ve Žních, Kýral ve Výravovi, Divíšek v Otci, Bábovka v Rodinné vojně, Hlubina v Měsící nad řekou, Lízal v Maryši, Vocilka ve Strakonickém dudáku, Kulich ve Vdavkách Nanynky Kulichovy, Mudroněk v Krupičkově Majestátu aj.
Šíře postav, které ztvárnil, dokazuje všestrannost jeho hereckého talentu. Uplatnil se i jako režisér a organizátor vzdělávacích kurzů pro členy spolku.
1925 přijat do ÚMDOČ. Uv. Maison Grünwald (Kottov).
1926 Viková-Kunětická: Representantka domu, režie Zeibert; Uhlíři, Divná židla, Ochrana kojenců, Horst: Svět bez mužů
1927 Plumlovská: Honza v zakletém zámku, Horáková: Páni, Šíma: Obr a Paleček, Skružný: Macíčkova dovolená, de Flis (Ant. Fencl): Jeho kočička, Molnár: Právní zástupce, Oběť, Souboj.
1928 Šamberk: Jedenácté přikázání.
1929 Šamberk: Jedenácté přikázání, Fllis: Jeho kočička.

1933 Šamberk: Jedenácté přikázání.
1934 členem Horáckého okrsku ÚMDOČ.
1935 Lichtenberg: Komu Bůh dá úřad, Uhlířová: Zlatý lupínek, Langer: Jízdní hlídka.
1936 valnou hromadou zvolen stávající předseda Adolf Smrž (1924-1936), Langer: Jízdní hlídka.
1937 Na svatou Annu, Nestroy: Lumpacivagabundus, Předsedou Miloš Ziebert.
1938 Plumlovská: Honza v zakletém zámku, Hermann: Vdavky Nanynky Kulichovy, Šamberk: Palackého třída 27..
1939 do DJ Tyl připojena DJ Vrchlický (Tyl od ní zakoupila a převzala i její fundus), Faster: Pražské švadlenky, Tyl: Paličova dcera.

1940 přijat do ÚMDOČ, Mrštíkové: Maryša, Němcová: Babička, Neohrožený Mikeš, Stroupežnický: Naši furianti, Plumlovská: Honza v zakletém zámku, Hermann: Vdavky Nanynky Kulichovy, Preissová: Její pastorkyňa, Šamberk: Palackého třída 27., Piskoř: Tulácké dobrodružství, Baldessari-Plumlovksá: Jura, Makuš: Neohrožený Mikeš.
1941 F. F. Šamberk: Palackého třída 27., Kvapil: Oblaka, Werner: Červený mlýn, Štěpánek: Nezbedný bakalář; do souteže o postup na XI. JH přihlášena inscenace: Mrštíkové: Maryša, Viková-Kunětická: Representantka domu, Plumlovská: Zvířátka a Petrovští, Jura, Němcová: Neohrožený Mikeš, Piskoř: Bouračka.
Počátkem 40. let 20. století město Třebíč propůjčilo Tylu titul Městského divadla.
1942 Dokulil: Zkamenělá bába Alruna, Lehár: Země úsměvů, režisérem Adolf Smrž.
1943 předsedou spolku Jan Dokulil, řídící učitel ve výslužbě, jednatelem Miloš Zaibert, Dokulil: Zkamenělá bába Alruna, Lehár: Veselá vdova, Země úsměvů, Mrštíkové: Maryša.
1943 60 činných členů a 26 přispívajících,
Soubor za okupace patřil k nejaktivnějším spolkům ÚMDOČ.
1944 Piskáček: Perle panny Serafínky, předsedou Antonín Smrž, režisérem Antonín Žamberský.
1945 člen Horáckého okrsku ÚMDOČ v Třebíči, Tyl: Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka, Dokulil: Zkamenělá bába Alruna, Werner: Červený mlýn, režisérem Antonín Žamberský.
1946 Piskáček: Perle panny Serafínky, Tyl: Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka, Lužanský: Praha je naše, předseda Jan Dokulil.
1947 Fořt: Z českých mlýnů.
1948 Fořt: Z českých mlýnů, Šíma: Šípková růženka, Mařík, Brožík: Tulák, Šamberk: Palackého třída 27..
1949 - D. C. Faltis: Stanice Gordian. Účast na Divadelním ochotnickém festivalu Horáckého okrsku ÚMDOČ, Třebíč - 2. místo v I. skupině, Stroupeřnický: Naši furianti.

1950 soubor Tyl začleněn do ZK Československých státních drah.
1950 Mableye: Bubny míru, Šamberk: Palackého třída 27., Hlávka: Benátská maškaráda, Plumlovská: Honza v zakletém zámku, Vrchlický: Noc
na Karlštejně.
1951 Mrštíkové: Maryša, Šíma: Šípková Růženka, Bernášková: Šeherezáda, Sedláček: Iris, Mableye: Bubny míru.
1952 Tyl: Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka, Průcha: Krakonošova medicína, Goldoni: Komedie o vějíři, Tyl: Kutnohorští havíři, Gogol: revizor, Freyer: Ztracená pozice.
1953 Fischerová: Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Ostrovský: Výnosné místo, Tři zlí bratři, Molière: Jíra Danda aneb Chudák manžel, Vrchlický: Noc na karlštejně, Aladin a kouzelná lampa.
1954 Goldoni: Poprask na laguně, Jirásek: Kolébka, Molière: Jíra Danda aneb Chudák manžel, Klicpera, Macháček: Ženichové, Štěpánek: Berounské koláče.
1955 Fredro: Dámy a husaři, Šafránek: Kudy kam, Schoe: Čokoládový hrdina.
Bibliografie:
CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 158.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 136, 336-336.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, 1934, s. 44.

Československé divadlo 1925, č. 3, s. 47, č. 12, 2. str. ob..

České divadlo 1940, č. 8, s. 159; č. 10, s. 191.
České divadlo 1941, č. 1, s. 19.
Archivy:
Jihlava, Státní okresní archiv:
Jihlava, Klicpera, ka 5, č. 39-44, korespondence spolku -
SEZNAM členů Horáckého okrsku ÚMDOČ, 1945

Třebíč, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Ochotnická divadelní jednota Tyl Třebíč
Časový rozsah: 1924-1955
Tematický popis: Neúplná korespondence, některá oznámení divadelních představení, některé zápisy ze schůzí, pozvánky na schůze.
Archivní pomůcky
KOCINOVÁ M.: OCHOTNICKÁ DIVADELNÍ JEDNOTA TYL TŘEBÍČ 1924-1955. Prozatímní inventární seznam, 1960, s. 4, ev.č. 68.
Okresní národní výbor, povolování představení, Ka 118 - 123
Třebíč, Tyl 1924-1951, Ka 536
Spolkový katastr, 1850-1945

Související Obrázky

Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, Třebíč, bodové hodnocení uvedených představení na přehlídce, 1949
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, Třebíč, okrsková divadelní přehlídka, 1949
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, Třebíč, okrsková divadelní přehlídka, hodnocení souborů, 1949
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, festival v Třebíči, 1950
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, festival v Třebíči, 1950
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Horácký okrsek ÚMDOČ Třebíč - zápis, 1944
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Horácký okrsek ÚMDOČ Třebíč – zápis, 1944
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Horácký okrsek ÚMDOČ Třebíč – zápis, 1945
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, žádost spolku Tyl Třebíč, 1941
Třebíč, Horácký okrsek ÚMDOČ, Kniha protokolů 1946 - 1949
Třebíč, Horácký okrsek ÚMDOČ, Kniha protokolů 1946–1949
Třebíč, Horácký okrsek ÚMDOČ, korespondence, prezenční listina, 1948
Třebíč, Horácký okrsek, Divadelní festival – plakát, 1949
Třebíč, Horácký okrsek, novinový článek - hodnocení přehlídky, 1949
Třebíč, Horácký okrsek, přehled činnosti souborů, Třebíč, Tyl, 1940-1941
Třebíč, Jiráskův okrsek, jednatelská zpráva, přehled souborů okrsku,  1927
Třebíč, Okresní národní výbor, povolování představení, 1946
Třebíč, Okresní národní výbor, povolování představení, 1946
Třebíč, Okresní národní výbor, povolování představení, 1947
Třebíč, Okresní národní výbor, povolování představení, 1948
Třebíč, Okresní národní výbor, povolování představení, 1948
Třebíč, Okresní národní výbor, povolování představení, 1948
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1939
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1939
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1939
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1939
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1940
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1940
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1940
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1940
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1940
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1940
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1940
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1940
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1940
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1940
Třebíč, Okresní úřad, povolování představení, 1940
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Přehledy inscenací souborů a návrhy scén, 1920-1954
Třebíč, Tyl, bodové hodnocení přehlídky, 1949
Třebíč, Tyl, bodové hodnocení přehlídky, 1949
Třebíč, Tyl, Bubny míru, 1950
Třebíč, Tyl, Chudák manžel, 1953
Třebíč, Tyl, Chudák manžel, 1953
Třebíč, Tyl, Iris - program, 1951
Třebíč, Tyl, Jeho kočička, 1927
Třebíč, Tyl, kniha zápisů 1924 -1936
Třebíč, Tyl, kniha zápisů 1924 -1936
Třebíč, Tyl, kniha zápisů 1937-1946
Třebíč, Tyl, korespondence souboru, sloučení spolků Vrchlický a Tyl, 1939
Třebíč, Tyl, Noc na Karlštejně, 1950
Třebíč, Tyl, Perle panny Serafinky, 1946
Třebíč, Tyl, přehled funkcionářů, 1924-1936
Třebíč, Tyl, přehled funkcionářů, 1925-1926
Třebíč, Tyl, přehled inscenací dle M. Zieberta
Třebíč, Tyl, přehled inscenací dle M. Zieberta
Třebíč, Tyl, přehled inscenací dle M. Zieberta
Třebíč, Tyl, spolkové stanovy, 1924
Třebíč, Tyl, výkazy o činnosti souboru, 1926 - 1928
Třebíč, Tyl, žádost o registraci spolku, 1924
Třebíč, Tyl, zápis ve spolkovém katastru o vzniku, 1924
Třebíč, Tyl, zápis ve spolkovém katastru, 1850-1945
Třebíč, Tyl, Zlatá kniha
Třebíč, Tyl, Ztracená posice, 1952


Mapa působení souboru - Tyl, ODJ / Československé státní dráhy

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Třebíč, Tyl, žádost o registraci spolku, 1924
Třebíč, Tyl, spolkové stanovy, 1924
Třebíč, Tyl, kniha zápisů 1924 -1936
Třebíč, Tyl, Jeho kočička, 1927
Třebíč, Tyl, Perle panny Serafinky, 1946
Třebíč, Tyl, Bubny míru, 1950
Třebíč, Tyl, Noc na Karlštejně, 1950
Třebíč, Tyl, Ztracená posice, 1952
Třebíč, Horácký okrsek, Divadelní festival – plakát, 1949
Třebíč, Tyl, Zlatá kniha


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.