Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Mladá scéna / JKP

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1979
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1988
Působení: 197x, 198x
1979 založil mladý učitel Jar. Dejl, který se přistěhoval do Třebíče s pětiletou zkušeností z vodňanského DS Šupiny, dal za pomoci St. Štěpánkové a Marie Nejedlé dohromady skupinu mladých nazvanou
DS Mladá scéna a působící v JKP.

1980 - podle pohádky J. Lady: Byl jednou jeden drak, režie Jaroslav Dejl, a s ní postoupili až na NP divadel hrajích pro děti, která se konala v Ostravě-Porubě. Zaujala vyhraněná profilace souboru, nadšení a elán mladých, hudebnost (původní hudba Milana Nohy, pohybová kultura, bezprostřednost, nápaditá režie , výrazná práce s textem, metaforičnost práce se scénou a rekvizitou. A. Urbanová inscenaci hodnotila jako bujnou kolektivní hru s prvky recese. Do roku 1981 dosáhla 21 repríz.

Zpočátku hrál pouze pro děti, v divadle pro děti dosáhl výborných výsledků, teprve po dvou letech hrál i pro dospělé.

1980 - Vítězslav Nezval: Z mého života, hráno i 1981, 3 reprízy.
1980 - Josef Lada: Bubáci a hastrmani, hráno do 1982, 20 repríz.
1980 - Josef Lada, Alex Koenigsmark: Byl jednou jeden drak, r. Jaroslav Dejl. Účast na Znojemském stromě pohádek - 3. cena, zvláštní cena i. Trnkové za bezprostřední komediální výkon v postavě Babáčkové a Jaroslavu Dejlovi za režijní přínos a za herecký výkon v rolích Krále Lojzy a Děděčka Habaděje. Účast na OP amatérských divadelních souborů, Čáslavice. Účast na KP divadelních a loutkářských souborů, Třebíč - 1. místo ve své kategorii.
1981 - Josef Lada, Alex Koenigsmark: Byl jednou jeden drak, r. Jaroslav Dejl. Účast na 6. NP DS hrajících pro děti v Ostavě-Porubě - cena Jaroslavu Dejlovi za režijní a pedagogické vedení a za herecký výkon v rolích Krále a Děděčka.
1981 - O. Syrovátka - Jar. Dejl: Zuzančiny pohádky, účast na KP Třebíč, do 1983 21 repríz.
1981 - Josef Lada–Jana Weberová–Ivan Bednář: Bubáci a hastrmani, r. Jaroslav Dejl. Účast na OP amatérských divadelních souborů, Trnava. Účast na Znojemském stromě pohádek - 2. místo, cena za nejlepší ženský herecký výkon Ivaně Trnkové za postavu Pulce, zvláštní cena Ivaně Noskové za postavu Hejbabky.
1982 - DS Mladá scéna JKP, Jiří Pálka: Jak bylo čertům v pekle zima; Zdeněk Kozák: Český Honza; O. Syrovátko - J. Dejl: Zuzančiny pohádky (Písmenko M, Kočka Dudla, ...). Účast na OP amatérských divadelních souborů, Jemnice, Jaroměřice nad Rokytnou - režíroval J. Dejl, kolektivní cena souboru za dramaturgii, režii, herecké výkony a za originální inscenaci pro dětské diváky.
1982 - Frant. Voceďálek–J. Schmid: Nová komedie o Libuši, režie a úprava Jaroslav Dejl, účast na OP v Kloboukách, KP Třebíč - 2. místo, do 1983 9 repríz .
1982 - O. Syrovátka - F. Fals - J. Dejl: Zuzančiny pohádky, r. Jaroslav Dejl. Účast na KF divadelních souborů hrajících pro děti, Třebíč - vítězná inscenace - doporučení k postupu na NP v Ostravě-Porubě v r. 1983, cena OKS BV Třebíč souboru za inscenaci a cena Jaroslavu Dejlovi za scénář, výpravu a režii. Účast na Znojemském stromě pohádek - 1. cena a putovní cena Znojemský strom.
1983 - F. Voceďálek–J. Schmid: Nová komedie o Libuši, r. a úprava Jaroslav Dejl. Účast na KP Blanenská dílna, Blansko - 2. místo.
1983 - Jaroslav Dejl: Cirkus pana Zvěřiny, r. Jaroslav Dejl. Účast na Znojemském stromě pohádek - vítěz festivalu - hlavní a putovní cena "Znojemský strom pohádek". Účast na KP Třebíč, do 1986 27 repríz.
1984 - Eva Hanžlíková: Čert, Káča a beránkové, r. J. Dejl. KP Třebíč, 7 repríz . Účast na Znojemském stromě pohádek - Cena dětského diváka.
1984 - franc. anonym: O věrném milování Aucassina a Nicoletty, KP Blansko, 1984-1986 8 repríz.
1984 - franc. anonym, Aujezdský: O věrném milování Aucassina a Nicoletty, r. Jaroslav Dejl. Účast na Setkání amatérských divadelních souborů Vysočiny, Havlíčkův Brod. Účast na ObP Českolipský divadelní podzim - cena souboru za kolektivní tvořivý přínos na inscenaci a cena Jaroslavu Dejlovi za režii, scénu a kostýmy.
1984 - Matteo Bandello: Moje žena, tvoje žena. Do 1986 6 repríz.
1984 - F. Voceďálek: Nová komedie o Libuši, r. a úprava Jaroslav Dejl. Účast na ObP Divadelní červen, Lysá nad Labem.
1984 - Jaroslav Dejl: Cirkus pana Zvěřiny, r. Jaroslav Dejl; Eva Hanžlíková: Čert, Káča a beránkové, r. Jaroslav Dejl. Účast na ObP Divadelní červen, Lysá nad Labem. Účast na KF divadelních souborů hrajících pro děti, Třebíč (obě inscenace).
1985 - Matteo Bandello: Moje žena, tvoje žena, r. Jaroslav Dejl. Účast na KP Blanenská dílna, Blansko - cena diváka.
1985 - Josef Kainar, Zlatovláska, 3 reprízy.
1986 - Carlo Gozzi, Zelenavý ptáček, hráno i 1987, 5 repríz.
1986 - SKP, M. Bandello: Moje žena, tvoje žena, r. Jaroslav Deyl. Účast na Setkání amatérských divadelních souborů Vysočiny, Havlíčkův Brod.
1987 - Hanna Januszewská – Jaroslav Dejl: Malý tygr, r. Jaroslav Dejl. Účast na KP Zlaté slunce, Zlín - čestné uznání soubor za inscenaci, návrh na NP Dospělí dětem, Stráž pod Ralskem. Účast na NP Stráž pod Ralskem - cena souboru za inscenaci a J. Dejlovi za inscenační práci, nejúspěšnější soubor; Jiráskův Hronov, KDL Kaplice, do 1988 celkem 32 repríz.
1988 - Hanna Januszewská (překl. V. Renč), Z. Červený, Jaroslav Dejl: Malý tygr, r. Jaroslav Dejl. Účast na Rampa, Praha. Účast na KP Třešťské divadelní jaro. Účast na Divadelní máj, Krnov. Účast na NP JH v doplňkovém programu. Účast na Dnech Varšavy v Praze. Účast na OP Divadlo dětem, Mělník. Účast na ObP Českolipský divadelní podzim. Účast na FEMAD Libice n. C.

Mladá scéna se rozpadla 1988 (odchod členů na VŠ).
Bibliografie:
CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 278, obr. s. 278: Josef Lada - Alex Koenigsmark: Byl jednou jeden drak, Mladá scéna Třebíč, režie, scéna Jaroslav Dejl, hudba a texty písní Milan Noha, 1980.

DEJL, Jaroslav: Čas prožitý s divadlem aneb něco o Mladé scéně a Dramatickém klubu Třebíč. Třebíč, nakl. Bene, 2009.

DEJL, Jaroslav: Jmenuji se Jaroslav Dejl. In: Šlépěje kultury západní Moravy č. 4. Uspořádali St. Štěpánková a R. Zejda.´Třebíč, MěKS 1993, s. 61-65.

ZBOŘILOVÁ, Libuše: Tvůrčí činy nechyběly. Amatérská scéna 1985, č. 7, s. 4-5.
Archivy:
kART: Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Soukromý archiv Jaroslav Dejl, Třebíč, Mladá scéna, Kronika souboru (viz Alba):
Jemnice, Jaroměřice nad Rokytnou, OP amatérských divadelních souborů, 1982 - Vše pro firmu, Zuzančiny pohádky; Zuzančiny pohádky - Písmenko M, Kočka Dudla;
Dny Varšavy v Praze, součástí Přehlídka českých ochotnických souborů hrajících hry polských autorů, 25.-29. září 1988, program, 2 plakáty;
Ostrava-Poruba, Dospělí dětem, NP - hra dospělých (zpráva z přehlídky);
Divadelní zápisky 1985 - Divadelní zpravodaj: Představujeme (Jaroslava Dejla) - viz Obrázky.
Třebíč, Mladá scéna, Bubáci a hastrmani, 1981 - album;
Třebíč, Mladá scéna, Cirkus pana Zvěřiny, 1983 - album, viz Alba.

Související Osobnosti

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

58. Jiráskův Hronov,  1988. Úspěšná reprezentace (Třebíč, Mladá scéna - Malý tygr). Jiskra, týdeník OV KSČ a ONV Třebíč, 24.8.1988.
Blansko, Blanenská dílna, KP JmK - program, 1985
Čáslavice, OP amatérských divadelních souborů, o. Třebíč, 1980
Česká Lípa, Českolipský divadelní podzim 1984
Česká Lípa, Českolipský divadelní podzim 1984
Divadelní zápisky, Jaroslav Dejl, 1985
Dny Varšavy v Praze, součástí Přehlídka českých ochotnických souborů hrajících hry polských autorů, 25.-29. září 1988
Jemnice, Jaroměřice nad Rokytnou, OP amatérských divadelních souborů, 1982
Jemnice, Jaroměřice nad Rokytnou, OP amatérských divadelních souborů, 1982
Jemnice, Jaroměřice nad Rokytnou, OP amatérských divadelních souborů, 1982
Lysá nad Labem, Divadelní červen 1984
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Ostrava-Poruba, Dospělí dětem, NP, 1980
Rampa, duben 1988 – plakát přehlídky
Stráž pod Ralskem, Dospělí dětem - program, 1987
Stráž pod Ralskem, Zpravodaj Národní přehlídky Dospělí dětem - představení poroty, 1987
Třebíč, Čas prožitý s divadlem
Třebíč, Dramatický klub, Byl jednou jeden drak, 1980
Třebíč, Dramatický klub, Malý tygr, 1987
Třebíč, KF divadelních souborů hrajících pro děti 1982
Třebíč, Mladá scéna JKP, O věrném milování Aucassina a Nicoletty, 1984
Třebíč, Mladá scéna, Bubáci a hastrmani, 1981
Třebíč, Mladá scéna, Byl jednou jeden drak, 1980
Třebíč, Mladá scéna, Čert, Káča a beránkové, 1984
Třebíč, Mladá scéna, Čert, Káča a beránkové, Okresní přehlídka amatérských divadelních souborů 1984 - program
Třebíč, Mladá scéna, Cirkus pana Zvěřiny, 1983
Třebíč, Mladá scéna, kronika souboru
Třebíč, Mladá scéna, Malý tygr - záznam v kronice souboru o účasti na akci Dny Varšavy v Praze, 1988
Třebíč, Mladá scéna, Malý tygr, 1987
Třebíč, Mladá scéna, Malý tygr, foto Stráž pod Ralskem, Dospělí dětem, 1987
Třebíč, Mladá scéna, Malý tygr, Mělník, Divadlo dětem, 1988
Třebíč, Mladá scéna, Malý tygr, o souboru ve Zpravodaji, Stráž pod Ralskem, NP Dospělí dětem, 1987
Třebíč, Mladá scéna, Malý tygr, ocenění Jaroslavu Dejlovi, 1987
Třebíč, Mladá scéna, mimosouborová činnost, 1981
Třebíč, Mladá scéna, Moje žena, tvoje žena, 1985
Třebíč, Mladá scéna, Nová komedie o Libuši, 1982
Třebíč, Mladá scéna, Nová komedie o Libuši, Blansko, Blanenská dílna, KP Jihomoravského kraje, 1983
Třebíč, Mladá scéna, O mluvící kočce Drdle, Třebíč, KP Jihomoravská přehlídka angažovaných pořadů ZUČ, 1982
Třebíč, Mladá scéna, úspěchy souboru, 1980-1981
Třebíč, Mladá scéna, Z mého života, 1980
Třebíč, Mladá scéna, zájezd do Hronova, 1980
Třebíč, Mladá scéna, Zelený ptáček, 1986
Třebíč, Mladá scéna, Zlatovláska, 1985
Třebíč, Mladá scéna, Zuzančiny pohádky, 1982
Trnava, OP amatérských divadelních souborů, 1981
Zlín, Zlaté slunce podruhé. Čs. loutkář 1987, č. 9
Zlín, Zlaté slunce, výsledky, ocenění, 1987
Znojmo, Znojemský strom pohádek 1981
Znojmo, Znojemský strom pohádek 1982
Znojmo, Znojemský strom pohádek 1987 - zpravodaj č.1


Mapa působení souboru - Mladá scéna / JKP

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Třebíč, Dramatický klub, Byl jednou jeden drak, 1980
Třebíč, Mladá scéna, Z mého života, 1980
Třebíč, Mladá scéna, zájezd do Hronova, 1980
Třebíč, Mladá scéna, Bubáci a hastrmani, 1981
Třebíč, Mladá scéna, Nová komedie o Libuši, 1982
Třebíč, Čas prožitý s divadlem
Třebíč, Mladá scéna, Zuzančiny pohádky, 1982
Třebíč, Mladá scéna, kronika souboru
Třebíč, Dramatický klub, Malý tygr, 1987


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.