Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Národní jednota severočeská

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1912
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1938
Působení: 191x, 192x, 193x
Dramatický odbor Národní jednoty severočeské Obrnice
1912 - 8. 4. - L. Anzengruber: Sedlák křivopřísežník, úlohy byly obsazeny dobře a herci se snažili. Plánována hra Jana Poláčka Trestanci na Špilberku, otázkou div. referenta bylo, zda se vejde na malé jeviště s nedostatečným vybavením.
1920 členem Ladeckého okrsku ÚMDOČ
1922 16 členů, vlastní jeviště, 9 představení.
1925 divadelní výstava v Souši.
1933 Právo na hřích (Werner) - režie V. Hrubý, Fidlovačka, neb, Žádný hněv a žádná rvačka (Tyl),

1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
Bibliografie:
SÝKORA, Slavomír: zpracoval informace pro MČAD dle seznamů ochotnických souborů ONV Most 1946-1956. Rkp. pro MČAD 1998. PC ART. Viz Místa/Okresy/Most/Texty.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 75.


Věstník divadelního ochotnictva českého severu 1933, č. 8, s. 4.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 15, 20. 5. 1912, s. 191.
Archivy:
KOCOUREK, Lubomír, PhDr.: Ladeckého okrsek Most, souhrn informací dle fondu Státní okresní archiv Most, 1976.

Jihlava, Státní okresní archiv, Jihlava, Klicpera, ka 11, č. 83-92, plakáty

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Praha, Národní archiv, DNM.

Související Obrázky

Souš, Tyl, Pamětní spis I. divadelní výstavky, 1925


Mapa působení souboru - Národní jednota severočeská

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Souš, Tyl, Pamětní spis I. divadelní výstavky, 1925