Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Divadlo pracujících, Metra, DS ZK ROH / Divadlo v klubu Metra

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1948
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1994
Působení: 198x, 199x
1948 z DS Sokol (viz samostatné heslo) ustaveno Divadlo pracujících n. p. Metra Blansko.
V Divadle pracujících Metra vedle režiséra Richarda Polanského nová generace herců a režisér Jiří Polášek (od 1955).

I kvalitní soubor opery a operety se 40členným orchestrem a dirigentem Jindř. Dryšlem (jako dirigent blanenské opery a operety působil přes 40 let).
Repertoár DS ZK ROH Metra měl vysokou úroveň, z oper a operet Blodek, Smetana, J. Strauss, Millöcker.
1954 - J. Strauss: Cikánský baron, účast na CP LUT DS ve strojírenství v Brně.
1955-1992 v režii J. Poláška vybraná dramaturgie.
1955 Čapek: Matka, v titulní roli Helena Lisá, Kornel Dušan Kráčmer, Jiří Vojta Mareš, Petr Karel Čejka, Toni Milan Hradil.
Hrálo se v sokolovně.
C. Millöcker: Žebravý student, opereta, v titulní roli ing. E. Blata.
Dále Nezval: Manon Lescaut, režie Polášek, scéna Hruška, hudba Vlast. Hemzal.
1957 Goldoni: Sluha dvou pánů.

1960 G. Figueiredo: Liška a hrozny, čistá otevřená scéna, poprvé v Blansku šité kostýmy Evy Kupové, původní hudba Sv. Novák.
1960 také L. Leonov: Zlatý kočár, režie Polášek, E. Kráčmarová jako Marie Sergejevna, Mir. Novotný jako Karajev a K. Kupa v roli pluk. Berjozkina.
Poté kabarety s jazzovou kapelou Dixie - J. Suchý, J. Šlitr, J. Tuwim, J.R. Pick, J. Lec a Sl. Mroźek.
1962 soubor v sokolovně skončil, přestěhoval se do bývalého Dělnického domu - ZK ROH ČKD.
1962 - v prosinci zde poprvé Nezval: Milenci z kiosku, scéna a kostýmy E. Kupová.
1963 - S Š: hudební revue Jonáš a tingl tangl.
196x Niccolo Machiavelli: Mandragora.

1970 Zdeňka Horynová: Zkoušky čerta Belínka.
1971 - V a W: Caesar, Bulvu a Populuse hráli Miloš Novotný a Josef Hemzal, choreografie O. Pilátová,
1972 - Gogol: Revizor jako „hra o strachu“ – velký divácký ohlas.
1974 - Goldoni: Poprask na laguně, režie a scéna Polášek, Isidor J. Hemzal, Fortunáto Treska Adolf Musil.
1974 - DS ZK ROH Metra, Goldoni: Poprask na laguně, r. Jiří Polášek. Účast na Letovice, OP - cenu za režii, M. Melenovská, A. Boreša, M. Kuchta obdrželi cenu za hudbu.
1975 - poprvé muzikál - Nejkrásnější válka Vl.Renčína, Jindřicha Brabce a H. Čihákové. Hudbu nastudoval a řídil Ant. Boreš, souznění s dobou, velký úspěch.
1975 - DS V. Nezvala ZK ROH Metra, V. Renčín a J. Brabec: Nejkrásnější válka, r. Jiří Polášek. Účast na Letovice, OP.
1976 - N. V. Gogol: Ženitba v úpravě F. Jakubce, J. Poláška, P. Svobody, V.Š. Vrtěla, s písněmi, hudba: J. Fuksa, orchestr řídil A. Boreš.
1976-1984 v činnosti citelné pauzy:
1977 - Čapkové: Ze života hmyzu, "mysterium o hmyzu a nejen o něm" se songy na texty J. Tuwima, F. Hardekopfa, Ch. Morgensterna, J. Kainara, V. Holana ad, zpívané Fr. Jakubcem.
1977 - bratři Čapkové: Ze života hmyzu, r. a úprava Jiří Poláček. Účast na Letovice, OP.
1978 - Blansko, Divadlo V. Nezvala ZK ROH Metra, Grigorin Gorin: Zapomeňte na Hérostrata, r. Jiří Polášek. Vítěz II. Festivalu sovětských divadelních her Jihomoravského kraje. Účast na Letovice, OP.
1979 - Jiří Voskovec: Těžká Barbora, režije Jiří Polášek, od tohoto roku dlouhodobá spolupráce s hudebníkem Milošem Librou – 11 uvedených inscenací, 4x zpracoval semaforskou látku, 4x byl sám autorem hudby, 3x připravil scénickou hudbu jiného autora.

1980 - J. Suchý a J. Šlitr: Vyvěste fangle, r. Jiří Polášek, hud. nastudování Miloš Libra. Účast na Letovice, OP - ocenění J. Polášek za režii, ing.Jaroslav Charvát, Vlad. Vrtěl za herecký výkon, Miloš Libra za hudbu.
1981 - Vítězslav Nezval: Milenci z kiosku, režie Jiří Polášek - též invenční kostýmní a scénografické řešení (umístění konstruktivistickx jednoduché scény doprostřed sálu), také jeden z dvojice komentátorů - spolu s Fr. Jakubcem. Herecká složka si zachovává potřebnou básnivost a půvab - především Helena I. Vrtělové a Benjamin E. Hofmana. Účast v krajské přehlídce v Blansku.
1982 - únor - Bohumil Hrabal: Taneční hodiny pro starší a pokročilé aneb BAMBINI DI PRAGA, r. Jiří Polášek, hudeb. nastudování dobových šlágrů M. Libra. Účast Blanenská dílna.
1982 - Bohumil Hrabal: Bambini di Praga, r. Jiří Polášek. Účast na Letovice, OP - cena za režii a scénografii, Miloš Libr, diplom za hudbu, diplomem oceněni Vladimír Vrtěl, Libuše Munsterová a Eduard Hofman. Vybráni na mezikrajovou výběrovou soutěž do Úpice. Účast na Festival současné divadelní tvorby, Úpice.
1983 J. Šotola a Z. Potužil: Kuře na rožni, režie Jiří Polášek, na KP Blanenská dílna obdržel diplom KKS za scénografii.
1984-1992 spolupracoval se souborem Metra Blansko jako choreograf, posléze i jako spolurežisér, choreograf Petr Boria, absolvent VŠMU, pedagog JAMU.
První společnou inscenací byla
1984 - Suchý - Havlík: Elektrická puma, režie Polášek, hudební nastudování a orchestr řídil Miloš Libra. První uvedení 1984 nesmělo jako politicky podezřelé na Jiráskův Hronov (zakázáno rozhodnutím ÚV KSČ), představili je na FEMDu.
1985 na motivy Jaroslava Haška Z. Potužil: Výlet do Haliče, r. Jiří Polášek, choeografie Petr Boria, Vladislav Vančura: Rozmarné léto.
1986 - Poté inscenována a před uvedením zakázána Potužilova dramatizace Švejci.
1986 - Smoček: Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho (sporná dramaturgická úprava, včleňující do koncízního textu shakespearovské pasáže; invenční inscenace, dobrá herecká složka, zvl. Vladimír Vrtěl v titulní roli), režie a scéna Jiří Polášek, hudba Libra, pohybová spolupráce Boria, - 3. místo na KP Blanenská dílna. Účast na Mezikrajové přehlídce, Karolinka.
1986 - Ladislav Smoček: Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho, r. Jiří Polášek. Účast na Letovice, OP - diplomy: Jiří Polášek za režii a výpravu, V.Vrtěl za postavu Dr.Burkeho, L. Münsterová za postavu Svatavy, E.Hofman za postavu Tichého.
1987 - Suchý: Hra na dr. Johana Fausta Praha II, Karlovo nám. 40, režie Polášek, hudební nastudování Libra, choreografie Boria, hráno na JH.
1988 - březen - hra Petra Hackse Jarmark, režie Boria a Polášek, úspěšná na mnoha festivalech, nejreprízovanější inscenace souboru (na JH se nehrála pro úraz jednoho z představitelů).
1988 - Peter Hacks (překl. Eva Dlabačová): Jarmark, r. Jiří Polášek. Účast na KP amatérských divadelních souborů, Blansko - cena Miloši Librovi za hudbu.
1988 Divadlo ZK ROH Metra, 20 členů, vedoucí Jiří Polášek.
1989 - Peter Hacks - Jiří Polášek: Jarmark, r. Jiří Polášek a Petr Boria. Účast FRMOL, Havlíčkův Brod a na přehlídce Karlovarský Harlekýn. Účast NP JH - nesoutěžní, Vladimír Majakovskij: Příliš horká lázeň, r. Jiří Polášek, pohybová spolupráce Boria, díky okresnímu činiteli politický skandál po účasti na NP JH. Účast na Rampa, Praha. Účast na Branka – přehlídka nejvýznamnějších inscenačních počinů amatérského divadla, Praha-Stodůlky 1990.

1990 - duben - Voltaire (próza Candide): v dramatizaci Cziviše, Vostré a Vostrého KAN DID aneb HURÁ optimismus - režie P. Boria s Jiřím Poláškem, hudba M. Libra. Hlavní cena KP Blanenská dílna. Doporučení na JH. MUDr. Irena Vrtělová, cena za ženský herecký výkon. Jiří Polášek, cena za režii. Účast na Festival současné divadelní tvorby, Úpice.
1992 - Blansko, Divadlo v klubu Metra, vedoucí Jiří Polášek.
1992 - Suchý - Polášek - Havlík: Sladký život blázna Vincka, režie Jiří Polášek, hudební spolupráce M. Libra, hráli zbylí členové souboru Vl. Vrtěl, I. Vrtělová, H. Švábová, L. Münsterová, J. Foitová, M. Novotný, J. Polášek. Na KP cena a postup na NP Divadelní Třebíč a na KDP ve Vysokém nad Jizerou. Účast na NP Divadelní Třebíč.
1993 Jiří Suchý, Ferdinand Havlík, Jiří Polášek: Sladký život blázna Vincka, režie Jiří Polášek, hudební spolupráce M. Libra.

Více viz příloha: KNIES, Antonín: Blanenské divadlo 1892–1992.
Od 1995 jako Blanenské divadlo, o.s., viz.
Bibliografie:
CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 297, 317, 320, 402; obr. s. 317: Jiří Suchý, Jiří Šlitr: Elektrická puma, soubor Metra Blansko, režie Jiří Polášek, 1984.

DOSTÁL, Pavel: Nikdo nevue, co je revue? 2. ročník veseloherní přehlídky FRMOL, Havlíčkův Brod. AS 1989, č. 6, s. 7-9.

CÍSAŘ, Jan: Primus inter pares?. Amatérská scéna 1989, č. 7, s. 5-6. Referát z KP Jmk v Blansku. Foto: Blansko, Příliš horká lázeň.

DIVADLO a divadelnictví na Moravě. Knihy a články 1988-1992, soupis premiér a recenzí. Zprac. Ivana Planá. Olomouc, Brno, SVK 1993, s. 25.

EXNAROVÁ, Alena: Ohlédnutí za XXIII. Krakonošovým divadelním podzimem. Amatérská scéna 1993, č. 1, s.2-4, 4 fot. Referát.

HEJL, Emil - PROCHÁZKA, Zdeněk: Divadlo našeho domova. Blansko, OKS 1986, 177 s., 100 s. fotopříloha.

V. KARLOVARSKÝ Harlekýn. Amatérská scéna 1989, č. 8, 2. s. obálky. Foto:
Blansko, Jarmark
Kolín, Bylo či nebylo
Ústí nad Orlicí, Vicena

KNIES, Antonín: Blanenské divadlo 1892-1992. Blansko. Petr Müller 1992. 96 s., foto v textu. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 68.

POLÁŚEK, Jiří: Zrcadlo paměti. Osobní reflexe o činnosti Blanenského divadla. Město Blansko za přispění MUDr. Ireny Vrtělové a Roberta Nečase, 2022. 122 stran s početnou fotografickou dokumentací.

POLÁŠEK, Jiří: Zahrada paměti. In: Antonín Knies: Blanenské divadlo 1892-1992, s. 79-95.

SCHEJBAL, Milan: Jižní Morava "to jistí". AS 1992, č. 7, s. 2-3.

ZÁVODSKÝ, Vít: Blansko jubilejní a úspěšné. AS 1992, č. 7, s. 4-5. Foto: Blansko, Sladký život blázna

ZÁVODSKÝ, Vít: Bilance jihomoravských ochotníků. AS 1990, č. 8, s. 6-7.

ZÁVODSKÝ, Vít: Jihomoravské amatérské podněty. Tvorba 1986, č. 37 (17. 9.), s. 10.

ZÁVODSKÝ, Vít: Smočkova groteska polemicky. (Metra Blansko) AS 1986, č. 9, s. 13

ZBOŘILOVÁ, Libuše: Jihomoravská (KP DS Jihomoravského kraje). AS 1981, č. 7, s. 4.Okresní noviny Nový život č. 17/90, 10.5.90; 20/90, 30.5.90 (Festival chudý, ale náš).

Související Ročníky přehlídek

Související Pojmy

Související Obrázky

57.JH Blansko, Hra na dr Johana Fausta, r, Jiří Polášek,  1987.
Bělá pod Bezdězem, Stavostroj, Pamětní brožura CP LUT DS ve strojírenství v Brně, 1954
Blansko, Divadlo ZK ROH Metra, Elektrická puma, FEMAD 1984
Blansko, Divadlo ZK ROH Metra, Jarmark, 1989
Blansko, Divadlo ZK ROH Metra, Příliš horká lázeň, 1989
Blansko, Divadlo ZK ROH Metra, Příliš horká lázeň, JH 1989
Blansko, DS ZK Metra, Ze života hmyzu, na festivalu v Napajedlích, 1977
Blansko, Metra,  Hra na dr. J. Fausta, 1987
Blansko, Metra, Caesar, 1971
Blansko, Metra, Cikánský baron, 1953
Blansko, Metra, Elektrická puma
Blansko, Metra, Elektrická puma, 1984
Blansko, Metra, Hra na dr. Johana Fausta Praha II, Karlovo nám. 40, 1987
Blansko, Metra, Hra na Dr. Johana Fausta, JH 1987
Blansko, Metra, Jarmark, 1988
Blansko, Metra, Jarmark, FRMOL Havlíčkův Brod, 1989
Blansko, Metra, Jiří Suchý, Jiří Šlitr: Elektrická puma, 1984
Blansko, Metra, Kan Did aneb Hurá optimismus! - plakát, 1990
Blansko, Metra, KAN DID aneb HURÁ optimismus, 1990
Blansko, Metra, KAN DID aneb HURÁ optimismus, kostýmy, 1990
Blansko, Metra, Kuře na rožni, 1983
Blansko, Metra, Liška a hrozny, 1960
Blansko, Metra, Liška a hrozny, 1960
Blansko, Metra, Liška a hrozny, návrh scény, 1960
Blansko, Metra, Mandragora, návrh scény, 196x
Blansko, Metra, Milenci z kiosku, 1981
Blansko, Metra, Nejkrásnější válka, 1975
Blansko, Metra, Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho, 1986
Blansko, Metra, Poprask na laguně, 1974
Blansko, Metra, Příliš horká lázeň, 1989
Blansko, Metra, Revizor, 1972
Blansko, Metra, Rozmarné léto, 1985
Blansko, Metra, Sladký život blázna Vincka, 1992
Blansko, Metra, Taneční hodiny pro starší a pokročilé aneb BAMBINI DI PRAGA, 1982
Blansko, Metra, Těžká Barbora, 1979
Blansko, Metra, Vyvěste fangle, 1980
Blansko, Metra, Zapoměňte na Hérostrata, 1978
Blansko, Metra, Zapomeňte na Hérostrata, 1978
Blansko, Metra, Ze života hmyzu, 1977
Blansko, Metra, Žebravý student, 1956
Blansko, Metra, Ženitba, návrh scény, 1976
Blansko, Metra, Zlatý kočár, návrh scény, 1960
Blansko, POLÁŠEK, Jiří_Zrcadlo paměti, titulní strana obálky publikace, 2022
Blansko, POLÁŠEK, Jiří_Zrcadlo paměti, zadní strana obálky publikace, 2022
Jiří Polášek, 2013
KNIES, Antonín: Blanenské divadlo 1892–1992, rub titl. strany publikace
KNIES, Antonín: Blanenské divadlo 1892–1992, titl. strana publikace
LIBRA, Miloš, hudebník a hud. skladatel, Blansko, Vyvěste fangle, 1980
LIBRA, Miloš, hudebník a hudební skladatel, Blansko, 2012
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., Divadelní červen, přehlídka hudebního divadla, výstavní panel, 1988
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018


Mapa působení souboru - Divadlo pracujících, Metra, DS ZK ROH / Divadlo v klubu Metra

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Blansko, Metra, Cikánský baron, 1953
Blansko, Metra, Žebravý student, 1956
Blansko, Metra, Liška a hrozny, 1960
Blansko, Metra, Liška a hrozny, 1960
Blansko, DS ZK Metra, Ze života hmyzu, na festivalu v Napajedlích, 1977
LIBRA, Miloš, hudebník a hud. skladatel, Blansko, Vyvěste fangle, 1980
Blansko, Metra, Mandragora, návrh scény, 196x
Blansko, Metra, Caesar, 1971
Blansko, Metra, Revizor, 1972
Blansko, Metra, Poprask na laguně, 1974
Blansko, Metra, Nejkrásnější válka, 1975
Blansko, Metra, Ze života hmyzu, 1977
Blansko, Metra, Zapoměňte na Hérostrata, 1978
Blansko, Metra, Zapomeňte na Hérostrata, 1978
Blansko, Metra, Těžká Barbora, 1979
Blansko, Metra, Vyvěste fangle, 1980
Blansko, Metra, Milenci z kiosku, 1981
Blansko, Metra, Taneční hodiny pro starší a pokročilé aneb BAMBINI DI PRAGA, 1982
Blansko, Metra, Kuře na rožni, 1983
Blansko, Divadlo ZK ROH Metra, Elektrická puma, FEMAD 1984
Blansko, Metra, Elektrická puma, 1984
Blansko, Metra, Jiří Suchý, Jiří Šlitr: Elektrická puma, 1984
Blansko, Metra, Rozmarné léto, 1985
Blansko, Metra, Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho, 1986
57.JH Blansko, Hra na dr Johana Fausta, r, Jiří Polášek,  1987.
Blansko, Metra,  Hra na dr. J. Fausta, 1987
Blansko, Metra, Hra na dr. Johana Fausta Praha II, Karlovo nám. 40, 1987
Blansko, Metra, Hra na Dr. Johana Fausta, JH 1987
Blansko, Metra, Jarmark, 1988
Blansko, Divadlo ZK ROH Metra, Jarmark, 1989
Blansko, Metra, Jarmark, FRMOL Havlíčkův Brod, 1989
Blansko, Divadlo ZK ROH Metra, Příliš horká lázeň, 1989
Blansko, Divadlo ZK ROH Metra, Příliš horká lázeň, JH 1989
Blansko, Metra, Příliš horká lázeň, 1989
Blansko, Metra, KAN DID aneb HURÁ optimismus, 1990
Blansko, Metra, Sladký život blázna Vincka, 1992
Jiří Polášek, 2013
LIBRA, Miloš, hudebník a hudební skladatel, Blansko, 2012


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.