Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Kolár, dělnický / zábavní spolek / Jirásek, SDO

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1880
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1948
Působení: 188x, 191x, 193x, 194x
1878 byl založen Všeobecně vzdělávací a zábavný dělnický spolek v Kolíně.
1880 při něm vznikl dramatický odbor Kolár.

1883-1884 uvedli hry: Kazimír (Benedix, překl. Pešková), Na rozcestí (Kolovrat-Krakovský), Farizejci (Sokol), Na dušičky, v rámci mikulášské zábavy - Rodina Morousů (Gallat).

Dram. odbor se brzy (1883-1885?) osamostatnil a dále byl činný jako Zábavný spolek Kolár.

"...účelem jest pěstování divadelního umění, zpěvu, šlechtiti mravy a podporovati ústavy dobročinné, jakož i literaturu.“
(ze stanov)

Kolár zpočátku sídlil v různých spolkových místnostech - v restauraci na Hořejším ostrově - zde hrával i v přírodě, ve Slavii, U dobrovolného hasiče a v Zámecké restauraci, na malém jevišti U Šlajstrů (později hostinec U Karla IV., v 70. letech 20. stol. Dům pionýrů a mládeže), Poté se přestěhoval do Dělnického domu, kde hrála i Dělnická akademie (viz).
Vedle divadelních představení pořádal i maškarní bály, různé slavnosti a humoristické večery - U Štrupů, U Víznerů nebo U Foitlů.

1885 - Pfeiferová: Zlatodvorský sedlák.

Záznamy o schůzích spolku do 1886 se ztratily.
1886 předsedou Josef Gottwald, 1887 M. Čapek.
1888 - hra Hrabě Razumovský.

1890 byl ze spolku Kolár vyloučen jeho dosud významný režisér Jan Major, který se potom stal významnou osobností SDO Tyl (viz) a Dramatického odboru v Katolickém domě (viz).

1895 - aktovky Uzel na šátku, Školní inspektor.

1909 - F. Oliva: Julinčiny vdavky, r. František Fuks.
1910 - Böhm: Hoši z osmnácté chasy, r. F. Fuks.
1911 členem spolku Ladislav Fiala (viz Související osobnosti).
1913 - Oliva: Z manželského ráje, uv. na oslavu 30 let divadelní činnosti Františka Fukse.
1914 - Lokay: Růžová pouta, r. František Fuks.

Po 1. svět. válce se 1920 předsedou spolku stal Václav Hnát, místopředsedou Antonín Urban, režisérem byl František Fuks a jednatelem František Straka (viz později DrO v Katolickém domě).
1920 Kolár sehrál v rest. U Ptáčků hru Fr. Olivy Pojď na mé srdce!, dále Pražské švadlenky a Dvě sestry, vše v r. F. Fukse.
Téhož roku František Fuks zemřel a ve funkci ho nahradil vlásenkář a kadeřník František Červín.
1921 v dubnu v Zámecké restauraci uvedli Vojnarku na oslavu 60. narozenin Aloise Jiráska. Režíroval František Červín.
1922 uvedli Ptačí mozky (Skružný).
Poté se spolek na několik let odmlčel.

1927 - 22. března - činnost spolku byla obnovena po pětileté přestávce.

Od 1928 Ochotnický spolek Kolár hrál v Zámecké restauraci.
1928 - Rudolf: Minulost pana rady; Fořt: Pepinčina první láska; Ellis: Jeho kočička; Alois Drábek: Dvojčata; Balda: Švejk se žení; Tyl: Paličova dcera; A. Drábek: Tvrdé hlavy; Havelka: Cudný Antonín; Fořt: Sibiročka, F. Červín: Bez otce (opakováno 1929 v parku), vše v režii Františka Červína.
"Většina her však nebyla dobře nastudovaná, proto byla i slabá návštěva a představení vykazovala deficit..." (Uhlíková)

1929 opakování hry F. Červína v režii autora už mělo velký úspěch u publika.
V únoru - Světlonoš, r. F. Červín, hr. Na Rozkoši.
V dubnu - Hais-Týnecký: Pan biskup, r. F. Červín.
V listopadu - V. Neubauer: Filosofka Mája, r. F. Červín.
V prosinci - Sedláček-Šlégl: C. K. ulejváci, r. F. Červín.

1930 - F. Červín: Footballový fenomén, r. autor.

Mezi dalšími více či méně úspěšnými hrami vynikla
1932 - Matka Kráčmerka, veselohra zdramatizovaná Františkem Cimlerem podle románu Popelky Biliánové a sehraná Kolárem v Zámecké restauraci za Červínovy režie. V titulní roli Anna Kunarová.

1932 - v únoru - byl Zábavný spolek Kolár přijat za člena Legerova divadelního okrsku ÚMDOČ a ihned se zúčastnil okrskového divadelního kurzu.
Na podzim uvedena hra Bahno Prahy, r. F. Červín, slabá účast diváků.
Spolek se znovu na čas odmlčel.

1933 v květnu Laškova opereta Zasnoubení na paloučku, dále Filosof od verpánku, Početnice lásky, Přednosta stanice.
1934 Děvče od Čerchova (Rajská-Smolíková), To neznáte Hadimršku, Komu Bůh dá úřad, úspěšná hra.
Místopředsedou spolku Rudolf Šmahel.
V tomto roce byl z Kolára vyloučen režisér František Červín.
Veselohru Neklamný cit režíroval K. Navrátil.

1935 na schůzi výboru 1. února byl učiněn návrh na likvidaci spolku, "jež ztroskotal z důvodu malého počtu dostavivších se členů a ponechán tedy k projednání do další schůze. Návrh na spojení se Spolkem divadelních ochotníků Tyl byl zamítnut." (SOkA Kolín, Zápisy ze schůzí 1937–1946.)
Předsedou spolku se stal Rudolf Šmahel, režisérem O. Jiran.
Činnost Kolára znovu na dva roky utichla.

1937 na valné hromadě navrhl režisér R. Šmahel, aby Zábavní spolek Kolár změnil jméno a navrhl název Jirásek. Jako důvod uvedl nedobré vedení spolku v posledních letech a přesvědčení, že nadále nemohou vystupovat pod dosavadním jménem. Návrh byl na valné hromadě spolku přijat.
Předsedou se stal Václav Pospíšil, vrchními režiséry Rudolf Šmahel a Karel Pecka.

K SDO Jirásek přešel v tomto roce rež. J. Šarfnbergr (dříve rež. SDO Tyl, viz).
Další osobnosti spolku v r. 1937: L. Svátek, M. Vančura, B. Jeřábek, Jindř. Pecka, Z. Kudelka, O. Paďour, Z. Matěje, V. Bukač, R. Uhrová.

8. prosince 1937 Spolek divadelních ochotníků Jirásek svou divadelní činnost zahájil Němečkovou hrou Zač lidský život za Šarfnbergrovy režie, v níž jako host vystoupil v roli horníka Dohaniče Jaroslav Průcha, člen Národního divadla v Praze (Uhlíková). Představení bylo považováno za zdařilé.
(Nastudování původně plánované zahajovací hry Lucerna bylo odloženo.)

Při SDO Jirásek existoval ještě zábavní odbor (vedl ho Jindřich Pecka), který pořádal Silvestry, mikulášské a taneční zábavy atd.
1937 SDO Jirásek v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
Uvedena opereta V tom našem kostelíčku.

1938 premiéra operety Byli jsme a budem, r. Rudolf Šmahel, orchestr Melody Boys řídil kapelník Josef Ulc, hlavní roli zahrála se souhlasem ochotnického spolku Tyl Boža Michálková.
V Zámecké restauraci sehráli pro děti pohádku Jak Kašpárek vzal Šmidru strýčka až do Číny pro slavíčka, režie V. Bukač.

1939 - společně s kutnohorským spolkem Tyl uvedli operetu O. Nedbala Polská krev, režie R. Šmahel, hr. 6x.

1940 - Walter: Krev a půda, r. J. Šarfnbergr; Šrámek: Láska její výsosti, r. R. Šmahel; Polach: Mé štěstí má zlaté vlasy, r. J. Dušátko; Birabeau: Nezletilí, r. Jan Šarfnbergr, Beneš: Růže z Argentiny, r. R. Šmahel.

1941 - Balda: Na Svatém kopečku, r. J. Dušátko; Békéffi: Neomluvená hodina, r. J. Šarfnbergr; Tobis, Mírovský, Špilat, Rohan: Srdce v rákosí, r. J. Dušátko.

1943 - Raupach: Mlynář a jeho dítě, r. F. Straka.

2. svět. válku spolek přežil, hrál ještě po okupaci do 1946, ale nepodařilo se činnost obnovit v plném rozsahu.

1948 sloučení SDO Jirásek a SDO Tyl, dále jako Tyl (viz Tyl, SDO).
Bibliografie:
INFORMACE pro MČAD z okresu Kolín zprac. SOkA. Rkp. 1998. kART.

KRONIKA města Kolín na webových stránkách města - http://www.mukolin.cz/cz/o-meste/kronika-mesta/ (10. 3. 2012).

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 368-370.

UHLÍKOVÁ, Anna: Divadelnictví v Kolíně v období mezi světovými válkami. Diplomová práce. Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta - Historický ústav 2008, s. 36-44.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 71.

Divadelní listy 1883, č. 14, s. 126, č. 27, s. 230, č. 29, s. 246, č. 31, s. 262, č. 35, s. 298.
Za oponou 1940, č. 2, s. 14.
Archivy:
Národní muzeum, divadelní odd.: sbírka plakátů - DNM P-7-A-340-3178.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/8837/1937, SDO Jirásek.

Státní okresní archiv Kolín:
Spolek divadelních ochotníků Jirásek Kolín, 1937-1948, 0,24 bm (vše je zpracováno a inventarizováno). Fond je přístupný.
Zápisy ze schůzí, Členské přihlášky, Stanovy.
BISINGER, Zdeněk-PROSOVÁ, Věra: SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ JIRÁSEK KOLÍN 1937-1948. Sdružený a skupinový inventář (část), 1969, s. 132, ev.č. 102/20.
SDO Tyl, inv. č. 69.

Související Organizace

Související Přílohy

Související Obrázky

Kolín, Divadelní družstvo vzdělávacího spolku dělnického, Na dušičky - plakát, 1884
Kolín, Jirásek, Byli jsme a budem - program, 1938
Kolín, Jirásek, Byli jsme a budem - program, 1938
Kolín, Jirásek, Byli jsme a budem - program, 1938
Kolín, Jirásek, Byli jsme a budem - program, 1938
Kolín, Jirásek, Jan Šarfenbergr - novinový článek
Kolín, Jirásek, Modrá hvězda, Polská krev - program, 1941
Kolín, Jirásek, Růže z Argentiny - novinový článek, 1940
Kolín, Jirásek, Růže z Argentiny - program, 1940
Kolín, Vzdělávací a zábavní spolek, Zlatodvorský sedlák - plakát, 1885
Kutná Hora, Tyl a Kolín, Jirásek, Polská krev - plakát, 1939


Mapa působení souboru - Kolár, dělnický / zábavní spolek / Jirásek, SDO

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Kolín, Divadelní družstvo vzdělávacího spolku dělnického, Na dušičky - plakát, 1884
Kolín, Vzdělávací a zábavní spolek, Zlatodvorský sedlák - plakát, 1885
Kolín, Jirásek, Byli jsme a budem - program, 1938
Kutná Hora, Tyl a Kolín, Jirásek, Polská krev - plakát, 1939
Kolín, Jirásek, Růže z Argentiny - program, 1940
Kolín, Jirásek, Růže z Argentiny - novinový článek, 1940
Kolín, Jirásek, Jan Šarfenbergr - novinový článek
Kolín, Jirásek, Modrá hvězda, Polská krev - program, 1941