Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Třebízský

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1912
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1951
Působení: 192x, 193x, 194x, 195x
1912 Dramatický odbor spolku V. B. Třebízský na Smíchově přijat za člena ÚMDOČ.
1928-1936 DrO Sdružení katolické mládeže V. B. Třebízský (V. B. T. 1849-1884, farář, spisovatel, publicista, autor obrazů z českých dějin),

1931 v Divadle Na Slupi uváděli Pašije.
1932 - říjen Alex Engel - J. Horst: Svět bez mužů, režie Standa Pluhař.
1933 - únor - Karel Fořt: Kráska ze Šumavy, režie Stan. Pluhař.
1933 - březen - Otomar Schäffer: Pes a kočka, režie Vilouš Appelt.
1933 - duben - spoluúčast na inscenaci J. Pauly a V. Müller: Pašijové hry, režie a scéna St. Pluhař, 10x.
1933 - říjen - Richard Branald, hudba Adolf Branald: Muzikanti z naší vesnice, zpěvohra, režie Jan Jestřebský

1934 - září - Alois Jirásek: Lucerna, režie St. Pluhař, hrál DrO V. B. Třebízský, pořádalo Družstvo sv. Václava a NJ katolíků na oslavu svěcení praporu Družstva sv. Václava.
1935 - prosinec - Beatrice Dovská: Zlaté časy, výprava a režie V. Žák

1936-1951 V. B. Třebízský, div. a zábavní odbor NJ katolické.
Hrával v Divadle Na Slupi.
1936 - únor - Arnold Ridley: Půlnoční vlak, režie St. Pluhař, scéna a technické spolupráce M. Richter.
1936 - duben - Härting a Malkovský: Vilouškův svatební den, režie St. Pluhař, veselohra na ukončení sezony.

1939 - 8. 10. premiéra - Klemens František Minařík: Anežka Přemyslovna, režie J. Dvořák,
1940 - Josef Kubík: Kříž na křižovatce, režie Jan Dvořák.
1940 - Klemens František Minařík: Anežka Přemyslovna, historická hra, režie J. Dvořák, hráno již 5x.
1940 Josef Kubík: Královnička, režie Václav Žák, hráli V. Appelt, V. Motlová, B. Bartůňková, J. Malec, J. Dvořák, R. Moučka, V. Žák, K. Daňková, J. Klemptová, A. Daněk, A. Hronovský, H. Hájková

1941 A. Sedláčková - B. Vrbský: Na zapřenou, režie Jan Dvořák.
1941- únor - Václav Štech: Habada a Jordán, režie V. Žák
1941 - únor - L. Stroupežnický: Naši furianti, režie J. Dvořák, na oslavu 20leté ochotnické činnost V. Appelt a V. Žáka
1941 - březen - Kl. Fr. Minařík: Anežka Přemyslovna, režie J. Dvořák, hudba Q Nossberger
1941 - o Velikonocích - J. Pauly: Pašijové hry, režie Jan Dvořák

1942 J. K. Tyl: Paličova dcera, režie J. Dvořák, B. Vrbský: Šofér, režie a scéna J. Dvořák.
1942 V. Rais - B. Vrbský: Kalibův zločin, režie a scéna J. Dvořák; Jos. Kubík: Královnička, r. J. Dvořák.
1942 O. Minařík: Zorka, režie Žák.

1943 - Sednout, pane profesore, M. A. Ywers: Sadová třída 13, detektivka, režie J. Dvořák, 2x; F. Urban: Sluneční paseka, režie A. Hájková.
1943 - říjen - A. Rözner: Modrý démant, režie Dvořák.
1943 - listopad - A. Jirásek: Vojnarka, režie Dvořák.
1944 - M. A. Šimáček: Jiný vzduch, režie Jan Dvořák, B. Viková-Kunětická: Přítěž, režie J. Dvořák; F. Götz: Soupeři, režie J. Dvořák, hráno v Divadle Na Slupi.
1944 - květen - Vlasta Petrovičová: Střídavě oblačno, režie Jan Dvořák.

1947-1949 v Třebízském působil Frant. Skružný, který tu režíroval 20 inscenací a v 39 představeních sehrál 13 rolí (od 1950 v Bozděchu Vršovice),
1947 F. X. Svoboda: Poslední muž, r. Jan Dvořák; J. Hartley Manners: Peg mého srdce, režie a výprava Jan Dvořák; Castano Fazio: Zločin v mlze, r. a scéna Jan Dvořák;
1948 Vilém Werner: Choulostivá historie, režie a scéna Jan Dvořák; Zd. Endris: Setkání s Evou, r. a sc. Dvořák / Skružný; N. Coward: Rozmarný duch, 1x; Jiří Verner: Bohatý chudák, režie a scéna F. Skružný, též v roli profesora Rychtery, hráno 4x; Zd. Němeček: Rukopis času, r. a sc. Fr. Skružný, 2x; Gogol: Ženitba, 4x.
Přes léto Skružný nastudoval Wernerovo Právo na hřích, ale musili inscenaci stornovat před premiérou. Fr. Smažík, který tehdy působil jako osvětový inspektor na smíchovské radnici, titul nepovolil. Nepřijal ani návrh, že by v Třebízském hráli Jiráska, "že historické hry jsou přežitek, když 3 měsíce nato" začala jiráskovská akce, určil Třebízskému, že má hrát Otce, " zatímco nízkočetný košířský soubor (patrně Živé jeviště - pozn. red.), dostal Gera".

1949 J. Štolba: Její systém, 1x; Valentin Katajev: Cesta květů; Fr. Síla: Barikády, 5x; Stroupežnický: Dačický z Heslova (Paní mincmistrová a Zvíkovský rarášek), 5x; Jirásek: Otec, režie Fr. Skružný; Gogol: Ženitba, režie a scéna Fr. Skružný;

1950 - duben - Otto Neumann: Dina Müllheimová, režie a scéna Jestřebský, hráno v Divadle Na Slupi.
Bibliografie:
PRAŽSKÉ spolky. Soupis pražských spolků na základě úředních evidencí z let 1895-1990. Sest. Marek Lašťovka, Barbora Lašťovková, Tomáš Rataj, Jana Ratajová, Josef Třikač. Documenta Pragensia Monographia, vol. 6. Praha, Scriptorium 1998. 744 s. Kap. XI. Ochotnické, čtenářské a zábavní, s. 229-265 (V. B. Třebízský, divadelní a zábavní odbor Národní jednoty katolické na Smíchově, Praha XVI, 1936-1951 [PS260];V. B. Třebízský, dramatický odbor Svazu katolické mládeže, 1928-1936 [PS252]).

RON, Vojtěch: Soupis excerpcí pro DBČAD. (Pašije) RKP 2000-1005. PC ART.

SKRUŽNÝ, František: (Bez titulu.) Zápisník 1915 - 1967. Rkp., nestr., Muzeum českého amatérského divadla v Miletíně, expozice 3. sál. Dar rodiny 2007.

SMRČEK, Otto: Praha podle částí. Podklad pro Místopis. Rkp. 14. s. 1999-2000. PC ART.
TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 91.
----
Divadlo roč. 11, 1912-1913, příloha 1, s. 4.
Archivy:
Archiv DČAD:
plakáty z pozůstalosti pana Františka Skružného, duben 2011.

A kostela sv. Václava v Praze na Smíchově:
V archivu arciděkanského kostela sv. Václava v Praze na Smíchově je zachována režijní kniha Paulyho Pašijových her. Je v ní mnoho textových úprav. Jsou tam i fotografie z inscenace, kterou inscenoval pravděpodobně divadelní ochotnický spolek V. B. Třebízský na Slupi. (Dr. Jan PORT)

Praha, Národní archiv:
Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 406/954/1936, Div. a zábavní ochotníci Národní jednoty katolické Beneš Třebízský.
Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 406/2007/1936, Div. a zábavní ochotníci Národní jednoty katolické Beneš Třebízský.

Národní muzeum div. odd. : 16 Pl, Třebízský -
C 13 641-643, C 13 644-646, C 13 647-649, C 13 650-652, C 13 653-656; DNM P-3-B-228-a C 10537; DNM P-3-B-228-a C 10552
DNM P-3-B-228-b C 10589; DNM P-3-B-228-b C 10601; DNM P-3-B-228-c C 10691; DNM P-3-B-228-e C 29963; DNM P-3-B-228-e C 29950; DNM P-3-B-228-d C 29882; DNM P-3-B-228-d C 29883; DNM P-3-B-228-d C 29884; DNM P-3-B-228-d C 29886; DNM P-3-B-228-e C 29947; DNM P-3-B-228-e C 29949; DNM P-3-B-228-e C 29952; DNM P-3-B-228-e C 29953; DNM P-3-B-227-ch C 9367; DNM P-6-A-280-g C 13696; DNM P-6-A-280-g C 13696; DNM P-6-A-280-p C 13839; DNM P-6-A-280-o C 13831; DNM P-3-B-228-s C 30015; DNM P-3-B-228-f C 29997; DNM P-6-A-280-i C 13756; DNM P-3-B-227-ch C 9361; DNM P-3-B-227-k C 9626; DNM P-3-B-227-k C 9652; DNM P-3-B-227-j C 9607; DNM P-6-A-280-ch C 13720; DNM P-6-A-280-ch C 13736; DNM P-6-A-280-g C 13697; DNM P-6-A-280-h C 13714; DNM P-3-B-228-f C 29999; DNM P-3-B-228-f C 29995; DNM P-3-B-228-e C 29960; DNM P-3-B-228-f C 30003; DNM P-3-B-228-e C 29957;

Související Obrázky

Divadlo Na Slupi, Umučení Kristovo (texty k Pašijovým hrám) - část programu, 1931
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Pašijové hry - plakát, 1933
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Pořad her od 13.III. do 29.III. 1944 - plakát, 1944
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Pořad her od 20.X. do 31.X. 1943 - plakát, 1943
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Pořad her od 7.X. do 18.X. 1942 - plakát, 1942
Praha-Smíchov, DS V. B. Třebízský, Anežka Přemyslovna - plakát, v Divadle Na Slupi, 1939
Praha-Smíchov, DS V. B. Třebízský, Habada a Jordán - Naši furianti - Anežka Přemyslovna - Pašijové hry - plakát, v Divadle Na Slupi, 1941
Praha-Smíchov, DS V. B. Třebízský, Královnička - program, v Divadle Na Slupi, 1940
Praha-Smíchov, DS V. B. Třebízský, Kříž na křižovatce - program, v Divadle Na Slupi, 1940
Praha-Smíchov, DS V. B. Třebízský, Na zapřenou - plakát, v Divadle Na Slupi, 1941
Praha-Smíchov, Košíře, Katolická mládež, Smíchov, Třebízský, Pašijové hry - plakát, 1939
Praha-Smíchov, Sdružení katol. mládeže a DS V. B. Třebízský, Pašijové hry - plakát, v Divadle Na Slupi, 1931
Praha-Smíchov, Třebízský - logo, 1940
Praha-Smíchov, Třebízský, Barikády  - plakát, v Divadle Na Slupi, 1949
Praha-Smíchov, Třebízský, Bohatý chudák - plakát, v Divadle Na Slupi, 1949
Praha-Smíchov, Třebízský, Dina Müllheimová - plakát, v Divadle Na Slupi, 1950
Praha-Smíchov, Třebízský, Kráska ze Šumavy - plakát, v Divadle Na Slupi, 1933
Praha-Smíchov, Třebízský, Lucerna - plakát, v Divadle Na Slupi, 1934
Praha-Smíchov, Třebízský, Muzikanti z naší vesnice - plakát, v  Divadle Na Slupi, 1933
Praha-Smíchov, Třebízský, Naši furianti, v Divadle Na Slupi - plakát, 1941
Praha-Smíchov, Třebízský, Otec - plakát, v Divadle Na Slupi, 1949
Praha-Smíchov, Třebízský, Peg mého srdce - plakát, v Divadle Na Slupi, 1948
Praha-Smíchov, Třebízský, Právo na hřích - plakát, v Divadle Na Slupi, 1948
Praha-Smíchov, Třebízský, Půlnoční vlak - plakát, v Divadle Na Slupi, 1935
Praha-Smíchov, Třebízský, Setkání s Evou - plakát, v Divadle Na Slupi, 1948
Praha-Smíchov, Třebízský, Svět bez mužů - plakát, v Divadle Na Slupi, 1932
Praha-Smíchov, Třebízský, Vilouškův svatební den - plakát, v Divadle Na Slupi, 1936
Praha-Smíchov, Třebízský, Ženitba - plakát, v Divadle Na Slupi, 1949
Praha-Smíchov, Třebízský, Zlaté časy - plakát, v Divadle Na Slupi, 1935
Praha-Smíchov,Třebízský, Pes a kočka - plakát, v Divadle Na Slupi, 1933


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Praha-Smíchov, Třebízský - logo, 1940
Praha-Smíchov, Košíře, Katolická mládež, Smíchov, Třebízský, Pašijové hry - plakát, 1939