Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Praha-Smíchov

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Část
Nadřazený celek: Praha 5
První zpráva: 1840
Po 1840 ochotnické skupiny hrály i v Eggenberské zahradě na Smíchově...
1860 zah. činnost ochotníci na Smíchově. První představení v Košířích Na nové hospodě (viz).

Od 1863 hráli ochotníci z Košíř ( s nimi ochotníci, kteří začínali v Anežském klášteře, též z Divadla u sv. Mikuláše na Staroměstském nám.) v hostinci Eggenbergu, v bývalém šlechtickém sídle v místech dnešní budovy soudu.
Poté se spojili se s již dříve hrajícími smíchovskými ochotníky 1865-1868(1871?) v SDO, hráli v domě U anděla do 1871.

60. léta 19. stol. Dělnická beseda.
Část přešla do 1867(8?) zal. OS Beseda.

1878-1951 DS Kolár, zal. přičiněním býv. člena SDO Vojt. Schmatta.

1891 zal. DrO zábavního spolku Jarost.

Od 1892 konkurencí Koláru zábavní spolek Rozkoš.

1893 DrO Petr Guth, na Smíchově, samostatná složka při Baráčnické obci stejného jména.

Od 1896 hostinec Na Knížecí střediskem činnosti Sokola II, též ODi.

1898 se ve Švandově divadle na Smíchově uskutečnilo vůbec první v Evropě dělnické představení (? Javorin).

1898 založen KrDO J. K. Tyl. 1904-1951 ČOB Tyl, od 1912 Dělnická ochotnická beseda Tyl na Smíchově, ve 30. letech velmi dobrý herecký soubor, 1933 78 činných členů, 22 představení.

1898 založen spolek, beseda Palacký. Hráli v hostinci U vysloužilce. Od 1922 jako Dramaticko-ochotnická beseda Palacký.

Po 1900
1903-1907 Šumavan, zábavní, dramatický a vzdělávací klub pro Smíchov a okolí.
1904-1917 LD Českého svazu přátel loutkového divadla, zal. MO NJ Smíchov.
1905-1951 Smíchovský ochotnický kroužek, od 1907 Beseda Jiří Bittner, existence ještě v 50. letech.
1905-1922 Volné sdružení ochotníků smíchovských.
1908-1912 Beseda Frankovský. Po pauze 1924 znovuzřízení DrO.

1908-1914 v Intimním divadle na Smíchově uvedla řadu představení skupina ruské předválečné politické emigrace v Praze, která s zformovala pod názvem Knihovna a čítárna L. N. Tolstého.

1909 Ochotnická jednota (OJ) Neruda.
1910 Dramatická beseda Havlíček.

1911 založeno Lyrické divadlo, hráli ve smíchovském Intimním divadle.


Po 1918
1918-1925 ČOB Mošna.

1920 založil V. K. Blahnik (1888-1934, ochotnický herec, režisér, organizátor pražského ODi, autor) DrO Občanské besedy, později jako Blahníkova družina. 1923 spojení s Tylovým kroužkem (zal. 1902).

1920-1939 Dělnické divadlo na Smíchově a okolí.
1920 založeno LD Sokola Smíchovského, od 1927 nové působiště na Mrázovce Působili do 1941. Obnoveno1945.

1921-1939 Smíchovský dramatický klub pro Smíchov a okolí, předtím od 1920 Studentský dramatický klub pro Královské Vinohrady a okolí.
1921-1922 Stolní společnost Čtveráků, 1922-1925 z ní KrDO Blaník.
1921-1922 Dramatické sdružení občanských zaměstnanců čs. vojenské penzijní likvidatury.
1921-1922 Dramatika Moderního Umění.
1921-1951 DrKr Církve čs. Alois Jirásek.

1922 (25. 3.) uspořádal Proletkult na Smíchově první společenský večer, pro nějž Dědrasbor připravil Velkou scénu J. Seiferta, symbolicky zjednodušený obraz republiky, kterou dělník, osvobozený z okovů, spolu se zástupem proletářů zachraňuje ze zajetí měšťáckých stran.

1922 Zábavní sdružení Velká Praha Vesna.

1924-1951 Vzdělávací a div. beseda Vrchlický. 1924 členy ÚMDOČ.
1924-1939 Akademická scéna.
1924-1933 Vzdělávací a dram. beseda Jan Žižka.
1924-1939 KrDO Švanda Dudák.

Ve 20. letech a počátkem 30. let hrál i Zábavní dobročinný klub Čechie.

20. a 30. léta Dramatická národní družina Alois Jirásek.
1925 Sdružení katolické mládeže.

1925-1939 Drk Lešetín Sdružení dorostu Čs. živnostensko-obchodnické strany středostavovské na Smíchově.

1926 DrO Sokola Smíchov II, vznikl z tzv. Ludvíkovy šmíry, sdružení vytvořeného po 1. světové válce.

1927 SDO Průboj.

1928-1936 DrO Svazu katolické mládeže V. B. Třebízský (V. B. T. 1849-1884, farář, spisovatel, publicista, autor obrazů z českých dějin), 1936-1951 V. B. Třebízský, div. a zábavní odbor NJ katolické.

30. léta
Sídlo III. obvodu Pražského kraje SDDOČ.

30. léta DO Orla.

Kulturní a vzdělávací spolek na Smíchově 1930 členem SDDOČ.

1931-1939 Loutkové divadlo DTJ, hrálo nejprve v pavilonu na letním cvičišti, 1933 postavena větší scénka. 1946 LD DTJ obnoveno.

1932 založeno Loutkové divadlo v Domě J. A. Komenského Na Santošce, 1949 nové pozoruhodné nastudování Broučků (Karafiát).

1932 aktivní DS Sokol Smíchov I.

1938-1948 Dobré divadlo, za 3 a půl roku 30 premiér kvalitních autorů, r. např. Lad. Fialka, J. Minář, Fr. Langhammer, E. Karban, Fr. Baťka.
1940-1951 Lidová scéna na Smíchově.
1942 Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků čestného rychtáře R. Hasmanna na Novém Smíchově.

Po 1945
1943-1948 OJ Ringhoffer-Tatra, 50.-60. léta jako DS ZK ROH Vagonka Tatra Smíchov, několikrát účast na JH.

1948 SDO Pokrok.

1949 založena Maňásková skupina uměleckého souboru SNB,
v létě za příznivého počasí hráli na Smíchově za kostelem.


1953 zal. DrO TK Průmyslové tiskárny.

1956 založen LS Kováček Domu kultury pracujících ve strojírenství, patřil k předním pražským souborům, činný i v 90. letech a po roce 2000, kdy hrál na zájezdech a v divadle Akcent (Ženské domovy).

1963 v Praze otevřena Lidová konzervatoř Středočeského kraje, mezi prvními kurz divadelní režie ad., v 70. letech jako Lidová konzervatoř StčKKS, velmi aktivní. Výsledkem kurzů i div. představení.

1963 DDS ZDŠ U Santošky

1. pol. 70. let Poetické divadélko Na zámečnici ODPM.

70. léta -1990 DRS a DDS v ZDŠ/ZŠ Kořenského, úspěšně vedla M. Kolářová, od 2. pol. 70. let jako DRS Pampelíšek, účast na NP DRRK. Později (1990) v LŠU.

1973 zal. DS Maryša v pražském Jonáš-klubu Marií Kubrovou jako studentský soubor, poté od 1975 pod ZK ROH Tatra Smíchov (Ženské domovy). 1982 vstoupila režisérka i členové do DS Esence při ZK ROH Tesla Strašnice.

1983 zal. soubor Kytka, v 2. pol. 80. let DS při DK kovoprůmyslu, ved. Jiří Srstka (v 90. letech ředitel ND). Předcházel DS Hřib (1979-1982), zal. studenti Právnické fakulty J. Srstka, Vl. Franz (v 90. letech doc. DAMU, přední autor scénické hudby) ad. 1990 činnost ukončena.

1980 založen DS Iris. 1985-1987 působil při ZK ROH Tatra Smíchov, 1984-1986 vedla René Svobodová-Hammerová, 1986-1987 vedoucí a režie E. Rolečková. 1987 rozdělení na soubory Alfa-Omega, Divadélko na peroně, Dovejvrtky.

80. léta DS Lidová konzervatoř StčKKS 2 inscenace.

80. léta v Domě kultury kovoprůmyslu též LS Kovadlinka.

1987 Dramatický kolektiv, ved. J. Zavadilová, zřizovatel: US Obuv Praha 5.
80.-90. léta Blok, zřizovatelem Automatizace železniční dopravy, ved. Fr. Langer.

1987 zal. Divadélko na peróně při ZV OSŽ (ZV ROH) železniční stanice Praha-Smíchov, zde do 1993, poté bez zřizovatele, od 1993 ODDM Praha 8-Kobylisy, od 1997 v Ld Praha 9- Kbely

1993 zal. LS Nazdárek, který znamenal znovuvzkříšení loutkového divadla Sokola na Smíchově.

Divadlo DDS (Dospívající Divadelní Soubor), 90. léta 20. století, členy studenti, činné i 2001, hrálo v Akcentu.

1993-1997 Nadace Exposure s cílem budovat mosty mezi českým a anglickým publikem, hrála dvojjazyčně.

1992 založeno Dětské divadelní studio Labyrint při divadle Labyrint tehdejším ředitelem K. Křížem, od 1999 přímým pokračovatelem Dětské divadelní studio, o. s. - DDS, vedoucí M. Pospíšilová.

2000 vznikl studentský DS Lauriger, orientace na uvádění latinských dramatických textů, provádění středověkých náboženských her, činný i 2002.


90. léta a kolem 2000 Divadlo Akcent (Smíchov – Ženské domovy) pravidelně hostitelem amatérských divadel - amatérská scéna, pořádání přehlídek.
Zde hrály např. soubory
Divadlo Expekus, insc. Maryša aneb Drama proti srsti, 2001 komedie Rudý červ.
Extrém, 2000 Milada, drama ženy, která selhala, 2001 Prázdninové iluze, crazy detektivka, autor a r. M. Janouš (Ypsilon).
Divadlo amatérů, 2001 Dobré odpoledne, pane Drákulo (Moskaljuk, Tůma, Fiala, Wojta), na motivy W. Allena.
DS Šedá treska.
Bibliografie:
BARTOŇ, Jiří: Hostince, kam již nevkročíme. In: Kniha o Praze 5. Ed. Dagmar Broncová. Praha, MILPO 1999, s. 146-147.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 80.

DĚJINY českého divadla IV. díl (Proletkult a Dědrasbor). Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1983, s. 42.

JAVORIN, Alfred: Divadla a divadelní sály v českých krajích, II.díl. Praha,Divadlení ústředna 1949, s.41

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla, s. 193, 194, 258, 259

L 1933/1934, s. 71; L 1994, č. 6, s. 134; 1998, č. 1-2, s. 36; Loutková scéna 1940/1941, s. 66.

LODR, : Dějiny ochotníků smíchovských. ? (Viz: TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 33.)

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s.306-310.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931.

Československé divadlo 1925, č. 19, s. 304.
Archivy:
PRAHA - SMÍCHOV
V archivu arciděkanského kostela sv. Václava v Praze na Smíchově je zachována režijní kniha Paulyho Pašijových her. Je v ní mnoho textových úprav. Jsou tam i fotografie z inscenace, kterou inscenoval pravděpodobně divadelní ochotnický spolek K.V. Třebízský na Slupi.
Dr. Jan PORT

Související Soubory

Související Obrázky

Loutkové divadlo Domu J. A. Komenského Na Santošce, pohádkové motivy, Vojtěch Kubašta, 1942 - pro knihu upravil MT
Praha, Divadlo na peróně, Ferda mravenec,1996
Praha, Divadlo na peróně, Ferda mravenec,1996
Praha, Divadlo na peróně, Kráska a zvíře, 1997
Praha, Divadlo na peróně, Kráska a zvíře, 1997
Praha-Smíchov, Hotel  Na Knížecí
Praha-Smíchov, org. neznámý, Předbřeznová česká beseda - plakát, 1934
Praha-Smíchov, Smíchovská aréna, budova
Praha-Smíchov, Sokol, sokolovna, 1893
Praha-Smíchov, Švandovo divadlo, budova
Smíchovský hostinec Eggenberg, v němž se hrávalo divadlo v 60. a 70. letech 19. století.


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Praha-Smíchov, Hotel  Na Knížecí
Smíchovský hostinec Eggenberg, v němž se hrávalo divadlo v 60. a 70. letech 19. století.
Praha-Smíchov, org. neznámý, Předbřeznová česká beseda - plakát, 1934


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.