Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Kováček, LS

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1956
Působení: 195x, 196x, 197x 198x, 199x, 200x
LS Kováček
1956 adaptací bývalé vinárny vzniklo v Domě kultury na Smíchově nové loutkové divadélko. Svaz pracujících ve strojírenství vybavil toto divadélko velmi moderně. Jeho hlediště a foyer patřily k nejlepším, jaké v Praze byly.
Soubor začal pracovat na jaře 1957. Zakladatel a vedoucí Miroslav Ryšavý (*1924, v 70.-80. letech tajemníkem SČDO, od 1993 předsedou SAL), spolupráce s profesionály (scénografie, hudba).
Soubor vznikl z loutkářů divadélek Jawa, vinohradské Umělecké výchovy, nuselského sokolského divadla, divadla Na Santošce i div. v Libni Na Korábě.

Jako prvé dvě hry uvedli:
1957 Čapek - Lander: Princezna Solimánská, režie M. Ryšavý, výprava A. Kusá.
1957 Horák: Perníková chaloupka.
1957 Antonín Hirsch: Nejkrásnější holubička, režie Jindřich Halík, výprava Stáňa Neumanová.
Dramaturgický plán. J. Malík: Míček Flíček, Horal: Rošťačka.
1958 Míček Flíček, režie Jindřich Halík, "avantgardní" výprava Martin Bálík, snímky otištěny v ČsL.

1962 roztržka v souboru, odtržením části souboru vznikl LS Pimprle, vedoucím se stal Ryšavý (odešla i část členů Kováčku), viz Praha-Vršovice.

Naopak do Kováčku přišlo 6 členů bývalého LS Jawa,
vedoucí B. Vítovcová s V. Vávrou, od 1964 s Vl. Andělem, od 1967 Zd. Červený, 1968-1971 Vl. Anděl,
----
V sezoně 1967/1968 byly hrány tyto hry :
Josef Lada a Josef Pehr: Čertovská pohádka, režie Zdeněk Červený a Marie Gütnerová, loutky a scéna Jarmila Šťavíková, hudba Vadim Petrov.
Hráno spodovými – hůlkovými loutkami s živou rukou a mluveno živě.

Ludmila Tittelbachová: Jak Honza vyzrál na princeznu, režie Zdeněk Červený, loutky arch. Zdeněk Podhůrský, scéna Josef Kouba
Hráno marionetami, zvuk z nahrávky.

1968/1969 hrány tyto hry:
Vašek Sojka: Kašpárek a čarodějnice, režie Zdeněk Červený, loutky Jan Vavřík Rýz, scéna Josef Kouba. Hráno marionetami a mluveno živě.

Ludmila Tittelbachová: Jak Honza vyzrál na princeznu, režie Zdeněk Červený, loutky arch. Zdeněk Podhůrský, scéna Josef Kouba. Hráno marionetami, zvuk z nahrávky.

Josef Lada a Josef Pehr: Čertovská pohádka, režie Zdeněk Červený, loutky a scéna Jarmila Šťavíková, hudba Vadim Petrov.
Hráno spodovými – hůlkovými loutkami s živou rukou a mluveno živě.

Hana a Josef Lamkovi: O veselém hrobaři, režie Jiří Filip, loutky a scéna Ivan Anthon.
Hráno marionetami v rozdělené interpretaci.

1969/1970 hrány tyto hry -
Frank Wenig a Josef Skupa – úprava textu Jiří Filip: Kašpárek se učí čarovat, režie Vladimír Anděl, loutky Jan Vavřík Rýz, scéna Čestmír Miškovský. Hráno marionetami v rozdělené interpretaci. S touto hrou se Kováček zúčastnil přehlídky Loutkářská Chrudim.

Vašek Sojka: Kašpárek a čarodějnice, režie Zdeněk Červený, loutky Jan Vavřík Rýz, scéna Josef Kouba. Hráno marionetami a mluveno živě.
Jiří Filip: Trampoty krále Matýska, režie Jiří Filip, loutky arch. Zdeněk Podhůrský, scéna Miroslav Horáček. Hráno marionetami v rozdělené interpretaci.

1970/1971 hrány tyto hry :
Jiří Filip: Zlatý had, režie Vladimír Anděl, loutky Jan Vavřík Rýz, scéna Čestmír Miškovský. Hráno marionetami v rozdělené interpretaci.

Hana a Josef Lamkovi: O veselém hrobaři, režie Jiří Filip, loutky a scéna Ivan Anthon. Hráno marionetami v rozdělené interpretaci.

Vašek Sojka: Kašpárek a čarodějnice (obnovená premiéra), režie Miroslav Horáček, loutky Jan Vavřík Rýz, scéna Josef Kouba. Hráno marionetami a mluveno živě.

Kamil Horák (František Němec): Perníková chaloupka, režie René Hájek, loutky a scéna Miroslav Horáček, hudba - výběr z gramodesek Jiřího Filipa. Hráno maňásky v rozdělené interpretaci.

1971/1972 hrány tyto hry
Alena Tomasová: Lízinka, režie Božena Vítovcová, loutky a hudba - převzato z Loutkového divadla Sluníčko v Dětském domě Na Příkopě 15.
Scéna Jarmila Šťavíková, hráno maňásky s hlavou na hůlce a mluveno živě ve spojené interpretaci.

Vašek Sojka: Kašpárek a čarodějnice (obnovená premiéra), režie Miroslav Horáček, loutky Jan Vavřík Rýz, scéna Josef Kouba. Hráno marionetami a mluveno živě.

Kamil Horák (František Němec): Perníková chaloupka, režie René Hájek, loutky a scéna Miroslav Horáček, hudba - výběr z gramodesek Jiřího Filipa. Hráno maňásky v rozdělené interpretaci.

Jan Drda: Zapomenutý čert - použita úprava textu Františka Pavlíčka pro Československý rozhlas, režie René Hájek a Miroslav Horáček, loutky M. Plocar = Miroslav Horáček (hlavy loutek řezbovala Gabriela Všetečková), scéna Vladimír Všetečka, hudba František Kovaříček. Hráno marionetami v rozdělené interpretaci. S touto hrou se Kováček zúčastnil přehlídky Loutkářská Chrudim, kde Jan Hrabě získal cenu za mluvičský výkon v roli Trepifajksla a Božena Vítovcová za mluvičský výkon v roli Plajznerky.
------

od 1971 Mir. Horáček, soubor 31 členů, zkoušky 2x týdně, každou neděli dopoledne představení.
1974/75 Kocourek Pižlivižli a Jelen se zlatými parohy.
1974 - duben - Jar. Průcha: Kašpárek dvorním lékařem, marionety, loutky Zd. Podhůrský a Vlad. Všetečka, člen souboru - též dekorace, kostýmy M. Horáčková; Mirek Huňka - loutkoherec i technolog loutek v jedné osobě.
1975 téměř rozpad souboru,

1975-1976 vedoucí Vl. Všetečka a Al. Polák,
1976-1981 Polák,
od 1982 vedla soubor H. Kalašová.
Smíchov zřiz. DK Kovoprůmyslu – LD Kováček, 20 členů, ved. H. Kalašová
Klasické interpretační LD s marionetami (zejména do 1962) a maňásky, později i další možnosti: herec mezi loutkami, zrušení klasického div. kukátka apod.

1978 - M. Foučková: Dar z Větrné hory, KP Praha, cena Boženě Vítovcové za vodičský výkon, cena Jiřímu Filipovi za hlasovou interpretaci bojara.
1979 - podle Jana Makariuse člen souboru Karel Jonák: Strašidýlko, hudba Jan Kaláb.
1979 - A. Tomasová: Lízinka, 3. přehlídka LS ROH v Praze.

1983 K roku českého divadla organizoval soubor Pražskou přehlídku LD ROH.
1983 J. Skupa a F. Wenig: Kašpárek se učí čarovat., podle Adámek mezi broučky, r. Vl. Všetečka, scéna Č. Miškovký, loutky J. Vavřík-Rýz, účast - Přehlídka pražských LD ROH, 1984 13. Festival pražských loutkářů.
1983 Z. Bezděk: Dřevěný vojáček a jeho přátelé, KP v Praze, účast - Přehlídka pražských LD ROH.

V rámci pražské akce "S kyticí v ruce 1983-1984" sehrál soubor 24 představení na domácí scéně.
Adaptace hry Vojtěcha Cinybulka O pyšné base: Není basa jako basa, pro účastníky mezinárodního šachového turnaje.

1985 L. Novogrudskij: Tajemství tří "Ne", KP Pražský výběr, 1986 účast na pražském FL.
1989 J. Makarius: Strašidýlko, 4. Pražská, tedy krajská přehlídka loutkářských souborů, která byla tento rok spojena s XVI. festivalem pražských amatérských loutkářů.
1990 - Joseph Rudyard Kipling a Jiří Davídek : Zvědavé slůně, výtvarník scény Vladimír Všetečka, výtvarnice loutek Milada Trnková, hudba Milan Jíra, KP v Praze.

Celkem přes 50 inscenací, od 80. let převážně v režii Vl. Všetečky,
v 90. letech 1 inscenace ročně.

K nejúspěšnějším inscenacím patřily
1959 Míček Flíček,
1970 Kašpárek se učí čarovat,
1972 Zapomenutý čert,
1993 Tři prasátka.
Většinou tituly české loutkářské klasiky 20. stol., několik textů z vlastní dílny.

Od 1992 pouze zájezdy, později hráli především ve smíchovském divadle Akcent.
1994 - Pehr: Budulínek III. Účast Loutkářské letnice.
1996 - K. O. Vacek: Není basa jako basa. Účast Loutkářské letnice.
1998 - K. O. Vacek: Tři vepříci a Červená Karkulka.Účast Loutkářské letnice.

2003 - předlohu Josefa Čapka zdramatizoval Kamil Horák a kolektivu: O pejskovi a kočičce. Účast na Čechova Olomouc.

2004 - PERNÍKOVÁ CHALOUPKA (K. Horák, úprava kolektiv) Účast: Festival loutkářů. Účast na Hostivařská loutkárna 2009.

2005 - Vojtěch Cinybulk: Kašpárek a pyšná basa. Hráno na velkorysé scéně marionetami s odkrytým vedeníém. Inscenace staršího data, účast Pražský tajtrlík.
2006 - J.Jaroš a kolektiv (v úpravě V.Všetečky): Tři prasátka. Účast Raškovy Louny.
2006 - Ostrov splněných přání. Účast na Přehlídce loutkových divadel, Libáň.
2007 - Tři prasátka a vlk. Účast KP Pražský Tajtrlík.
2008 - Jiří Jaroš: TŘI PRASÁTKA. Účast na ObP Festival loutkářů, Litoměřice.
2008 - Zvědavé slůně, Raškovy Louny.
2008 - Loutkářské letnice Rakovník.
2009 - Jiří Jaroš: Tři prásátka. Účast na Čechova Olomouc.
2010 - Jiří Jaroš: Tři prasátka. Účast na Loutkářských letnicích, Přerov.
2014 - V. Všetečka podle N. Casiánové: Zvědavé slůně, r. V. Všetečka. Účast na KP Festival loutkářů, Praha.
Bibliografie:
AMATÉRSKÉ loutkářství v roce 2005 – mírný optimizmus. 1. Pražský Tajtrlík, 1.-3.4. 2005. AS 2005, č. 3, s. 56.

BLAŽKOVÁ, Věra. XIV. Festival pražských loutkářů a jeho problémy. Čs. loutkář 1985, č.4, s. 82 - 83.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 239.

ČTVRTSTOLETÍ Kováčku. ČsL 1982, č. 6, s. 140.

DAVÍDEK, Jiří. Ohlédnutí za XI. festivalem pražských amatérských loutkářů. Československý loutkář 1979, č. 3, s.65 - 67.

DOTŘELOVÁ, Hana: Raškovy Louny. Loutkář 2009, č. 1, s. 040.

DR. JAN MALÍK - osobnost a tvůrce. Sbk, ed. N. Malíková. (Míček Flíček v Kováčku 1958.) Praha, Sdružení pro vyd. čas. Loutkář 2004, s. 68.

HÁJEK, René, člen loutkářského souboru „Kováček“ v letech 1967–1972, pro DČAD zpracoval repertoár let 1967–1972 - srpen 2017.

hk. Kvalita na úkor kvantity. Čs. loutkář 1990, č. 8, s. 172 - 175.

25 LET loutkového divadla Kováček DKK 1956-1981. Praha, DKK 1982. 19 s. MLK.

FILCÍK, Štěpán: Loutkářská nadílka 2007 aneb Co přinesly krajské přehlídky. 3. Pražský Tajtrlík. AS 2007, č. 3, s. 64.

KOVÁČEK. Čs. loutkář 1957, č. 12, třetí strana obálky.

KOVÁČEK K MEZINÁRODNÍMU ROKU DÍTĚTE. Čs. loutkář 1979, č. 4, s. 92.

LIBÁŇ: PŘEHLÍDKA LOUTKOVÝCH HER. Divadelní HROMADA 2006 - jaro.

NOHELOVÁ, Mirka; POP, Aleš: Loutky v Olomouci. Amatérská scéna 2009, č. 6, s. 35 - 36.

NOVÁK, Jan: ČECHOVA OLOMOUC 2003. AS 2003, č. 6, s. 22 - 23.

NOVÁK, Jan: Fenomén českého loutkářství. Nejstarší amatérské loutkářské soubory. Praha, KANT 2016, s. 134.

(op) Odevšad. Čs. loutkář 1984, č. 7, s. 165.

-psl-: Loutkářské letnice. Loutkář 2008, č. 4, s. 181.

POLÁK, Alois. 3. přehlídka loutkářských souborů ROH. Čs. loutkář 1979, č. 12, s. 284.

RICHTER, Luděk: 50 Loutkářských Chrudimí. (LS Kováček, Miroslav Ryšavý.) Praha, DDD a IPOS-ARTAMA 2001, s. 91.

ŠIKTANCOVÁ, Jaroslava. Pražská přehlídka. Čs. loutkář 1989, č. 7, s. 158 - 159.

TITTLBACHOVÁ, L. Loutky v Kováčku. P 74, 30. 3. 1974.

VIDLAŘ, Jaroslav. Z krajských přehlídek - Jak jsme v Praze hledali. Čs. loutkář 1983, č. 7, s. 149 - 150.

VIDLAŘ, Jaroslav: Festivalová žírná Haná. Loutkář 2009, č. 6, s. 265.

VÍTOVCOVÁ, Božena. Rok 1983 ve smíchovském Kováčku. Čs. loutkář 1984, č. 2, s. 44.

ZEZULOVÁ, Hana. O Pražském výběru a nejen o něm. Čs. loutkář 1985, č. 7, s. 153 - 154.

Zprávy: Nové loutkové divadlo v Praze. Čs. loutkář 1957, č. 6, s. 144.

ČsL 1954, s. 41; 1973, č. 1, s. 19, č. 6, s. 14, č. 7, s. 19; 1974, č. 7, s. 156, č. 12, s. 284; 1975, č. 2, s. 41-42, č. 3, s. 68, č. 10, s. 236, č. 11, s. 260; 1976, č. 1, s. 20; 1983, č. 3, s. 58.O 0.
Archivy:
kART: Evidenční karta ÚKVČ, 1988.
MLK Chrudim: LS Kováček: Marionety z inscenace J. Filipa Zlatý had. Návrh: Josef Kouba, realizace: Božena a Vladimír Andělovi, 1954. L3462-myšáček, L 3463-myší máma, L3464-žabák. Marionety ze hry Jana Drdy Zapomenutý čert, r. M. Horáček, návrhy loutek M. Plocar, 1972. L 3258-Plajznerka, L 3259-čert Solfernus, L 3260-Lucifer, L 3261-Trepifajksl, L 3314-kůň, L 3313-Trepifajksl, L 3316-kovářka, L3317-soused, L 3318-kovář.

Související Ročníky přehlídek

Související www odkazy

Související Obrázky

Chrudim, Loutkářský víkend - plakát, 1993
Praha, 1. festival pražských loutkářů - program, 1959
Praha, Artama, Vykřičník, listopad 1992
Praha, Kováček, IV. Kutnohorské loutkářské dny - program, 1972
Praha, Kováček, Kašpárek dvorním lékařem - skládací program
Praha, Kováček, Kutná Hora, Permoník, IV. Kutnohorské loutkářské dny - program, 1972
Praha, Kováček, Letáček a vchod do LD Kováček - Klub Futurum - 1956-
Praha, Kováček, Míček Flíček, 1. festival pražských loutkářů - program, 1959
Praha, Kováček, Míček Flíček, 1. festival pražských loutkářů - program, 1959
Praha, Kováček, program duben - plakát, 1964
Praha-Smíchov, Kováček, 1957
Praha-Smíchov, Kováček, DKK, Dar z Větrné hory, 1978
Praha-Smíchov, Kováček, jeviště divadla, 1957
Praha-Smíchov, Kováček, Nejkrásnější holubička, 1957
Praha-Smíchov, Kováček, Princezna Solimánská, 1957
Praha-Smíchov, Kováček, Tajemství tří Ne, 1985
Praha-Smíchov, Kováček, Tři prasátka, LCH 2007
Praha-Smíchov, Kováček, zákulisí divadla při přípravě Princezny Solimánské, 1957
Praha-Smíchov, Kováček, zákulisí divadla při přípravě Princezny Solimánské, 1957
Praha-Smíchov, Kováček, zákulisí divadla při přípravě Princezny Solimánské, 1957
Praha-Smíchov, Kováček, Zvědavé slůně
Praha– Smíchov,  Kováček LD Domu kultury kovoprůmyslu, Zapomenutý čert, LCH 1972
RYŠAVÝ, Miroslav, portrét


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Praha-Smíchov, Kováček, zákulisí divadla při přípravě Princezny Solimánské, 1957
Praha-Smíchov, Kováček, jeviště divadla, 1957
Praha-Smíchov, Kováček, Nejkrásnější holubička, 1957
Praha– Smíchov,  Kováček LD Domu kultury kovoprůmyslu, Zapomenutý čert, LCH 1972
RYŠAVÝ, Miroslav, portrét
Praha-Smíchov, Kováček, Tři prasátka, LCH 2007


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.