Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Městské divadlo při TJ Sokol / OB

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1945
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1970
Působení: 194x, 195x, 196x, 1970
1945 zahájilo Městské divadlo.
Po válce 1945-1971 divadelní soubor působil při TJ Sokol, poté zřizovatelem Osvětová beseda.
Vedoucí osobností souboru se stal Jan Jakoubek, který do Valtic přišel jako člen Finanční stráže.
Již 6.7.1945 dokázal s dalšími získanými amatéry uvést hru Zd. Štěpánka Za neznámým vojínem, která položila základ valtickému ochotnickému divadlu.

Do 1956 sehráli 94 představení.
J. Jakoubek uměl pro soubor získat starší nadšence a především místní mládež – např. studenty Rolnické vinařské školy, které vychoval od drobných úloh k náročnějším rolím. Zabezpečoval tak nejen současný, ale i budoucí chod souboru. V době, kdy vedl soubor, dělal snad všechno – byl dramaturgem, režisérem, kulisákem, inspicientem, sháněl z půjčovny v Brně a později z divadel kostýmy. Měl vrozený cit pro obsazování rolí.

Měl v souboru opory – Fr. Mrázka, Fr. Vorlíka, J. Klemeše, Snížka, prof. Vozára, manžele Bartošovy, učitele B. Bouchnera a Trčku. Z mladých pak Milana Koláře, L. a M. Rollinka, J. Baránka, V. Mareše, Šáchu, matku a sestry Soukupovy, Sl. Janků, A. Kolářovou, A. Jakoubkovou. Rád si pro drobné figurky vybíral A. Cyprisovou, Skusilovou, Blechu a další.
Dlouholetým maskérem souboru byl p. Urban z Poštorné.
Výtvarně zajímavé plakáty byly dílem Jana Klemeše, který maloval i kulisy. (Spolu s tištěnými plakáty a jinou dokumnetací plakáty shromažďoval Fr. Mrázek - po jeho smrti však byly zničeny).
1949 Poslední tažení aneb Maršál Kutuzov (1949),
1956 oslavy 100. představení - Ibsenova Nora v režii významného poválečného režiséra Jana Jakoubka.
1957 v místě okresní přehlídka, 5 souborů. Městské divadlo osvětové besedy získalo druhé místo.
Z repertoáru dále (neřazeno chronologicky):
Za neznámým vojínem, Naši furianti, Vojnarka, Janošík, Na letním bytě, Úsměvy a kordy, Madam Bovaryová, Lešetínský kovář, Volný vítr (Dunajevskij), Vassa Železnovová, Maryša, Švanda dudák (Strakonický dudák), Lucerna (2x, se ZDŠ), Palackého třída 27, Kdo zabil Mary Duganovou, Kutnohorští havíři, Revizor (OP v Kloboukách), Talisman, Limonádový Joe, Děvče z předměstí, C.k. polní maršálek, Princezna Pampeliška, Rybrcoul, J.K.Tyl, Charleyova teta, Paní Marjánka, matka pluku, U pokladny stál, Jak přišla basa do nebe,
3x účast v okr. přehlídkách - ODP Klobouky,
poslední inscenací souboru 1969/70 Filozofská historie.

1969 - A. Jirásek–J. Dietl–Z. Petr: Filosofská historie, r. J. Jakoubek. Účast na Okresní divadelní přehlídce v Kloboukách.

1971 - Divadelní soubor Osvětové besedy, A. Zápotocký: Vstanou noví bojovníci, r. J. Jakoubek. Účast na Okresní divadelní přehlídce v Kloboukách.

Režisérem souboru mj. učitel Milan Kolář (v souboru 1949-1970), od cca 1955 hercem stěžejních či hlavních rolí, později též vedoucí DDS (ZDŠ Sedlec a Valtice).

1970 Činnost Městského divadla při TJ Sokol, později OB, přerušena – navždy - nesmyslnou šestiletou přestavbou víceúčelového sálu Besedního domu na kinosál. Divadelní vybavení – kulisy, světelný park, vybavení rekvizitami, kostýmním fundem, nábytkem, divadelními knížkami atd. – bylo bezohledně vyhozeno na volně přístupné prostranství za sálem a stejně bezohledně bylo rozkradeno nebo úplně zničeno.
Jan Jakoubek byl v té době v předčasném – zdravotním – důchodu – nebyl by to připustil.

Neradostná situace se odrazila na činnosti souboru – staří členové odcházeli, ztráceli motivaci, mladí nepřicházeli, nebylo kde hrát…

Ve 2. pol. 70. let přerušení činnosti DS dospělých.
Bibliografie:
KOLÁŘ, Milan: Heslo pro Databázi ČAD. Zprostředkoval ing. Jaroslav Sobotka. Rkp. září 2007.

MRÁZEK, František: Z historie ochotnického divadla. Valtický zpravodaj 1989, č. 5.

ONDRÁŠKOVÁ, Marta - HORÁK, Jan: Divadelní Klobouky. Minulost a současnost amatérského divadla v okrese Břeclav 1958-1988. Břeclav, OKS 1988, s. 6.

ONDRÁŠKOVÁ, Marta, HORÁK, Jan: Místopis okresu, Valtice dle informace Lady Rakovské. Rkp. 1998. kART.


Ochotnické divadlo 1956, č. 8, s. 191; 1958, č. 2, s. 43.
Archivy:
Muzejní spolek Valtice: Kronika ochotnického spolku Valtice 1945-1969.

Související Osobnosti

Související Obrázky

Valtice, kronika souboru od 1945 31
Valtice, kronika souboru od 1945 32
Valtice, kronika souboru od 1945, 33
Valtice, Městské divadlo, kronika souboru od 1945
Valtice, Městské divadlo, kronika souboru od 1945
Valtice, Městské divadlo, kronika souboru od 1945
Valtice, Městské divadlo, kronika souboru od 1945 - Z historie souboru
Valtice, Městské divadlo, kronika souboru od 1945, 11
Valtice, Městské divadlo, kronika souboru od 1945, 14
Valtice, Městské divadlo, kronika souboru od 1945, 17
Valtice, Městské divadlo, kronika souboru od 1945, 19
Valtice, Městské divadlo, kronika souboru od 1945, 20
Valtice, Městské divadlo, kronika souboru od 1945, 21
Valtice, Městské divadlo, kronika souboru od 1945, 22
Valtice, Městské divadlo, kronika souboru od 1945, 23 (OP 1958)
Valtice, Městské divadlo, kronika souboru od 1945, 24
Valtice, Městské divadlo, kronika souboru od 1945, 25
Valtice, Městské divadlo, kronika souboru od 1945, 26
Valtice, Městské divadlo, kronika souboru od 1945, 27
Valtice, Městské divadlo, kronika souboru od 1945, 28
Valtice, Městské divadlo, kronika souboru od 1945, 29
Valtice, Městské divadlo, kronika souboru od 1945, 30
Valtice, Městské divadlo, kronika souboru, 1, 1945
Valtice, Městské divadlo, kronika souboru, 2, 1945
Valtice, Městské divadlo, kronika souboru, 3, 1946
Valtice, Městské divadlo, kronika souboru, 4, 1947
Valtice, Městské divadlo, kronika souboru, 5, 1948
Valtice, Městské divadlo, kronika souboru, 6, 1948, Štolba, foto
Valtice, Městské divadlo, kronika souboru, 7, 1949
Valtice, Městské divadlo, kronika souboru, 8,  1952
Valtice, Městské divadlo, kronika souboru, 9, Vrchlický, foto


Mapa působení souboru - Městské divadlo při TJ Sokol / OB

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Valtice, Městské divadlo, kronika souboru, 7, 1949
Valtice, Městské divadlo, kronika souboru, 4, 1947
Valtice, Městské divadlo, kronika souboru, 1, 1945
Valtice, Městské divadlo, kronika souboru, 6, 1948, Štolba, foto
Valtice, Městské divadlo, kronika souboru, 3, 1946
Valtice, Městské divadlo, kronika souboru od 1945 - Z historie souboru
Valtice, Městské divadlo, kronika souboru, 5, 1948
Valtice, Městské divadlo, kronika souboru, 2, 1945