Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Sokol

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 192x
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 194x
Působení: 192x, 193x, 194x
Po prvních obecních volbách vznikl Sokol, který pořádal divadelní představení.
Do jeho divadelního odboru vstoupila většina ochotníků, která hrála divadlo pod hlavičkou Národní jednoty.
Hráli v hostinci čp. 21 a 29 - U Fialů a v Besedě.

1921 - Barbora Mellanová: HONBA ZA ŽENICHEM, fraška, režie Josefa Sadílková, hrálo se v Besedě. Jeviště bylo vypůjčeno z Karasína od nájemce hostince p. Holého, který za to musel odejít z místa.

Další hrou v tomto roce bylo drama OPUŠTĚNÁ v režii Josefy Sadílkové, hrálo se v hostinci Beseda
Herci: Marie Vašková, Marie Javůrková, Josefa Češková, Ladislav Vašek, Jindřiška Šenkýřová, Adolf Sadílek, Ladislav Sadílek
Hra byla nacvičena za 1 týden! Tato krátká doba nácviku však byla znát na hereckém výkonu

Tentokrát drama vystřídala veselohra „MORÁVKOVA RODINA NA VENKOVĚ opět v režii Josefy Sadílkové, změnilo se jen místo hraní a to v hostinci u Fialů, hrálo se 1x
Herci: Ladislav Sadílek, Blažena Šenkýřová, Jindřiška Vilímová, Marie Vašková, Ladislav Menšík, Františka Menšíková, Ladislav Vašek a Marie Javůrková

1922 Opět se vrací na scénu MARYŠA, režie se ujímá velmi dobrá paní Josefa Sadílková, hrálo se u Fialů pouze 1x
Herci: Jindřiška Šenkýřová, Marie Vašková, Ladislav Vašek, Josefa Navrátilová, Josef Navrátil

V hostinci u Fialů je sehráno další divadelní představení KŘÍŽ U POTOKA, režie Josefa Sadílková, hráno 1x
Herci: Ladislav Vašek, Marie Vašková, Ladislav Sadílek, Adolf Navrátil, Františka Menšíková, Boh. Sadílek, František Hamerský, Jan Vilím

1923 Také tento rok byl bohatý na divadelní představení, poprvé je uvedena hra se zpěvy POTKALO JI ŠTĚSTÍ, režie Josefa Sadílková, hrálo se v Besedě a také v přírodě u Chrástce (u Rossiho vily), celkem 7x, nacvičovalo se u Švonců na Hrdé Vsi, nyní Vír č. p. 210.
Herci: Marie Kulková (Bolešín), Marie Vašková (provd. Stěničková), Marie Javůrková (provd. Šenkýřová), Ladislav Vašek, Josef Navrátil, Božena Sýsová, Adolf Sadílek, Františka Menšíková, Adolf Navrátil (poválečný režisér), Arnošt Vašek, Ladislav Menšík, Anežka Goliášová, František Čermák, František Řehůřek, Štěpánka Javůrková (provd. Hauptová), Blažena Šenkýřová, Jindřiška Šenkýřová (provd. Vilímová)

5. července měla premiéru hra DEBORA (drama), režisér František Kadlec (Karasín), hrálo se v přírodě 2x (repríza 6. července), maskér František Svoboda z Bystřice n. P., text Štěpánka Javůrková
Herci: Boh. Špaček, Josef Hájek, Ladislav Sadílek, Marie Špačková, Adolf navrátil, Marie Kulková, Marie Vašková, Vincenc Navrátil, Marie Hájková, František Kotouček, Anežka Goliášová, Jan Vilím, František Matuška, Františka Kolářová, Jindřiška Šenkýřová, Josef Kulka, Stanislav Sadílek, Jaroslav Menšík, Zdeňka Havlíková
 V noci hlídali u ohně herci kulisy, které byly venku, Stanislav Sadílek se tlačil k ohni, a když usnul, prohořely mu kalhoty na zadku.


Uvedena hra POKLAD (obraz ze života), režie Josefa Sadílková, hrálo se 1x u Fialů
Herci: Josef Hájek, Boh. Špaček, Adolf Navrátil, Marie Šplíchalová, Emilie Menšíková, František Hamerský, Vojtěch Straka (Karasín), Marie Hájková, Františka Menšíková, Blažena Šenkýřová, František Menšík, Boh. Sadílek
 Generálka se u této hry nekonala pro neshody mezi herci, premiéra ale byla úspěšná.

1924 Sehráli dospělí ochotníci ve Víru divadelní hru ZUZANČIN PAN KAPRÁL, režisérkou byla p. Josefa Sadílková, hrálo se 2x v hostinci u Fialů, text sledovala p. Štěpánka Javůrková
Herci: Jan Vilím, Marie Koukalová, Františka Menšíková, Antonín Křenek, Adolf Navrátil, Ladislav Vašek, Josef Navrátil, Marie Špačková, František Hamerský, Marie Šplíchalová, Boh. Špaček, Marie Štouračová, Františka Kolářová. Komický výkon podala paní Marie Špačková, provd. Bartoňová v roli baronesy z Rumprtálu.

Na Velikonoce byla uvedena hra PANÍ REVÍRNÍKOVÁ A JEJÍ TÓNY, režie Josefa Sadílková, text sledovala p. Štěpánka Javůrková, hrálo se u Fialů
Herci: Adolf Navrátil, Marie Kotoučková, Marie Koukalová, Františka Bartoňová, Emilie Menšíková, Josef Hájek, František Kotouček, František Hamerský, Adolf Sadílek, Boh. Špaček, Marie Kulková, Jan Vilím, Jindřiška Šenkýřová, František Švancara.

Ti samí herci hráli v témže roce ještě hru PANÍ REVÍRNÍKOVÁ A JEJÍ VNOUČATA. Ceny vstupenek se v těch letech pohybovaly od 3 do 5 Kč. Návštěvy na divadlo byly hojné, a to nejen diváci vírští, ale i z okolí z Nyklovic, Tresného, Kobylnic, Pivonic, Karasína, Bystřice n. P., Rovečného a jiné.

Další hrou uvedenou v tomto roce bylo drama DEVĚT KŘÍŽŮ NAD DOMAŠOVEM, hrálo se 1x u Fialů, režie Josefa Sadílková
Herci: Boh. Špaček, Boh. Navrátil, Adolf Navrátil (Hrdá Ves), Ladislav Preisler, Jindřiška Šenkýřová, Marie Šplíchalová, Josefa Kryštofová, Františka Bartoňová, Marie Štouračová, František Kotouček

V tomto roce ožilo na scéně opět drama V NÍŽINĚ, v hostinci u Fialů se hrálo 1x v režii Josefy Sadílkové
Herci: Adolf Navrátil, Jindřiška Šenkýřová, Boh. Špaček, Adolf Sadílek, Ladislav Sadílek, Stanislav Sadílek

1925 Byla nastudována hra POMNĚNKY, hrána byla u Fialů, režie Josefa Sadílková
Herci: Antonín Křenek, Anežka Karásková, Jindřiška Šenkýřová

Dále režisérka Josefa Sadílková vybrala a uvedla divadelní hru CIKÁNČIN SVATEBNÍ ZÁVOJ, který se hrál v hostinci u Fialů
Herci: Antonín Křenek, Anežka Karásková, Jindřiška Šenkýřová

1926 Byla sehrána divadelní hra KRÁSKA ZE ŠUMAVY od Karla Fořta, režie Josefa Sadílková, hráno u Fialů

Dále byla nastudována hra se zpěvy od Karla Fořta Z ČESKÝCH MLÝNŮ, režie Josefa Sadílková, hráno u Fialů, hudba a zpěvy Josef Haupt, text sledovala Štěpánka Javůrková
Hráli: Adolf Sadílek, Antonín Křenek, M. Šenkýřová

1927 V tomto roce je uvedena jako první hra TULÁCKÁ KREV (obraz ze života) od Karla Fořta, režie Josefa Sadílková, místo uvedení hry je označeno v divadelní kronice jako první představení na nové scéně tj. v chatě u Šťastných a tady je rozpor, protože v obecní kronice je uvedeno postavení chaty až v r. 1929. Divné je i to, že další hry se hrály v r. 1927 u Fialů.
Hráli: Adolf Navrátil, Žofie Čermáková, Emilie Čermáková, Marie Kotoučková, František Unčovský, František Švancara, František Kotouček, Ladislav Preisler

Další hra v režii Josefy Sadílkové byla CHUDÝ PÍSNIČKÁŘ
Herci: Antonín Křenek, Adolf Navrátil

Opět u Fialů se hrála hra LÁSKA SI NEDÁ POROUČET, režie Josefa Sadílková
Herci: Adolf Navrátil, Alžběta Kulková, Štěpánka Javůrková, František Kotouček, Marie Kotoučková, Jan Vilím, Emilie Menšíková

Jako poslední v tomto roce byla uvedena hra VESNICKÝ MUČEDNÍK, hráno u Fialů, režie Josefa Sadílková
Herci: Boh. Špaček, Antonín Křenek, Jindřiška Šenkýřová, Františka Menšíková, Emilie Menšíková
Po skončení divadelního představení se často pořádala taneční zábava.

1928 V tomto roce vybrala režisérka Josefa Sadílková veselohru MYSLIVECKÁ LATINA a hrála se 1x v chatě u Šťastných
Herci: Antonín Křenek, Adolf Navrátil, Jan Vilím, Boh. Navrátil, Františka Menšíková, Štěpánka Javůrková, Marie Kotoučková, Josef Kryštof, Ladislav Preisler
 V tomtéž roce hráli tuto hru i ochotníci ze Sulkovce v Bystrém. Onemocněl jim však brusič, kterého ve Víru hrál Adolf Navrátil. Sulkovští pro něho přijeli do továrny, odkud ho jak byl, od oleje a šmíru, odvezli do Bystrého. Když ho uviděla jeho partnerka, bylo jí do pláče a odmítala s ním hrát. Ale když se umyl, oholil a namaskoval, ale hlavně, když začal hrát, bylo po zármutku. Pan Navrátil říkal, že si tenkrát padli do oka a každý u toho druhého zanechali kus srdce. Pohostinské vystoupení prý skončilo velkým úspěchem.

1929 postavil František Šťastný turistickou chatu, kde kromě ubytovací části v patře byl i přízemní prostorný sál, v němž se konaly kulturní akce: přednášky, slavnosti, taneční zábavy, apod., ale mohlo se zde hrát také divadlo. Nový sál byl pro vírské ochotníky velkým přínosem.

1936 Jízdní hlídka.

Po 1945 sehráli:
Fr. Langer: Jízdní hlídka,
A. Jirásek: Lucerna
Werner: Lidé na kře

1948 v čele souboru H. Dedič, invalidní důchodce, Záviský, učitel, Mičinová, učitelka.
V plánu: Triger: Šťastná žena, Fr. Langer: Dvaasedmdesátka
Archivy:
Žďár nad Sázavou, Státní okresní archiv:
Okresní osvětová rada Nové Město na Moravě, Loutkářství inv. č. 16

Související Organizace

Související Obrázky

Nové Město na Moravě, Okresní úřad, Schvalování divadelních produkcí, 1936
Vír, Sokol, hlášení o divadelní činnosti, 1948


Mapa působení souboru - Sokol

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Nové Město na Moravě, Okresní úřad, Schvalování divadelních produkcí, 1936
Vír, Sokol, hlášení o divadelní činnosti, 1948