Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Šubert, SK ROH / JZK JAS / ZK ROH Tos / SDO / OS

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1863
Působení: 186x, 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x
1863 - založen Ochotnický spolek,
1868 - stanovy.
SDO, Dobruška, činnost doložena 1863-1904, 1926 (SOkA)
Do 1866 - hráli u režiséra K. Jánského, poté do 1868 U Mašků a do 1892 U Michálků.

1883 - uvedeny Těžké ryby (Balucký), Rodinná vojna (Šamberk).

"Divadlo v přírodě, za nynější doby jako novinka do světa vstouplé, provedeno bylo dobrušskými ochotníky již koncem let padesátých století 19.: hrávaliť v létě pod širým nebem v zahradě v blízkých Křovicích, z vlastního podnětu, beze všeho nějakého napodobení cizího snad příkladu."
F. A. Šubert: U nás v Dobrušce, s. 88.

1887 - František Adolf Šubert: Jan Výrava. Uvedeno v rámci velkolepých oslav 50 let trvání ochotnického divadla v Dobrušce dne 7. 8. 1887, jejichž součástí byl divadelní průvod městem se zastávkou u Šubrtova rodného domu, konaly se bohoslužby.

1893 - spolku předán výstavní pavilon v městských sadech, zah. J. K. Tyl (Šamberk). V pavilonu hráno i 2000.
1898 Jan Výrava (též na zájezdu v Meziříčí).
Do 1905 vrcholné období OS, ročně 5 premiér, např. Vrchlický, Stroupežnický, Kolár, Gogol, Zeyer, Preissová atd., poté krach a dražba spolkového majetku.

1918 - OS obnoven pod jménem rodáka F. A. Šuberta (1849-1915, dramatik, prozaik a publicista, 1883-1900 první ředitel ND v Praze).
1918-1939 - byla činnost ochotníků velmi rozmanitá, divadlo hrála řada spolků, ale Šubert dominoval.
1937 - spolek v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

Po 1939 se nepřestalo hrát. Základem repertoáru byla česká klasická hra.
1940 pro soutež na XI. JH připravována inscenace: Svoboda: Směry života.
1944 dramatickým počinem byla hra Karla Michla Sněm duchů na Turově, s hudbou Radima Drejsla a společně s pěveckými jednotami Vlasta a Dobroš Blodkova V studni.

Po 1945 - vedle jednotného ochotnického spolku vznikly další soubory.
1949 - velkolepé oslavy výročí F. A. Šuberta, hl organizátor SDO Š.
1954 - DS ZK ROH TOS Živnost paní Warrenové (Shaw), v okr. soutěži LUT.
1957 - Bílá nemoc, účast na Meziměstských div. hrách.

Ochotnický soubor sehrál do 1960 přes 70 her, nejhranějšími autory byli Čapek, Jirásek, Tyl, Gogol, Shakespeare...

V 60. letech soubory postupně pod ZK ROH JAS Dobruška.

Soubor Šubert patřil vždy mezi přední soubory okresu a byl 1971-1989 každoročním pořadatelem přehlídky Šubertova Dobruška, určené pro dětské soubory a dětské diváky.

1973 - Volá Melbourne, hráli mj. na oslavách 170 let ochotnického divadla ve Vamberku.

1980 - DS JZK JAS ROH, P. Kováčik: Recese. 3. místo - KP.

V 70. a 80. letech DS Šubert JZK JAS ROH, např. Lucerna, Naši furianti, Honorace z pastoušky, Strýček Váňa, Jak je důležité míti Filipa, Košilka,
v sezoně 1997/98 úspěšný Limonádový Joe, 40 repríz.

1988 "F. A. Šubert" činoherní divadelní soubor Sdruženého klubu ROH Dobruška, 45 členů, vedoucí Josef Mach.

1993 - vedoucí Jitka Kozubová.

2011 - DS Šubert (v podání maturantů z gymplu – 8.G, vyvrcholení festivalu), Oscar Wilde: JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA, r. Václav Mach. Účast na Divadelní pohoda, Val u Dobrušky.

2012 - DS F. A. Šubert, Oscar Wilde: STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ, r. Vašek a Jiří Machovi. Účast na Divadelní pohoda, Val. Účast na Polické divadelní hry, Police nad Metují 2019.
2012 - DS F. A. Šubert, Aleš Sedláček: ŽENY PANA VOKA, r. Jiří Holý. Účast na Divadelní pohoda, Val.
2012 - Vlastimil Venclík: KOUKEJ MI VRÁTIT TO PYŽAMO, r. František Veverka. Premiéra podzim 2012. Účast na KP Orlická maska, Ústí nad Orlicí 2016 - čestné uznání Jiřímu Hoňkovi za herecký výkon v roli nemocného.

2016 - premiéra 4. 5. - Magdalena Turnovská: O princezně, která ráčkovala, pohádka M. Turnovské s písničkami Zdeňka Rytíře, režie Zdeněk Šíma, hráli a zpívali: Romana Šotolová - královna Karolína I., Karolína Sotonová - královna Karolína II., Věra Štěpánová - chůva, Jindřich Obst - zahradník Kryštof a princ, František Veverka - rádce, Václav Mervart - princ Šťáhlav. Hráli ve Společenském centru, reprízy 2x pro školy v Dobušce, Dobrém a Podbřezí, Na Novém Hrádku, v Jasenné a v rámci přehlídky Divadelní pohoda 2016 ve Valu.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 185.

ALBRECHTOVÁ, Jana: Místopis okresu (dle Informace pro MČAD Václava Čápa a Radovana Ježka. Rkp. 1997. SA J. Albrechtová, Častolovice). Rkp. 1998-2000. kART.

CVRČEK, Josef: Počátky divadelního ochotnictva v Dobrušce. Kulturní kalendář města Dobrušky. Květen 1962.

DOKUMENTY. Dějepisný nástin ochotnického divadla v Dobrušce. Kulturní kalendář města Dobrušky 1983, duben, s. 4-6.

KÁŠ, Josef: Kronika divadla ochotnického v Městě Dobrušce. Dobruška 1935(?). Rkp. Městské muzeum v Dobrušce.

MACH, Jiří: Za oponou Dobrušských dějin: Šubert a ochotníci / Ani jako ředitel Národního divadla nezapomněl na své rodiště. Rychnovský deník, roč. 16, č. 283, 5. 12. 2007, str. 6. (viz Texty)

MARKOVÁ, Veronika: Historie ochotnického divadla v Dobrušce. Diplomová práce. Hradec Králové, PF VŠP, Ústav historických věd 1992.

PANCÍŘ, J.: Ochotnický spolek v Dobrušce. In: Kladská stráž 1925, č. 25, 26. KK.

ŠUBERT, František Adolf: U nás v Dobrušce. Karlín, Emil Šolc, s. a., s. 87-88.

ZAHRADNÍK, Zdeněk: Amatérské divadlo Podorlicka. In: Divadlo Podorlicka. Rychnov nad Kněžnou, OKS 1980, s. 52.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 68.


České divadlo 1940, č. 10, s. 191.
Divadelní listy 1883, č. 8, s. 71, č. 31, s. 262.
Thalie 1898, č. 13-14, s. 111.

Zprávy ÚMDOČ 1949, č. 6, s- 141.
Archivy:
kART: Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/608/1920, SDO F. A. Šubert.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/2232/1926, SDO (změna).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/4956/1933, SDO F. A. Šubert (změna).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/297/1934, SDO F. A. Šubert (změna).

Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou:
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Dobruška
Časový rozsah: 1863-1904
Metráž: 0,10 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Původce fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Dobruška 1837 - (1833 zřízeno školní divadlo, základ pozdějšího ochotnického divadla)
Tematický popis: Knihy zápisů schůzí, stanovy, 50. výročí trvání divadla 1887, kovové razítko, plakáty divadelních představení. Fondu lze využít k poznání činnosti spolku a kulturního života ve městě.
Archivní pomůcky
JUZA J.: SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ DOBRUŠKA, 1863 - 1904. Sdružený a skupinový inventář (část), 1987, s. 1, ev.č. 15/30.
SDO, Dobruška, 1863-1904. Ev. č. pomůcky 15/30.

Související Pojmy

Související Obrázky

Dobruška, DS Šubert, A. Jirásek: Jan Roháč, 1953
Dobruška, DS Šubert, J. Hubač: Dům na nebesích, 1982
Dobruška, SDO Šubert, J. Zeyer: Radúz a Mahulena, 1899
Dobruška, Šubert, Strašidlo cantervillské - plakát, 2012
Val, Divadelní pohoda 2012 - plakát


Mapa působení souboru - Šubert, SK ROH / JZK JAS / ZK ROH Tos / SDO / OS

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Dobruška, SDO Šubert, J. Zeyer: Radúz a Mahulena, 1899
Dobruška, DS Šubert, A. Jirásek: Jan Roháč, 1953
Dobruška, DS Šubert, J. Hubač: Dům na nebesích, 1982