Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Divadlo Ivana Olbrachta, ochot. soubor / Městské kultur. středisko / Okresní kult. středisko / OS Divadla Oskara Nedbala

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1965
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1999
Působení: 196x, 197x, 198x, 199x
1965 vznikl Ochotnický soubor Divadla Ivana Olbrachta – sloučením souborů Elektroizola (původně SDO Tyl nebo Spolek táborských ochotníků) a ZK Československé dráhy (původně Intimní scéna).

1966
Postaveno nové divadlo původně s představou, že vznikne poloprofes. soubor, posléze jako zájezdová scéna, avšak poskytovalo jeviště a zázemí také amatérskému divadlu.
K znovuotevření divadla uvedena Tylova hra Jan Hus, kardinála hrál František Molík.
V tomto roce dále uvedeno:
– Eugéne Labiche: Slaměný klobouk.
– Eduardo de Filippo: Neapol, město milionů.

1967
– Maxim Gorkij: Poslední, režie M. Bayerová, scéna S. Bočková. Účast na přehlídce v Táboře, Humpolci, na Festivalu ruských a sovětských her v Ostrově nad Ohří, 3. místo v soutěži.
– Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, režie Tomáš Pexa, scéna J. Pecher.

1968
– Edmond Konrád: Skřivan a smršť, režie Josef Svoboda, scéna Dr. V. Horejc, 1969 1. místo na KP v Třeboni, 1. místo na mezikrajové přehlídce v Jablonci nad Nisou, 1. místo na 39. Jiráskově Hronově 1969.

1969
– Jiří Voskovec a Jan Werich: Caesar v Belgii, režie Milada Bayerová, scéna Simona Bočková. 1. cena, Mil. Šrámek cena za herecký výkon, účast na festivalech v Belgii a SRN.

1970
– Carlo Goldoni: Komedie o vějíři, režie Jos. Svoboda, hráno 4x v Táboře, vysláno ÚKVČ a Ministerstvem kultury do Belgie a SRN. Aktivita souboru oceněna čestným uznáním Ministerstva kultury ČR.
– Bedřich Svatoň(?? loutková hra) podle Boženy Němcové: Sůl nad zlato, režie M. Bayerová, hráno 4x v Táboře.
– Alois Jirásek: Jan Roháč, režie Jos. Svoboda, 4x v Táboře (při oslavách 550 let města), na KP v Humpolci – cena za výpravu Dr. V. Horejc, za her. výkon Josef Kolář.

1971
– Vítězslav Nezval: Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou, režie M. Bayerová, hráno 10x, zvítězilo na KP v Třeboni, cena za herecký výkon Boh. Tkalců-Tarnovská; účast na přehlídce VIII. Sládkův Zbiroh 1971.

1972
– Nikolaj Vasiljevič Gogol: Revizor, rež. Josef Svoboda, hráno 8x. Na NP RSDH (ruských a sovětských divadelních her) Svitavy čestné uznání, cena za herecký výkon – Fr. Kouba, Na KP v Humpolci čestné uznání za her. výkon – Vojen(?) Buriánek.
– Jan Říha: Královský polibek, režie Jos. Svoboda, hráno 10x.

1973
– Karel Čapek: Bílá nemoc, rež. Svoboda(?), na div. festivalu v Prachaticích hlavní cena a cena za herecký výkon pro Miloslava Šrámka. Na KP v Třeboni cena za výtvarnou složku Dr. Horejc, za herecký výkon opět M. Šrámek.
– Jaroslav Mottl: To byl český muzikant, režie Tomáš Pexa, hráno 3x.

1974
– Anton Pavlovič Čechov: Benefice. Účast na II. Národní přehlídce ruských a sovětských divadelních her ve Svitavách.
– Anton Pavlovič Čechov: Námluvy, r. Petr Svoboda. Účast na IV. Mezikrajové přehlídce amatérských divadelních souborů v Jablonci nad Nisou.
– Anton P. Čechov: Na hlavní silnici, r. Josef Svoboda, hráno 8x, cena za režii na IV. Mezikrajové přehlídce v Jablonci nad Nisou, za her. výkon Františku Koubovi; na KP v Třeboni cena Petru Svobodovi za nejlepší inscenaci, cena Josefu Svobodovi za režii, ceny hercům J. Sekalovi, F. Hnojmovi a Evě Hurtíkové; cena Okresního nár. výboru.
– Karel Wilczyński: Smrt přichází každý měsíc, režie Mojmír Konečný, 2x.

1975
– Alexej N. Arbuzov: Ten milý starý dům, režie Tomáš Pexa, 3x. Účast na Festival současné divadelní tvorby, Úpice.
Soubor obdržel za činnost Uměleckou cenu Jihočeského krajského národního výboru Čes. Budějovice.

1976
– Vladislav Vančura: Rozmarné léto, r. Petr Svoboda, scéna Vl. Horejc, účast na KP Honzlův Humpolec.
– Henrik Ibsen: Paní z námoří, režie T. Pexa, sc. Vl. Horejc.

1977
– Boris Lvovič Vasiljev: A jitra jsou zde tichá, r. Pexa, sc. Mir. Pavlík.
– Božena Němcová: Babička, r. Marie Musilová, Fr. Kouba, scéna Vl. Horejc.
– Henrik Ibsen: Paní z námoří, účast na KP Divadelní Třeboň.
– Alois Jirásek: Lucerna, režie Petr Svoboda, Tomáš Pexa, scéna Vl. Horejc. Slavnostní představení k 120. výročí založení ochotnického divadla v Táboře a 90 let existence budovy divadla.
Režisér Josef Svoboda jmenován Zasloužilým pracovníkem v kultuře a režiséři František Molík a Tomáš Pexa obdrželi odznak Zlatý Tyl.

1978 byl soubor vystěhován z divadla (které se stalo samostatnou organizací a přestalo být součástí Městského kulturního střediska) do budovy MěKS, kde nebyly pro činnost podmínky. Poté načas zakotvil pod Okresním kulturním střediskem.


1980 Divadlo Ivana Olbrachta, soubor Okresního kulturního střediska Tábor, 76 členů, vedoucí Ludvík Třeštík.

1981
– Anton P. Čechov: Aktovky, r. František Hnojna, František Kouba, František Svatoň, Okresní divadelní festival 81. Jistebnice.

1983
– Karel Čapek: Matka, uvedeno ke 125. výročí založení ochotnického divadla v Táboře a k roku českého divadla.

1987
– Karel Čapek: RUR, uvedeno k oslavám 100 let budovy divadla.


1988 Činoherní divadelní soubor Městského kulturního střediska Tábor, 46 členů, vedoucí Ludvík Třeštík.

1979–1990 vzhledem k nevyhovujícím podmínkám soubor nastudoval pouze 9 premiér.


1990 návrat do divadla jako Ochotnický soubor Divadla O. Nedbala.
(Od roku 1990 nese městské divadlo jméno táborského rodáka, hudebního skladatele a dirigenta Oskara Nedbala.)

1993
– Jiří Pálka: Jak byla čertům v pekle zima, účast na KP DS Třeboň.

1995
– Dagmar Jandová: Čarodějný bál, r. Marie Musilová, účast na KP Pohádková Třeboň, návrh do výběru NP Popelka Rakovník, host na NP Popelka Rakovník.

1996
– Jan Drda: Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert. Účast na KP Volyňské divadelní jaro.

1997–1998
– Bratři Čapkové: Ze života hmyzu, r. František Kouba, Tomáš Pexa a František Hnojna. Účast na KP Volyňské divadelní jaro – nominace na NP Divadelní Třebíč.

1999
– Radoslav Lošťák podle Boženy Němcové: Sůl nad zlato, r. Marie Musilová.

Podrobný seznam uvedených her v letech 1965–1999 viz Související Přílohy.

------
Od 2000 jako Divadelní soubor Tábor, viz.
Bibliografie:
120 LET ochotnického divadla v Táboře, 1857–1977 / 90 let divadelní budovy v Táboře, 1887–1977. Tábor, OKS 1977.

150 LET ochotnického divadla v Táboře, 1857–2007. Sestavil Fr. Kouba. Tábor, DS Tábor 2007.

ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 114; 2003, s. 102.

CHMELÍK, Jan: Ochotníci kontra profesionálové na návštěvnost jedna : jedna. Amatérská scéna 1967, č. 2, s. 5–6.

MAŠKOVÁ, Marie: Loutkáři a divadelníci v Třeboni. Amatérská scéna 1993, č. 6, s. 17.

MAŠKOVÁ, Marie: Pohádková Třeboň – očima nekritického pořadatele. Amatérská scéna 1995, č. 2, s. 13.

OCHOTNICKÉ hnutí na Táborsku 1983. Soupis divadelních a loutkářských souborů v okrese. Historie souborů. Tábor, OKS, OV SČDO 1983.

POŠÍVAL, Zdeněk: Návrat k sousedské divadelnosti (Volyně ´96). Amatérská scéna 1996, č. 2, s. 5–6.

PROGRAM: Okresní divadelní festival 81. Jistebnice.

RICHTER Luděk: Pohádková Třeboň – očima kritického hodnotitele. Amatérská scéna 1995, č. 2, s. 13.

RICHTER, Luděk: Slova, slova, slova... aneb Zemětřesení podle Richterovy stupnice. Čs loutkář 1993, č. 6, s. 135.

ŠINDELÁŘ, Jaroslav: Dvě jubilejní desítky Jihočechů. Amatérská scéna 1977, č. 5, s. 11.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1972, Ka 42, i. č. 123
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1974, Ka 42, i. č. 123
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1976, Ka 42, i. č. 123

Pelhřimov, Státní okresní archiv:
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1967, i. č. 2734, ka 1899.
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1966, i. č. 2734, ka 1899.

Videozáznam představení Ze života hmyzu na DT 1998 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988. 1970–1975 Repertoár, účast na přehlídkách.

Související Obrázky

Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1972
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1974
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1974
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1976
Humpolec, Honzlův Humpolec, plakát, 1976
Libuše Franková, Divadlo I. Olbrachta Tábor – nejlepší herecký výkon XXXIX. JH, 1969
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1966
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1967
SVOBODA, Josef, Tábor, Divadlo Ivana Olbrachta, režisér ochotnického souboru, 197x
Tábor, Divadlo Ivana Olbrachta, agitační skupina, 1952
Tábor, Divadlo Ivana Olbrachta, Bílá nemoc, 1973
Tábor, Divadlo Ivana Olbrachta, Komedie o vějíři, 1970
Tábor, Divadlo Ivana Olbrachta, Lucerna, 1977
Tábor, Divadlo Ivana Olbrachta, Miloslav Šrámek
Tábor, Divadlo Ivana Olbrachta, Paní z námoří, 1976
Tábor, Divadlo Ivana Olbrachta, Revizor, 1972
Tábor, Divadlo Ivana Olbrachta, Revizor, 1972
Tábor, Divadlo Ivana Olbrachta, Rozmarné léto – plakát, 1976
Tábor, Divadlo Ivana Olbrachta, Skřivan a smršť, 1969
Tábor, Divadlo Ivana Olbrachta, Ze života hmyzu, 1997
Tábor, Ochotnický soubor Divadla Oskara Nedbala, Ten milý starý dům, FEMAD  Poděbrady 1974
Tábor, Výstava 150 let OD v Táboře, tablo, 2007
Tábor, Výstava 150 let OD v Táboře, tablo, 2007


Mapa působení souboru - Divadlo Ivana Olbrachta, ochot. soubor / Městské kultur. středisko / Okresní kult. středisko / OS Divadla Oskara Nedbala

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Tábor, Divadlo Ivana Olbrachta, Miloslav Šrámek
Tábor, Divadlo Ivana Olbrachta, agitační skupina, 1952
Libuše Franková, Divadlo I. Olbrachta Tábor – nejlepší herecký výkon XXXIX. JH, 1969
Tábor, Divadlo Ivana Olbrachta, Skřivan a smršť, 1969
Tábor, Divadlo Ivana Olbrachta, Komedie o vějíři, 1970
Tábor, Divadlo Ivana Olbrachta, Revizor, 1972
Tábor, Divadlo Ivana Olbrachta, Lucerna, 1977
Tábor, Divadlo Ivana Olbrachta, Paní z námoří, 1976
Tábor, Divadlo Ivana Olbrachta, Ze života hmyzu, 1997


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.