Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Komenský, SDO / Sokol

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1919
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 194x
Působení: 191x, 192x, 193x, 194x
1919 , ve druhé pol. roku, byl zásluhou řídícího uč. Františka Obrdy, Marie Obrdové a uč. Václava Sosnovce založen Divadelní spolek ochotníků Komenský pro Borotice a okolí.
Po velmi krátké době měl 50 členů.
Podle jeho stanov ze 13. 7. 1923 měl podporovat "sebevzdělání, mravní povznesení duše a šíření osvětové kultury."
Prvním předsedou byl Emil Friedman (č. p. 23).

Na schůzi spolku bylo navrženo založit v obci Tělocvičnou jednotu Sokol - uskutečněno 1921.
Členové vedení spolku Komenský se stali zároveň členy Sokola.
Divadelní činnost spolku Komenský patrně postupně splývala se Sokolem, v pamětních knihách se mluví o sokolském divadelním kroužku, který v období 1. republiky v obci sehrál mnoho představení.

1922 SDO Komenský členem ÚMDOČ.

1927 některé prameny uvádějí, že se spolek Komenský rozešel.

Ve vedení Sokola často uveden režisér - např.
1935 Oldřich Cihelka
1937 Bohumil Pudil

1937 hry Zahrada míru a lásky (sehrálo sokolské žactvo) a Jízdní hlídka.
Každoročně silvestrovské večery.

1941 Sokol rozpuštěn.
1945 obnovena činnost.
1946 režisérem stanoven Antonín Šálek.
1949 konec činnosti.
Bibliografie:
KRÁL, Miroslav: Borotická farnost. Římskokatolická farnost Borotice, pro vnitřní potřebu, 2003, 169 s.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 81.

VELEMANOVÁ, Věra: Ochotnické divadlo na Příbramsku. Podbrdsko, č. 6. Příbram, OkÚ, SOkA, OM 1999, s. 51-90. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů. kART.
Archivy:
Státní okresní archiv Příbram: rejstřík spolků (zpracovala V. Velemanová)

Praha, Národní archiv: Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/7905/1920, SDO Komenský.

Související Organizace

Mapa působení souboru - Komenský, SDO / Sokol

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':