Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Venclíkovo soukromé domácí divadlo / Domácí společnost herecká

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1818
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1862
Působení: 181x, 182x, 183x, 184x, 185x, 186x
1818 kupec Ferdinand Venclík organizoval na náměstí hry.
1819 žádal královský krajský úřad v Hradci Králové o povolení zřídit malé domácí divadlo. Zamítnuto.
---
"1819 žádal měšťan a kupec Ferdinand Venclík o povolení hrát divadlo. Krajský úřad zamítl a odvolal se na cirkulární nařízení ze 7. 11. 1801.
Lidé, kteří hře komedií se oddávají, v krátkém čase takové záliby v tom nabývají, že ji za zábavu ve volné chvíli již nepovažují, nýbrž za důležité zaměstnání mají, čímž od svého úřadu nebo od své živnosti a domácí práce zdržováni jsou; mladým pak lidem obojího pohlaví dává se příklad, který s jejich povoláním v pospolitém životě se nesnáší."
Citace z cirkulárního nařízení. Viz Zdeněk Nejedlý: Bedřich Smetana, kniha 6, s. 454.
----
1819 přesto zřídil jeviště, na oponě byl namalován okřídlený kůň.
Dekorace: pokoj, mýtina,nádvoří, vězeňská cela, zahrada, při nákupu kulis a rekvizit se pamatovalo hlavně na tehdy oblíbené rytířské rytířské hry.
Představení byla řádně hlášena a krajský úřad už nic nenamítal.
Název Venclíkovo soukromé domácí divadlo. Hrávalo ovšem ještě převážně německy, protože divadlo hrávali převážně panští úředníci s manželkami.
1820 Husité u Naumburku.

Od 1829 kaplan Jan Karel Rojek,
1832-1862 organizoval divadlo pod názvem Domácí společnost herecká:

1832 koupil místní ochotnické divadlo, založené roku 1819 bohatým novoměstským měšťanem, kupcem Ferdinandem Venclíkem,
přetvořil je v Domácí hereckou společnost v Novém Městě nad Metují a sám se stal jejím prvním ředitelem.
První hra, kterou uvedl, byla Štěpánkova veselohra Půjčka za oplátku.
Převzatý Venclíkův inventář doplnil Rojek novými rekvizitami.
Rojek střídal hry české s německými (německy hranými), ale postupně české žačaly převažovat,
v 60. letech německy hrané hry zcela vymizely.
1835 uvedeny hry Čech a Němec a Ďáblův mlýn.

1836 "O velké Rojkově péči o knihy svědčí také skutečnost, že k získávání příspěvků na jejich nákup využil i divadelní kvodlibet, který sestavil z dramatické frašky, deklamací a vlasteneckých písní. Toto představení bylo v Novém Městě nad Metují provozováno 14. února 1836 s finančním výsledkem 27 zl. stř." (Markéta Mrázková, s. 21)

1838 pořízena nová pěkná opona, na níž bylo z obou stran namalováno Nové Město nad Metují.
1839 v březnu 2x úspěšně sehráli i operu C. M. von Webera Střelec kouzelník, kde roli Aninky zpívala sl. Aloisie Smetanová, dcera zámeckého sládka Václava Smetany - "Louisa" Bedřicha Smetany. Výtěžky divadla připadaly na účet chudinského fondu.
Při zpěvohrách dirigoval a na housle hrál učitel Čepelka.

1842 přestěhování do prostornějšího působiště, pořízeno nové jeviště, kde zahájili hrou Dobrý tón.
V repertoáru dále osvědčený Ďáblův mlýn, Nestroy: Lumpacivagabundus, Tyl: Paná Marjánka, matka pluku aj.
1845 opět 2x sehrán Čarostřelec a pro krajského hejtmana, pozdějšího místodržitele Meczeryho hra Troje políbení.

1847 převzal od Rojka vedení divadla přední herec Jan Frič (1791-1869), dalšími významnými herci byli Jan Král (1802-1880) s rodinou a pernikář Jan Boh Imlauf (1814-1904).
1855 Hugo: Bídníci, Zvoník u Matky Boží; Tak se chytají vrány
1857 zaznamenáni členové Jn Frič, fabrikant bavlněného zboží, karel Butta, kupec a majitel domu, hospodští Jan Mervart a Jan Baše, zámecký adjunkt Josef Cihlář, účetní Josef Matěna, aktuár okr. soudu Jan Král a Jan Imlauf,
1858 k nim přibyl hostinský Josef Rydlo.
1862 byl P. Jan Karel Rojek na vlastní žádost přeložen do Budyně nad Ohří.
Bibliografie:
DVOŘÁČEK, Bohumil: Pohledy do minulosti Nového Města nad Metují.Nové Město nad Metují. MěÚ, MěK, MěM 1. vyd 1998, 2. dopl. vyd. 2000. Kap.10: Spolek divadelních ochotníků s. 348-352, s mnoha obrázky. Kopie kART, viz přiložené obrázky.

MORAVEC, Jar.: Z kulturního života našeho města v minulém století. Ke 120. výročí založení spolku divadelních ochotníků Tyl a 65. roku trvání Pěvecké a hudební jednoty Kácov. In: Nové Město nad Metují a jeho kraj. Sborník. Praha, vyd. Václav Horký 1939, s. 191-207.

MRÁZKOVÁ, Markéta: Jan Karel Rojek - kněz, vlastenec, historik, s, 34 - 37.

Související Obrázky

Miletín, Muzeum 2/43, Rojek, Jan Karel, Nové Město nad Metují, zakladatel Domácí společnosti herecké
Nové Město nad M., zakladatelé ochotnického divadla
Nové Město nad Metují,   Jan Karel Rojek, zakladatel  divadla, 1820.
Nové Město nad Metují, Domácí herecká společnost, P. Rojek, kap. ex Mrázková, s. 34
Nové Město nad Metují, Domácí herecká společnost, P. Rojek, kap. ex Mrázková, s. 36
Nové Město nad Metují, Domácí herecká společnost, P. Rojek, kap. ex Mrázková, s. 37
Nové Město nad Metují, Dvořáček, Bohumil: Pohledy do minulosti Nového Města nad Metují, s. 348
Nové Město nad Metují, Dvořáček, Bohumil: Pohledy do minulosti Nového Města nad Metují, s. 349
Nové Město nad Metují, Dvořáček, Bohumil: Pohledy do minulosti Nového Města nad Metují, s. 350
Nové Město nad Metují, Dvořáček, Bohumil: Pohledy do minulosti Nového Města nad Metují, s. 351
Nové Město nad Metují, Dvořáček, Bohumil: Pohledy do minulosti Nového Města nad Metují, s. 352
Rojek, J. K., Nové Město nad Metují, portrét s podpisem ex Mrázková s. 2
Rojek, Jan Karel, Nové Město nad Metují, portrét, ex výstava 2011 - plakát


Mapa působení souboru - Venclíkovo soukromé domácí divadlo / Domácí společnost herecká

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Nové Město nad Metují,   Jan Karel Rojek, zakladatel  divadla, 1820.
Nové Město nad M., zakladatelé ochotnického divadla
Nové Město nad Metují, Dvořáček, Bohumil: Pohledy do minulosti Nového Města nad Metují, s. 348
Nové Město nad Metují, Dvořáček, Bohumil: Pohledy do minulosti Nového Města nad Metují, s. 349
Nové Město nad Metují, Dvořáček, Bohumil: Pohledy do minulosti Nového Města nad Metují, s. 350