Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Sokol Fügner – Tyrš

Související Geografické celky

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1907
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1937
Působení: 190x, 191x, 192x, 193x
Členy jsou převážně mladí s T. J. Sokol.

1907Alois Jirásek: Vojnarka, Bedřich Frýda: Manželské štěstí, r. Boh. Bartoš.
1908 Charlotte Birch-Pfeifferová: Diblík, šotek z hor, Josef Kajetán Tyl: Bankrotář, František Xaver Svoboda: Mlsáníčko a který je ten pravý, Jan Emil Šlechta: Majitel hutí, Romantické vrtochy, Josef Štolba: Závěť, Josef Štolba: Krejčí a švec, Alois Jirásek: Otec, r. Boh. Bartoš.
1909 Láska v národním domě, Karel Horký: Srážka vlaků, (Při srážce vlaků 31. ledna účinkoval naposledy jako nápověda - mnohaletý - dirigent Rud. Fibinger, 4. března zemřel.), Mrštíkové: Maryša, Antonín Lokay: Vosí hnízdo, Jan Vávra: Pod krovem otcovským, r.Boh. Bartoš, Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, Božena Viková-Kunětická: Cop, František Ferdinand Šamberk: Palackého třída 27, r. Boh. Bartoš.

1910 František Xaver Svoboda: Směry života, Jaroslav Rudlofff: Dědečkovy housle, r. Josef Mík, Božena Viková--Kunětická: Sběratelka starožitností, Josef Šváb-Malostranský: V ochraně Napoleona I., Josef Štolba: Za šlechtickým erbem, František Adolf Šubert: Žně, r. Josef Mík, Pedro Calderón de la Barca: Jen moudře.
1911 Václav Štech: Třetí zvonění, Magda našeho věku, Otto Faster: Pražské švadlenky, r. Josef Mík, Vilém Blodek: V studni, (V té době sehráno v Omaze s jinými spolky: Rudolf Kneisel: Ďáblova dcera, Michal Balucki: Těžké ryby, František Ferdinand Šamberk: Jedenácté přikázání, František Ferdinand Šamberk: Podskalák, Josef Lukavský: Slunce, Jan Vávra: Konkursy pana notáře, Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta), Josef Kajetán Tyl: Paličova dcera, Josef Kajetán Tyl: Faust druhý, Gabriela Preissová: Její pastorkyňa, Antonín Lokay: Růžová pouta, r. Boh. Bartoš.
1912 Jevan Brandon Thomas: Charleyova teta (opakováno na podzim sjezdu Z.Č.B.J.), Hermann Heijermans: Na faře, O. Blumenthal a G. Kadelburg, překlad Pavel Nebeský: U bílého koníčka, Adolphe d‘ Ennery: Nevinně odsouzen, V. J. Kavka: Můj ráj, Karel Otakar Hubálek: Klepařské tercetto, r. Boh. Bartoš.
1913 Jaroslav Kvapil: Oblaka, Ferdinand Oliva: Julinčiny vdavky, Josef Kajetán Tyl: Paní Marjánka, matka pluku (ve prospěch národního hřbitova), Ferdinand Oliva: Julinčiny vdavky, Václav Štech: Ohnivá země, Alois Jirásek: Vojnarka, Josef Skružný: Žabec, r. Josef Mík.
1914 Pavel Gadault: Madam X, František Ferdinand Šamberk: Kulatý svět, r. Josef Mík, 24. července při sletu uvedena Popelka, 26. července Alois Jirásek: Vojnarka, r. Boh. Bartoš, Karel Leger a František Procházka: Vpád, Josef Skružný: Svobodní zednáři, r. Josef Mík a L. Hunáček.
1915 Mrštíkové: Maryša, r. Boh. Bartoš, Petr Max Malloch: Dobráček, r. Josef Mík a L. Hunáček, Josef Štolba: Závěť, r. Josef Mík, František Zákrejs: Anežka, Petr Fingal: Španělská vesnice (opakováno v Plattsmouth), r. Stan. Šerpan.
1916 Antonín Lokay: Nerozluční přátelé, Bohumil Bouška: Rychtářův poklad, Hanuš Voves: Zmařený život, František Xaver Svoboda: Mlsáníčko, Eliška Pešková: Dva sirotci, r. Stan. Šerpan, Ladislav Stroupežnický: Naši furianti.
1917 Ludwig Ganghofer: Bojarova svatba, Victorien Sardou: Fedora, Alois Jirásek: Pan Johanes, r. Stan. Šerpan.
1918 17.března Alois Jirásek: Psohlavci, 14. dubna Josef Štolba: Staré hříchy, r. Václav Urban.
1919 16.listopadu Alois Jirásek: Otec, r. Boh. Bartoš.

1920 11.ledna František Xaver Svoboda: Poslední muž, 22. února Naše sufražetka, oboje r. Boh. Bartoš, Ladislav Stroupežnický: Pan Měsíček –obchodník, r. Václav Urban, Karla Lužanská: Sýkorka strýce Tobiáše, František Ruth: Písmákova dcera, r. František Pardubský.
1921 Erckmann Emile: Polský žid, Josef Štolba: Na letním bytě, Ferdinand Oliva: V červáncích svobody, r. Fran-tišek Pardubský, Otokar Pospíšil: Smír, Ferdinand Oliva: Pojď na mé srdce!, Charlotte Birch-Pfeifferová: Sedlák Zlatodvorský, r. Anna Vránová.
1922 Jaroslav Rudlofff : Dědečkovy housle, Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák, r. Anna Vránová, Karel Fořt: Pepinčina první láska, r. Bedřich Sláma.
1923 Josef Skružný: Macíčkova dovolená, r. Bedřich Sláma, Ferdinand Oliva: Zápas o nevěstu, r. Jirí Hladík, Otakar Krištof: Dvě Růženy, aneb, Komedie za jevištěm, r. František Svoboda, Romantické vrtochy, r. Jirí Hladík, Àngel Guimerà: V nížině, r. Karel Šerpan a Václav Kostinec, Karel Fořt: Děti Žižkova, aneb, Dítě lásky, r. Anna Vránová, Karel Fořt: Západ slunce na horách, František Xaver Svoboda: Márinka Válková, r. Boh. Bartoš.
1924 Karel Fořt: V českém ráji, r. Anna Vránová, Otto Faster: Prazské švadlenky, Ferdinand Oliva:Z manželské-ho ráje, r. Jirí Hladík, Karel Fořt: Kletba mamonu, r. Anna Vránová, František Václav Krejčí: Povodeň, Margaret Mayo: Naše miminko, Karel Leger: V zakletém zámku, r. Boh. Bartoš.
1925 Josef Brožek: Námluvy v lese, Jiří Balda: Nevěsta legionářova, Eduard Rada: Vrah (Bestia triumfans), Xavier Jager: Noční manévry, G. Pflegr-Moravský: Paní fabrikantová, r. Boh. Bartoš.
1926 Karel Horký: Baťoch, Jiří Balda: Bobeček z ministerstva, Viktor Franěk: Podvodnice, r. Boh. Bartoš, Alois Jirásek: Psohlavci, r. Antonín Halouska.
1927 Pavel Rudolf: Minulost pana rady, Josef Valenta: Osel je osel, František Cimler: Žebrota má zlaté dno, Všem ku štestí, r. Antonín Halouska, Alois Jirásek: Lucerna, Josef Skružný: Zázračný panák, r. Václav Urban, Richrd Branald: Naše Ančí ráda tančí, r. Ladislav Kadlec.
1928 A. Drábek: Tvrdé hlavy, Karel Scheinpflug: Druhé mládí, Josef Šrámek: Granáty, r. Josef Mík, Richard Branald: Krajánek Holandr jde na vandr, r. Ladislav Kadlec, Ferdinand Oliva: Pro vlajku československou, r. Anna Vránová, Jan Černý: Vítězství lásky, r. Josef Mík.
1929 Karel Fořt: Má panenka modrooká, r. Ladislav Kadlec, Karel Piskoř: Děvče jako květ, r. Jan Bureš, Franti-šek Bohuslav: Záhadný člověk (Dvě růže), r. Josef Mík, Toňa Labuťa: Šumavský slavíček, r. Ladislav Kadlec, Ri-chard Branald: Česká maminka, r. Anna Vránová, František Ferdinand Šamberk: Podskalák, r. Antonín Halouska.

1930 Richard Branald: Zahraj mi, tatínku, naposled, r. Ladislav Kadlec, Mirko Hromádka: Obchod je obchod, r. Antonín Halouska, Richard Branald: Já dohrál píseň poslední, r. Ladislav Kadlec, Josef Křičenský: Drama jedné noci, r. Boh. Bartoš, Richard Branald: Slečna tulačka, r. Anna Vránová.
1931 Václav Stěžerský: Lucifer, aneb, Zázračný elixír, r. L. Kadlec, Karel Piskoř: Radostná událost, r. Anna Vránová, John Hartley Manners: Peg mého srdce, r. Boh. Bartoš, Channing Pollock: Znamení na dveřích, r. Boh. Bartoš, Mirko Vrána-Trocnovský: Horská láska, r. L. Kadlec, Karla Lužanská: Zavadilka vdává dceru, r. Anna Vránová.
1932 František Hlavatý: Kouzlo červánku, r. Boh. Bartoš, Božena Rajská-Smolíková: Zelené království, r. Anna Vránová, Karla G. Prokšová: Me sme me, r. Anna Vránová (opakováno v zárí 1932 na sjezdu Z.C.B.J., Richard Brandl: Rézinka od pěchoty, r. L. Kadlec, Josef Skružný: Ta naše Máňa, r. Antonín Halouska.
1933 Božena Rajská-Smolíková: Děvče od Čerchova, r. Antonín Halouska, Richard Branald: Vstup do srdce zakázán! (Moje slečna ženuška), r. Anna Vránová, Karel Horký: Srážka vlaků, r. Božena Šerpanová, Richard Branald: Muzikanti z české vesnice, r. L. Kadlec, Karel Fořt: Hasiči jedou, r. Antonín Halouska.
1934 Marie Slavíková: Návrat ztracené dcery (Slavný den doktora Martina), Jiří Balda: Nejhezčí nožky z repub-liky, r. Antonín Halouska, Karel Fořt: Slečinka z Bílého zámečku, r. Božena Šerpanová, Darebnice, František Hlavatý: Svatba pod pokličkou, r. Jan Bureš.
1935 Josef Kubík: Královnička, r. Anna Vránová, Antonín Šíma: Nezvedená Lída (Dítě lesa), r. M. Horejší, Franti-šek Cimler: Dvojník pana Dibelky, r. Jan Bureš, Karla Prokšová: Nevěsta s dukáty, r. Marie Hořejší.
1936 Viktor Franěk: Hřích lesního Křikavy, r. Jan Bureš, Ruda Nížkovský: Na Svatém kopečku, r. Boh. Bartoš, Anežka Hrůzová před porotou, r. Josef Brezácek.
1937 Božena Zajceva: Voňavá selka, r. Antonín Halouska, Třináct zlodějů, r. Boh. Bartoš, Richard Branald: Vesnice zpívá.
Bibliografie:
NĚMEC, Jiří: 150 let krajanského ochotnického divadla v USA 1868 - 2018

Související Organizace

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':