Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Spolek divadelních ochotníků / Osvětová beseda / Jednotné zem. družstvo

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1919
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1963
Působení: 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x
1919 zde sehráli ochotníci první představení – Josef Skružný: To byla noc.
1921 byly (patrně poprvé) schváleny stanovy Divadelního spolku v Přední Lhotě.

1931 zaznamenáno povolení Spolku divadelních ochotníků (SDO).

1933 místní ochotníci ve spolupráci s ochotníky obcí Kluk a Polabec sehráli na počest narozenin prezidenta republiky hru Zdeňka Štěpánka Monastýr nad tajgou. Režíroval B. Grubský, představení bylo uvedeno pod hlavičkou Sokol spojených obcí Přední Lhota, Kluk a Polabec.

1942 – Slávka Grohmannová: V tom našem kostelíčku.

Po 1945 velmi výkonný spolek.
1948 – Jan Říha: Polibek královský, Augustin Koláčný: Lepší rodina.
1949 sehráli 8 her – Vilém Werner: Červený mlýn, Gabriela Preissová: Přijďte k nám, Grigorij J. Gradov: Směšná práce, Alexandr Čikarkov: Společný pokoj, Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně, Gabriela Zápolska: Morálka paní Dulské, Viktor Nejedlý: Nezasmálka (pro děti), Alexej N. Arbuzov: Šest zamilovaných, Francois de Curel: Nelidská země, Alois Jirásek: Vojnarka (hráno 9x, 6 zájezdů).

Podle knih protokolů a oběžníkových knih ochotníků v Přední Lhotě, které podávají přesné a podrobné svědectví o činnosti spolku/souboru v různých obdobích jeho existence (uloženo v Polabském muzeu v Poděbradech), působil soubor
od 1950 jako soubor Osvětové besedy a od 1953 jako Dramatický odbor JZD (Jednotné zemědělské družstvo).

1950 sehráli m.j. hru Alexeje N. Arbuzova Šest zamilovaných na zájezdu ve Velenicích (...hra, která propagovala socializaci vesnice, byla konzervativní částí publika přijata chladně – viz zápis v kronice obce Velenice).

1951 – Alois Jirásek: Kolébka, též zájezd do Velenic; Karel Čapek: Matka.
1952 – Anna Brodele: Vesnický učitel. Účast na II. Podlipanských hrách, Poděbrady.

Od 1953 Dramatický odbor JZD (Jednotné zemědělské družstvo).
1953 – Miloslav Stehlík: Jarní hromobití. Účast na ObP Červenec 1953, Lysá nad Labem.

1953 DS JZD Přední Lhota navržen k výběru na Festival LUT (Lidová umělecká tvořivost) v Praze.
Soubor měl dobrou úroveň, zúčastňoval se často soutěží. Vedl ho Karel Krejčík, ředitel školy a nadšený propagátor ochotnického divadla v místě i v okolí.

1957 – V. K. Klicpera: Divotvorný klobouk.

1963 soubor ukončil činnost.
Bibliografie:
ČERVENEC 1953. Oblastní přehlídka lidové umělecké tvořivosti. Plakát.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 361.

WEBOVÉ stránky obce Velenice – Historie – Kronika obce Velenice (pdf) – http://www.obec-velenice.cz/historie.html – 20. 2. 2014.
Archivy:
Nymburk, Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem:
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Přední Lhota.
Časový rozsah: 1938–1963.
Metráž: 0,11 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno).
Tematický popis: účetní knihy 1948–1963, zápis z řádné výroční schůze 1955, deník souborů lidové tvořivosti 1950, dopis spolku S. Vačkářové 1938, tiskopisy, razítko – Divadelní odbor Osvětové Besedy v Přední Lhotě.
Archivní pomůcky:
TUZAR, BOHUMIL: SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ PŘEDNÍ LHOTA 1938–1963. Prozatímní inventární seznam, 2001, s. 1, ev. č. 556.

Praha, Státní oblastní archiv:
Informace ONV Poděbrady pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949–1954. kART.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU spolky 1931–1934, i. č. 397/6392/1931, SDO (zal.).
Fond ZU spolky 1931–1934, i. č. 195, sg 30/663/1933, SDO (právní trvání).

Praha, Všeodborový archiv Českomoravské konfederace odborových svazů:
Rok 1953 Kart. 143, inv. č. 130/2 Festival LUT.

Poděbrady, Polabské muzeum:
Ka 39/93 Přední Lhota, SDO.
Divadelní spolek v Přední Lhotě. Stanovy z r. 1921.
Protokolová kniha ochotníků v Přední Lhotě 1919–1934.
První představení To byla noc (Skružný) 1919.
Protokolová kniha divadelních ochotníků v Přední Lhotě 1934–1946.
III. kniha protokolů Spolku divadelních ochotníků v Přední Lhotě 1946–1952. Zápisy ze 103 schůzí podávají přesné svědectví o činnosti spolku.
III. oběžníková kniha SDO od roku 1946.
Od 1950 jako soubor OB, od 1953 jako Dramatický odbor JZD.
Kniha došlých a odeslaných dopisů 1955–1958.

Související Obrázky

Poděbrady, II. Podlipanské hry – program, 1952
Poděbrady, II. Podlipanské hry – program, titulní strana, 1952
Přední Lhota, Kluk, Polabec, Sokol, Monastýr nad tajgou - plakát, 1933
Přední Lhota, Osvětová beseda, Divotvorný klobouk, 1957
Přední Lhota, Spolek divadelních ochotníků / Osvětová beseda, Matka, účinkující, 1951
Přední Lhota, Spolek divadelních ochotníků, Lepší rodina, účinkující, 1948
Přední Lhota, Spolek divadelních ochotníků, Polibek královský, účinkující, 1948
Přední Lhota, Spolek divadelních ochotníků, stanovy, titul. str., 1931
Přední Lhota, Spolek divadelních ochotníků, V tom našem kostelíčku, 1942
Újezd u Brna, Pepa Máca, rozpočet (1. str.) pro vybavení jeviště v Přední Lhotě, 1931


Mapa působení souboru - Spolek divadelních ochotníků / Osvětová beseda / Jednotné zem. družstvo

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Přední Lhota, Spolek divadelních ochotníků, Polibek královský, účinkující, 1948
Přední Lhota, Spolek divadelních ochotníků, stanovy, titul. str., 1931
Přední Lhota, Spolek divadelních ochotníků, V tom našem kostelíčku, 1942
Přední Lhota, Spolek divadelních ochotníků, Lepší rodina, účinkující, 1948
Přední Lhota, Spolek divadelních ochotníků / Osvětová beseda, Matka, účinkující, 1951