Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Přední Lhota

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Místní část
Okres: Nymburk
Nadřazený celek: Poděbrady
První zpráva: 192x
1919 zaznamenáno první představení ochotnického spolku.
1921 schváleny stanovy Divadelního spolku v Přední Lhotě. Spolek hrál i ve 30. letech, po 1945 obnovil činnost a byl velmi výkonný. Podle knih protokolů a oběžníkových knih ochotníků v Přední Lhotě (uloženo v Polabském muzeu v Poděbradech) začátkem 50. let hráli jako soubor Osvětové besedy, od 1953 jako Dramatický odbor JZD (Jednotné zemědělské družstvo), 1963 soubor ukončil činnost.

Ve 20. letech 20. stol. vzniklo Loutkové divadlo Sokola, činné patrně i ve 30. letech.

1933 místní ochotníci ve spolupráci s ochotníky obcí Kluk a Polabec sehráli na počest narozenin prezidenta republiky hru Zdeňka Štěpánka Monastýr nad tajgou. Režíroval B. Grubský, představení bylo uvedeno pod hlavičkou Sokol spojených obcí Přední Lhota, Kluk a Polabec.

1946 založen (obnoven?) Loutkářský soubor, po 1948 činný jako LS Osvětové besedy, hrál v sále OB, činný do 60. let.

1949 hrál Československý svaz mládeže, činnost zaznamenána i v 50. letech.

V 60. letech 20. stol. skončila v obci ochotnická činnost.
Bibliografie:
ČERVENEC 1953. Oblastní přehlídka lidové umělecké tvořivosti. Plakát.

LOUTKÁŘI v Přední Lhotě. Podepsáno MB. ČsL 1965, s. 214.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 361.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s.

WEBOVÉ stránky obce Velenice – Historie – Kronika obce Velenice (pdf) – http://www.obec-velenice.cz/historie.html – 20. 2. 2014.
Archivy:
Nymburk, Státní okresní archiv:
Doklady o činnosti 1938–1963.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU spolky 1931–1934, i. č. 397/6392/1931, SDO (zal.).
Fond ZU spolky 1931–1934, i. č. 195, sg 30/663/1933, SDO (právní trvání).
Sokol, ka 183. Kopie kART.

Praha, Státní oblastní archiv:
Informace ONV Poděbrady pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949–1954. kART.

Praha, Všeodborový archiv Českomoravské konfederace odborových svazů:
Rok 1953 Kart. 143, inv. č. 130/2 Festival LUT.

Poděbrady, Polabské muzeum:
Teatralia Ka VII, 39/93 Přední Lhota, SDO.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Bibliografie

Související Obrázky

Přední Lhota, Československý svaz mládeže, Začínáme žít, účinkující, 1951
Přední Lhota, Kluk, Polabec, Sokol, Monastýr nad tajgou - plakát, 1933
Přední Lhota, Osvětová beseda, Divotvorný klobouk, 1957
Přední Lhota, Spolek divadelních ochotníků, Lepší rodina, účinkující, 1948
Újezd u Brna, Pepa Máca, rozpočet (1. str.) pro vybavení jeviště v Přední Lhotě, 1931


Mapa - Přední Lhota

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Přední Lhota, Kluk, Polabec, Sokol, Monastýr nad tajgou - plakát, 1933
Přední Lhota, Spolek divadelních ochotníků, Lepší rodina, účinkující, 1948
Přední Lhota, Osvětová beseda, Divotvorný klobouk, 1957