Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Malá scéna, dramatický odbor Klubu přátel umění

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1920
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1940
Působení: 192x, 193x, 194x
1920 Malá scéna založena jako dramatický odbor Klubu přátel umění,
soubor složen z bývalých členů studentského spolku Šmilovský.

Umělecký program Malé scény formuloval Karel Prox (rukopis závěru viz Obrázky), organizační Václav Zima.
Programem bylo "úsilí o dobré regionální divadlo s opravdovou divadelní kulturou, záměrná snaha o vlastní poměr k soudobým divadelním průbojům a směrům".

1920 zahajovací představení v městském divadle – Moliére: Tartuffe, režie Karel Prox, výprava Adolf Benš.

1920–1922 v režii Karla Proxe uvedeny tituly:
Viktor Dyk: Veliký Mág,
Alfred de Musset: Rozmary Marianniny,
Bratři Čapkové: Lásky hra osudná,
Georg Büchner: Leonce a Lena,
N. V. Gogol: Ženitba,
Moliére: Ošálený manžel,
W. Shakespeare: Večer tříkrálový,
Bratři Čapkové: Ze života hmyzu,
Karel Čapek: RUR,
Karel Čapek: Loupežník,
Oscar Wilde: Na čem záleží,
Frank Wedekind: Nápoj lásky,
Edmond Rostand: Romantikové,
Jaroslav Hilbert: Vina,
Jiří Mahen: Ulička odvahy.

Koncepčně byli ovlivněni pražskými inscenacemi Hilarovými či Borovými a Revoluční scénou, Honzlem a Zorou v Dědrasboru, resp. Neumannovým Červnem, později Devětsilem – ideová orientace na marxistickou levici.
Původní koncepce komorního avantgardního divadla ustoupila kompromisu, když se hrálo v městském divadle.

1923 odešel Karel Prox jako režisér k Burdově společnosti, později k Moravsko-ostravskému Národnímu divadlu. 1927 zemřel (1928 vzpomínkové glosy v Našem kraji).

Od 1923 se režisérem Malé scény stal Václav Zima.

1923–1928 uvedeny hry:
František Langer: Periférie,
Moliére: Misantrop (scénu navrhl Pravoslav Kotík),
August Strindberg: Velikonoce,
Alfred de Musset: Slon,
Francois de Curel: Nová modla,
Calderón: Chudý muž musí míti za ušima,
W. Shakespeare: Mnoho povyku pro nic,
Frank Wedekind: Takový jest život,
Nikolaj V. Gogol: Revizor,
Josef Čapek: Adam Stvořitel (1927, scénu navrhl Adolf Benš),
Georg Büchner: Vojcek.
Dále v repertoáru:
W. Shakespeare: Hamlet; Courtelinovy aktovky; Jaroslav Hilbert: Prapor lidstva; J. M. Synge: Hrdina západu; Charles Vildrac: Koráb Tenacity; Emanuel Bozděch: Baron Goertz; Semen Solomonovič Juškevič: Soňkinova hlavní výhra; Werich-Voskovec: Vest pocket revue; Fráňa Šrámek: Ostrov veliké lásky, Soud; bratři Čapkové, O´Neill: Farma pod jilmy; Bartoš: Nabídnutí k sňatku, Uloupená kadeř; August Strindberg: Tanec smrti; Leonhard Frank: Karel a Anna; Olga Scheinplugová: Láska není všecko; Valentin Katajev: Kvadratura Kruhu aj.

Činnost Malé scény byla součástí činnosti Klubu přátel umění (jeho koncertů, výstav a přednášek nejvýznamnějších progresivně orientovaných osobností české kultury) po celá 20. léta 20. stol.

Výpravu k inscenacím navrhovali většinou Adolf Benš, Pravoslav Kotík a Jan Hulínský.

1930 realizována snaha Malé scény o vlastní komorní jeviště, přesídlili do pavilonu umění.

Po 1932 uvedena jedna z prvních inscenací soudobé sovětské dramatiky – Aleksandr Nikolajevič Afinogenov: Kde vlaky nestaví.

1936
Maxim Gorkij: Měšťáci, r. Fr. Spitzer, svazový režisér DDOČ. Hrál soubor Malá scéna se spoluúčastí Dědisboru, Dělnické akademie a několika závodních výborů.
N. Pogodin: Aristokrati, r. V. Zima. Hrála Malá scéna, spoluúčinkování: Dělnická akademie, divadelní spolek Kolár, Dědisbor a studentský spolek Šmilovský.

1940 se Malá scéna připojila k Novému divadlu (viz).
Bibliografie:
CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998. s. 45, 49, 52, 58, 61, 63, 68, 77, 80, 85, 111, 116, 119, 122, 124, 125, 128, 129, 131, 132, 156, 157, 158, 188, 196, 198, 245, 374, 381, 389, 393, 394;
obr. s. 128: Adolf Benš: Návrh scény ke Gogolovu Revizorovi, Malá scéna Mladá Boleslav, 2. října 1927.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 497–499.

SMUTNÝ, Josef: Dějiny divadla města Mladé Boleslavě. I. díl 1870–1933, II. díl 1934–1940, III. díl 1941–1943, IV. díl 1944–1945. Obsahuje záznamy o všech představeních v městském divadle, vč. společností, ochotníků, doloženo obrázky aj. dokumentací. Muzeum Mladoboleslavska A 3266.

ZIMA, Václav: Dělnické revoluční divadlo. Ochotnické divadlo 1961, č. 5, s. 97–101.

ZIMA, Václav: Třicet let bojové kultury Mladé Boleslavě. Mladá Boleslav, čas. Mladoboleslavsko 1959, 91 s.


Jeviště 1921, č. 39–40, s. 599.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 396/2463/1933, Malá scéna (zal.).

Státní okresní archiv Mladá Boleslav:

Malá scéna, ka KPU 11:
Stanovy KPU, Plakáty 1929, Výstřižky 1920-1923 v knize.
Kniha výstřižků 1920-1927 Karel Prox, 1927-1941 Václav Zima.

ka Malá scéna 1920-1925:
Výběr in DbČAD/Multimedia.

ka KPU 10:
Album foto V káře Thespidově po Slovensku – srpen 1920:
skupina na vrcholu hory,
skupina na žebřiňáku,
s krojovanými Slováky,
vedoucí skupiny plánují nad mapou,
asi obrázky z ubytování.
Organizační řády.
Foto 1921-1941, seznam fotografií a dokumentů (viz níže in Obrázky).
Korespondence:
O. Fischer, Jiří Frejka, Jindř. Honzl, K.H. Hilar, V. Vydra, J. Vojta, K. Dostal, E. Kohout, R. Deyl, R. Nasková.
Umělecký program Malé scény.
Projevy Karla Proxe (ukázky foto DbČAD).
Plakáty 1920-1928.

ka KPU 12:
Hry a rozpisy rolí repertoáru Malé scény a Nového divadla.
Orig. návrhy scén: arch. Adolf Benš, Karel Boháček, Jan Hulínský (výběr v DbČAD/Multimedia).

Související Obrázky

Mladá Boleslav, Malá scéna,  ex Smutný Josef, Dějiny divadla města Mladé Boleslavě, s. 59, 192x
Mladá Boleslav, Malá scéna,  ex Smutný Josef, Dějiny divadla města Mladé Boleslavě, s. 59, 192x, 193x
Mladá Boleslav, Malá scéna, Adam Stvořitel, scénografický návrh arch. A. Benše, 1927
Mladá Boleslav, Malá scéna, Adam Stvořitel, výprava Adolfa Benše, ex Smutný Josef, Dějiny divadla města Mladé Boleslavě, 1927
Mladá Boleslav, Malá scéna, Dělnická akademie, Dědisbor, Měšťáci – plakát, 1936
Mladá Boleslav, Malá scéna, Dělnická akademie, Kolár, Dědisbor, Šmilovský, Aristokrati – plakát, 1936
Mladá Boleslav, Malá scéna, ex Smutný Josef, Dějiny divadla města Mladé Boleslavě, s. 57, 1920
Mladá Boleslav, Malá scéna, ex Smutný Josef, Dějiny divadla města Mladé Boleslavě, s. 57, 192x
Mladá Boleslav, Malá scéna, Hamlet, scéna Adolfa Benše, ex Smutný Josef, Dějiny divadla města Mladé Boleslavě, s. 59
Mladá Boleslav, Malá scéna, Leonce a Lena, scéna Jan Hulínský, 192x
Mladá Boleslav, Malá scéna, Leonce a Lena, scéna Jan Hulínský, 192x
Mladá Boleslav, Malá scéna, Misantrop - návrh scény od Pravoslava Kotíka, 192x
Mladá Boleslav, Malá scéna, návrh scény ke Gogolovu Revizorovi od Adolfa Benše, 1927
Mladá Boleslav, Malá scéna, návrh scény od Adolfa Benše
Mladá Boleslav, Malá scéna, portrét Karel Prox, ex Smutný Josef, Dějiny divadla města Mladé Boleslavě, s. 57
Mladá Boleslav, Malá scéna, portrét Václav Zima, ex Smutný Josef, Dějiny divadla města Mladé Boleslavě, s. 57
Mladá Boleslav, Malá scéna, RUR , návrh kostýmu od Adolfa Benše, 192x
Mladá Boleslav, Malá scéna, RUR , návrh scény Adolf Benš, 192x
Mladá Boleslav, Malá scéna, RUR, návrh scény Adolf Benš, 192x
Mladá Boleslav, Malá scéna, Tartuffe - plakát, 1920
Mladá Boleslav, Malá scéna, Tartuffe, návrh kostýmu Tartuffa – Adolf Benš, 1920
Mladá Boleslav, Malá scéna, Tartuffe, návrh kostýmu Valéra – Adolf Benš, 1920
Mladá Boleslav, Malá scéna, Tartuffe, závěr výkladu Karla Proxe, 1920
Mladá Boleslav, Malá scéna, Veliký Mág - plakát, 1920
Mladá Boleslav, Malá scéna, Vina - plakát, 1920
Mladá Boleslav, Malá scéna, závěr uměleckého programu Karla Proxe, 1920
Mladá Boleslav, Malá scéna, Ze života hmyzu, návrh scény Adolf Benš, 192x
Mladá Boleslav, Malá scéna, Ze života hmyzu, návrh scény Adolf Benš, 192x
Mladá Boleslav, Malá scéna, Ze života hmyzu, výprava Adolfa Benše, ex Smutný Josef, Dějiny divadla města Mladé Boleslavě, s. 59, 192x
Mladá Boleslav, Malá scéna, Zmoudření dona Quijota, návrh scény od Karla Boháčka - 1
Mladá Boleslav, Malá scéna, Zmoudření dona Quijota, návrh scény od Karla Boháčka - 2
Mladá Boleslav, Malá scéna, Zmoudření dona Quijota, návrh scény od Karla Boháčka - 3
Mladá Boleslav, Malá scéna, Zmoudření dona Quijota, návrh scény od Karla Boháčka - 4
Mladá Boleslav, Malá scéna, Zmoudření dona Quijota, návrh scény od Karla Boháčka - 5
Mladá Boleslav, Malá scéna, Zmoudření dona Quijota, návrh scény od Karla Boháčka - 6


Mapa působení souboru - Malá scéna, dramatický odbor Klubu přátel umění

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Mladá Boleslav, Malá scéna, závěr uměleckého programu Karla Proxe, 1920
Mladá Boleslav, Malá scéna, RUR , návrh scény Adolf Benš, 192x
Mladá Boleslav, Malá scéna, Ze života hmyzu, návrh scény Adolf Benš, 192x
Mladá Boleslav, Malá scéna, Tartuffe, návrh kostýmu Tartuffa – Adolf Benš, 1920
Mladá Boleslav, Malá scéna, Dělnická akademie, Dědisbor, Měšťáci – plakát, 1936


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.