Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Divadelní ochotníci / Přemysl / OB / MěKS

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1859
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1989
Působení: 186x, 187x,188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 197x, 198x
1859 vznik soukromého divadla okresního hejtmana hraběte Vratislava z Mitrovic a Schönfeldu, ved. H. Trage.
Hráli ponejvíce mladí úředníci, po odchodu hraběte divadlo zaniklo.

1862 dostal zbytky bývalého jeviště studující Emanuel Koliha, ten inicioval založení souboru a vybavení jeviště.
Ředitel: Karel Wolf, úředník k. zlatohorního města Jílového
Režisér: Emanuel Koliha, studující z Jílového, který vedl Protokol ochotnického divadla, v němž zaznamenal jména a zaměstnání 7 zakládajících členů mužů a 4 žen. V záznamech, které o jednotlivých představeních pravidelně pořizoval, uváděl i obsazení, úspěšnost jednotlivých představitelů a glosoval některé události. První představení Pan Traube (Fredro, Rieger) "dáváno ke cti Narození Císaře Pána", další inscenace následovaly po čtrnácti dnech, Poznámka k Fredrově Panu Čapkovi: " Některým hercům scházela paměť a jest větší pozornosti na nápovědu zapotřebí. Návštěva hojná. Následoval ples."
- Kotzebue, Stráník: Pošta v Sebránici
- Jan Neruda: Prodaná láska
- Oettinger, Heřman, Štěpánek: Tři hodiny před svatbou
- Castelli, Žák: Hubička na poukázanou
- Kotzebue, Špinka: Liška nad lišku, inscenací tříměsíční aktivita skončila. "Obě hry dle všestranného úsudku propadly, pročež raději silentium ! ".

1863 První formulací budoucích stanov spolku byla .Některá pravidla ochotnického divadla v Jílovém.

"Personal":
Protektor: 1864 Mudr. Václav Filip
Ředitel: 1862 Karel Wolf, 1864 T. Imramovský, učitel; 1865 Frant, Hladík, notář,
Režisér: 1862 E. Koliha, právník, vzdal se funkce, zvolen Frant, Borový; 1865 znovu E. Koliha
Jednatel: 1864 A. Pikart, krejčí, v plné hromadě pak Frant. Holoubek; 1865 Frant. Borový, spoluherec
"Ostatní oudové" 1864 11 mužů a 5 žen; 1865 8 mužů a 4 ženy..
1864 Spolek se nechal vyfotografovat.

1864 pokračování činnosti, v zápisech jsou zaznamenáni nejúspěšnější představitelé dle počtu vyvolávání při děkovačce, ale i problémy např.: "pan Černý maje vystoupiti nebyl přítomen".
Vůdčí osobností souboru byl režisér Em. Koliha.

Několikeré přestávky způsobené vztahy mezi členy. Spory se zpěváckým spolkem Horymír, nezájem veřejnosti.

1873 spolek přijal nové stanovy a název Spolek divadelních ochotníků Jílovských
1862 - 1868 sehráno 40 představení
1867 pořádali Ochotníci Jílovští ples, pozvánku se nechali vytisknout v Praze.u Mikuláše a Knappa

1869 - 1878 dalších 38 představení.
Výtěžky na dobročinné účely a příspěvek na ND.

1873 - J. K. Tyl: Čert na zemi, rež. Jar. Čihák
Spory o rozdělování rolí a jejich řešení.
1874 spolupráce při organizaci plesu, na něm uvedena veselohra Kvas krále Vondry 26.
- V. K. Klicpera: Rohovín Čtverrohý.
1875 - Molière: Lakomec
- J. K. Tyl: Pašerové
1876 - překlad J. K. Tyl: Kněz a voják
- Albini: Útěk do Afriky a Pušlic: Damoklův meč
- Molière: Lakomec, 65. hra souboru.

Záznamy o obsazení a průběhu jednotlivých představení pořizoval režisér Jaroslav. Čihák.
Repertoár tehdy obvyklý český i překladový v dobrém výběru.

Po 1896 nejsou zprávy.

1902 Slavnostní akademie ve prospěch Ústřední matice školské.
J.h. vystoupil Jindřich Mošna.
Na programu: Medvěd námluvčím, Věno aneb Království za ženicha, Faust a Markétka (parodie na stejnojmennou operu).
Účinkující: J. Mošna, J. Hanuš, V. Švestka, R. Hanušová, V. Egrová, J. Nový.

Členy div. souboru v Jílovém byli i studenti.
1907 - Tatínkovy juchty.
Hráli studenti: Vondrášek, B. Moravcová, Bejček, Čiháková, Preisinger, Škréta aj.

1908 okolo 50 členů, ved. V. Vaněček.
J. Vávra: Konkursy pana notáře, rež. Karel Holoubek, hr. v sále Na Šmelcovně.
Hráli: K. Preisinger, M. Součková, K. Holoubek, R. Hladíková, L. Šviha, E. Moravcová, V. Mrkvičková, V. Tintěra, J. Bejček, J. Škréta, J. Attlová.

1912 J. Štolba: Ach, ta láska. Rež. Josef Volešák, hr. Na Šmelcovně.
Hráli: K. Havel, E. Janovská, V. Škrétová, A. Pešková, A. Kopecká, K. Hladký, J. Renner, O. Tax, F. Pošíval, F. Walter, S. Čiháková, B. Ottová.

1913 Šamberk: Palackého třída 27, rež. Jaroslav Čihák, hr. Na Šmelcovně.
Hráli: J. Kaplan, F. Žlábecký, J. Attlová, J. Volešák, P. Beneš, J. Attl, M. Kopecká, A. Staňkovský, V. Bejček, M. Zavázalová, B. Vokoun, A. Mrázek, S. Čiháková, P. Bejček, F. Strejček.

V. Štech: Ohnivá země, rež. Jar. Čihák.
Hráli: F. Žlábecký, J. Attlová, V. Škrétová, J. Čihák, K. Holoubek, J. Attl, J. Kaplan, A. Staňkovský, S. Čiháková.

Do 1914 soubor členem ÚMDOČ.
Pořízeno elektrické osvětlení jeviště.

1914-1918 činnost přerušena válkou.

1918 obnovili, 1922 členem ÚMDOČ.
Ročně okolo 10 představení, hrálo se stále Na Šmelcovně.
1925 mj. K. Horký: Baťoch.
1928 v nové sokolovně zahajovací představení Lucerna. Ochotníci se finančně na výstavbě podíleli.

Do 1932 až 63 členů, knihovna 640 svazků.

1934-1955 ved. Vít Šulc.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

Za okupace 1938-1945 částečně činní.

Po 1945 mj. uv. Čapkova Matka, hrálo se v sokolovně.
1946 Winawer-Finger: R. H. inženýr, rež. V. Šulc, hr. v sokolovně.
Hráli: J. Šneller, V. Pišnová, A. Šulcová, K. Šindelář, M. Bejčková, V. Vokounová, I. Pišnová, V. Korn, V. Šulc.

1934-1955 656 představení.

Po 1950 jako DrO Přemysl pod hlavičkou Osvětové besedy, jeviště v hospodě Na Šmelcovně.

1954 Prázdninová humoreska, rež. V. Šulc.
Hráli: J. Řídký, J. Kypta, V. Kratochvíl, F. Poláček, V. Houška, J. Šimůnek, J. Kyptová, J. Egerová, R. Rožková, A. Šulcová, V. Šulc, J. Červinka.

1959 Omyl profesora Somola.
Poté činnost přerušena na několik let.

1975 soubor po pauze obnovil činnost jako DS Sdruženého závodního klubu (SZK).
Uv. Slovanské nebe, Víkend uprostřed týdne, Jeho urozenost pan měšťák, Ženitba, Charleyova teta, Sen smíchovské noci, Legenda o lásce, Pasáček vepřů, Talisman aj.
Režírovali K. Skřivan, Jiří Hromada jh., vedoucí V. Šulc.
Účast na přehlídkách, např.:
1977 Jan Otčenášek: Víkend uprostřed týdne; 1978 Gogol: Ženitba;
1979 Voglová: Pasáček vepřů - účast na OP Libčický div. podzim.

1981 J. Drda: Dalskabáty, hříšná ves. Účast na OP Libčický div. podzim.
1982 pásmo živých obrazů z pověstí o místních dolech.
1983 F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání, účast na Libčickém divadelním podzimu.

1988 Přemysl - činoherní soubor s klasickým repertoárem, soubor Městského kulturního střediska Jílové u Prahy, 17 členů, vedoucí Jiří Ringelhán.

1989 - Divadelní soubor Přemysl při MěKS, Oldřich Daněk: Sen smíchovské noci, r. Jaroslav Kypta, Jiří Hromada. Účast na KP VDS, Žebrák.

1988 - O. Daněk: Sen smíchovské noci. Účast na Jílovském divadelním festivalu, účast na okresní přehlídce.
1989 - Oldřich Daněk: Sen smíchovské noci, r. Jaroslav Kypta, Jiří Hromada. Účast na 21. roč. KP Žleby.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 87.

BOLESLAVSKÝ, Mikuláš: Divadelní ochotník II, sv. 6. O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863, s. III.

ČMELÍKOVÁ, Barbora zprac. Informace MěÚ pro MČAD dle pamětnice Heleny Titlbachové a Květy Halanové. Rkp. 2000. 1 s. kART.

DVOŘÁK, Otomar - ZAJÍC, Vladimír - GLASOVÁ, Hana: Amatérské divadlo na okrese Praha-západ. Praha, OKS 1983, s. 10, 26-27.

GLASOVÁ, Hana: Jílovský divadelní podzim. AS 1988, č. 2, s. 11.

HRANÍM ke hře v Jílovém (šin). Amatérská scéna 1989, č. 1, s. 5. Foto: Jílové, Sen smíchovské noci.

KŘIVÁNKOVÁ, Marie: Soubor informací o amatérském divadle v okrese Praha-západ. Rkp. pro MČAD 1998. 3 s. Viz Místa/Okresy/Praha-západ/Texty.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 135.

LIBČICKÝ divadelní podzim 1977. Amatérská scéna 1978, č. 1, s. 21.
LIBČICKÝ divadelní podzim 1978. Amatérská scéna 1979, č. 2, s. 21.
LIBČICKÝ divadelní podzim 1981. Amatérská scéna 1982, č. 2, s. 8.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 331-332.

Ochotnické divadlo v Jílovém u Prahy včera, dnes... Materiál z výstavy Divadlo včera, dnes... A co dál? v Regionál. muzeu v Jílovém u Prahy 14. 9. - 17. 11. 2002. 2 s. A5. kART.

POŠÍVAL, Zdeněk: Libčický divadelní podzim aneb výrazný odklon od konvencí. Amatérská scéna 1984, č. 2, s. 3.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 403-404. kIPOS, kART

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 71.

Amatérská scéna 1980, č. 3, s. 21.
Československé divadlo 1925, č. 15, s. 240.
Archivy:
kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988. Celkem 2 karty.

Regionální muzeum v Jílovém:
Dokumenty, exponáty, plakáty.
Ve sbírce J. Fremunda v Jílovém byla Pamětní kniha ochotníků v Jílovém 1862-1877.

Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích:
Městské kulturní středisko Jílové u Prahy, 1966-1984.
Metráž: 0,73 bm (z toho nic není zpracováno).
Fond není přístupný.
Fond obsahuje zápisy z porad, organizační a finanční záležitosti, komplexní hodnocení, metodické pokyny, korespondenci, aj.

Divadelní ochotníci Jílové u Prahy
Číslo listu NAD: 542
Datace: 1862 - 1895
Tématický popis: Fond obsahuje dějiny ochotnického divadla, zápisy ze schůzí, přehled provedených her, seznamy členů, aj.
Poškození: trhliny, přelomení, poškozený prachem
Nezpracováno: 0,1 bm

Související Organizace

Související Obrázky

 Pamětní kniha divadelních ochotníků je vedena od roku 1862.
Jílové u Prahy, Přemysl, Ach, ta láska - plakát, 1912
Jílové u Prahy, Přemysl, Konkursy pana notáře - plakát, 1908
Jílové u Prahy, Přemysl, Ohnivá země - plakát, 1913
Jílové u Prahy, Přemysl, Palackého tř. 27. - plakát, 1913
Jílové u Prahy, Přemysl, Prázdninová humoreska - plakát, 1954
Jílové u Prahy, Přemysl, R.H. inženýr - plakát, 1946
Jílové u Prahy, studentské, Tatínkovy juchty, účinkující, 1907
Jílové, Divadlo v Jílovém (org. p. Hanuš), Slavnostní akademie J. Mošny a spol. - plakát, 1902
Jílové, Divadlo v Jílovém (org. p. Hanuš), Slavnostní akademie J. Mošny a spol., dopis, 1902
Jílové, Přemysl, Drda: Dalskabáty, hříšná ves, 1981
Jílové, Spolek divadelních ochotníků Jílovských, Čert na zemi, pozvání na čtenou zkoušku, 1873
Letopisy, s. 070, Jílové, vývoj do 1868
Letopisy, s. 071, Jílové, vývoj do 1868
Letopisy, s. 072, Jílové, vývoj do 1868


Mapa působení souboru - Divadelní ochotníci / Přemysl / OB / MěKS

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Jílové, Přemysl, Drda: Dalskabáty, hříšná ves, 1981
 Pamětní kniha divadelních ochotníků je vedena od roku 1862.
Jílové u Prahy, studentské, Tatínkovy juchty, účinkující, 1907
Jílové u Prahy, Přemysl, Prázdninová humoreska - plakát, 1954


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.