Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl / DS ZK Lira / ZK ROH Rolana

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 191x
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1983
Působení: 191x, 192x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x
OS J. K. Tyl hrál na jevišti i v přírodě,
po 1918 Jánošík. Křest republiky, Její pastorkyňa aj.

1929 např. Maryša, Oblaka, Lidé na kře, Vojnarka, Jan Výrava, z autorů Tyl, Šamberk, Klicpera...
Ve 30. letech v Libčanech nebyl samostatný ochotnický spolek. Hrálo se, když si některá organizace potřebovala přivydělat, řekla některému režisérovi (často to byl Karel Morávek, ale i učitel Michálek, František Macháček i Josef Havlíček). ...Většinou to bylo pod havičkou Sokola a hasičů, ale i DTJ - Dělnické tělovýchovné jednoty, a agrární dorost. Mezi sousedy bylo i dost celých ochotnických rodin.
Za německé okupace byly všechny organizace komě hasičů zakázány. Povolena byla mládež Národního souručenství a Hasiči, hrálo se tedy pod nimi.

1940 - 6. 8. premiéra - A. a V. Mrštíkové: Maryša, hrána jako velké divadlo v přírodě - premiéra u Libušiny studánky, v libčanském písníku, s použitím velkého komparsu a koní. Vůdčí osobnosti J. Paukert/ Francek a K. Morávek/ Lízal. V komparsu 60 účinkujících, 2 vyzdobené žebřiňáky a 2 páry koní. V jednu hodinu začal u hospody průvod - herci šli v kostýmech a nalíčení. Když přišli do lesa, bylo hlediště už zcela zaplněné. Přišlo kolem 2000 diváků, byla to vlastenecká manifestace. Pro mimořádný úspěch Maryša opakována koncem srpna, ale už s menší návštěvou.
1941 - březen - Alois Jirásek: Vojnarka.
1941 - 13. 7. - Fr. Ad. Schubert: Jan Výrava, režie K. Morávek, titulní role herec ND Jaroslav Vojta. Paukert hrál mladého Jeronýma Výravu, režisér Morávek studenta Dvořáka.
J. Paukert scéna a veškerá organizace: "Tenkrát herci i z předních divadel jezdili rádi hostovat do amatérských divadel na venkov, neboť se nikdy nevraceli s prázdnou a o živobytí bylo za války nouze. Já měl opět na starosti scénu a veškerou organizaci. V první řadě jsem musel sehnat po vesnicích dostatečný počet lidí a koní, neboť by na to, co jsme si s Morávkem představovali, samotní libčanští nestačili.Postupně jsem na kole objel všechny okolní obce. Kromě Želí a Hvozdnic ještě Lhotu pod Libčany, Roudnici, Radostov, Radíkovice, Těchlovice a Hřibsko. Sehnal jsem asi 100 lidí do komparsu a 15 koní i s jezdci (selská jízda)."
K Libušině studánce se tak velká produkce nevešla, tak divadlo přenesli do Radikovského písníku.
Po tomto představení mezi ochotníky nejrůznějších spolků přestala nevraživost a nastal čas porozumění.
Byl založen samostatný spolek J. K. Tyl, předsedou zvolen J. Macháček, jednatelem Šrajer, a hospodářem 19letý J. Paukert.
1942 - 8. 3. - prvním představením F. F. Šamberk: Josef Kajetán Tyl. - 5. 4. - J.K. Tyl: Strakonický dudák, J. Paukert v roli Kalafuny.
Heydrichiáda přerušila všechny plány, po zrušení stanného práva -
1942 - v září - uvedena rež. Michálkem v sále u Jeriů Poláchova detektivka Vrah jsem já, v níž jakoby se napětí heydrichiády zrcadlilo. J. Paukert v roli Fleminga. - 15.10. - premiéra dlouho Paukertem připravovaného Klicperova Hadriána z Římsů. Paukert jako Soběbor. Hra inscenována jako kouzelná pohádka o prastarých zašlých časech. O Vánocích uvedena Ulice zpívá pouličního muzikanta Slavíka v Michálkově režii.
1943 - 25. 4. - F. Tetauer: Zpovědník, poté Zuzana Vojířová.
1944 činnost zakázána.

(Od roku 1944 do 1948 železničář Jiří Paukert přeložen mimo Libčany. Poté se vrátil se zpět.)

1949 Frant. Langer: Jiskra v popelu, režie Michálek, Paukert v roli Toníka.
1945-1960 hráli nepřetržitě.
1949 - 6. 11. - N. V. Gogol: Revizor, režie a role Hejtmana velký úspěch, v Libčanech hrána ještě 2x a pak ještě v okolních obcích, což bylo v té době neobvyklé. - 10. 12. - A. P. Čechov: jednoaktovky Medvěd, Námluvy, Něžný tvor, režie Paukert, role Ženich. O Vánocích Henryk Ibsen: Paní z námoří, v titulní roli nadaná a svědomitá pí Tichá.

1950 - F.X. Svoboda: Na boušínské samotě, r. Paukert, role starého dědečka. S patnáctiletýmí dětmi J. Paukert nastudoval J. K. Tyla Lesní pannu, účinkovalo 40 dětí - i ze 4 okolních obcí, velký ohlas.

Výpravná představení v době největší slávy za ved. r. J. Paukerta a K. Morávka v přírodě u Libušiny studánky s mnoha účinkujícími (200 koní selské jízdy, velké komparzy), jh. Glázrová, Waleská, Vítová, Klenová, Vojta, Holub, Doležal, Kohout, Švorc, Steimar. Až 5 tisíc diváků.

1950 - 2. 7. - Al. Jirásek: Psohlavci, dramatizace (pozn. red.: V textu Pamětí uvedeno, že šlo o úpravu Tumlířovu ale na předchozí str., je na kopii plakátu: "podle románu Aloise Jiráska napsal A. Fencl"). Režie K. Morávek, scéna J. Paukert. Hra v této době vyzněla jako agitace proti zakládání družstev, což si ochotníci při zkouškách ani tolik neuvědomovali, ale zato 3000 diváků v hledišti to zvedlo ze sedadel a aplaus nebral konce. Další představení bylo naplánováno a lístky vyprodány ve velkém amfiteátru v Chlumu 9. 7., ale OV KSČ v Hradci K. je nechtel povolit. Po vyčerpávajícím jednání soubor dostal povolení s podmínkou, že text hry bude silně proškrtán, což si soudruzi pohlídají.
1950 - 29. 10. - Suchovo-Kobylin: Svatba Krečinského, J. Paukert titulní role. O Vánocích 1950 veselohra V. K. Klicpery Zlý jelen, J. Paukert hrál mladého myslivce, milovníka. Dále Molière: Jíra Danda, JP Klitander, milovník,úspěšná komedie, opět asi 8x v okolních obcích.
V roce 1951 si libčanští ochotníci usmyslili předvést Fuente Ovejunu.
"Věhlasný Eduard Kohout ochotně přikývl, když mu nabídli jeho osvědčenou roli zpupného komtura, Eva Klenová hrála zneuctěnou rychtářovu dceru, do úlohy králových a komturových dvořanů a kmánů zangažoval strůjce davových skrumáží Karel Morávek dobré dva tucty vojáků z hradeckých Žižkových kasáren, a tak nás pravidelně osvobozoval z hradeckého pevnostního execíráku a v rámci regulerních divadelních zkoušek nás proháněl a zašíval v praktikáblech rozhozených v areálu letního kina."
Ze vzpomínky Josefa Rodra. Premiéra 7.7. 1951.
1951 - Tyl při ZK ROH Rolana, Molière (překlad E. A. Saudek): Jíra Danda neb Chudák manžel, r. Jiří Paukert, scéna J. Papík, v tit. roli Fr. Hýsek. Účast na IX. Měsíci divadel v Klamoši, na Velikonoce - A. Jirásek: Pan Johanes, - 1951 - 13. 10. - C. Goldoni: Sluha dvou pánů. Na Vánoce K. Morávek režíroval Lucernu - JP hrál Mlynáře, A. N. Ostrovskij: Výnosné místo, režie J. Paukert a role A.V. Višněvský, účast v KP v Hradci Králové.
1953 - 12. 7. - další divadlo v přírodě - A. Jirásek: Skaláci, repríza na Chlumu, 13. 10. - C. Goldoni: Sluha dvou pánů, v titulní roli L. Jirotka .
1954 - DS ZK Lira, Caragiale: Ztracený dopis, v okr. soutěž LUT.
1954 - J.K. Tyl: Jan Hus."Velkolepá scéna v podání ochotníků."
1955 - Karel Čapek: Bílá nemoc. Účast na Klicperův Chlumec.
1955 - 24.8. - Karel Čapek: Loupežník - JP - Otec, hrálo se v přírodě, poprvé večer při umělém osvětlení.
1955 - 13. 8. - A. Jirásek: Pan Johanes
1956 - A. Jirásek: Vojnarka, JP Vojnar, Vojnarka -Tichá. Po shédnutí Vojnarky se o libčickém představení vyjádřil ředitel a renomovaný režisér Milan Pásek z hradeckého divadla, že je lepší než jejich - dávali tehdy Vojnarku také.

Po úspěchu Vojnarky "přišla na libčanské ochotníky pohroma jako na jiné ochotnické spolky. Továrna změnila výrobu i ředitele. Nastoupili tam lidé, kteří neměli pro divadlo pochopení a trvali na stávajících předpisech. Veškerý majetek, který jsme od roku 1940 poctivě nabyli, jsme museli odevzdat továrně, včetně všech peněz. A veškerý příjem i vydání musely procházet přes přes Rudý koutek Závodního výboru ROH. Tím prakticky zanikl libčanský ochotnický spolek J. K. Tyl, který jsme s tak velkou láskou a houževnatostí 15 let budovali." (J. Paukert)

1957 - v březnu - Jan Říha: Polibek královský, poslední režie a představení Karla Morávka vůbec.
1957 - J. Gregor Tajovský: Hřích - hra pro 4 postavy - s ní se J. Paukert rozloučil s ochotnickým spolkem J. K. Tyl Libčany.

1918-1960 více jak 100 představení.


Po několikaleté přestávce obnovili 1972 Fidlovačkou.

1979 jako DS OB, Teréze Dávidová: Načasované štěstí
1983 činnost skončila.
Bibliografie:
FALTEJSEK, Rudolf: Kapitoly z historie amatérského divadla v okrese Hradec Králové. 2.část. (viz Texty)

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 427.

PAUKERT, Tomáš: Furianti sobě aneb Ochotnický příběh z Libčan na Hradecku (Paměti Jiřího Paukerta). -- Blahousty : Tomáš Paukert, 2014. -- 97 s.
Archivy:
Kolín, Státní okresní archiv:
Žiželice nad Cidlinou, Tyl, i.č. 28
Klamoš, IX. Měsíc divadel - plakát, 1951 - viz Obrázky.
Klamoš, IX. Měsíc divadel - program, 1951 - viz Obrázky.

Praha, Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/3431/1941, SDO J. K. Tyl.

Související Osobnosti

Související Pojmy

Související Obrázky

Klamoš, Vojan, IX. měsíc divadel - plakát, 1951
Klamoš, Vojan, IX. měsíc divadel - program, 1951
Libčany, Bílá nemoc 2, scéna ze hry, foto, 1955
Libčany, Bílá nemoc, scéna ze hry, foto,1955
Libčany, Jan Hus (Jirásek), v přírodě, 195x
Libčany, Tyl, Jan Hus - plakát, 1954
Meziměstí, Krajská přehlídka vesnických a zemědělských divadelních souborů Vč kraje - plakát, 1979
PAUKERT, Tomáš, Furianti sobě aneb Ochotnický příběh z Libčan na Hradecku, 2014, s. 22


Mapa působení souboru - Tyl / DS ZK Lira / ZK ROH Rolana

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Klamoš, Vojan, IX. měsíc divadel - program, 1951
Klamoš, Vojan, IX. měsíc divadel - plakát, 1951
Libčany, Jan Hus (Jirásek), v přírodě, 195x
Libčany, Bílá nemoc, scéna ze hry, foto,1955
Libčany, Bílá nemoc 2, scéna ze hry, foto, 1955