Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: JDO besedních / Volánkova / Mototechna / ODO

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1872
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 196x
Působení: 187x, 198x, 189x, 190x, 191x , 192x, 193x, 194x, 195x, 196x
1872 v Občanské besedě na Dolním náměstí založena Jednota divadelních ochotníků (JDO) besedních, zásluhy dr. Čáp a H. Hodan, 70 zakládajících členů.
V první sezoně přes 30 představení, zah. veselohrou Pst! (Scribe) a Hrajte v šachy? (Staňkovský), dále např. Debora, Paličova dcera, Farář z Podlesí, Mlynář a jeho dítě, Diblík aj. Hrávalo se takřka každou neděli a ve svátek,
1873 např. 37x.
1872-1875 režie H. Hodan. Hrálo se ve velkém sále Besedy (U české lípy) na Dolním náměstí.
1876-1878 útlum činnosti v důsledku vnitřních a národnostních sporů, později hrozilo úřední rozpuštění pro nečinnost, řádné obnovení aktivity až 1890.
1883 uvedl hry Sigm. Schlesinger: Duch pera, J. Hutt: Všichni se hašteří, J. B. Rosier: Brute, pusť Cesara!
1888 po postavení Národního domu přednesla JDO své působení sem. Zprvu však nesměla na velké jeviště a musela hrát na malém ve spolkovém sále České besedy.
Až 1891 podmínečně hráli ve velké dvoraně - uvedli první jednání z Prodané nevěsty a veselohru Svéhlavost.
Od 1892 po bojích s městskou radou zda hrála pravidelně, ovšem pouze 4x měsíčně.

1896 stál po prvé na olomouckém jevišti Václav Volánek, pozdější určující osobnost JDO besedních.
1898 vyvrcholení činnosti JDO Lad. Stroupežnický: Paní mincmistrová, Zvíkovský rarášek a F. F. Šamberk: Josef Kajetán Tyl. Zájezd do Hranic, spolupráce s DS tamního Sokola, s profes. divadly, Pod krovem otcovským, Na letním bytě.
1899 Uvedena hra - Náš dům v asanaci (Šípek, Štech, Kamínský); 4. 3. - na všeobecnou žádost podruhé J. Štolba: Na letním bytě; 19. 3. - Sardouova veselohra Madame Sans-Gene, 24. a 25. 3 v titulní roli vystoupila jh. členka ND v Praze Marie Laudová-Hořicová. Hráno v Národním domě.
1904 - J. Štolba: Závěť; V. Štech: Ohnivá země, veselohra. V březnu L. Rydel: Navždy, v představení vystoupili jh. též přední členové ND z Prahy, režie Jar. Kvapil.

1904 JDO přestavěla jeviště v Občanské besedě, v říjnu otevřeno Strakonickým dudákem v režii Hladíkově, jenž zaujal i jako Švanda dudák. Choreografie tanců a rejů pí Pospíšilová, která výborně naplnila i roli Rosavy. Havlásková-Kopecká byla milující Dorotkou, Volánek výborným Kalafunou a Matura Vocilkou. hudební stránky představení se ujal. orchestr a sbor Žerotína.
1904 - Karel Želenský: U Dušánků. V prosinci K. Želenský: Tažní ptáci, veselohra, hráno ve prospěch chudých studujících českého gymnázia a reálky.
1905 - M. A. Šimáček: Svět malých lidí; Jos. Šmaha: Zlato, jh. Marie Hübnerová v roli Marie.
1906 - F. X. Svoboda: Směry života, pohostinská hra K. Želenského, Jar. Vrchlický: Noc na Karlštejně.
1907 J. Zeyer: Radúz a Mahulena.

Od 1906 režie V. Volánek, až 35 představení ročně, umělecké zdokonalení souboru, jh. Vojan, Želenský, Laudová-Hořicová, Schlaghammer, Šmaha, Kvapilová, Vrchlická, Dostalová, Nasková, Nový, Pechová, Vojta.
Od 1906 též stálým hostem opera a činohra pražského ND.

1907 krize spolku, valná hromada, předsedou spolku opět Dvořák.
1907 mj. Milan Fučík: Dobrou noc, pane Satane!; L. Archleb: Maroušek, J. Zeyer: Radúz a Mahulena, J. Skružný: Ptačí mozky, Al. Jirásek: Vojnarka, L. Archleb text, hudba Rud. Piskáček: Osudný manévr, Fr. Ruth: Ideál. - 13. 10. - K. Leger: Jaro, Podzim, K. Jonáš: Nový sport;

1908 - 7. 3. - JDO zahájila svou jarní sezonu Tylovou Paličovou dcerou - k 100. oslavám Tylovým, v neděli pak 8. 3. Strakonickým dudákem; oběma představením předcházela ouvertura A. Dvořáka Kde domov můj spojená se zdařilým živým obrazem - holdem Tylovi. Obě představení i s živým obrazem režíroval Insp. Volánek, navíc v Paličově dceři sehrál Kolinského a va Švandovi Vocilku. Byl to opět i pěkný kousek jeho režijního umění.
1908 - 15. 3. - JDOb podnikla zájezd do Velké Bystřice s veselohrou Flachsman vychovatel. 29. a 30. - pohostinské vystoupení Laudové-Hořicové v dramatu E. Brieux: Červený talár a v rozmarné veselohře A. Bissona Pan ředitel. 12. 4. - Štechova veseloherní novinka Deskový statek.Sezona ukončena 26. 4. - Jiráskovou náladovou idylou Samota "kteráž se všem velmi zamlouvala".

1909 uvedeny mj. G. Hauptmann: Bobří kožich, J. Štolba: Za šlechtickým erbem, L. Archleb: Osudný manévr.
1910 - Lad Thoma: Lokálka, veselohra, přel A. Chytil.
1910 výstava českého divadelnictví (přičiněním r. Volánka).

1911 - 31. 1. - Žerotín a JDO společně - Ples v opeře, opereta.
1911 - 26. 3. - F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání, režie V. Volánek, v populární veselohře vystoupil p. Matura, oslavující 25 let ochotnické činnosti, v roli Bartoloměje Pecky, soustružníka, velitele hasičů a ostrostřelců; Jirásek: Kolébka, ve dvoraně Nd. - 5. 3. Viková-Kunětická: Representantka domu, veseloherní novinka.
1911 - 24. 9. - JDO uspořádala oslavu šedesátin Aloise Jiráska, uvedena Kolébka, jako hold velkému spisovateli. Ke slavnosti vydáno zvláštní číslo Meziaktí. Oslava zahájena předehrou z Libuše, před představením recitována báseň.

1911 - 22. 10. - Jirásek: Kolébka, stejné obsazení jako při oslavách; 12. 11. - Lad. Stroupežnický: Naši furianti, hráli v Národním domě. Dále Hauptmann: Potopený zvon, Tostoj: Živá mrtvola, původní dramatická novinka mladého moravského autora Ant Dokoupila: Mamon, H. Bahr: Děti.

1912 - 11. 7. - A. N. Ostrovskij: Nevolnice, komedie o 4 dějstvích, režie K. Mušek.
1912 - 20. 7. - Alb. Gulnon: Štěstí, hráli za účasti členů ND v Praze, režie K. Mušek.
1912 - 22. 9. - Jar. Vrchlický: Noc na Karlštejně, režie V. Volánek.

1912 - 12. - 14. - oslavy 40 let let trvání JDO: K oslavě jubilea připraveny 3 divadelní večery za sebou - v sobotu - L. Stroupežnického Paní mincmistrová s výborným výkonem pí Pospíšilové v titulní úloze a G. Preissové Jarní píseň, v neděli uvedeno Šubertovo drama Jan Výrava, v pondělí Šimáčkova činohra Jiný vzduch. Všechny práce inscenoval a zároveň v nich i hrál důležité úlohy p. inspektor Volánek. Na nedělní dop. valné hromadě byli jmenováni 4 nejzasloužilejší ochotníci čestnými členy - J.E. Žáčková, pí řed. Pospíšilová (oslavila také 40 let ochotnické činnosti), Fr. Valouchová a Jos.Dvořák. Oslav uspořádaných ve spolupráci s Žerotínem, se účastnili i Jos. Šmaha /patřil k nejlepším hercům a režisérům své doby, sehrál Jana Výravu/ a F. A. Šubert /spisovatel a dramatik/.

1872-1912 284 her, z toho 153 českých (údaj k 50. výročí uvádí 253 her, více jak polovinu českých).

1912 - G. Preissová: Gazdina roba, jh. L. Odstrčilová.
1913 W. Shakespeare: Kupec benátský, jh. E. Vojan, Fr. von Schönthan: Únos Sabinek, G. Ohnet: Majitel hutí, Pražský žid. Ve městě se silným německým živlem bylo ochotnické divadlo významným činitelem české kultury. Centrum Národní dům, působil tu režisér a herec Rudolf Anthon.

Po 1918 činnost JDO, aby neohrozila činnost profesionálního českého divadla, omezila počet inscenací na jevišti Národního domu, zato často hrávala mimo Olomouc. Předsedou JDO V. Volánek (do 1943 hrál v 210 představeních), Z významných rolí:
Vocílka, Vávra, Šandor, Jago, Eliah, Flachschmann, Habada, Fastr, Pazdera, Principál v Prodané nevěstě (v této roli vystoupil 18krát, z toho absolvoval několik představení s celým souborem v Prostějově, Bratislavě atd.).

Kromě JDOb v Olomouci hrála řada dalších organizací.

1932 JDO zájezd k české menšině (Vlastenecká Omladina) ve Vídni, Nebezpečná žena (Blanchenoir),
Václav Volánek se věnoval také režii - uváděl na scénu lidové veselohry, české hry (Stroupežnicky, Mahen, Jirásek), Shakespearovy, Ibsenovy či Hauptmannovy tragedie.
1934 zvítězila olomoucká Jednota divadelních ochotníků na Jiráskově Hronově se Škochovou hrou Penelopa vyšívala ve Volánkově režii, následoval zájezd do Banské Bystrice.
1937 JDO v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
Přední členové V. Volánek, Rudolf Anthon zváni k pohostinským režiím. V Olomouci JDO neměla stálé divadlo, před 2. svět. v. upraven Lidový dům v Hodolanech.
1937 M. A. Šimáček: Svět mladých lidí, r. Václav Volánek.
1939 V. Štech: Třetí zvonění, k dramatikovým 80. narozeninám, režie V. Volánek.

1942 adaptace orlovny v Hodolanech na divadlo.
1872-1943 uvedla JDO besedních 612 her na vysoké úrovni, 25 činných členů.
Nejvýznačnější z her: Vojnarka, Otec, Lucerna, Maryša, Gazdina roba, Janošík, Svět malých lidí, Penelopa vyšívala (vítězství na JH 1934), Othello, Kupec benátský, Jan Výrava. Fakenstein, Karel Havlíček Borovský, Směry života, Deskový statek ad.

Po 2. svět. válce JDO obnovení činnosti až 1947 jako Volánkova JDO besedních, spojení s kolektivem Studio.
1949 Velká tavba (Bublík, Fiala).

1950 - Volánkova J.d.o.b., Bublík, Fiala: Velká tavba. Účast v soutěži Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ (jako člen Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ) - 8. místo soutěže.

Od 1950 jako DO ZK ROH Mototechna, mj. Začínáme žít, Třicet stříbrných, Koho tlačí bota, pro děti O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku, častá hostování profes. h., např. 1952 Marvan, Leraus, Spal, Pekárková.
Jako DS RK Mototrechna hrála do 1960.

Od 1960 byla souborem Okresního domu osvěty,
1961 prvním představením při ODO Andersen Sněhová královana, pohádka několikrát reprízována.
Bibliografie:
ALMANACH Jednoty divadelních ochotníků besedních v Olomouci 1872-1912. Red. Adolf Kubis. Olomouc, Vl. n., 1912. 73 s., foto

ANTHON, Ivan: Informace pro MČAD dle A R. Anthona.

ANTHON, Rudolf: Olomouc, divadlo a … já. Rkp. 1947. 2 s. kART.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 69, 71, 78, 82, 85, 158, obr. s. 71: Plakát k opeře Viléma Blodka V studni Dámského odboru Národní jednoty a JDO Olomouc, 1894; s. 86: Gerhart Hauptmann, Potopený zvon, Jednota besedních ochotníků Olomouc, 1911.

ČIČATKA, Jaroslav: Vývoj divadelnictví ve střední a severní Moravě. Přerov, vl. n. 1938.
s. 1, 2, 3, 14, 19, 24, 27, 28;

ČIČATKA, Jaroslav, soustavný divadelní publicista a historiograf. Novinářská tvorba především v olomouckém deníku Našinec (do 1949). Rozsáhlý faktografický objem jeho odkazu. Prakticky celé dějiny českého divadla v Olomouci do 70. let 20. stol. Pozůstalost, nevydáno. Informace: Státní vědecká knihovna v Olomouci.

ČIČATKA, Jaroslav: Dějiny olomouckého divadla (15.-19. stol.). Rkp.
Divadlo na Moravě 1, s. 23, 68-71; DIVADLO a divadelnictví v Severomoravském kraji. Výběr knih a článků z let 1971-1982. Zprac. Ludmila Ženožičková. Olomouc, SVK 1983. kART.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968.

DVACET let českého divadla v Olomouci (1920-1940). Olomouc, Lidové závody tiskařské a nakladatelské. 1941.

KLEMENT, Jiří: Plakáty k představením Jednoty divadelních ochotníků besedních v Olomouci. Oborová práce. Olomouc 1995. 103 s. obr. v příloze. (Dějiny Jednoty 1872-1950, popis a seznam Pl uložených v SOkA Olomouc.)

KUBIS, Adolf: 60 roků Jednoty divadelních ochotníků besedních v Olomouci 1872-1932. Olomouc, vl. n. 1932. MKd, kIPOS, DNM: T 3126.

LANGER, Stanislav: České divadlo v Olomouci. In: Divadlo 1937-1978, s. 162-164.

OSMDESÁTPĚT let olomouckých ochotníků. Program oslav 26. a 27. října 1957. Olomouc, ZK ROH Mototechna 1957. 15 s.

POD hvězdou lyry. Padesát roků Jednoty divadelních ochotníků besedních v Olomouci 1872-1922. Olomouc 1922. 30 s., fot. příl. kIPOS.

REMEŠ, M.: Příspěvky k dějinám olomouckého divadla. Čas. Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 1937, s. 227-236; 1938, s. 49-64.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862-1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.

ŠEDESÁT roků Jednoty divadelních ochotníků besedních v Olomouci 1872-1932.

ŠROT, E.: O českém divadelnictví v Olomouci. Samostatnost 1912, č. 200. KK.

ŠTĚRBOVÁ, Alena: Divadelní snahy olomouckých ochotníků. Kapitoly z dějin olomouckého divadla. Ostravský kulturní měsíčník 1980, č. 5, s. 28–29.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 313-323. kIPOS, kART.

TVRDOŇ, F.: 40 let Jednoty (divadelních ochotníků besedních). Epizoda z historie. Ostravský kulturní měsíčník 1979, č. 3, s. 64.

ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 1. - plakát, 1950 - viz Obrázky.
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 2. - plakát, 1950 - viz Obrázky.

VALIHRACH, Josef: Jednota divadelních ochotníků besedních v Olomouci. Malé zamyšlení nad neukončeným 100. výročím činnosti nejstarší olomoucké ochotnické scény. Kdy-kde-co? v Olomouci 1972, č. 10, s. 9–11.

VALIHRACH, Josef: Olomouc - zpráva. Ochotnické divadlo 1961, č. 8, s. 189.

VALIHRACH, Josef: 85 let ochotnického souboru v Olomouci. Ochotnické divadlo 1957, č. 11, s. 262.

VALIHRACH, Josef: Význační umělci na olomoucké ochotnické scéně. Ochotnické divadlo 1956, č. 12, s. 267-268.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 37, 267. kART.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1930 (část III), s. 191.

VOLÁNEK, Václav: O jeho práci. Ve službách Thalie II, s. 131-132.

ZE ZAČÁTKŮ Jednoty divadelních ochotníků besedních v Olomouci. Podepsáno –x-. Selské listy 1911, s. 212-214. KK

Thalie 1898-9, č. 4, s. 31.
Divadelní listy 1899, č. 2, s. 32.
Thalie 1898-9, č. 7, s. 55, č. 22, s. 174.
Thalie 1899-1900 ,č. 4, s. 32.

Našinec 11. 3., 18. 3., 7. 10., 12. 10., 30. 10., 30. 11., 16. 12. 1904.
Našinec 21. 9., 21. 10., 27. 10., 7. 11. 1911.

Divadlo 1904, č. 12-3, s. 291.
Divadlo, roč. 5, 1906-1907, č. 2, s. 61; č. 3, s. 84.
Divadlo, roč. 5, 1907, č. 9, s. 221; č. 11, s. 264.
Divadlo 1909, č. 13, s. 339.
Divadlo roč. 6, 1907-08, č. 2, s. 59.
Divadlo 1909, č. 14, s. 362 a 363.
Divadlo roč. 11, 1912- 1913, příl 1, s. 8; příl. 2, s. 15.
Divadlo roč. 11, 1912-1913, příloha 19, s. 177, 2x.


Zprávy ÚMDOČ 1949, č. 12, s. 261.
Archivy:
Praha, Div. odd. Národního muzea:
T 3476.

Olomouc, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Jednota divadelních ochotníků besedních Olomouc
Časový rozsah: 1876-1957
Metráž: 0,70 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno) 0,38 bm nezpracováno
Původce fondu (sbírky): Jednota divadelních ochotníků besedních v Olomouci (1876-1946) Volánkova Jednota divadelních ochotníků besedních v Olomouci (1946-1957)
Tematický popis: Fond obsahuje důležité dokumenty k historii českého ochotnického divadla v Olomouci.
Archivní pomůcky
BRETTSCHNEIDEROVÁ Š.: JEDNOTA DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ BESEDNÍCH V OLOMOUCI 1876-1952. Prozatímní inventární seznam, 1960, s. 2, ev.č. 246.
Plakáty.

---
Archiv St. Olbrichta – Slavkov, Brno: excp. Našinec 1904. Pro DČAD srpen 2014. Našinec 1911 pro DČAD únor 2017.

Svitavy, Státní okresní archiv se sídlem v Litomyšli, Polička, Spolek divadelních ochotníků, Plakáty, Ka 5

Související Obrázky

Jihlava, Klicpera, telegram JDO Olomouc, 1938
Olomouc, dlouholetá herečka a členka výboru JDO besedních Marie Pospíšilová
Olomouc, JDO besední, Radúz a Mahulena - program, 1907
Olomouc, JDO besední, Radúz a Mahulena - program, tit. str., 1907
Olomouc, JDO besední, Svět malých lidí - Zlato - plakát, 1905
Olomouc, JDO besedních - logo, 1913
Olomouc, JDO Besedních na Jiráskově Hronově po představení Penelopa vyšívala, 1934
Olomouc, JDO Besedních na Jiráskově Hronově před divadlem,  1934
Olomouc, JDO Besedních na Jiráskově Hronově – dokument o účasti, 1934
Olomouc, JDO Besedních, Loupežník –  plakát, 1947
Olomouc, JDO besedních, Tintoretto - plakát, 1913
Olomouc, JDO, 60leté jubileum souboru - program, 1932
Olomouc, JDO, A. Volánková
Olomouc, JDO, foto výboru, 1932
Olomouc, JDO, Hrajete šachy?, 1. představení  JDO besedních, 1872
Olomouc, JDO, Potopený zvon
Olomouc, JDO, režisérský kurz, 1926
Olomouc, JDO, Rudolf Anthon
Olomouc, JDO, titulní list Jednatelské knihy, 1908
Olomouc, JDO, Třetí zvonění - plakát, 1939
Olomouc, JDO, zápis v kronice
Olomouc, Jednota ochotníků besedních, před 1911
Plakát k opeře Viléma Blodka V studni
Polička, Spolek pro podporování nemajetných studentů, Gymnázium, Olomouc, JDO, Svět mladých lidí - plakát, 1937
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 1, 1950
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 2, 1950


Mapa působení souboru - JDO besedních / Volánkova / Mototechna / ODO

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Olomouc, JDO, Hrajete šachy?, 1. představení  JDO besedních, 1872
Olomouc, JDO besední, Svět malých lidí - Zlato - plakát, 1905
Olomouc, JDO besední, Radúz a Mahulena - program, tit. str., 1907
Olomouc, Jednota ochotníků besedních, před 1911
Olomouc, JDO besedních - logo, 1913
Olomouc, JDO, Potopený zvon
Olomouc, JDO, Rudolf Anthon
Olomouc, JDO, A. Volánková
Olomouc, JDO besední, Radúz a Mahulena - program, 1907
Olomouc, JDO besedních, Tintoretto - plakát, 1913


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.