Databáze českého amatérského divadla

Texty: Rudolf Faltejsek: Kulturní život po svět.válce. Rkp. asi 1998

Rudolf Faltejsek: Kulturní život po l.svět.válce. Rkp. asi 1998

Kulturní život se po válce rozrůstá do veliké šíře, velice pestrý, bohatý nevyvářený

Pomníčky padlých
Obdiv k legionářům
Názvy ulic Wilsonova masarykova Štefánikova …..
Lípy svobody

Motorismus dynamika hluk znečištění střety s chodci

Rozhlas

Kino

„vzájemně si komkurují půjčovny nabízejí podprůměrný brak --- špatné dětské filmy

Sport
Kopaná, volejbal, tenis,


Osobní zájmy začínají převažovat nad společnými
Ne každý si dovede vážit vydobyté svobody, dodržovat společenská pravidla
Nájmy
Podvodníci
Velký nárůst krádeží
Husy, krállíci, kuřaata, přímo z vozů;
peníze šperky, zlato ,šatstvo
deštníky hole i galoše
v bytech, obchodech, na půdách, dvorech, ve sklepích, v polích, na zahradách, z kapes i v kostelích.

Kvete karban, prostituce
Houfy žebráků, tuláků, i „světských“ i cikánů
Je udivující nadprodukce a tím i konkurence a rivalitaZtráta: tříštění sil, omrzelost diváka

Každý spolek se pokoušel divadlem řešit nedostatek peněz.

Stavovské, zájmové, politické, sociální i náboženské je od sebe odděluje.

Sokolové nechoddili na détejácké
Orlové jen na své


Okruh skutečných ctitelů umění je vždy na malém městě velmi úzký = asi 4% dlouhodobě
Divácky je to jiné – publikum chodívalo téměř výlučně za zábavou.
Výrazné oživení a zesílení i zkvalitnění činnosti v době ptotektorátuČERNILOV , o. Hradec Králové
dram. odbor DTJ 1923
hraje v dfolní části obce v hostinci u Hojných. Představitel Josef Kryl byl za okupace popraven za odbojovou činnost.
SDO 1870
Podle obecní kroniky se hrálo divadlo již v roce 1967, jeho tvůrčím duchem byl pokrokový rolník Václav Skákal (1839 - 1932) a řídící učitel Josef Satrapa. Hrálo se ve dvou hostincích střídavě, jeviště si půjčovali v Lochenicích. V roce 1871 si pořídili za 80 zl. vlastní, namaloval je Václav Hanibal z červeného Kostelce.
dram. odbor Katolické jednoty 1897
Měl k dispozici nově postavenou orlovnu.
JDO Tyl 1899 - 1959
Z podnětu učitele Ponce nese spolek jméno Tylovo. Soubor má velmi hodnotný repertoár , Tyl, Šamberk, Štolba, Mrštíkové, Jirásek.
Před 1870 zahájili místní studenti ochotnickou divadelní činnost, orientovanou na národní uvědomování občanů knihou a divadlem. Připojila se řada občanů. Toto volné sdružení ustavilo později Čtenářskou besedu a Jednotu divadelních ochotníků.
Počáteční překážky podnítily rozsáhlou záslužnou práci. 1923 bylo vlastními silami postavené moderní jeviště. Do 1943 sehráli 241 představení. Členů bylo 69, z toho 15 činných. Dalším divadelním spolkem v místě byl Dramatický odbor Katolické národní jednoty. Byl ustaven 1897 jako výsledek snah místních vlasteneckých katolických kněží. První představení bylo následujícího roku Čarovná noc, hrálo se v Libranticích. Téhož roku Jiříkovo vidění v Černilově. 1902 odbor postavil v hostinci jeviště a předvedl tu Pasačku z Lourd. 1921 Jednota postavila vlastní dům s jevištěm, kde výraznou část repertoáru tvořila opereta. (JM)

JENÍKOVICE , dnes součást obce Třebechovice pod Orebem, o. Hradec Králové
odbor hasičské jednoty 1917
JDO 1875 - 1906
Zábavně vzdělávací spolek Palacký 1900
Sokol 1927
Okresní archiv, Spolky ... úřední registr 1885 1951
Královéhradecko,1927 č.4NEPASICE , dnes součást obce Třebechovice pod Orebem , o. Hradec Králové
JDO Havlíček 1908
Okresní archiv, Spolky ... úřední registr 1885 1951
Královéhradecko,1927 č.4


POLÁNKY , dnes součást obce Třebechovice pod Orebem
JDO Alois Jirásek 1919 - 1943
Ustavující valná hromadav listopadu 1919 Prvním představením byla Vojnarka., jeviště bylo postaveno v hostinci J. Kánského.Pokračovali Janem Výravou, zahájili dlouhou tradici ochotnických plesů, Morální i finanční úspěch byl značný.. Podstatou repertoáru byly hry Jiráskovy. Teprve na počátku 30. let dochází k poklesu dramaturgie. Posledním představeením byla zřejmě Jiráskova Lucerna 28. orosince 1939.

Okresní archiv, Spolky ... úřední registr 1885 1951
Okresní archiv, Spolky divadelní 1867 - 1987, skupinový inventář
Královéhradecko,1927 č.4
v okresním archivu : 7 - protokoly schůzí, org. řád, stanovy, korespondence, plakáty , prospekty


ŠTĚNKOV , dnes součást obce Třebechovice pod Orebem , o. Hradec Králové
JDO 1921
Okresní archiv, Spolky ... úřední registr 1885 1951
Královéhradecko,1927 č.4


TŘEBECHOVICE pod OREBEM , o. Hradec Králové
Město s velmi starou divadelní tradicí doloženou již na počátku 19. století , s výraznými pokusy hudebními jistě i vlivem buditele Jana Theobalda Helda.
Dělnický och. spolek1922
FDTJ 1927
odbor lidové strany 1927
dramatický kroužek studujících 1923
odbor hasičské jednoty 1927
Symposion 1945
Soubor vznikl v roce 1945 spojením souborů města. Organizačně je vznik spojen se jménem učitele Rudolfa Kilingra, ideově byl hlavou MUDr. Stanislav Simon, mimořádná osobnost renesančního typu. Soustředili kolem sebe plejádu vynikajících herců i lidí, kteří chtěli divadlu pomáhat . Repertoár byl náročný a odpovídal názvu souboru:  - označovalo ve starém Řecku hostinu, setkání moudrých a duchaplných pánů při dobrém jídle a pití za účelem duchaplného besedování o věcech především duchovních - jakousi duchovní hostinu.. Soubor se skutečně ppokoušel po celou dobu své existence vytvářet duchovní hostinu pro své diváky i pro své členy. V prvním destiletí existence výrazně pracoval spolkovým životem, sháněl a soustřeďoval majetek, kostýmy, dekorace, nábytek, rekvizity. Přechoid na systém podřízenosti ZV ROH přežil s jistými ztrátami - ale konec spolkového života přece jen soubor poznamenal, zůstali jen ti, kteří chtěli hrát divadlo a postupně jich ubývalo. Spolek doplatil na desetiletou nucenou přestávku 1970- 1980, kdy ztratil nejen kontinuitu, ale i mladou generaci.
V souboru se pěstovalo divadlo v přírodě na Bědovicích se značným úspěchem - ztráta přívodu proudu na jeviště v roce 1965 tuto činnost zakončilo , s ojedinělým pokusem v r.1990 s inscenací Lucerny .
Po celou dobu existence patřily inscenace souboru ke špičce Východočekých ochotníků.

Sokol 1927
SDO 1885
Na oslavný večer na paměť K.H.Borovského se dostavilo z Jeníkovic 8 občanů, z města jen 5. To je výsledek vlády staročeslé strany na radnici.
In: Osvěta lidu , list pro severovýchodní Čechy
*Třebechovice v době obrozenecké. Vznik ochotnického divadelního spolku a jeho dějiny až do roku 1887. in: Staré Třebechovice 1938, č.25, s.16. Třebechovice pod Orebem 1938
KOLEŠ, Vilém: Třebechovice v době obrozenské. Vznik Ochotnického divadelního spolku a jeho dějiny do r.1887.
In:Staré Třebechovice 1938/25,26,27. 1939/29,3O: 1940/31,33 KK
STO let našeho Ochotnického divadla.
In: Staré Třebechovice 5-1931/14-17.
KONEČNÁ, Dagmar: Dějiny ochotnického divadla v Třebechovicích pod Orebem. Diplomová práce
Ústav hist.věd PdF VŠP v Hradci Králové. 1994.
Okresní archiv, Spolky ... úřední registr 1885 1951
Okresní archiv, Spolky divadelní 1867 - 1987, skupinový inventář
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':