Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Třebechovice pod Orebem / nad Dědinou

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Hradec Králové
Nadřazený celek: Královéhradecký kraj
První zpráva: 1802
Už od 1655 se v Třebechovicích objevovalo ochotnické divadlo.

1885–1904 registrován Spolek divadelních ochotníků.

Za 1. republiky řada souborů, mnohdy se stejnými herci.

Ve 20. letech 20. stol. pravidelně hrálo i LD Orla.

Ve 20. letech 20. stol. LD Sokola.
1945 obnovilo ved. Oldř. Beránek, h. v malém sále sokolovny:.

192x Orel.

1922-1931 Dělnický OS.

1923 dramatický kroužek studujících.

Po 1927 DO Lidové strany, DO FDTJ, DO SDH.

1933-1945 Za německé okupace SDO Tyl.
1935 JDO.

1945 vznikl spojením bývalých souborů Spolek divadelních ochotníků Symposion. Od 50. let 20. stol. (po úředním zrušení spolků) působil jako Divadelní soubor Symposion Závodního klubu ZAZ (Závody Antonína Zápotockého). 1968 soubor ukončil činnost. 1981 byla činnost obnovena jako Symposion, divadelní soubor Městského kulturního střediska Třebechovice pod Orebem. 1993 byla činnost znovu přerušena, 2002 obnovena (samostatný divadelní spolek?), 2021 činný.

1947 Sokol.

1959-1963 přestavba tělocvičny DTJ na KD se zázemím divadla.

1963 nový KD otevřen.
1964 ZDŠ.
1965 zal. tradici každoročních ochotnických přehlídek SYMPOSION.

Dětské divadlo hráli skauti, za okupace.

1959 zal. Malý Symposion, r. E. Metzl, r. Zd. Veverka.

1979-1985 DDS MěKS, r. Ota Pelant.

2001 DS ZŠ Dobrodružná plavba, účast na kraj. přehlíce.

1949 JH - SDO Symposion, Gorkij: Matka

1965 JH - SDO Symposion, Čapkové: Ze života hmyzu
Bibliografie:
BOLESLAVSKÝ, Mikuláš: Divadelní ochotník II, sv. 6. O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863, s. III. (Třebechovice nad Dědinou); Ron

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 184, 214.

ČERNÁ, Květuše: O její práci. Hromada 2000, č. 28, s. 45.

Česká divadelní encyklopedie, Branžovský, Jan.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, II. díl, obr. s. 291: Česká města, v nichž se v 30. a 40. letech 19. stol. hrálo české ochotnické divadlo.

DĚJINY ochotnického spolku až do roku 1887. Staré Třebechovice 1938, č.23, s. 16.

Dílny moderních jevišť Pepa Máca. Nabídkový katalog. Újezd u Brna,vl.n.,s.a., s.55-57.Dílny moderních jevišť Pepa Máca. Nabídkový katalog. Újezd u Brna,vl.n.,s.a., s.55-57.

Diplomová práce. Hradec Králové, VŠP, Ústav historických věd 1994.

FALTEJSEK, Rudolf: Kapitoly z historie amatérského divadla v okrese Hradec Králové. Rkp. Hradec Králové 1999. Viz Místa/Okresy/Hradec Králové/Texty.

FALTEJSEK, Rudolf: Divadlo v Třebechovicích. Rkp. kART.

FALTEJSEK, Rudolf : O jeho práci. Hromada 1991, č. 3, s. 65; 1991, č. 5, s. 133; 1997, č. 19, s. 22.

HRAŠE, J. K.: Dějiny Náchoda, 1620-1740. Náchod 1994, s. 316.

KOLEŠ, Vilém: Třebechovice v době obrozenské. Vznik Ochotnického divadelního spolku a jeho dějiny až do r. 1887. Staré Třebechovice 1938, č. 29, 30; 1940, č. 31, 33. KK.

KONEČNÁ, Dagmar: Dějiny ochotnického divadla v Třebechovicích pod Orebem.

MERTA, Jan: Čarodějný bál Dagmar Jandové. Symposion Třebechovice. Hromada 2001, č. 31, s. 37.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s.559-560.

NEZNÁMÉ lidové zpěvohry Jana Branžovského z doby obrozenecké. Hudební rozhledy 1958, č. 7, 8, 9, s. 274-275, 327-328, 368-369.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Dětské soubory se sešly v Jesličkách. DS ZŠ, Dobrodružná plavba. Hromada 2001, č. 31, s. 28-29.

ROČENKA České zemské hasičské jednoty 1941, s. 98.

STO let našeho Ochotnického divadla. Staré Třebechovice 1931, č. 14-17.

RON, Vojtěch: O nejstarších teatrálních produkcích. Souhrny informací o jednotlivých místech a odkazy na prameny. Zpracováno pro Místopis. Rkp. 1998. Obsahují též excerpce ze studií jiných badatelů. kART.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. Národní archiv: Sokol, ka 183. Kopie kART

Zprávy Loutkářského soustředění 1945, 1947.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Spolky, společenské organizace a družstva 1886-1951, reg. č. 590-617. Spolky divadelní, skupinový inventář 1867-1987; Opis plakátu Omylové světem vládnou, 1869. In: Faltejsek: Divadlo v Třebechovicích. kART. Stanovy SDO, 1885. Plné znění In: Faltejsek: Divadlo v Třebechovicích,
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Symposion Třebechovice pod Orebem
Časový rozsah: (1853)1947-1948
Tematický popis: Stanovy 1948, korespondence 1947-1948, rukopis divadel.hry 1853. Přír.: plakáty, programy aj.
Archivní pomůcky
KABAŠTA J.: SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ SYMPOSION TŘEBECHOVICE POD OREBEM /1853/ 1947-1948. Inventář, 1978, s. 4, ev.č. 243.
Třebechovice pod Orebem, SDO, Stanovy, ka1, i. č. 1
Třebechovice pod Orebem, SDO, Korespondence, ka1, i. č. 2
Třebechovice pod Orebem, SDO, Korespondence, ka1, i. č. 3
Třebechovice pod Orebem, SDO, Festival Symposion, přírůstek
Třebechovice pod Orebem, SDO, Jiráskův Hronov 1949, přírůstek
Třebechovice pod Orebem, SDO, Divadelní knížka, přírůstek
Třebechovice pod Orebem, SDO, Plakáty, přírůstek
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, 1984, Ka 53, i. č. 141
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, 1985, Ka 53, i. č. 141
Hradec Králové, Okresní úřad, povolování akcí, Ka 218
Hradec Králové, Okresní úřad, povolování akcí, Ka 1321, i. č. 2598

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/5435/1931, Dělnický spolek ochotníků (výmaz).
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1699, sg 30/193/26, SDO 1885.
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1708, sg 30/261/177, SDO 1896, 1897.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1724/1944, SDO (německý zápis).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/6901/1933, SDO Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/2361/1934, SDO Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/1979/1935, JDO.

SA Rudolf Faltejsek, Hradec Králové: Protokol divadelních ochotníků 1886-1896. (Stanovy, seznam členů, zápisy ze schůzí.); Kniha jednací (pokladní) 1889-1902.

SDO Symposion 1947-1948. Ev. č. pomůcky 243.

Třebechovice pod Orebem, Městské kulturní středisko
Místa vzniku fondu Třebechovice pod Orebem
Časový rozsah: 1975-1992
Metráž: 0,22 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Třebechovice pod Orebem
Tematický popis: Korespondence 1991-1992, plány a hodnocení činnosti 1975-1990, divadelní festival Symposion 1975-1992 aj.
Archivní pomůcky: nejsou

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Soubory

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Faltejsek Rudolf, Okouzlení divadlem, 2005 obálka
Hradec Králové, Klicpera, Plakáty a výstřižky, 1924 - 1930
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Třebechovice pod Orebem, Sokol, sokolovna, 1924


Mapa - Třebechovice pod Orebem / nad Dědinou

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Faltejsek Rudolf, Okouzlení divadlem, 2005 obálka


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.