Databáze českého amatérského divadla

Texty: Jabkenice: heslo in Valenta, Jiří (ed.): Malované opony divadel českých zemí. Praha, NIPOS 2010, s. 80, 81

JABKENICE, okres Mladá Boleslav
Když roku 1877 zakládali jsme ochotnické divadlo, spolek Hálek, sdělil jsem u lesmistrů svou starost
o dekorace, hlavně oponu. Tu paní Smetanová ochotně nabídla, že nám na oponu vymaluje obraz Praotec
Čech na Řípu. Koupeno plátno, něco barev, většinu jich a oleje věnovala laskavá paní, v mém bytu
v zadním pokoji na stěnu napnuto plátno a pí Smetanová obětavě po tři týdny přicházela k nám a dle
Lhotova originálu z fotografie obraz zdařile vymalovala. Touto vzácnou obětavostí velkou radost ochotníkům
způsobila… Mistr Smetana pravil: „No, záležet si Betty dala, ale dramatická ta malba není.“
Paměti o Bedřichu Smetanovi a jeho pobytu v Jabkenicích napsal Josef Vilím,
domácí učitel dcer Smetanových, Mladá Boleslav, Komenský 1925, s. 12–13

Hlavní důraz obrazového řešení Jabkenické opony položila Bettina Smetanová na malbu sametových
předopon rámujících v celku toporné vyobrazení tábora praotce Čecha na hoře Řípu. Námětově jde
o pozdně romantickou představu ideově zapadající do národně obrozeneckého hnutí. Výtvarné řešení
je limitováno amatérstvím autorky, nicméně má určité stopy vlivu německých nazarénů. Malířka zařadila
do Čechovy skupiny i postavy věrozvěstů Cyrila a Metoděje.
Tomáš Vlček

• Originál: Národní muzeum – Muzeum české hudby – Muzeum Bedřicha Smetany – expozice Jabkenice
÷ Muzeum českého amatérského divadla Miletín, vstupní expozice, 2006
÷ Putovní výstava fotografií Malované opony, realizovaná Muzeem českého amatérského divadla 2007–2010

BETTINA SMETANOVÁ, rozená Ferdinandiová (1840 Černá Buda nad Sázavou – 1908 Luhačovice), se ve svých
dvaceti letech stala druhou manželkou skladatele Bedřicha Smetany. Mirko Očadlík ve své knize Ženy v životě
Bedřicha Smetany o ní mimo jiného píše: „Měla silně vyvinutý smysl počtářský, byla výbornou šachistkou.
Méně bylo postaráno o éducation sentimentale. Pouze přirozená vloha malířská byla částečně vypěstěna malířem
Waldhauserem. Ostatek byl ponechán náhodě…“

Související Osobnosti

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':