Databáze českého amatérského divadla

Texty: VSVD - 2004 - Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva předsedy VSVD za rok 2004

Ruku na srdce, přátelé, stárneme. Avšak jako víno. To, které se dobře ošetřuje, pokorně, když se otáčí hrdlem jen mírně nahoru vztyčeným. Neb cokoliv dobře děláme, děláme bez domýšlivosti.

Před deseti lety jsme na titulu Hromady uvedli citát Roberta Fulghuma: „Žijeme ve světě, kde se považuje za velký pokrok, když jsou obchody otevřené 24 hodin denně sedm dní v týdnu a známkou podnikavosti je práce o víkendech. Jestli však nemám čas žít svůj život pořádně a hned napoprvé, tak kdy budu mít čas odžít ho ještě jednou?“ Konec citátu.

V roce 1995 by nás ani nenapadlo chodit o třetí ráno kupovat vysavač nebo olej na smažení do Hypermarketu. Ochotnické divadlo v té době nenabralo po sametu dech. A dnes nám spousta věcí připadá normální, i ty noční nákupy i naše práce divadelní taky o víkendech a po nocích. Tím chci říct, že jak žijeme, i tím naším milovaným divadlem, je naším vlastním rozhodnutím - žít život tak, jak chceme.

Tato valná hromada je ale trochu jiná než ty předešlé. Na rozdíl od politických stran, se dnes nebudeme ucházet o volební přízeň, nebudeme volat po předčasných volbách a proto letos poprvé nebudeme volit vůbec. Klidně necháme naši radu vládnout ještě rok. Konečně, nehrozí nebezpečí, že by si členové rady za prebendy ze své funkce koupili barák na Barrandově.

Současná Rada VSVD má mandát do příštího února. Za sebou má volební rok. Poprvé se loni sešla až 7. srpna, dříve totiž radní nemohli, žili, jak jinak, divadlem. Skoro každý z nich měl premiéry a přehlídkové povinnosti – ukazuje to na to, že žádný z nich není koženým bafuňářem. A tak rada teprve v srpnu potvrdila ve funkcích předsedu Alexandra Gregara a místopředsedu Josefa Tejkla, tajemnici (jednatele) Naďu Gregarovou. Po odstoupení Karličky Dörrové z funkce pokladníka pak Břeťu Lelka jako finančního ministra. Do stanov je proto třeba dodat větu: Do prvního zasedání rady řídí činnost VSVD pověřený člen rady.

Uplynulý rok utekl pro mnohé v pěkném tempu. Divadelní Hromada v roce 2004 vyšla dokonce čtyřikrát. O životě VSVD a o divadelním dění jsme referovali na celkem 232 stranách. Hromada č. 40, rubrika Impulsy z Impulsu – jaro, obsahuje rozsáhlou dokumentaci všech našich přehlídek. V rubrice Prkna praštěla se snažíme přinášet i kompletní zpravodajství z přehlídek, jejichž pořadatelem není SAK Impuls a VSVD. Ale občas vázne dodávání podkladů a Naďa pak musí dělat i nemožné, Východočeši tam a tam, a taky vycházela Císařova almárka, hezký čtení. Však nám na Hromadu loni přispěl i Český literární fond. Letos už ne, prý jsme dospělí… Taky jsme začali psát kriticky – třeba k Pohárku monologů a dialogů, k jeho organizaci a technickému zázemí, k Dětské scéně i Jiráskovu Hronovu. A součástí podzimního vydání byla samostatná příloha obsahující Regionální i celostátní kalendář akcí i Vyhlášení soutěží a přehlídek slovesných oborů 2005 vyhlašovaných SAK Impuls a VSVD. O Hromadu je velký zájem, musíme ji posílat do knihoven, do Divadelního ústavu…

Dále - na návrh Rady VSVD byly předány Zlatí Tylové Lídě Honzové, Bedřichu Beranovi, Miroslavu Houšťkovi a Cena MK ČR panu prof. Císařovi.
Přehlídky, které organizujeme s Impulsem, dopadly výtečně, pochvalme se. Zájem o Červený Kostelec a Miletín byl ještě větší než kdykoliv a převyšoval kapacitu. Jak se s tím vyrovnat? K tomu vám dnes předložíme určitý návrh.
K 1. červenci končí platnost členských průkazů, mají jen tříletou inkubační dobu. Provedeme tak revizi členské základny. Pravidelně platícím členům bude členství prodlouženo automaticky. Ostatní budou osloveni písemně a členství prodlouženo po doplacení dlužných členských příspěvků, případně nebude obnoveno. Stanovy říkají cosi o právech, ale také o povinnostech členů, za něž jsou různé výhody, poskytování Hromady, která stojí nějaké peníze, slevy do divadel. Přátelé, členský příspěvek není o moc dražší než jedna vstupenka do multikina nebo lepší oběd v podřadnější restauraci… Nové průkazy zašleme společně s letním číslem Hromady. Budou jiné barvy a místo rodného čísla si doplníte datum narození, místo data vystavení uvedeme datum platnosti. O nových členských průkazech budeme informovat divadla, se kterými má VSVD smlouvu o poskytnutí slev.

Na loňském Hronově jsme spolu s SČDO začali uvažovat o ustavení jakéhosi koordinačního sdružení českých amatérských divadelních organizací s celorepublikovou působností. Doba si to žádá, demokracie musí být i životem v řádu. Rada VSVD vyslovila tomuto záměru podporu a Vám v různém předložíme náš koncept.

Rada také otevřela diskusi k udělování Zlatého odznaku JKT - od obnovení tohoto ocenění se situace výrazně proměnila, ocenění nabylo na vážnosti a proto se domníváme, že by nebylo od věci přehodnotit a zpřesnit kritéria pro udělování, aby nedošlo k jeho devalvaci. Rada VSVD své návrhy doporučí partnerům.

S důležitým návrhem přišla i Mirka Císařová, která se pravidelně účastní celostátních přehlídek činoherního divadla, upozornila, že VSVD nepodniká při těchto příležitostech nic pro svou propagaci. Předseda VSVD ve spolupráci s tajemnicí připraví propagační leták VSVD a mobilní panel propagující VSVD, který na přehlídky budeme vozit.

S dalším výtečným námětem, který budeme realizovat, přispěchal Ruda Faltejsek. Víme, že je poměrně složité shánět starší texty divadelních her. V našem regionu existují dokonce dvě knihovny divadelních textů - na Impulsu v Hradci Králové a v Klubcentru v Ústí nad Orlicí. Databáze obou těchto knihoven má k dispozici Naďa Gregarová. Ale také divadelní soubory disponují poměrně značnými sbírkami, i v Muzeu loutkářských kultur u paní ředitelky Exnarové se něco najde. Tak by nebylo nesnadné vytvořit excelové seznamy a zaslat na je na Impuls, a vytvořit tak společnou databázi, dostupnou na našich webových stránkách.

S dalším nápadem přišel Jirka Pošepný - na webových stránkách http://divadlo-technika.webzdarma.cz vzniká pasportizace divadelních prostor a nebylo by od věci, aby tam byly uvedeny i prostory našich souborů, co s tím se opět dočtete v jarní Hromadě.
V uplynulém roce došlo i na netradiční prezentace amatérského divadla. Divadlo Jesličky vydalo 4CD Když jsem vandroval, muzika hrála - záznam čtyř večerů vyprávění Jana Dvořáka uvedených v jesličkách, světlo světa spatřilo i studiová nahrávka písniček a scén z jesličkovské inscenace Žebrácké opery z roku 1997.
Pořád kroužím kolem toho hlavního, totiž kolem života ochotnických souborů, který se v našem obhlédání projevuje nejvíce na divadelních přehlídkách.

V roce 2004 se jich uskutečnilo devět. Z nich 6 bylo postupových v celostátním systému, na všech dohromady bylo uvedeno 83 představení. Dá se předpokládat, že tedy v našem regionu vzniklo minimálně třikrát tolik inscenací, víc než dvě stě, to by stálo za komplexní sledování.
Na inspirativních přehlídkách se hrálo dalších 95 představení, ale tento počet výrazně ovlivňuje 82 představení Open air programu v produkci VSVD, tedy s personálním zajištěním Nadi a Saši Gregarových, Jany Portykové a dalších spolupracovníků z Impulsu i odjinud. Open air program v rámci královéhradeckého mezinárodního divadelního festivalu jsme loni pořádali již po páté a našemu sdružení dělá velmi dobré renomé.
Proběhly i dvě přehlídky k nimž jsme se jako VSVD rovněž připojili - přehlídka dětských recitátorů s 68 účastníky krajského kola - 421 dětí soutěžilo v pěti okresních kolech a na přehlídce uměleckého přednesu mládeže bylo 30 recitátorů.

Letos se nemůžeme příliš prsiti nějakými bombovými úspěchy, ale je třeba zmínit Jiráskův Hronov s účastí Černých šviháků z Kostelce nad Orlicí se Solnými sloupy, Divadla (tentokrát) rajče z Městečko Trnávka s Jiřím Jelínkem a spol a inscenací Ani Anička, ale Alenka, Zatracený chlapi Emy Zámečníkové z Divadla o Jesličky, Vánoce u Ivanovových českotřebovského Triaria a Tlupatlapu ze Svitavy s Pastýřkou putující k dubnu. Jsou to všechno inscenace našich členských souborů a z našich regionálních přehlídek. Ve Vysokém nad Jizerou si vedly dobře Treperendy souboru Symposion i Dvojí hra domácího souboru. Divadelní soubor z Brněnce se dokonce dostal do výběru do programu JH 2005.
Jako vždy byly regionální přehlídky pěkný maratón. Otevřel ho 10. ledna v Jesličkách Pohárek SČDO. Ze 13 vystoupení získaly nominace dva sólové výstupy z Divadla Jesličky a dialog, který přivezl soubor (a)Maťák z Pardubic.

Krajská přehlídka mladého a netradičního divadla a divadel poezie „AUDIMAFOR 04“ v Kostelci nad Orlicí uvedla ve dnech 19. – 21. března 2004 celkem 13 představení a porota nominovala na ŠRÁMKŮV PÍSEK Divadelní soubor DNO Hradec Králové a doporučila další tři představení. Na WOLKRŮV PROSTĚJOV nominovala soubor ZUŠ Trutnov a doporučila dvě představení, která mají zázemí v občanském sdružení Pro Náchod. Na NÁCHODSKOU PRIMA SEZÓNU nominovala Divadelní soubor Jesličky a doporučila také dvě další představení.

Krajská činoherní přehlídka v Červeném Kostelci, tradičně koncem března, uvedla 11 představení. Lektorský sbor nominoval Solný Sloupy Černých šviháků z Kostelce nad Orlicí a doporučil další dvě představení do Třebíče, resp. do Poděbrad. A domácí soubor taky nezklamal, byl opět výborným hostitelem, perfektně fungovalo organizační zázemí a bar s proslulými věnečky, které divadelníkům nabídl již po sedmé!
Regionální loutkářskou přehlídku nám prý závidí i ta Chrudimská, národní… O víkendu počátkem dubna 2004 se v Jesličkách hrálo 21 představení, dvě byly nesoutěžní, dalších 5 představení dětských loutkářských souborů z kapacitních důvodů bylo zařazena do programu regionální přehlídky Dětská scéna. Lektorský sbor doporučil na Loutkářskou Chrudim celkem 8 představení, ty pak tvořily skoro třetinu Loutkářské Chrudimi. Přehlídka byla společná pro Královéhradecký a Pardubický kraj a prof. Jan Císař, který po dlouhé době mezi loutkáři lektorům předsedal, prohlásil, že byl překvapen šíří, rozmanitostí a především tvůrčím potenciálem amatérského loutkového divadla v našich krajích.
Užili jsme si i na přehlídce venkovských souborů v Miletíně. Od 7. do 8. května se hrálo v Sousedském domě 8 představení. Polovina z nich přesáhla běžný průměr produkce venkovských souborů a do Vysokého nad Jizerou nominován DS Symposion Třebechovice s inscenací Treperendy, další tři představení doporučeny. V rámci přehlídky jsme uspořádali praktickou dílnu na téma „Co je to jevištní situace“. Myšlenka na uspořádání vznikla v Miletíně o rok dříve, kdy právě velkou většinu inscenací absence dramatických situací dramaticky poznamenala. Dílna se setkala s nesmírným zájmem – zúčastnilo se jí přes čtyřicet divadelníků a všichni byli za režiséry nebo herce - za tři hodiny, povzbuzování prof. Císařem a A. Gregarem, pak nazkoušeli půl stránky z Našich furiantů. Stránka bude dokončena na letošní přehlídce.

Krajská přehlídka dětských recitátorů byla po čtyři dubnové dny opět v Jesličkách, na těchto zasvěcujících prknech. O postup na Dětskou scénu soutěžilo 68 recitátorů - postoupili z pěti okresních kol: z Hradce Králové (108 recitátorů), z Jičína (66), z Náchoda (112), z Rychnova nad Kněžnou (54) a z Trutnova (81), tedy ze 421 recitátorů. Jako pořadatelé krajského kola se snažíme úzce spolupracovat s pořadateli okresních kol a snažíme se jim být nápomocni při sestavování porot, do všech okresních kol vysíláme našeho zástupce.

Krajská přehlídka dětských divadelních a loutkářských a recitačních souborů, opět v Jesličkách ve dnech 15. - 16. dubna 2004 vybírala z 16 představení, tedy ze 170 přítomných dětských divadelníků. Na celostátní přehlídku Dětská scéna v Trutnově byl nominován soubor „Uzel" ZUŠ Chlumec nad Cidlinou, další čtyři porota doporučila. Většina představení však patřila k průměrným, některá dokonce k podprůměrným produkcím. A tak jsme založili Klub dětského divadla, o němž dále.

Přehlídky uměleckého přednesu – mladých sólistů v ZUŠ Trutnov ve dnech 12. a 13. března 2004 se zúčastnilo 30 recitátorů a do celostátní přehlídky lektorský sbor nominoval šest recitátorů, všechny z Divadla Jesličky. Přehlídka byla i dílnou a tento počin často bezradným začátečníkům prospěl - pro rok 2005 vzrostl počet přihlášek na 50 zájemců.

Kdybychom měli spočítat kolik lidí, od dětí, mládež až po starce v mém věku se na přehlídkách potkalo, asi by se zavařila kalkulačka…
A konečně OPEN AIR PROGRAM, kterým se uzavřelo první pololetí - Open air program byl po páté součástí programu mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů v Hradci Králové. Ve dnech 21. – 30. června byl jeho jubilejní desátý ročník a my při něm uvedli na venkovních scénách historického města celkem 82 představení souborů nejen amatérských a nejen z české republiky, poprvé v hojném počtu i z ciziny, ze Slovenska, s Holadska, z Německa - na představení přišlo na 12 tisíc diváků, VSVD bodovalo. Taky tam měl premiéru námi zaštítěný projekt Poutníka z labyrintu na němž se sešli členové Divadla Jesličky a Smíšeného pěveckého sboru Jitro – premiéra pak byla v lapidáriu na Kuksu při barokním festivalu. A to bylo už po Hronově a půl roku za námi.

V druhém pololetí už byly jen dvě přehlídky, od 31.10. do 30. 11. jubilejní 30. ročník Loutkářské přehlídky o Cenu Matěje Kopeckého v Libčanech, přehlídka určená souborům, které se věnují tvorbě pro děti. Po čtyři nedělní odpoledne se představilo šest loutkářských souborů v sedmi představeních. Velký zájem místního dětského publika, všechna představení zhlédli pověření členové Rady VSVD a odborní spolupracovníci, do hodnocení se zapojila i dětská porota. Cenou Matěje Kopeckého poctila inscenaci Klubu loutkářů v Úpici.

A konečně Štronzo v Moravské Třebové - má podtitul Zemská přehlídka jednoaktových her a divadla jednoho herce. První listopadový víkend tu hrálo 6 souborů. Posláním přehlídky je podpořit uvádění jednoaktových her a všichni si tam užijí báječných uzených vepřových hodů, prof. Jan Císař rád libovější.

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ DIVADELNÍKŮ uzavřelo v sobotu 27. listopadu loňskou sezónu. Opět tady, v Divadle Jesličky, na naší základně a mateřské letadlové lodi, které volám Na zdar! Za účasti stovky našich členů a příznivců bylo předáno 70 individuálních ocenění za výkony ve všech výše zmiňovaných přehlídkách.

A také jsme se vzdělávali - seminář DIVADLO VE ŠKOLE po pět víkendů navštěvovalo 16 frekventantů, kteří prošli celým procesem vzniku divadelní inscenace – a nakonec opravdu vzniklo krátké představení. V době konání Jiráskova Hronova se už posedmé konala hronovská "off- dílna“ Sergeje Fedotova. Letos lektor bohužel do Hronova nedorazil, ale Karla Dörrová se nedala a vedení semináře svěřila zkušeným Fedotovovým žákům a profesionálním ostravským hercům Janu Hájkovi a Michalu Čapkovi.

25. září zahájil činnost KLUB DĚTSKÉHO DIVADLA pro vedoucí dětských divadelních a loutkářských souborů a pedagogům literárně dramatických oborů ZUŠ. Stal se poradenským a konzultačním střediskem, pravidelně, cca jednou za 6 týdnů se schází kolem patnácti účastníků.

Uspořádali jsme také Dílnu pro režiséry a osvětlovače v Divadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci. O víkendu 15. - 17. října Pavel Hurych ze souboru Klapý na ní zasvěcoval do tajů tohoto řemesla 17 účastníků.

Chystali jsme seminář o divadelní fotografii, ale nebyl zájem. Pro dva přihlášené by to byl luxus.
O členské základně bude referovat Naďa. K tomu jen, že bychom měli posilovat své řady, což je úkol pro všechny. Neb v organizaci je síla, kdo chvíli stál, už stojí opodál a granty mezi prsty utíkají… Totiž, dnes je nás spolu s kolektivními členy, kteří vydají za tři řádné, víc než 200, ale za chvíli nás může být víc než členů Unie svobody. Proto se chceme pustit do propagace VSVD, do dalšího zkvalitňování webových stránek.
A taky jsme dobře hospodařili, o tom později Břeťa. Ale chtěl bych poděkovat všem, kteří se zasloužili o to, že naše příjmy dosáhly téměř 600 tisíc korun a že do nového ruku jsme šli s kladným hospodářským výsledkem a na kontě že máme disponobilních skoro 200 tisíc, přestože jsme 585 tisíc utratili. Těší mě, že jsme schopni zajistit tolik grantových zdrojů, z nichž můžeme naši činnost financovat. A zcela průhledně.
K tomu ještě - na tomto místě si dovolím poděkovat – možná tradičně, ale slovíček prosím a děkuji není nikdy dost – našemu vzácnému podporovateli, Krajskému úřadu a jeho Středisku amatérské kultury Impuls v Hradci Králové, který nám i jiným amatérským sdružením je jakousi střechou nad hlavou, takovou, po níž v jiných krajích touží, ale bez ohledu na pozitivní příklad a volání ministerstva kultury o ni tamní politici nestojí. Naši, díky bohu, deklarují, že ano.

Může nás hřát pocit, že děláme dobré věci, ať je děláme pro sebe, pro obec v níž žijeme, pro druhé. Vždyť přece všichni amatérští herci, režiséři, výtvarníci, muzikanti či technici dělají tyhle věci proto, že v amatérském divadle nalézají to NEJLEPŠÍ, co jim život může poskytnout. Proč by to jinak dělali, když tím nedobývají chléb svůj vezdejší?

A propó – nejlepší! V jedné z Hromad jsem našel na titulu další citát, který bych chtěl na závěr taky ocitovat. Napsal to Karel Čapek - “Nejlepší! To slovo nechme obchodníkům a vládám. V každém krámě se prodává nejlepší zboží. A každá vláda dává najevo, že má ty nejlepší úmysly. Tak jim to nechme. Nám stačí hledat dobré zboží a dobré úmysly. Ono totiž ani toho dobrého není na světě zas tak moc.“
Takže i já, do příštího snad února předseda VSVD, vám přeji všechno dobré a dobrou novou sezónu.

26. února 2005, Saša Gregar
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':