Databáze českého amatérského divadla

Texty: VSVD - 2007 - Výroční zpráva o činnosti

VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘEDSEDY VOLNÉHO SDRUŽENÍ VÝCHODOČESKÝCH DIVADELNÍKŮ ZA ROK 2007

Prý mám být stručný, aby mohlo dojít včas na Nejstarší řemeslo – vida, vážné věci se podřizují zábavě. I my se tak chováme podle obrazu dnešního světa – globalizace, medializace a sexualizace vládne i v této místnosti. Obraz skutečnosti je přetavován dojmy a zážitky, které mají mefistofelskou úlohu - lákají nás do pekel, ale pěkně. Bratr mi říkával, když jsem opouštěl zhrzen nějakou dívku, tedy zamlada: vykašli se na to, pořiď si pěknější. Když do pekla, tak na pěkným koni. Což se mi zdá jako pěkný příměr v souvislosti s umanutostí občanstva volit veřejně presidenta. - Jak to souvisí? Jako v době postmoderní – všechno se vším.

VSVD se činí a mnozí nám závidějí, že tak pěkně spolupracujeme, kterážto domněnka je způsobena především mediálním obrazem naší organizace. Hledí se na nás dobře, vydáváme krásný bulletin, a když jsme se na radě zamýšleli, co na Hromadě opravit, změnit, zlepšit, nepřišli jsme na nic jiného, než na věci kosmetické. Neb není nad nový parfém staré podstaty – líh a esence. Navíc prý mám spěchat v rámci volebního boje. Po dvou letech máme valnou hromadu volební, což jsem poznal podle dopisu, v němž byl přiložen prak a dlažební kostka - s výhružkou, ať se raděj picnu sám. I lobbisté začali obcházet a lákat na pivo.
Ale k věci: loňská valná hromada (25. února 2007) schválila program VSVD pro rok 2007, návrh na udělení Zlatého Tyla v r. 2007 Evě Bechyňové (Přibyslav), Janě Albrechtové (Kostelec nad Orlicí) a Jiřímu Valentovi (Praha) a návrh Jana Merty na udělení Ceny MK ČR v roce 2007. Všichni navržení byli oceněni. Rada VSVD pak zajistila agendu a činnost VSVD a redakční rady Hromady, vypracovala rozpočet sdružení a na diskutovala i o návrhu na změnu názvu našeho sdružení – vypustit přívlastek „východočeský“. Námět byl prezentován i prostřednictvím Hromady. Také rada jednala o přeložení valné hromad na období, kdy nejsou premiéry, tedy na říjen či květen. Minulá valná hromada nebyla volební – takže rada pracovala ve stejném složení a od minulé valné hromady se sešla třikrát: k hodnocení průběhu krajských přehlídek v červnu, na přípravu nové divadelní sezóny v listopadu a k přípravě této volební Valné hromady v únoru.
Všechny závěry loňské valné hromady rady projednala, rozpočet byl stanoven, na grantech jsme získali ………….Kč a mohli uskutečnit plánované akce. Změnit název sdružení shledala rada bláhovým a z důvodu jasného jak slunce, že změny vedou k horšímu od nám námětu upustila. A konečně, rada navrhla změny v pořádání našich společných akcí – tzv. „Cenění“ navrhujeme přesunout na poslední zářijovou dekádu – bude to „čerstvější“ z hlediska konání přehlídek a navíc úměrně rozložíme naše kontakty s členstvem.

Samozřejmě, že největším organizačním soustem jsou divadelní přehlídky na nichž se podílíme se Střediskem amatérské kultury Impuls. V roce 2007 se uskutečnilo 6 postupových přehlídek, čtyři s celostátní gescí NIPOS/ARTAMA, dvě na Pohárek SČDO a Krakonošův podzim, které vyhlašuje SČDO. Na těchto přehlídkách bylo uvedeno celkem 96 představení a vystoupení a podílelo se na nich 962 účinkujících. Na přehlídkách dětských recitátorů a pro Wolkrův Prostějov vystoupilo dalších 115 recitátorů. Celkem se tedy za minulou sezónu představilo 1077 divadelníků. K těmto počtům můžeme přičíst ještě 142 představení Open programu s 976 účinkujícími. Pět představení se hrálo na loutkářské přehlídce v Libčanech s cca 80 vystupujícími. Takže konečné statistické součty – v tomto roce 2007 jsme očima VSVD viděli, zaregistrovali a reflektovali 243 představení a cca 2130 vystupujících.
Dokumentaci přehlídek najdete v jarní Divadelní Hromadě, takže stručně lze dodat, že na celostátním POHÁRKU SČDO získala Jana Trojanová ze ZUŠ Chrudim 1. místo za interpretaci monologu Dívky ze hry Jeana Cocteaua a spolu s Alešem Kubátem zvítězili v kategorii dialog za interpretaci dialogu Plajznerky a Trepifajksla ze hry Zapomenutý čert. Na přehlídce divadla jednoho herce vystoupila Jarka Holasová se svými pohádkami O vlkovi a O slepičce a jak referoval Zdeněk Tesař, obě inscenace bezesporu patřily k nejkreativnějším a inscenačně nejucelenějším výkonům.
Na celostátní přehlídce amatérského činoherního a hudebního divadla Divadelní Třebíč/Divadelní Děčín jsme letos žádného zástupce neměli. Porota z Červeného Kostelce žádné představení nenominovala, ale programové radě doporučila tři představení - do programu,bohužel, žádné zařazeno nebylo. To vedlo i k řadě názorů v radě VSVD, které byly projednány společně s prof. Císařem, předsedou poroty. Závěry byly, dá se říci, konstruktivní – problém spočíval v tom, že při (objektivní) absenci hlasování našich zástupců v programové radě mohou být vybrány i inscenace z jiných přehlídek, kde o úrovni lze „hypoteticky“ pochybovat, ale pravidla soutěže by měla být ctěna.
AUDIMAFOR aneb Kostelecký kostlivec nominoval a doporučil řadu inscenací na Šrámkův Písek, Prima sezónu Náchod, Wolkrův Prostějov. Nejlépe z nich si vedla inscenace Shopping and Fucking souboru (a)Maťák z Pardubic v režii Petra Kouby. Od pana profesora Císaře, který v porotě ŠP byl, víme, že byli jen krůček od nominace na JH. A rovněž Dekalog Ondry Pumra a Dredu Náchod si vedl velmi dobře.
Také Loutkářská Chrudim nás potěšila. Z 19 inscenací pocházelo deset z východočeských postupů, tři z Turnovského drahokamu, dvě z chrudimské přehlídky a dokonce šest z přehlídky v Divadle Jesličky. Kromě dalších ocenění byly tři z nich doporučeny na Jiráskův Hronov. Soubor DNO z Hradce Králové získal cenu za inscenaci LAPOhádky/LEDOVÉ TECHNO, ale JH se z časových důvodů nemohl zúčastnit. Východočeské loutkáře proto na Hronově reprezentoval soubor C ze Svitav s inscenací FIALOVÝ VÍTR a Čmukaři z Turnova s inscenaci ZVYŘÁTKA ZA TO NEMŮŽOU.
Východočeská přehlídka venkovských divadelních souborů MILETÍNSKÉ DIVADELNÍ JARO nominovala do Vysokého nad Jizerou divadelní soubor J. K. Tyl Meziměstí s inscenaci hry Robina Hawdona Úžasná svatba. Herecky inscenaci dominoval Pavel Novák, který za svůj výkon získal cenu.
Krajská přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů DĚTSKÁ SCÉNA byla loni společná pro kraj Královéhradecký a Pardubický, navíc propojená s krajskou přehlídkou LDO ZUŠ. Hradecké Jesličky zažily dětský divadelní maratón od pátku rána do pondělí večer, hrálo se 25 představení, na nichž se podílelo na 300 dětských účastníků. Na celostátní přehlídku se dostala všechna čtyři doporučená představení, dvě ze ZUŠ Jaroměř (ved. Jarka Holasová), ZŠ Sloupnice (ved. Eva Sychrová) a Dramatické školičky ze Svitav (vedoucí Jana Mandlová).
KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ letos přivítala 78 účastníků, kteří vzešli z okresních kol v Hradci Králové (163), v Jičíně (115), v Náchodě 128, v Rychnově nad Kněžnou 53 a Trutnově 120 recitátorů. V pěti okresních kolech soutěžilo celkem 579 recitátorů.
Přehlídka UMĚLECKÉHO PŘEDNESU MLÁDEŽE - SÓLOVÝCH RECITÁTORŮ 2007 potěšila porotu i organizátory, byl oceněn zajímavý dramaturgický výběr textů, velmi kvalitní výkony především ve 2. a 3. kategorii, počet účastníků (37) i příjemná atmosféra celé přehlídky, včetně vstřícných rozborových seminářů.
V rámci tzv. nepostupových přehlídek s naší spoluprací, se uskutečnil i 34. ročník Loutkářské přehlídky „O cenu Matěje Kopeckého“ určené souborům, které se programově věnují tvorbě pro děti. V průběhu čtyř nedělních odpolední se představilo pět loutkářských souborů, dětská porota pod vedením učitelky místní ZŠ letos Cenou Matěje Kopeckého poctila inscenaci Divadla Jesličky Hradec Králové Tajemství modré perly.
Za nepostupovou přehlídku lze považovat i královéhradecký OPEN AIR PROGRAM v rámci Divadla evropských regionů. Což však už není přehlídka, ale festival, svátek divadla. Pod hlavičkou VSVD a ve spolupráci s Impulsem jsme ji pořádali již po osmé - nejvyšší čas mobilizovat do produkce nějaké mladé síly. Letos bylo do programu zařazeno 110 inscenací hraných ve 142 představeních a vystoupilo 976 umělců. Letos se hrálo dokonce ve čtyřech stanech, v dramaturgii OAP byly dva, stan Vosto5 a Divadla Husa na provázku. Tradiční hrací prostory, atria, ulice, jsme rozšířili o Malé náměstí k vystoupení česko- amerických performerů a českotřebovského Triária, o upravený prostor na Kavčím plácku (koncerty v koprodukci s Rokytovou síní) a nový divácký prostor v Rezidenci Šatlava, která nabídla místa pro 250 sedících diváků - tam i na dalších dvou místech byly hrací prostory vybaveny elevací. Tuto nákladnou akci, zcela dotovanou z grantů, především města Hradec Králové, jsme letos zvládli uskutečnit za ………………Kč, diváci tradičně vstupné neplatili. A na letošní OAP už dnes přicházejí přihlášky z domova i ciziny.

V rámci odborného vzdělávání a tzv. metodické pomoci souborům jsme v dubnu zahájili Loutkářskou konzervatoř v Jaroměři. V 1. pololetí se uskutečnila 4 víkendová setkání, pak následovalo týdenní soustředění při Loutkářské Chrudimi a prezentace práce dílny - loutkářské představení s názvem Srdce víc než noha na téma pohádky O Rudovousovi. Ve 2. pololetí 2007 se uskutečnily další tři víkendová soustředění a na rok 2008 jsou plánovány rovněž tři. Frekventanti i lektoři mají v plánu celou práci uzavřít soutěžním představením na Krajské loutkářské přehlídce v Hradci Králové, výsledek tedy uvidíme v sobotu 5. dubna v Divadle Jesličky. A rádi bychom jim popřáli k postupu na letošní Loutkářskou Chrudim!
Velký zájem vyvolal Kurs pro zájemce o divadelní líčení „Musíme se líčit?“ Uskutečnil se v sobotu 17. listopadu v Sousedské domě v Miletíně. O čtyřicet nadšených účastníků, původem od Liberce až po Jihlavu i z teritorií SČDO a dalších, pečovaly profesionální maskérky Klicperova divadla, Iva Helligerová a Vendula Bohdanecká. Pokračování lze očekávat, stejně jako rozšíření témat, např. ke světelným nebo zvukových technologiím v divadle, ke scénografii, kostýmnímu návrhářství apod.
Připraven je v tuto chvíli Praktický kurz režijně herecké spolupráce, který povede Prof. Mgr. František Laurin. Je určen začínajícím a středně pokročilým režisérům a hercům a měl by zdokonalit znalosti a praktické dovednosti v oblasti režijní a herecké práce v jednotlivých fázích přípravy inscenace. Zatím ještě nemáme jasno, kde se kurz uskuteční, ale máme jasno kdy to bude. Konečně v baru na klavíru jsou „náborové“ letáky.
Za tzv. přímou metodickou pomoc v souborech lze považovat návštěvy členů rady, režisérů a kritiků, v souborech, na představeních. Loni se uskutečnilo na dvě desítky takových návštěv, proběhla řada rozborů po představeních v rámci různých místních divadelních přehlídek.
Divadelní Hromada v r. 2007 vyšla třikrát na celkem 192 stranách v nákladu 3 x 370 ks. Součástí podzimního vydání byla samostatná příloha obsahující Regionální i celostátní kalendář všech akcí oboru a Vyhlášení soutěží a přehlídek slovesných oborů 2008. Hromadu řídí redakční rada, která se navíc stala jakýmsi operativním týmem rady VSVD, schází se totiž minimálně ke každému číslu a probere se na ní i řada dalších úkolů VSVD.

Společenský život organizace - z něho se vždy pozná, zda jde o živý nebo umírající organismus. VSVD má štěstí, že spolu členstvo báječně komunikuje. Máme k totiž i bezvadné komunikační nástroje – např. SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ DIVADELNÍKŮ, tzv. Cenění: loni bylo 24. listopadu 2007 v Divadle Jesličky, uzavřelo divadelní sezónu a byla na něm předána ocenění za mimořádné a inspirativní výkony v soutěžních představeních – sešlo se na sto divadelníků a předáno bylo 73 ocenění.
Této slavnostní příležitosti jsme využili i k předání Zlatého odznaků J. K. Tyla paní Janě Albrechtové. Celé slavnostní setkání bylo doplněno úspěšným představením Letošního JH Tragače, Tragače, ZUŠ Prostějov.
V pátek 12. října se v Přibyslavi konala velká divadelní sláva u níž jsme také byli – zahájení přehlídky „Divadelní Přibyslav“. Místní pořadatelé je využili k předání Zlatého odznaku J. K. Tyla paní Evě Bechyňové. Byl tam i starosta města, zástupci všech hrajících souborů, přátelé z Divadla Havlíčkův Brod, televize. tisk. Zlatý odznak přivezla delegace VSVD ve složení Jan Merta, Naďa Gregarová, Karla Dörrová a Mirek Beyer.
Zlatý Tyl Jiřímu Valentovi byl předán na Hronově, na jevišti Jiráskova divadla v sobotu 4. srpna a předával předseda VSVD A. Gregar.
Letošní výroční Cena ministra kultury byla udělena Janu Mertovi - na Loutkářské Chrudimi. Lidé aplaudovali ve stoje, potlesk nekonečný, dekorovala Lenka Lázňovská, ředitelka Artamy a Zuzana Malcová, ředitelka odboru ministerstva kultury, též Milan Kupka, šéf kanceláře krejčího Jehličky, pardon, pana ministra téhož.

Dále – k našemu loňskému vydavatelskému experimentu, Císařově jarmárce, přibyl na podzim další. Jako opus NO.2 naší „vlnité“ ediční řady jsme vydali společně s Vobskočákem, Libickým souborem a SČDO, půvabnou knížku Kale a kyselo, o životě lidové vypravěčky a ochotnické herečky Slávky Hubačíkové z Vysokého nad Jizerou. Císařova jarmárka vydaná v počtu 750 výtisků je téměř před rozebráním, Kale a kyselo, které mělo náklad poloviční, muselo být už jednou dotištěno a chystá se další reedice, knížka před Vánoci zmizela raz dva, takže náklad přesáhne tisícovku. V plánu je další opus, který by mohl vyjít ještě letos - pokud se podaří zajistit finanční prostředky – a to knížka kreslených příběhů Hanky Voříškové „Panáčkové“, s přílohou DVD s Hančinými představeníčky. Vznikla by knížka dárkového charakteru, která by reprezentovala Impuls a VSVD. Nevíte o sponzorech?

A co nového v Matici českých divadelníků? Jako jednatel na dvouleté období (letos v říjnu mi končí), jsem svolal schůzku Matice na loňský Jiráskův Hronov. Kromě členských sdružení Matice jsem po dohodě s SČDO pozval dalších cca 20 občanských sdružení a institucí. Pozvání využil pouze Divadelní ústav, NIPOS a jako host pí. Zichová z MK ČR. Na programu byl mj. návrh konference o spolkovém hnutí v oblasti amatérského divadla. Kromě Niposu, Artamy, Divadelního ústavu a matičních členů, neprojevili další pozvaní zájem a do Hronova nepřijeli. Diskuse o možnosti uspořádat takovou konferenci skončila návrhem připravit takovou akci prostřednictvím NIPOSu, což jsem (po dohodě s předsedou SČDO) neakceptoval, šlo přece rovněž o to, jak uvést Matici do života. Schůzka potvrdila, že při absenci dr. Vyčichla není ze strany SČDO dostatečná spolupráce. Rovněž jsem tam přednesl návrh rady VSVD na novelizaci kritérií pro udělování ZO JKT, ale nesetkal jsem se se vstřícným ohlasem. Proto zůstane vše jak je, v komisi máme zástupkyni, Mirku Císařovou. Matice zůstává, ale je třeba vyčkat, zda po odchodu Jardy Vyčichla bude SČDO schopen pracovat koncepčně a systémově, zda Matice připraví projekt, který zaujme další organizace ke vstupu. Jinak zůstane mrtvým broukem, Blanickým rytířem, deklarovanou potenciální silou.

Po mnoha diskusích v Radě jsme již v roce 2005 připravili novelu soutěžního statutu našich regionálních přehlídek činoherního divadla v Červeném Kostelci a v Miletíně. Vedlo nás k tomu především již nezvládnutelné množství premiér, časová a organizační omezení pořadatelů, ekonomická náročnost. I některé nešvary: některé soubory uváděly na soutěžní přehlídce premiéry či považovaly účast na přehlídce za rozšíření možností repríz - ani jedno však s posláním těchto přehlídek nemá nic společného. Novela se osvědčila, přesto jsme stáli před oříškem, jak rozlousknout situaci, kdy nastane převis řádně přihlášených inscenací. Na každou se jezdí podívat tým z členů rady VSVD, ale bohužel nemůžeme suplovat kompetenci výběrové poroty, pokaždé se nám nepodaří jet ve stejném složení a naše účast proto nemůže mít charakter selektivního výběru.
Proto, aby nebylo pochyb, jsme rozhodli přenechat takové hodnocení odborné porotě červenokostelecké přehlídky a rozšířili ji letos na dva víkendy. Začíná příští týden a je zařazeno celkem 17 představení. Vhledem ke zvýšeným finančním nárokům si, bohužel musí soubory uhradit účastnický poplatek 50,- Kč/osobu, což do budoucna není šťastné řešení.

Po odchodu pokladníka, Břetislava Lelka, převzala hospodaření VSVD paní Eva Mertová, ale s ohledem na její zdravotní stav jsme oslovili pokladní Impulsu p. Ilonu Chytráčkovou, která se pravidelně akcí VSVD účastní a členské příspěvky vybírá. Rada VSVD, vzhledem k tomu, že se nejedná o členku VSVD, doporučuje tuto její práci pro naše sdružení finančně odměnit. Navrhuje částku na 3 000 Kč ročně. Rovněž rada doporučuje proplatit finanční odměnu i paní Evě Mertové za 2. pololetí 2007, a to ve výši 1 500 Kč.

Rada VSVD souhlasila i s kolektivním členstvím VSVD v o.s. Muzeum českého amatérského divadla. VSVD bude zastupovat s právem hlasovat Naďa Gregarová. Výzvu k členství a podrobnější informace najdete v Hromadě. Dále se rada rozhodla zachovat účast VSVD na přehlídce Dospělí dětem v Havlíčkově Brodě, zabezpečit účast našeho zástupce a zahrnout oceněné z této přehlídky do podzimního „Cenění“. V souvislosti s tím rada navrhla udělovat na této přehlídce Cenu VSVD a zároveň nabídnout takovou možnost i dalším místním přehlídkám, při kterých ocenění navrhuje porota.

Letos jsme nepodali žádný vlastní návrh na Cenu ministra kultury, konečně, můžeme mít radost, že z dosavadních 7 divadelníků České republiky, kteří byli oceněni, jsou čtyři z naší stáje. Stejně tak rada nenašla kandidáta na čestné členství VSVD, rádi bychom tento úkol předali radě příští.

A jsem v závěru zprávy. Rád bych poděkoval svým kolegyním a kolegům v radě VSVD za dvouletou pilnou spolupráci, a bezvadnou účast na jednání, za splnění úkolů i předsevzetí. Všichni v tuto chvíli skládáme mandát a přejeme si, aby valná hromada volila uvážlivě, starostlivě neb jak se říká nové větry nemohou vanout ze starých pr…., a také ne každé nové koště dobře mete. Pokud bych si zahrál na pana staronového prezidenta, mohl bych vám nabídnout zkušenosti a že vás nezklamu, ale možná že bych raději zatleskal někomu, kdo bude mít novou vizi. Za spolupráci bych rád poděkoval své ženě a jednatelce, mé osobní tajemnici, na níž nepobírám žádný příspěvek. Rád bych poděkoval i Impulsu, jmenovitě paní ředitelce Šlaisové, ale i Ilonce Chytráčkové, Marcele Albrechtové a Mariovi Alfierimu, mají s námi starosti, ale profesionální. Také z tohoto místa děkuji všem donátorům, mecenášům a vůbec podporovatelům státním, krajským (Jarce ……) i obecním, bez jejichž peněz bychom neměli na naši hospodu.

Nakonec ještě – rádi bychom, aby se VSVD stále nejen rozvíjelo, ale také rozkvétalo, tím pádem trochu narostlo. Dnes máme …. Individuálních členů a …. Členů kolektivních. Rádi bychom do budoucna, aby tou hlavní formou komunikace bylo individuální členství. Proto se obracíme na všechny dosavadní členy VSVD, přiveďte mezi nás další divadelníky, je to za pár korun a kde vám za to dají 200 stránkový bulletin až do domu? Až nás bude pět set, potom, jak se zpívá v jedné budovatelské písničce Voskovce a Wericha, si budeme moci dovolit foukat i proti větru.

Alexandr Gregar, předseda VSVD
23. února 2008
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':