Databáze českého amatérského divadla

Texty: Plzeň-Doudlevce, Excerpce pro MČAD 1998-2002

PLZEŇ – DOUDLEVCE,- též DOUDLEVEC, m. č. města PLZEŇ 2 a 3, městský obvod, o.Plzeň-město
Přelom 19. a 20. stol.: studenti (nepravidelně). 1910 zal. JDO (za 1. sv. v. stagnuje). 1916 zal. Osvětového sdružení Heyduk (iniciovali studenti), 1919 věnovali část knihovny na zal. obecní knihovny, téhož roku se přeorganizovali na OS. Do 1931 262 divadelních představení, besedy, zábavné podniky, akademie, přednášky. Rep. hl. česká klasika, 4x hostoval Vendelín Budil. V archivu korespondence s Heydukem, dokumentace o Budilovi aj.
50. léta 20. stol.: DS ZK LZ ET. 2. pol. 80. let: soubor Propadlo (účast na 8. národní přehlídce her pro děti 1987 ve Stráži pod Ralskem

Loutkové divadlo:
1903 zal. školní divadlo (učitel), ve 20. letech na jeho scéně pozoruhodné avantgardní pokusy O. Buriana.
CČAD s. 100, 140, 280, 379TÁBORSKÝ, s. 175–176.
ÚMDOČ 1922

PLZEŇSKÉ loutkářství. Plzeň 1925, s. 31.
OD 1957, č. 4, s. 85.

JM / OS
Divadelní spolek /nyní Propadlo/nejstarší dosud existující soubor v Plzni
19O9 založen přípr. výbor pro založení spolku "Jednota divadelních ochotníků " v Doudlevcích
191O 24. 2. schváleny stanovy, l9l2 - 14 odehráno 4O inscenací, l. sv. válka přerušila činnost. l9l6 soubor pokračuje v práci spolu s dalším nově vzniklým souborem v Doudlevcích. l9l7 začíná aktivní spolupráce s Jaroslavem Průchou. l9l8 - 38 uskutečněno 1O - l2 her ročně, celkem 2O6 inscenací. Spolupracovali profesionálové" O. Beníšková, J. Dohnal, p. Počepický, p. Kurš a herec V. Němeček. Při inscenacích operet hrála kapela l8. pěšího pluku v Plzni. l939 - 45 - v rámci soutěže SOD l94l II. místo. V r. l943, kdy soubor odmítl hrát německé hry byla činnost zastavena. . l945 -5O po osvobození obnovena činnost 25 premiér, 55 repríz. 195O - zřizovatelem se stává ZK ROH ETD, později Škoda. l95O -65 lO2 premiér a 4lO repríz. Vzniká mládežnický soubor pod vedením Marie Mainerové "Divadlo poezie na předměstí" jako součást doudleveckého souboru, odtud vyšel dnešní člen DJKT v Plzni René Přibyl. l965-75 léta krizová, hrály se převážně pohádky pro děti. l975 se stává uměleckým vedoucím Štěpán Marovič, známá osobnost plz. och. divadla. Soubor si dává nový název Divadlo Propadlo Odbornou pomoc poskytují někteří členové DJKT v Plzni: J. Someš, manželé Hejdukovi, Jiří Kostka, Dáša Neblechová, René Přibil, Inka Brendlová, Jiří Chmelař a další. Činnost podporují zcela nezištně profesionálové jako výtvarník Jaroslav Pleskal a jevištní technik Jan Chábera. l982 - začíná spolupráce s nár. umělcem Ladislavem Peškem, která trvala 4 roky až do jeho odchodu na nebeskou scénu. Hrála se Lucerna, kde L. Pešek ztělesnil vodníka Ivana a Maryša s jeho Lízalem . l985 se zřizovatelem souboru stává DK ROH Plzeň . Spolupracuje se dále se členy DJKT Jiřím Samkem, R. Přibylem , P. Kikinčukem a J. Crhovou a tituly Ženitbou, Princeznou Pmpeliškou, Drak je drak a Lysistráta. Celkem do r, l99O l24 představení s 21-14O platících diváků. l989 oslavy 8O. výročí založení se konaly v Doudlevcích na staré scéně "U Bradů". V tomto r. umírá dlouholetý, nyní čestný vedoucí souboru Jaroslav Kuna. Soubor musí opustit své tradiční místo v budově "U Bradů" /restituce/. l99l - mimořádná valná hromada k ukončení činnosti v Doudlevcích a soubor se stěhuje do nového DK ROH na Americké třídě, na scénu divadla KRUH. l992 27. l. umírá umělecký vedoucí a režisér Štěpán Marovič, Dům kultury se privatizuje a vytváří neúnosné podmínky pro činnost.l993 vládne skeptická nálada, Petr Marovič dotahuje soubor k premiéře aktovek V,. Kuchynky. Dáša Marovičová píše svoji první pohádku, která se již hraje na scéně divadla Dialog v Měšťanské Besedě. l994 - 97 na scéně divadla Dialog uvádí soubor pravidelně lx premiéru pohádky a lx inscenaci pro dospělé ročně . l998 se stává členem Plzeňské neprofesionální scény.
Soubor se několikrát zúčastnil JH, v r. 1953 1. cena za "Píseň o turecké zemi"/Hikmet. (Hrádková)
Archiv Štěpána Maroviče uložen u manželů Marovičových v Plzni/

VOVES, Václav: Trocha vzpomínek z historie ochotnického divadla v Plzni – Doudlevcích. Divadelní ochotník 1932, č. 5, s. 51 – 54.
GARDAVSKÝ, Vl: Dva úspěchy doudleveckých. /Činnost Divadelního souboru II ZK ROH
Škoda v Plzni-Doudlevcích. Inscenace hry F. A. Šuberta Drama čtyř chudých stěn a pásma
Večer kratochvilných povídek s Hansem Sachsem a žakéři. Režie Š. Marovič./ Amatérská
scéna,15,1978, č.1 l, s.10.
BABICKÝ, Jan: Navazují na tradice. /Oslava 70 let od založení doudleveckého ochotnického
divadla./ Pravda, 61,1980, 4.VII., č.156, s. 5.
VIKTORA, Viktor: Doudlevecký Mastičkář. /Inscenace amatérského divadla Propadlo./
Pravda, 62,1981,18.XII., č. 299, s. 5.
BABICKÝ, Jan: Doudlevce oslavují Thálii. /75 let amatérského divadla v Plzni-Doudlevcích,
dnes divadlo Propadlo./ Pravda, 66,1985,13.XII., č. 294, při1. Naše kraj. město, s. 4.
DRÁPAL, Josef: 80 let ochotnického divadla v Plzni Doudlevcích. Plzeň, Dům kultury ROH
1991. 52 s.
DČD IV/193 Oldřich Burian v Loutkovém divadle v Plzni Doudlevcích vycházel z názoru, že loutka nemá imitovat herce, ale využitím všech tvarových a pohybových dispozic překonávat jeho vázanost na lidské tělo.
VOVES, V.: Trochu vzpomínek z historie ochotnického divadla v Plzni - Doudlevicích. Divadelní ochotník 1930, r. 7, č. 5, s. 51 - 54. kART
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':