Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Plzeň-Doudlevce

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Místní část
Okres: Plzeň-město
Nadřazený celek: Plzeň 2
První zpráva: 1909
Přelom 19. a 20. stol. hráli nepravidelně studenti.

1903 zal. LD obecné školy, ved. F. Lenk. Ve 20. letech na jeho scéně pozoruhodné avantgardní pokusy Oldř. Buriana, zjednodušování a typizování scény, stylizace scénografických prvků, práce se světlem a barvou.

1909 zal. JDO, spolupráce s h. Jar. Průchou. Jh. O. Beníšková, J. Dohnal, J. Počepický, A. Kurš a V. Němeček. 1989 oslavy 80. výročí DS v Doudlevcích na staré scéně U Bradů.

1916 nově vzniklý OS Heyduk v Doudlevcích, 4x jh. Vendelín Budil.

30. léta 20. stol. LD Sokola.

1933 zal. DrO DTJ Drak (členové vyšli z JDO),
od 1936 jako Dělnické divadlo Plzeň- Doudlevce.

Po poč. neshodách všechny 3 spolky spolu vycházely, vzájemně hostovaly a při slavnostních příležitostech uváděly společná představení.

Vznik Divadla poezie na předměstí, ved. M. Mainerová, odtud profes. h. René Přibil.

1960 Mladý soubor ZK ZVIL.
Bibliografie:
25 LET II. Tylova okrsku ÚMDOČ v Plzni. (Autoři kapitol: Karel Tenk, Václav Tyr, Stanislav Bořík.) Plzeň, ÚMDOČ 1937.

90 let divadla Propadlo Plzeň 1910-2000. Sestavil J. Drápal, vydalo Divadlo Propadlo Plzeň 2000.

90 LET DIVADLA PROPADLO PLZEN. Publikace 2000. Viz Texty.

ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 129; 2001, s. 109.

BABICKÝ, Jan: Navazují na tradice. /Oslava 70 let od založení doudleveckého ochotnického
divadla./ Pravda, 61,1980, 4.VII., č.156, s. 5.

BENEŠ, Jiří: Včerejšek, dnešek a zítřek ochotnického divadla. Knižnice ochotnického divadla. Praha, Orbis 1965, s. 15. kART.

BEZOUŠKOVÁ, Simona: Krajské přehlídky činoherního divadla pro děti s postupem na POPELKU Rakovník 2008 - Radnice – Radnický dráček. AS 2008, č. 4, s. 43.

CALTOVÁ, Marie: Jubilejní přehlídka v Horažďovicích. Amatérská scéna 2008, č. 2, s. 27.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 140, 280, 379.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1983, IV. s. 193.

DRÁPAL, Josef: 80 let ochotnického divadla v Plzni Doudlevcích. Plzeň, Dům kultury ROH 1991. 52 s.

DUBSKÁ, Alice: České ochotnické divadlo do roku 1918. Cesty českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s.100-101, 379.

DUBSKÁ, Alice: Zpracovala informace pro MČAD.Rkp. 2000. PC ART.

EKP: POŠÍVAL, Zdeněk: Horažďovice, Západočeská přehlídka vyspělých divadelních souborů. AS 1980, č. 5, s. 6–7.

FELZMANN, Rudolf: Západočeská oblastní přehlídka. Amatérská scéna 2004, č. 2, s. 16–17.
Plzeň, Na dotek.
Sokolov, Plešatá zpěvačka.

GARDAVSKÝ, Vladimír: Fraška rodinné štěstí nezajistí (Dámský krejčí). Plzeňský deník 14. 1. 2004.

GARDAVSKÝ, Vladimír: Komorník už nechtěl nadále sloužit.Plzeňský deník 2003

GARDAVSKÝ, Vladimír: Procházka růžovým sadem. AS 2000, č.2. Viz Texty.

GARDAVSKÝ, Vladimír: Propadlo zabydlelo hotelový pokoj.(Mandarinkový pokoj). Plzeňský deník 10.4.2006

KNÍŽÁK, MIlan: Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla. Díl 1. A-L. Nucleus HK 2005, s. 149.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Dramaturgicky objevné Horažďovice. AS 2003, č. 2, s. 15–16.
Karlovy Vary, Mor.

LEPŠÍ, Jitka: Divadlo Propadlo v Doudlevcích. Diplomová práce. Plzeň, Západočeská univerzita, PF 1992. 66 s., příl.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 168-169.

ONDRÁČEK, Vlastimil: Západočeské Horažďovice potřinácté. AS 1996, č. 2, s. 6-7.

ONDRÁČEK, Vlastimil: Západočeští divadelníci v Horažďovicích popatnácté. AS 1998, č. 2, s. 7.

PLZEŇSKÉ loutkářství. Almanach vydaný k sjezdu čs. loutkářů v Plzni. Plzeň, Loutkářský odbor Osvětového odboru 1925, s 31-32. 46 s. MLK. kART.

POEZIE na předměstí. Podepsáíno –akov-. Ochotnické divadlo 1961, č. 1., s. 15.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. SÚA: Sokol, ka 183. Kopie kART.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 175-176.

VAŠÍČEK, Pavel: Plzeňské loutkářství. Plzeň, Divadlo Alfa 2000. 136 s. kART.

WENIG, Frank: Obecná škola v Doudlevcích. In: Plzeňské loutkářství. Almanach vydaný k sjezdu čs. loutkářů v Plzni. Plzeň, Loutkářský odbor Osvětového odboru 1925, s. 31-32. kART.

Loutkář 1926, č. 9, s. 170.
(gr): Študáci v Propadlu. Amatérská scéna 1980, č. 2, s. 15-16.
Archivy:
Archiv města Plzně:
Dělnické divadlo Plzeň-Doudlevce, inv. č. 146, ka 26. (excerp. 090803)
Dramatický spolek Heyduk v Plzni-Doudlevcích, inv. č1504, ka 106 (excerpováno).
A OS Heyduk: Korespondence s Heydukem, dokumentace o Budilovi aj.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3290, sg 30/99/178/1910, JDO.
Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/4169/1927, JDO (změna).
Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/1482/1939, Dramatický spolek Heyduk.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.
Poznámka:
Doudlevce též Plzeň 3

Mapa - Plzeň-Doudlevce

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':