Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Plzeň-Doudlevce

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Místní část
Okres: Plzeň-město
Nadřazený celek: Plzeň 2
První zpráva: 189x
Na přelomu 19. a 20. stol. hráli nepravidelně studenti.

1903 založeno Loutkové divadlo obecné školy. Od 1913 hrálo jako Loutkové divadlo v Doudlevcích (na stálém jevišti ve škole) nejen pro děti, ale i pro dospělé. Ve 20. letech se na jeho scéně objevily pozoruhodné avantgardní pokusy. 1928 oslava 25 let vzniku divadla, poté nejsou o činnosti divadla informace.

1909–1910 založena Jednota divadelních ochotníků (JDO) v Doudlevcích, činná do 1936. (Poté se spojila s DrO Drak DTJ a vzniklo Dělnické divadlo Plzeň-Doudlevce.)

1916 vzniklo Osvětové sdružení Heyduk v Doudlevcích, od 1919 Dramatický spolek Heyduk, spolupracoval s Jednotou divadelních ochotníků. 1939 se Heyduk dobrovolně rozešel.

Ve 30. letech 20. stol. hrálo Loutkové divadlo Sokola.

1933 někteří členové Jednoty div. ochotníků (viz) založili Dramatický odbor Dělnické tělocvičné jednoty s názvem Drak. 1936 se Jednota div. ochotníků a DrO Drak spojily a vytvořily Dělnické divadlo Plzeň-Doudlevce. 1943 činnost zastavena, 1945 po osvobození obnovena. 1951 likvidace spolku, převeden do ZK ROH ET Škoda v Doudlevcích. (Od 1960 DS II. ZK ROH Škoda, viz, od 1975 název DS Propadlo, viz)

V 50. letech 20. stol. vznikl mládežnický soubor Divadlo poezie na předměstí jako součást doudleveckého ochotnického souboru (?Mladý soubor ZK Závodů V. I. Lenina), činný i 1960.
Bibliografie:
25 LET II. Tylova okrsku ÚMDOČ v Plzni. (Autoři kapitol: Karel Tenk, Václav Tyr, Stanislav Bořík.) Plzeň, ÚMDOČ 1937.

90 let divadla Propadlo Plzeň 1910–2000. Sestavil J. Drápal, vydalo Divadlo Propadlo, Plzeň 2000.

90 LET DIVADLA PROPADLO PLZEŇ. Publikace 2000. Viz Texty.

ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 129; 2001, s. 109.

BABICKÝ, Jan: Navazují na tradice. /Oslava 70 let od založení doudleveckého ochotnického divadla./ Pravda, 61,1980, 4. VII., č. 156, s. 5.

BENEŠ, Jiří: Včerejšek, dnešek a zítřek ochotnického divadla. Knižnice ochotnického divadla. Praha, Orbis 1965, s. 15. kART.

BEZOUŠKOVÁ, Simona: Krajské přehlídky činoherního divadla pro děti s postupem na Popelku Rakovník 2008 – Radnice – Radnický dráček. AS 2008, č. 4, s. 43.

CALTOVÁ, Marie: Jubilejní přehlídka v Horažďovicích. Amatérská scéna 2008, č. 2, s. 27.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 100–101, 140, 280, 379.

DĚJINY českého divadla I.–IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1983, IV. s. 193.

DRÁPAL, Josef: 80 let ochotnického divadla v Plzni Doudlevcích. Plzeň, Dům kultury ROH 1991, 52 s.

DUBSKÁ, Alice: České ochotnické loutkářství do roku 1918. In: CESTY českého amatérského divadla, s. 97–103.

DUBSKÁ, Alice: Zpracovala informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

EKP: POŠÍVAL, Zdeněk: Horažďovice, Západočeská přehlídka vyspělých divadelních souborů. AS 1980, č. 5, s. 6–7.

FELZMANN, Rudolf: Západočeská oblastní přehlídka. Amatérská scéna 2004, č. 2, s. 16–17.

GARDAVSKÝ, Vladimír: Fraška rodinné štěstí nezajistí (Dámský krejčí). Plzeňský deník 14. 1. 2004.

GARDAVSKÝ, Vladimír: Komorník už nechtěl nadále sloužit. Plzeňský deník 2003.

GARDAVSKÝ, Vladimír: Procházka růžovým sadem. AS 2000, č. 2. Viz Texty.

GARDAVSKÝ, Vladimír: Propadlo zabydlelo hotelový pokoj. (Mandarinkový pokoj) Plzeňský deník 10. 4. 2006.

(gr): Študáci v Propadlu. Amatérská scéna 1980, č. 2, s. 15–16.

KNÍŽÁK, MIlan: Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla. Díl 1. A–L. Nucleus HK 2005, s. 149.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Dramaturgicky objevné Horažďovice. AS 2003, č. 2, s. 15–16.
Karlovy Vary, Mor.

LEPŠÍ, Jitka: Divadlo Propadlo v Doudlevcích. Diplomová práce. Plzeň, Západočeská univerzita, PF 1992, 66 s., příl.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 168–169.

ONDRÁČEK, Vlastimil: Západočeské Horažďovice potřinácté. AS 1996, č. 2, s. 6–7.

ONDRÁČEK, Vlastimil: Západočeští divadelníci v Horažďovicích popatnácté. AS 1998, č. 2, s. 7.

PLZEŇSKÉ loutkářství. Almanach vydaný k sjezdu čs. loutkářů v Plzni. Plzeň, Loutkářský odbor Osvětového odboru 1925, s. 31–32, 46 s. MLK. kART.

POEZIE na předměstí. Podepsáíno –akov-. Ochotnické divadlo 1961, č. 1, s. 15.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. SÚA: Sokol, ka 183. Kopie kART.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 175–176.

VAŠÍČEK, Pavel: Plzeňské loutkářství. Plzeň, Divadlo Alfa 2000, 136 s. kART.

WENIG, Frank: Obecná škola v Doudlevcích. In: Plzeňské loutkářství. Almanach vydaný k sjezdu čs. loutkářů v Plzni. Plzeň, Loutkářský odbor Osvětového odboru 1925, s. 31–32. kART.


Loutkář 1926, č. 9, s. 170.
Archivy:
Plzeň, Archiv města Plzně:
Dělnické divadlo Plzeň-Doudlevce, inv. č. 146, ka 26. (excerp. 090803)
Dramatický spolek Heyduk v Plzni-Doudlevcích, inv. č. 1504, ka 106. (excerpováno)
A OS Heyduk: Korespondence s Heydukem, dokumentace o Budilovi aj.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3290, sg 30/99/178/1910, JDO.
Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/4169/1927, JDO (změna).
Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/1482/1939, Dramatický spolek Heyduk.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Plzeň-Doudlevce

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.