Databáze českého amatérského divadla

Texty: Třebechovice pod Orebem, Excerpce pro MČAD 1998-2002

TŘEBECHOVICE pod OREBEM viz též NEPASICE, POLANKY NAD DĚDINOU, ŠTĚNKOV o.Hradec Králové
CČAD s. 184, 214
Město s velmi starou a bohatou div. tradicí s výraznými pokusy i hudebními jistě i vlivem dr.Jana Th. Helda. První hra snad r. 1802 Tepličtí kováři od P.Šedivého, pak 1806 i náboženská představení(Tři králové), pak až do r.1818 nejsou zprávy..Studenti hrají 1853 na novém divadle ve starém rrathouze Tvrdohlavou ženu, potom SDO pracuje 1885 - 1904. Za I. republiky pracuje řada souborů, mnohdy s týmiž herci: Dělnický OS 1922, dram.kroužek studujících 1923 , DO:lidové strany , FDTJ , hasičské jednoty všechny po r 1927. V roce 1945 vzniká spojením souborů města soubor nový Symposion. Ten patřil po celou dobu existence k významným souborům kraje. Vznik je spojen se jménem učitele Kilingra a ideově s “renesanční” postavou MUDr. St.Simona. Přechod na různé zřizovatele přežil se ztrátami; na nucenou přestávku 1970-1980 doplatil ztrátou kontinuity a mladé generace. Po roce 1950 přebírají štafetu jako vůdčí osobnosti Jaroslav Vik a Rudolf Faltejsek. Hrálo se i divadlo v přírodním divadle na Bědovicích. Spolek založil tradici ochotnických přehlídek SYMPOSION od r.1965 každoročně. Ve městě se pravidelně hrálo loutkové divadlo v TJ Sokol a v Orlu .(Faltejsek)
30. a 40. léta 19. st.: české ochotnické divadlo (s. 290) DČD II.

FALTEJSEK, Rudolf: Ochotnické divadlo v Třebechovicích. Rkp, 2000, 28 s. kART
HRAŠE,J.K.: Dějiny Náchoda, 1620-1740, Náchod 1994, 316. (Ron)
Boleslavský, s. III. (Třebechovice nad Dědinou)
KOLEŠ, Vilém: Třebechovice v době obrozenské. Vznik Ochotnického divadelního spolku a jeho dějiny do r.1887.In:Staré Třebechovice 1938/25,26,27. 1939/29,3O: 1940/31,33 KK
STO let našeho Ochotnického divadla.In: Staré Třebechovice 5-1931/14-17.
KONEČNÁ, Dagmar: Dějiny ochotnického divadla v Třebechovicích pod Orebem. Diplomová práce Ústav hist.věd PdF VŠP v Hradci Králové. 1994.
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617
SOkA Hradec Králové, Spolky divadelní, skupinový inventář 1867 - 1987
Královéhradecko,1927 č.4JH 1949: Spolek divadelních ochotníků Symposion: Gorkij: Matka
JH 1965: Čapkové: Ze života hmyzu

30. a 40. léta 19. st.: české ochotnické divadlo (s. 290)
DČD II.

*Na Tři krále přišli do Náchoda lidé z Třebechovic, aby tu po domech chodili s "komedií", ale představitelé města jim to nepovolili.
HRAŠE,J.K.: Dějiny Náchoda, 1620-1740, Náchod 1994, 316.
První hra snad r. 1802 Tepličtí kováři od P.Šedivého pak 1806 i náboženská představení
(Tři králové), pak až do r.1818 nejsou zprávy. (Ron)

LL Divadelní soubor Sympozion,
1982 obnoven,
1995 převzal štafetu tzv. Malý Sympozion, který studuje hry pro děti.
KOLEŠ, Vilém: Třebechovice v době obrozenské. Vznik Ochotnického divadelního spolku a jeho dějiny do r.1887.
In:Staré Třebechovice 1938/25,26,27. 1939/29,3O: 1940/31,33 KK
STO let našeho Ochotnického divadla.
In: Staré Třebechovice 5-1931/14-17.
KONEČNÁ, Dagmar: Dějiny ochotnického divadla v Třebechovicích pod Orebem. Diplomová práce
Ústav hist.věd PdF VŠP v Hradci Králové. 1994.
DS Symposion ZK ZAZ Ženitba, Hej, pane kapelníku, Dva andělé vystupují, Veselé paničky windsorské, Těžká Barbora. OD 1959/7, s.164.
TŘEBECHOVICE POD OREBEM (5000 obyv., okres Hradec Králové): V Třebechovicích pod Orebem na Královéhradecku skončil 19. 12. 1998 27. ročník divadelní přehlídky ochotnických souborů Symposion, na kterém se představilo 5 souborů včetně domácího Symposionu. (Hradecké noviny, 21.12.1998)
DS Symposion (Dotazník ÚLK 1999.)
JH 1949: Spolek divadelních ochotníků Symposion: Gorkij: Matka
JH 1965: Čapkové: Ze života hmyzu

Faltejsek
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':