Databáze českého amatérského divadla

Texty: SCHEJBAL, Milan: úryvek z AS 6/2004. Zpravodaj JH 2005.

DS TYL RAKOVNÍK
PAVEL DOSTÁL A RICHARD POGODA
PODLE PØEDLOHY MARKA TWAINA: PRINC A CHUÏAS
Vyjmuto z èlánku
Milana Schejbala
POPELKA Rakovník 2004:
Spíše chuďas…
uveřejněného v časopise
Amatérská scéna 6/2004
Nebývá častým jevem, že se na přehlídce
takového významu, jakou Popelka Rakovník
jistě je, objeví dvě inscenace totožného
textového základu, navíc třicet let starého.
(Poznámka redakce: DS Tyl Rakovník
a Dostavníku Přerov.) Oba soutěžní soubory
rozpoznaly, že dnes už nelze hrát tento text
„jak leží a běží“, a oba ho přizpůsobily svému
divadelnímu vidění a potřebám současného
jeviště. Velkou devízou domácího DS Tyl
Rakovník při jevištní realizaci titulu Princ
a chuďas je bezpochyby enormní nasazení
všech účinkujících, které dokáže překlenout
i problematická či pateticky pojatá místa
předlohy a dodat jim pel autenticity. Šťastnou
se jeví především redukce přespříliš
mnohomluvného Dostálova textu a stejně
tak hravá nadsázka, s jakou jsou pojaty
postavy královského dvora. Nepodařilo se
však dosud zcela jevištně motivovat záměnu
obou hlavních postav Edwarda a Toma.
Jedním z rozhodujících přínosů v zásadě
zdařilé inscenace je pak režijní přínos Aleny
Mutinské, která principem tzv. divadla
na divadle, jenž tvoří šťastné rámování
příběhu, důsledně tento přístup realizovala
i ve scéně a kostýmech a umožnila hercům
zachovat si přiměřený hravý odstup od ztvárňovaných
postav a přitom nám sdělit jejich
hlavní téma, aniž by sklouzly herecké kreace
ke karikatuře či tzv. šarži. Z herecky velmi
vybaveného kolektivu se daří zejména Jiřímu
Sukovi v postavě Hendona (nejpříjemnější
zážitek celého festivalu), ale i např. Libuši
Roztočilové jako Bess, Ondřeji Lechnýřovi
jako Tomovi a dalším. Výrazným kladem
rakovnických je i hudební složka inscenace v
tom nejširším slova smyslu.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':