Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl, ochot. jednota / ZK keram. závodů / ZK TOS / Osvětová beseda / Měst. kultur. středisko / DS Tyl, o. s.

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1869
Působení: 186x, 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x
1812 se v Rakovníku hrálo první české divadlo. (viz Ochotníci / Studenti a písaři).
Do 18. září 1869, kdy podal Roch Lettl (viz Domácí divadlo) návrh, aby nově vznikající Spolek divadelních ochotníků přijal jméno Josefa Kajetána Tyla, bylo sehráno celkem 156 představení.
--------------------------------------
1869 Nově založený Spolek divadelních ochotníků začal používat název J. K. Tyl.
Hrálo se U Beků.

1870-1871 částečná stagnace.

1872 po jednání a spojení Domácího divadla a Spolku div. ochotníků byla ustavena Ochotnická jednota (OJ) Tyl.
Zahájila hrou Nepokradeš aneb Cizí zlato neblaží.
Téhož roku 6 představení, následující 13, poté 2-15 představení ročně.

1874 mj. Kutnohorští havíři. Jh. Sklenářová-Malá, Seifert.

V 70. a 80. letech režisérem Zikmund Winter (1846-1912, historik a prozaik).

1883 k hostinci U zlaté štiky přistavěn sál, kde se rovněž hrálo.

1897 - Ad. d´Enery: Dva sirotci.

1898 spolek členem ÚMDOČ.
Paličova dcera - slavnostní večer k 90. výročí nar. J. K. Tyla.

Po 1901 Tyl zahájil hrou Medvěd námluvčím (Krylov).
1904 Bezectní.

1908 - 4. 2. - Tylovy oslavy - 100. výročí narození, v sále hotelu U zlaté koruny slavnostní večer s programem. Knihkupec Příhoda propůjčil jednu výkladní skříň pro výstavku předmětů, které Tylovi patřily, jako: dopisy, rukopisy, kalamář i původní partituru hry Fidlovačka, obsahující i píseň Kde domov můj.

Od svého vzniku do 1914 až 15 her ročně (1912), podle vnitřní situace a podle možností získat sál.
Repertoár v kvalitě velmi rozdílný, mj.:
1912 - 2. 4. - K. Kamínek: Bouře, L. Archleb: Maroušek, jednoaktovky; 28. 5. - Jos. Skružný: Žabec; - 6. 10. - Eliška Krásnohorská: Medvěd a víla.

Sdružené spolky: Vrchlický: V sudě Diogenově.
1912 - 26. 10. - místní kulturní organizace - Okresní vzdělávací sbor, Pěvecko-hudební spolek a jednota Tyl - uspořádaly večer z děl zesnulého Vrchlického - k uctění památky velkého českého básníka. Kromě melodramu a recitace jeho básní i písní na jeho texty byla uvedena i aktovka V sudě Diogenově.

1913 - G. Hauptmann: Potopený zvon,
1915 - G. Zapolska: Morálka paní Dulské.
Také zábavy s kuplety a deklamacemi.

1914 jednota Tyl získala trvalé jeviště v sokolovně, kde hráli do 1927.

1916-1917 činnost přerušena válkou.

1918 uvedli 9 představení, následující rok 13.
Stejně intenzivní činnosti i později, ale výrazná změna repertoáru s celoročním plánem, mj. Tolstoj, Gorkij, Ibsen, Wilde, Rostand, Molière, Strindberg, Bernstein, Duvernois, Maugham, Nušić.
Hry současných domácích autorů napsané pro DS Tyl, např.:
1927 Radost ze života (uč. K. Novák), Stíny (K. Stádník), dramatické pásmo Zborov (B. Toužimský).

1927 se Tyl vystěhoval ze sokolovny do Dělnického domu.
1937 uvedli hru Nezbedný bakalář. Zdeněk Štěpánek ji napsal přímo pro rakovnického Tyla, který ji premiéroval před pražským uvedením.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

Se souborem často účinkovali profesionální hosté, např. 1918 Vojan, E. Kohout, 1925 Kronbauerová, Dostalová, 1932 Scheinpflugová, 1936 Haas, Kabátová, Šejbalová, Korbelář, 1937 Štěpničková, 1940 Plachý, 1944 Vejražka, Fabianová. Rozsáhlá spolupráce se Zd. Štěpánkem po celou dobu jeho umělecké činnosti (čestný člen Tyla 1937, čestný občan města 1966).

1919-1938 Tyl hrál 154x, 108 titulů, mj. Shakespeare, Ibsen, Shaw, Čechov, Musset, Rostand, Gogol, Pangol, Brecht.
Často uváděli hry pro děti.

Do 1938 postupně hráli v soukromých domech, U Beků na vypůjčeném jevišti, U Jeriů, U české lípy, U zlaté koruny, U zeleného stromu, Na střelnici, U zlaté štiky, v sokolovně, v Lidovém domě, v Dělnickém domě.

1938 spolek Tyl koupil Lidový dům a přestavěl ho na divadlo, později nazvané Tylovo divadlo.

1939-1945 Tyl v činnosti pokračoval, mj.:
Zvíkovský rarášek, Paní mincmistrová.
1941 Othello, režie Jiří Vopršal.
1943 např. 35 představení.

Po 1945 intenzivní činnost.
V souboru generační proměna, účast na přehlídkách.

Dramaturgie:
Pro DS Tyl napsal 6 her místní notář F. Bělohlávek, např. 1948 Jana Marie, nejúspěšnější 1949 Ohnivec na motivy A. Jiráska, na základě této inscenace členem Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ.

1947 nové pojetí dramaturgie, až 82 představení v roce.

Z repertoáru:
Jan Hus, Velbloud uchem jehly.

1947 - A. Dvořák: Nová Oresteia, výprava Jiří Vopršal, též hrál, poprvé účast na JH, též na Klicperově Chlumci.
Polibek královský (Říha) - režie S. Cón, premiéra na Křivoklátě, hl. role Lukeš, Cón, Linhart.

1948 Pogodin: Aristokrati; Kvapil: Princezna Pampeliška, , výprava Jiří Vopršal, též hrál, účast na JH
1949 Tvrdá cesta (místní autor uč. K. Mejstřík), Štech: Třetí zvonění, Bělohlávek: Ohnivec, účast na JH, výprava Jiří Vopršal, též hrál, účast na JH; Simonov: Ruští lidé, Pogodin: Aristokrati - režie S.Cón, Sen noci svatojánské (Shakespeare), hl. role Šimrová, Veselé paničky windsorské (Shakesp.), 27 repríz.
1949 - A. Jirásek: Ohnivec. Účast na Klicperův Chlumec.
1949 - Ohnivcův dvůr. Účast na II. Pardubické hry úMDOČ.
1949 - Lakola: Naši šli tudy. Účast na Wintrovy rakovnické hry, Rakovník.

1950 Mordová rokle, Volá vás Tajmyr (Isajev-Galič).

1950 - Shakespeare: Veselé paničky windsorské. Účast v soutěži Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ (jako člen Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ) - 6. místo soutěže.

1951 Mezi proudy, Kalinový háj.

Od 1951 DS Tyl součástí ZK Rakovnických keramických závodů.
Zájili hrou Čestný soud (Štejn).
Dále uvedli např. Jedenácté přikázání, Večer tříkrálový, Námluvy Pelopovy, Smír Tantalův.

1952 Anna proletářka, Revizor.
1953 Blýskání na časy, Zkrocení zlé ženy.

1953 Soubor navržen k výběru na Festival LUT v Praze.

1954 - Hippolytos (Euripides), rež. Sláva Cón, výprava Jiří Vopršal.

Zvláštní péče věnována Shakespearovi, snaha každý rok uvést alespoň jednu jeho hru, režie Boh. (Sláva) Cón, nejvýraznější osobnost souboru té doby, výprava J. Vopršal.

1955 Na letním bytě, Kávová společnost.

Součástí činnosti nadále hry pro děti.

Od 1956 byl Tyl divadelním souborem ZK TOS Rakovník.
1956 - Štejn: Čestný soud, účast v KP souborů kat. C (nejvyspělejších) Pražského kraje.
1956 hostoval v pražském Divadle lidové tvořivosti s hrou Měšťáci. Téhož roku 37 představení.
1957 - W. Shakespeare: Kupec benátský, režie S. Cón, Jago M. Vaněk, Šajlok K. Lukeš, Porcie I. Korfová.

Od 1958 Tyl divadelním souborem Městské osvětové besedy.

1958 - Vladimír Ježatý: Pozdě bycha honit… Účast na NP DS LUT, Krnov.
1958 Smrt Hippodamie, Lásky hra osudná. Fra Diavolo.
1959 Metelice (Leonov).
1960 V. Nezval: Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou, účast na Tylově Kutné Hoře.
1961 - Vladimír Semrád: Nejlepší synové a dcery.
Uváděny hry místního autora K. Kubínka.
1962 Plameny hněvu.
1963 J. Bor: Zuzana Vojířová. Účast na VI. Libochovickém divadelním létě (LDL).
1964 Ján Solovič: Za pět minut bude půlnoc.. Účast na VII. LDL.

1964 Studio mladých Tyl uvedlo Docela nejmenší pásmo dětských veršíků.
1964 pro děti Procházka - Vilímová: Drobínek.
1965 Petr Zvon: Tanec nad pláčem. Účast na VIII. LDL.
1966 Píseň o rodné zemi.
Pokračovala i dávná tradice hostování profesionálních umělců.

1966 vedoucí Osvětové besedy prohlásil soubor Tyl za rozpuštěný, protože nebyl ochoten hrát jím doporučené hry.

Stagnace trvala do 1972, kdy na popud nové vedoucí MěOB (v roce 100. výročí) začal hrát omlazený soubor.
1972 k výročí uvedli komedii Divid Rubin (K. Voitl na námět Z. Wintra).

Do 1972 - za 100 let činnosti - Tyl sehrál 455 div. her v 1263 představeních, na zájezdech dalších 246. Získal řadu ocenění, včetně účastí na Jiráskově Hronově.
(Soupis uvedených her viz OCHOTNICKÉ divadlo Rakovník 1812-1972. Rakovník, MěOB a OM 1972. kART.)

1972 - J. Říha: Polibek královský, r. Sláva Cón. Účast na KP SDH, Nymburk.

1972 - Karel Horký: Bejvávalo aneb Loupežníci na Chlumu. Režie Sláva Cón, pomocná režie Zdeněk Jakubský, výprava Jaroslav Moravec a Václav Karnold, kostýmy Jana Kebortová a kolektiv členek souboru. Premiéra 31. 12. Účast na přehl. Sládkův Zbiroh 1973.

1973 - Tyl OB, Čapek: RUR. Účast na KP divadelní klasiky, Žebrák - cena KV SČDO Jiřímu Svobodovi za postavu Prima, cena OV SČDO Marii Bradáčové za her. výkon v roli Heleny.

1974 - Dostál - Pogoda: Výtečníci. Režisér Jos. Gebhart využil situačního humoru, hravosti, fantazie, ale i hereckých nedostatků mladých ve prospěch inscenace. Orchestr nahradil kytarou.

1974 - Alois Jirásek: Maryla.

1975 - W. Shakespeare: Veselé paničky windsorské. Režie Břetislav (Sláva) Cón. Premiéra 13. 4.

Koncem 70. let opět úspěchy a častá účast na celostátních přehlídkách, hry pro dospělé, často pro děti, 1 insc. ročně.

1977 - Fráňa Šrámek: Léto. Režie Josef Kettner, j.h., výprava a kostýmy Milan Čech, j.h., pohybová spolupráce Karel Bednář, j.h., hudební spolupráce Radim Smýkal.

1977 - Boris Vasiljev: A jitra jsou zde tichá ..., rež. Josef Kettner, j.h. Účast na XX. LDL - 2. cena. Účast na Středočeských divadelních hrách (SDH) Nymburk a na Jiráskově Hronově (JH). Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice 1978.
1977 - Jan Paulů: Král 3.333, r. Pavel Kubla. Účast na krajské přehlídce (KP).
1978 - H. M. Walló: Ošklivá princezna, r. Pavel Kubla. Účast na KP.
1978 - M. Stoniš: Sem padají hvězdy, r. J. Kettner j. h. Účast na Wintrově Rakovníku (WR) - Vítězný soubor, doporučení na JH.
1979 - E. Šim: Setkali se dva, r. E. Karnoldová/J. Černíková j. h., KP WR, StDH.
1979 - Ošklivá princezna. StDH j.h.
1977, 1979, 1986 účast na přehl. ve Svitavách.

V 80. letech režie a účast na vedení souboru Jaroslav Kodeš.

1981 - Viktor Rozov: Hledání radosti, r. Z. Urban / Z. Pošíval j. h., KP WR, StDH.
1982 - Alois Jirásek: Vojnarka, r. Zdenek Urban a Zdenek Pošíval. Národní přehlídka 100 a víceletých div. souborů Žebrák.
1982 - J. Brdečka: Limonádový Joe, r. F. Švíbek / M. Zbořil j. h. KP WR.
1982 - Vladimír Čort: Pohádka o líných strašidlech, r. Alena Mutinská–Pavel Kubla. Účast na KP.
1983 - DS Tyl, A. Jirásek: Vojnarka, r. Z. Pošíval j. h. / Z. Urban. Účast na KP WR - cena a diplom Aleně Mutinské za ž. h. v. v roli Vojnarky a Františku Švíbkovi za m. h. v. v roli Vojnara a čestné uznání Jitce Šubrtové za roli Bětky.
1983 - DS Tyl, V. Čort: Pohádka o líných strašidlech, r. A. Mutinská / P. Kubla. Účast na KP WR - nesoutěžně. Účast na KP. Účast na KP divadla pro děti, Rakovník - koná se v KD Slabce.
1984 - Čertovy námluvy, režie Alena Mutinská.

1982-1984 pod vedením J. Kodeše vzniklo Studio mladých, uvedlo např.
H. Sachs: Švec na střeše, C. Goldoni: Sluha dvou pánů, J. Švarc: Stín (viz níže).
Z řad studentů místních stř. škol se rekrutovali budoucí herci DS Tyl: J. Volentič, P. Suk, P. Tajčovský a další.

1984 - vedoucí Tylova divadla je Alena Mutinská. Od roku 1974 je členkou souboru, zastávala různé „funkce“, od roku 1982 je režisérkou.

1984 - Božena Benešová: Věra Lukášová, r. Jaroslav Kodeš. KP div. klasiky.
1984 - C. Goldoni: Sluha dvou pánů, r. J. Kodeš. KP StDH.
1984 - A. Vampilov: Červnové loučení, r. Z. Pošíval j. h. / Z. Urban. Účast na WR.
1986 - Jevgenij Švarc: Stín. Účast na KP Wintrův Rakovník NP Svitavy. Účast na 23. roč. festivalu amatérského divadla Sládkův Zbiroh, 1986. Účast na FEMAD Poděbrady.
1986 - Jacek Janczarski: Umřít smíchy, r. Jaroslav Kodeš. Účast na KP. 1987 Účast na KP jednoaktových her v Kolíně. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice1989. Účast na FEMAD Poděbrady.
1987 - Jaroslav Kodeš: Cirkus. Účast na přehl. Rampa, Praha; 1988 účast KP StDH, doporučení na JH; KP div. klasiky Žebrák. KP: Doporučení k postupu na 1. místě. Účast na přehlídce Karlovarský Harlekýn.

1987 - Grigorij Izrailevič Gorin: Ten, který nikdy nezalhal, r. František Švíbek. Účast na OP, Sadská (nesoutěžní představení). Účast na 24. roč. fest. Sládkův Zbiroh.

Od 1988 Tyl - činoherní divadelní soubor Městského kulturního střediska Rakovník, 34 členů (112 členů z toho 47 aktivních), vedoucí Alena Mutínská (Václav Karnold).

1988 - Jacek Janczarski (překl. I. Levová): Umřít smíchy. Účast na Dnech Varšavy v Praze.

1988 - Grigorij Gorin: Ten, který nikdy nezalhal, režie F. Švíbek. Účast na KP Wintrův Rakovník a NP Svitavy.

1989 - Vladimír Páral – Evald Schorm: Profesionální žena, r. Milan Schejbal j. h. Účast na přehl. Rampa, Praha. Vítězná inscenace KP - doporučení na JH. Účast na národ. přehl. JH.

1989 se soubor osamostatnil jako občanské sdružení, divadelní budovu však zpět nezískal.

V 90. letech vedoucí souboru herečka a režisérka Alena Mutinská.

1992 - Z. Kozák: O bojácném Floriánkovi, r. A. Mutinská. Účast na KP Wintrův Rakovník.
1993 - Karel Čapek: Loupežník, r. Josef Kettner, j. h. Účast na WR, NP Divadelní Třebíč, KDP Vysoké nad J.
1994 - M. Ramløse: Čtvrté přikázání, r. J. Kodeš. Nominace na NP Divadelní Třebíč a nominace na NP Popelka Rakovník. Účast na NP Jiráskův Hronov..
1996 - B. Jirušková: Tři rubíny, r. J. Kodeš.
1997 - L. Feldek-M.Mašatová: Šípková Růženka, r. A. Mutinská. Doporučení na NP ŠP.
1998-1999 rekonstrukce Tylova divadla.
1999 v prosinci otevřeno premiérou J. K. Tyl: Tvrdohlavá žena, Z deníku kocourka Modroočka (Kolář).
2000 Tvrdohlavá žena na KP WR - doporučeno na NP Popelka, účast na přehl. Stochovská Thalie. Účast na Jiráskově Hronově 2001.

2001 DS Tyl od založení připravil 672 premiéry, 2119 představení.

2001 - Josef Kolář: Z deníku kocoura Modroočka. Účast na Přehlídce ke Světovému dni divadla pro děti a mládež, Praha. Účast na Jiráskově Hronově.
2002 - Jaroslav Kodeš na motivy Lorca–Bernarda Alba: Děvčata aneb Krvavá suita. Účast na celostát. přehl. Stochovská Thalie. KP - doporučení na NP FEMAD Poděbrady / Divadelní Třebíč.
2003 - M. Twain: Princ a chuďas, r. Lucie Auerswaldová - Babáková. Účast na přehl. Voskovcova Sázava - nesoutěžní představení.
2003 - Jaroslav Kodeš na motivy Lorca–Bernarda Alba: Děvčata aneb Krvavá suita. Účast na XLVI. ročníku LDL.
2004 - M. Twain / J. Kroc: Princ a chuďas, r. A. Mutinská. Na KP WR - doporučeno na NP Popelka, účast na Ostře sledovaná Polná. Účast na Babí léto, Libice nad Cidlinou.
2005 - S. Mrožek: Kouzelná noc, r. J. Grundman. KP WR.
2005 - Adam Doležal: …Bukowski, r. Adam Doležal, KP WR.
2005 - M. Twain: Princ a chuďas, r. Alena Mutinská. Účast na Přehlídce ke Světovému dni divadla pro děti a mládež, Praha. Účast na Hrabalova ostře sledovaná Polná.
2006 - Zdeněk Jirotka - Adam Doležal: Saturnin. Účast na KP WR, DT, JH. Hrabalova ostře sledovaná Polná, Voskovcova Sázava, Mníšecký štrůdl, Mezinár. festival české a slovenské dramatické tvorby. Účast na Léto na dlani, Mladá Boleslav.
2006 - Josef Kolář: Z deníku kocoura Modroočka. Hrabalova ostře sledovaná Polná.
2006 - Saturnin. Účast na nesoutěžní přehlídce divadelních souborů Chvaletická scéna, Chvaletice.
2006 - Účast na Stochovská Thálie.
2007 - Zdeněk Jirotka, Adam Doležal: Saturnin. Účast na přehl. Babí léto, Libice nad Cidlinou. Účast na přehlídce KaDiBřez (Kadaňský divadelní březen) 2016.
2007 - Jan Švácha: Slepičí intermezzo; Zdeněk Jirotka, Adam Doležal: Saturnin. Účast na Divadelní podzim..., Říčany - obě inscenace.
2008 - Jan Švácha: O tlusté Matyldě aneb Slepičí intermezzo, r. Jan Švácha. Účast na krajské přehlídce Wintrův Rakovník - 1. doporučení na NP Popelka, Rakovník, čestná uznání Pavlu Polakovičovi za roli Břichobola, Ondřeji Lechnýřovi za roli Hospodského a Velebníčka a Janu Šváchovi za textovou předlohu. Účast na NP Popelka, Rakovník - doporučení na NP Jiráskův Hronov 2009.
2009 - Robert Luise Stevenson, Eva Ochrymčuková: Ostrov pokladů. Účast na Léto na dlani, Mladá Boleslav.
2010 - Eva Suková podle R. L. Stevensona: Ostrov pokladů, r. Jiří Suk. Účast na KP Festival loutkářů, Praha - hlavní cena a nominace na festival Loutkářská Chrudim. Cena za roli Jima Hawkinse Davidovi Daenemarkovi, za roli Bena Guna Ondřeji Lechnýřovi, za loutky Liborovi Daenemarkovi a za režii Jiřímu Sukovi. Účast na NP LCH.

2014 - DS Tyl, Petr Šabach, Ivan Hlas, Petr Jarchovský, Jan Hřebejk, Miroslav Hanuš: Šakalí léta, r. Alena Mutinská. Účast na KP Wintrův Rakovník - nominace na CP Divadelní Piknik Volyně. Účast na CP Diva­delní Piknik Volyně - čestné uznání Haně Pilíkové za herecký výkon v roli Tety Juřičkové a cena Aleně Mutinské za režii, Vladimíru Lechnýřovi za herecký výkon v roli Prokopa, Davidu Daenemarkovi za herecký výkon v roli Kšandy a cena souboru za inscenaci - nominace do programu Jiráskova Hronova. Účast na CP Jiráskův Hronov. Účast na NP Popelka, Rakovník - host přehlídky. Účast na přehl. Za vodou Kralupy nad Vltavou. Účast na Hrabalova ostře sledovaná Polná. Účast na Klášterecké divadelní žně. Účast na Voskovcova Sázava - nejlepší režie Alena Mutinská, čestná uznání DS Tyl Rakovník za choreografii a hudební provedení písní a Jan Staněk za roli Bejbyho. Účast na KP PřeMostění 2015, Most - inspirativní představení. Účast na Divadle v přírodě Praha-Horní Počernice 2015. Účast na Léto ochotnických divadel, Praha 2018. Účast na přehlídce KaDiBřez (Kadaňský divadelní březen) 2019. Účast na přehlídce KaDiBřez (Kadaňský divadelní březen) 2021 se nekoná, přehlídka zrušena. Účast na přehlídce KaDiBřez (Kadaňský divadelní březen) 2022 se nekoná - představeníkvůli nemoci zrušeno.

2015 - DS Tyl, Neil Gaiman-Eva Suková: BAZÁREK, r. Jiří Suk. Účast na KKP Wintrův Rakovník - čestné uznání Haně Pilíkové za roli Paní Koutné a cena Evě Sukové za scénář. Účast na KP Popelka na dlani, Mladá Boleslav - host přehlídky. Účast na CP Popelka, Rakovník - čestné uznání souboru za inscenaci a Ondřeji Svobodovi za herecký výkon v roli „Galátka“ a cena souboru za scénu a kostýmy, Evě Sukové za scénář a Haně Pilíkové za herecký výkon v roli paní Koutné - doporučení do programu Jiráskova Hronova 2016.

2021 - ON-LINE návštěva u... (viz Texty).

2023 - Nikolaj Vasiljevič Gogol: Revizor. Režie, úprava a návrh scény Jiří Suk. Účast na KP Wintrův Rakovník 2024 – čestná uznání souboru za inscenaci, Jiřímu Sukovi a Magdaleně Šváchové za scénografické řešení a kostýmní výpravu, Janě Šváchové za roli hejtmanovy ženy Anny Andrejevny, Magdaléně Šváchové za roli hejtmanovy dcery Marie Antonovny, Pavlu Polakovičovi za roli Hejtmana ntona Antonoviče Meluzina a Jakubu Parobkovi za roli Petra Ivanoviče Bobčinského, doporučení na CP DIVADELNÍ PIKNIK, Volyně.
Bibliografie:
Rakovník, DS Tyl, www stránky souboru - viz www odkazy.

II. Pardubické ochotnické hry, Formulář Rozpočet - na výdaje - viz plakát - Obrázky.

ANTHON, Ivan: 35. festival pražských amatérských loutkářů. Loutkář 2010, č. 3, s. 134 - 136, foto archiv přehlídky.

80. let Scény Libochovice – Libochovické divadelní jaro – 49 ročníků. CD - KART.

ADRESÁŘ divadelních souborů. Praha, IPOS-ARTAMA 1993.

BENEŠ, Jiří: Poznámky z Přerova a ze Svitav. Ochotnické divadlo 1957, č. 8, s. 159-161.

BEZOUŠKOVÁ, Simona: Krajské přehlídky činoherního divadla pro děti s postupem na POPELKU Rakovník 2008 - Rakovník – Wintrův Rakovník. AS 2008, č. 4, s. 48.

CÍSAŘ, Jan: Toužení za divákem. Amatérská scéna 1993, č.12, s. 8-9, 3 fot.

DRTINA, Michal: ON-LINE návštěva u... AS 4.3.2021. (koná se 24.3.2021) (viz Texty)
http://www.amaterskascena.cz/clanek/on-line-navsteva-u-312it.html

Internet: http://www.divadloluna.estranky.cz/stranka/wintruv-rakovnik-2008.

Internet: http://www.rakovnicko.cz/firma/55/ds-tyl-rakovnik/

HLUBUČKOVÁ, Petra: Přijměte pozvání k seznámení se se semináři 59. Loutkářské Chrudimi. Amatérská scéna 2010, č. 4, s. 33 - 34.

HULÁK, Jakub. Loutkářská Chrudim rok před šedesátkou a její inscenace. Amatérská scéna 2010, č. 4, s.18 - 23.

Program NP LCH.

KODEŠ, Jaroslav: Historie Wintrova Rakovníka - statistické přehledy. Rkp. leden 2007.

MUTINSKÁ ALENA - vedoucí DS Tyl, Rakovník, činost v souboru. (viz Texty)
Zaslala paní Vondrušková.

OCHOTNICKÉ divadlo Rakovník 1812-1972. Rakovník, MěOB a OM 1972. kART.

ONDRÁČEK, Vlastimil: Karlovarský Harlekýn počtvrté. AS 1988, č. 7, s. 5. Foto:
Mělník, Tamboři.
Praha, Zvířátka a Petrovští.
Františkovy Lázně, Generálka…
Karlovy Vary, Zavraždění sv. Celestiny…

PŘEHLÍDKA jednoaktových her v Kolíně. (bč) AS 1988, č. 1, s. 14. PŘEHLÍDKA jednoaktových her v Kolíně. (bč) AS 1988, č. 1, s. 14.

RICHTER, Luděk. Loutkářská Chrudim těsně před šedesátkou -I. část- Hlavní program. Loutkář 2010, č. 4, s.171 - 176.

RICHTER, Luděk. Loutkářská Chrudim těsně před šedesátkou -II. část- Shrnutí. Loutkář 2010, č. 5, s.226 - 228.

SCHEJBAL, Milan: úryvek z článku Spíše chuďas AS 6/2004. Zpravodaj JH 2005. č. 9, s. 12. Viz. texty.

SCHEJBAL, Milan: Wintrův Rakovník 2008. AS 2008, č. 2.

SCHEJBALOVÁ, Pavlína: O loutkářském nadělení v Čechách 2010 - Lážnovský, Ondřej: Festival pražských a středočeských amatérských loutkářů v Praze–Kobylisích, 26 – 28. 3. 2010. (Viz texty)

SMAŽÍK, František: Jak jsme hrávali Shakespeara. Amatérská scéna 1964, č. 12, s. 2-5.

STRNAD, Jiří: Středočeští ochotníci a rakovnické děti. AS 1977, č. 3, s. 20 a č. 4, s. 20.

STROTZER, Milan: Středočeská přehlídka vyspělých divadelních souborů. Amatérská scéna 1988, č. 6, s. 4–5.

STROTZER, Milan: Wintrův Rakovník '93. Amatérská scéna, roč. 30, č. 5, 1993, s. 13-16.

VESELÁ, Milena: Výteční Výtečníci. Amatérská scéna 1974, č. 19, s. 21.

ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 1. - plakát, 1950 - viz Obrázky.
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 2. - plakát, 1950 - viz Obrázky.

Výsledky XXVII. Národní přehlídky amatérského činoherního divadla pro děti POPELKA Rakovník 2008 - viz WWW odkazy.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 77.


Thalie 1897-8, č. 8, s. 63.
Thalie 1898-9, č. 5, s. 37, č. 6, s. 46, 47.

Divadlo 1904, č. 12-13, s. 290.
Divadlo roč. 6, 1907-08, č. 8-9, s. 206-207.
Divadlo roč. 11, 1912-1913, příl. 3, s. 22-23, 25.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 12, 5. 4. 1912, s. 152.

Zprávy ÚMDOČ 1947, č. 10, s. 14.
Zprávy ÚMDOČ 1949, č. 3, s. 66, č. 7, obálka - foto, č. 10-11, s. 217.
Zprávy ÚMDOČ 1950, č. 2, s. 1 (obálka), č. 10-11, s. 223.

Amatérská scéna 1964, č. 3, s. 1; č. 9, s. 19 - foto Za pět minut bude půlnoc; č. 6, s. 1 - Drobínek.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 11
Nový Bydžov, Jirásek, Programy, pozvánky, nezpracováno

Praha, NIPOS, kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.(1972-1977 Repertoár, účast na soutěžích a přehlídkách viz Evidenční karta ÚKVČ, 1988. Celkem 3 evid. karty v kART).

Praha, Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1706, sg 30/239/118, Div. OJ Tyl, zal. 1896.
Fond ZÚ 1924-1926, i. č. 384/6377/1924, Div. OS Tyl (změna).

Praha, Všeodborový archiv Českomoravské konfederace odborových svazů:
Rok 1953 Kart. 143, inv. č. 130/2 Festival LUT.

Rakovník, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Divadelní ochotnická jednota Tyl Rakovník.
Časový rozsah: 1872-1951.
Metráž: 3,12 bm (vše je zpracováno a inventarizováno).
Tematický popis: Zápisy ze schůzí 1872-1950, Jednatelské zprávy 1893-1951, Stanovy a organizační řády spolku 1872-1935, Pozvánky na schůze 1896-1951, Přehled představení a zábav spolku 1872-1936, Seznam členů Tylu 1872-1941, Členské průkazy DOJ Tyl, Smlouvy a dohody 1929-1937, Převod spolku do ZK ROH RKZ Stavební 1913-1933, Zájezdy DOJ Tyl 1947-1950, Programy a pozvánky na představení pořádaná DOJ Tyl 1873-1951, Účetní materiál 1872-1950.
Archivní pomůcky:
SMITKA, LUBOŠ: DIVADELNÍ OCHOTNICKÁ JEDNOTA TYL RAKOVNÍK, 1872 - 1951. Inventář, 2000, s. 16, ev.č. 575.

Soukromý archiv Jaroslav Dejl, Třebíč, Mladá scéna, Kronika souboru:
Dny Varšavy v Praze, součástí Přehlídka českých ochotnických souborů hrajících hry polských autorů, 25.-29. září 1988, program, 2 plakáty - viz Obrázky.

Štětí, Stanislav Šmíd:
Videozáznam představení Loupežník na DT 1993.
Videozáznam představení Čtvrté přikázání na DT 1994.

Třebíč, Státní okresní archiv:
Divadelní Třebíč, zpravodaj 1993 knih
Poznámka:
archiv spolku viz https://www.zonerama.com/DSTyl
Obor činnosti:
činohra
opera
opereta
loutky
pro děti a mládež
divadlo v přírodě
Jiné2
Typ souboru:
spolek, občanská sdružení
soubor kulturního zařízení

Související Ročníky přehlídek

Související Pojmy

Související Obrázky

47.JH, Rakovník, Divadelní soubor Tyl Městského kulturního střediska, Boris Vasiljev: ... a jitra jsou zde tichá
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 11
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č.11
Dny Varšavy v Praze, součástí Přehlídka českých ochotnických souborů hrajících hry polských autorů, 25.-29. září 1988
Hejnalová, Marie, Na letním bytě, 1954
Hronov, výstava DS Tyl Rakovník u příležitosti udělení ceny P. Dostála na CP Jiráskův Hronov 2015
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, soutěž ÚMDOČ v Pardubicích, 1949
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, soutěž ÚMDOČ v Pardubicích, 1949
Karnoldová, Zdeňka a Eva s režisérem Josefem Kettnerem, asi 1977
Kodešová, Eva, CP Jiráskův Hronov 2006
Kubla Pavel, Dalskabáty, hříšná ves, Ignác Loula, nový farář v Dalskabátech, 1973
Kubla Pavel, DS JK Tyl Rakovník, R.U.R., 1973
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., Divadelní červen, přehlídka hudebního divadla, výstavní panel, 1988
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Nový Bydžov, Jirásek, Programy, pozvánky
Nový Bydžov, Jirásek, Programy, pozvánky
Nymburk, KP SDH 1979, programová brožura, str. 10-11
Nymburk, KP SDH 1979, programová brožura, str. 8-9
Pamětní list
Rakovník, DS Tyl, Kouzelná noc, 2005
Rakovník, DS Tyl, Z deníku kocoura Modroočka, 2001
Rakovník, DS Tyl, Z deníku kocoura Modroočka, 2001
Rakovník, DS Tyl, Z deníku kocoura Modroočka, 2001
Rakovník, DS Tyl, Z deníku kocoura Modroočka, 2001
Rakovník, Tyl, Ošklivá princezna, 1979
Rakovník, Tyl, Profesionální žena, JH 1989
Rakovník, Divadelní spolek Tyl, Čtvrté přikázání, JH 1994
Rakovník, Divadelní spolek Tyl, Čtvrté přikázání, JH 1994
Rakovník, DS J. K. Tyl, Polibek královský, Pavel Kubla v roli Kronikáře, 1972
Rakovník, DS J. K. TYL, Příliš štědrý večer, Pavel Kubla, 1961
Rakovník, DS JK Tyl, Strakonický dudák, Marie Hejnalová
Rakovník, DS JK Tyl, Vítězná cesta, pásmo, Marie Hejnalová, 1973
Rakovník, DS Tyl MěKS, Cirkus, 1988
Rakovník, DS Tyl MěKS, Cirkus, 1988
Rakovník, DS Tyl, A jitra jsou zde tichá, 1977
Rakovník, DS Tyl, Děvčata aneb Krvavá suita, P. Tůmová a V. Bauerová, 2003
Rakovník, DS Tyl, Děvčata aneb Krvavá suita, Veronika Bauerová v roli Eleny; JH 2003
Rakovník, DS Tyl, Loupežník, 1993
Rakovník, DS Tyl, Princ a chuďas, 2005
Rakovník, DS Tyl, Princ a chuďas, 2005
Rakovník, DS Tyl, Princ a chuďas, 2005
Rakovník, DS Tyl, Tvrdohlavá žena, J. Volentič, A. Mutinská, JH 2001
Rakovník, DS Tyl, Tvrdohlavá žena, J. Grundman, E. Kodešová, 2001
Rakovník, DS Tyl, Tvrdohlavá žena, režie a scéna J. Kodeš, JH 2001
Rakovník, DS Tyl, Tvrdohlavá žena, Zlatohlav a Lesní Duchové, 2001
Rakovník, DS Tyl, …Bukowski, 2005
Rakovník, Jiří Beneš v roce 1975
Rakovník, KP Wintrův Rakovník, rozborové semináře, 2014
Rakovník, KP Wintrův Rakovník, rozborové semináře, 2022
Rakovník, Tyl, .. .a jitra jsou zde tichá
Rakovník, Tyl, ...a jitra jsou zde tichá, 1977
Rakovník, Tyl, Loupežník, 1993
Rakovník, Tyl, Loupežník, v roli Loupežníka Josef Volentič, 1993
Rakovník, Tyl, Stín, Václav Karnold, Petr Pšenička, 1986
Rakovník, Tyl, ...a jitra jsou zde tichá, 1977
Rakovník, Tyl, ...a jitra jsou zde tichá, 1977
Rakovník, Tyl, 1812-1947
Rakovník, Tyl, 1812-1947
Rakovník, Tyl, A jitra jsou zde tichá, 1977
Rakovník, Tyl, A jitra jsou zde tichá, 1977
Rakovník, Tyl, Bazárek, CP Popelka Rakovník 2015
Rakovník, Tyl, Bazárek, KP Wintrův Rakovník 2015
Rakovník, Tyl, Bejvávalo aneb Loupežníci na Chlumu, 1972
Rakovník, Tyl, Cirkus, 1987
Rakovník, Tyl, Cirkus, 1989
Rakovník, Tyl, Čtvrté přikázání, 1994
Rakovník, Tyl, Čtvrté přikázání, 1994
Rakovník, Tyl, Čtvrté přikázání, KP Wintrův Rakovník 1994
Rakovník, Tyl, Čtvrté přikázání, program k inscenaci, 1994
Rakovník, Tyl, Čtvrté přikázání, program k inscenaci, 1994
Rakovník, Tyl, Děvčata aneb Krvavá suita, CP Jiráskův Hronov 2003
Rakovník, Tyl, Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou, 1960, jako vladař a r. Sl. Cón
Rakovník, Tyl, Hledání radosti, 1981
Rakovník, Tyl, Janošík, 1950, jako Janošík a r. Sl. Cón
Rakovník, Tyl, K. Čapek: Loupežník, 1993
Rakovník, Tyl, Každý něco opro vlast, 1959, r.a na obr. Sláva Cón
Rakovník, Tyl, Léto, 1977
Rakovník, Tyl, Loupežník, 1993
Rakovník, Tyl, Loupežník, 1993
Rakovník, Tyl, Loupežník, 1993
Rakovník, Tyl, Loupežník, 1993
Rakovník, Tyl, Loupežník, Alena Mutinská v roli Fanky, 1993
Rakovník, Tyl, Loupežník, Mimi a Loupežník, 1993
Rakovník, Tyl, Loupežník, režie J. Kettner, jh., scéna M. Čech j.h., 1993
Rakovník, Tyl, Loupežník, Třebíč, Divadelní Třebíč 1993, zpravodaj
Rakovník, Tyl, Lucerna, 1952, jako mlynář a r. Sl. Cón
Rakovník, Tyl, Marie Drakslová, 1984
Rakovník, Tyl, Maryla, 1974
Rakovník, Tyl, Nová Oresteia, 1946, jako Orestes a r. Sl. Cón
Rakovník, Tyl, obálka publikace 27 nezapomenutelných osobností zlaté éry, 2019
Rakovník, Tyl, Ostrov pokladů - plakát, 2009
Rakovník, Tyl, Ostrov pokladů, 2010
Rakovník, Tyl, Ostrov pokladů, 2010
Rakovník, Tyl, Ostrov pokladů, LCH 2010
Rakovník, Tyl, Ostrov pokladů, Praha KP loutkářů 2010
Rakovník, Tyl, Princ a chuďas, 2004
Rakovník, Tyl, Princ a chuďas, 2004
Rakovník, Tyl, Princ a chuďas, 2004
Rakovník, Tyl, Princ a chuďas, 2004
Rakovník, Tyl, Princ a chuďas, 2005
Rakovník, Tyl, Profesionální žena, 1989
Rakovník, Tyl, Profesionální žena, 1989
Rakovník, Tyl, Profesionální žena, 1992
Rakovník, Tyl, Revizor, KP Wintrův Rakovník 2024
Rakovník, Tyl, Revizor, KP Wintrův Rakovník 2024
Rakovník, Tyl, RUR, 1973, na snímku Sláva Cón
Rakovník, Tyl, Šakalí léta, CP Divadelní Piknik Volyně 2014
Rakovník, Tyl, Šakalí léta, CP Divadelní Piknik Volyně 2014
Rakovník, Tyl, Šakalí léta, CP Jiráskův Hronov 2014
Rakovník, Tyl, Šakalí léta, CP Jiráskův Hronov 2014
Rakovník, Tyl, Šakalí léta, CP Popelka Rakovník 2014
Rakovník, Tyl, Šakalí léta, KP Wintrův Rakovník 2014
Rakovník, Tyl, Šakalí léta, KP Wintrův Rakovník 2014
Rakovník, Tyl, Saturnin, 2006
Rakovník, Tyl, Saturnin, 2006
Rakovník, Tyl, Saturnin, 2006
Rakovník, Tyl, Saturnin, 2006
Rakovník, Tyl, Saturnin, 2006
Rakovník, Tyl, Saturnin, 2006
Rakovník, Tyl, Saturnin, 2006
Rakovník, Tyl, Saturnin, 2006
Rakovník, Tyl, Saturnin, 2006
Rakovník, Tyl, Saturnin, 2006
Rakovník, Tyl, Saturnin, JH 2006
Rakovník, Tyl, Saturnin, WR 2006
Rakovník, Tyl, Setkali se dva, 1979
Rakovník, Tyl, Silvestr, 1976
Rakovník, Tyl, Studio mladých, 1982
Rakovník, Tyl, Tři rubíny, 1996
Rakovník, TYL, Tři rubíny, 1997
Rakovník, TYL, Tři rubíny, JH 1997
Rakovník, Tyl, Tvrdohlavá žena, 1999
Rakovník, Tyl, Umřít smíchy, Eva Kodešová, Alena Mutinská, 1985
Rakovník, Tyl, Veselé paničky windsorské, 1949
Rakovník, Tyl, Veselé paničky windsorské, 1975
Rakovník, Tyl, Zkrocení zlé ženy, 1953, jako Petrucio a r. Sl. Cón
Rakovník, zakončení CP Popelka 2015
Rakovník, zakončení CP Popelka 2015
Rakovník, zakončení CP Popelka 2015
Rakovník,Tyl, Sem padají hvězdy, 1978
Rakovníkm Tyl, Čtvrté přikázání, Divadelní Třebíč 1994, zpravodaj
Třebíč, Mladá scéna, Malý tygr - záznam v kronice souboru o účasti na akci Dny Varšavy v Praze, 1988
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 1, 1950
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 2, 1950
Žebrák, KP Erbenův Žebrák 1979, programová brožura, 9. str.


Mapa působení souboru - Tyl, ochot. jednota / ZK keram. závodů / ZK TOS / Osvětová beseda / Měst. kultur. středisko / DS Tyl, o. s.

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Rakovník, Tyl, Nová Oresteia, 1946, jako Orestes a r. Sl. Cón
Rakovník, Tyl, Veselé paničky windsorské, 1949
Rakovník, Tyl, Janošík, 1950, jako Janošík a r. Sl. Cón
Rakovník, Tyl, Lucerna, 1952, jako mlynář a r. Sl. Cón
Rakovník, Tyl, Zkrocení zlé ženy, 1953, jako Petrucio a r. Sl. Cón
Rakovník, Tyl, Každý něco opro vlast, 1959, r.a na obr. Sláva Cón
Rakovník, Tyl, Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou, 1960, jako vladař a r. Sl. Cón
Rakovník, Tyl, RUR, 1973, na snímku Sláva Cón
Rakovník, Tyl, Silvestr, 1976
Rakovník, Tyl, A jitra jsou zde tichá, 1977
Rakovník, Tyl, ...a jitra jsou zde tichá, 1977
Rakovník, DS Tyl, A jitra jsou zde tichá, 1977
Rakovník, Tyl, A jitra jsou zde tichá, 1977
Rakovník, Tyl, Léto, 1977
Rakovník,Tyl, Sem padají hvězdy, 1978
Rakovník, Tyl, Ošklivá princezna, 1979
Rakovník, Tyl, Setkali se dva, 1979
Rakovník, Tyl, Hledání radosti, 1981
Rakovník, Tyl, Studio mladých, 1982
Rakovník, Tyl, Marie Drakslová, 1984
Rakovník, Tyl, Umřít smíchy, Eva Kodešová, Alena Mutinská, 1985
Rakovník, Tyl, Stín, Václav Karnold, Petr Pšenička, 1986
Rakovník, Tyl, Cirkus, 1987
Rakovník, Tyl, Cirkus, 1989
Rakovník, DS Tyl MěKS, Cirkus, 1988
Rakovník, DS Tyl MěKS, Cirkus, 1988
Rakovník, Tyl, Profesionální žena, 1989
Rakovník, Tyl, Profesionální žena, 1989
Rakovník, Tyl, Profesionální žena, JH 1989
Rakovník, Tyl, Loupežník, Alena Mutinská v roli Fanky, 1993
Rakovník, DS Tyl, Loupežník, 1993
Rakovník, Tyl, Loupežník, 1993
Rakovník, Tyl, Loupežník, v roli Loupežníka Josef Volentič, 1993
Rakovník, Tyl, K. Čapek: Loupežník, 1993
Rakovník, Tyl, Loupežník, 1993
Rakovník, Tyl, Loupežník, 1993
Rakovník, Tyl, Loupežník, Mimi a Loupežník, 1993
Rakovník, Tyl, Loupežník, režie J. Kettner, jh., scéna M. Čech j.h., 1993
Rakovník, Tyl, Čtvrté přikázání, KP Wintrův Rakovník 1994
Rakovník, Tyl, Čtvrté přikázání, 1994
Rakovník, Tyl, Čtvrté přikázání, 1994
Rakovník, TYL, Tři rubíny, JH 1997
Rakovník, Tyl, Tři rubíny, 1996
Rakovník, TYL, Tři rubíny, 1997
Rakovník, Tyl, Tvrdohlavá žena, 1999
Rakovník, DS Tyl, Tvrdohlavá žena, režie a scéna J. Kodeš, JH 2001
Rakovník, DS Tyl, Tvrdohlavá žena, J. Volentič, A. Mutinská, JH 2001
Rakovník, DS Tyl, Tvrdohlavá žena, J. Grundman, E. Kodešová, 2001
Rakovník, DS Tyl, Tvrdohlavá žena, Zlatohlav a Lesní Duchové, 2001
Rakovník, DS Tyl, Z deníku kocoura Modroočka, 2001
Rakovník, DS Tyl, Z deníku kocoura Modroočka, 2001
Rakovník, DS Tyl, Z deníku kocoura Modroočka, 2001
Rakovník, DS Tyl, Z deníku kocoura Modroočka, 2001
Rakovník, Tyl, Děvčata aneb Krvavá suita, CP Jiráskův Hronov 2003
Rakovník, DS Tyl, Děvčata aneb Krvavá suita, P. Tůmová a V. Bauerová, 2003
Rakovník, DS Tyl, Děvčata aneb Krvavá suita, Veronika Bauerová v roli Eleny; JH 2003
Rakovník, DS Tyl, Kouzelná noc, 2005
Rakovník, DS Tyl, …Bukowski, 2005
Rakovník, DS Tyl, Princ a chuďas, 2005
Rakovník, Tyl, Princ a chuďas, 2004
Rakovník, DS Tyl, Princ a chuďas, 2005
Rakovník, DS Tyl, Princ a chuďas, 2005
Rakovník, Tyl, Princ a chuďas, 2004
Rakovník, Tyl, Princ a chuďas, 2004
Rakovník, Tyl, Princ a chuďas, 2004
Rakovník, Tyl, Saturnin, 2006
Rakovník, Tyl, Saturnin, JH 2006
Rakovník, Tyl, Saturnin, 2006
Rakovník, Tyl, Saturnin, 2006
Rakovník, Tyl, Saturnin, 2006
Rakovník, Tyl, Saturnin, 2006
Rakovník, Tyl, Saturnin, 2006
Rakovník, Tyl, Saturnin, 2006
Rakovník, Tyl, Saturnin, 2006
Rakovník, Tyl, Saturnin, 2006
Rakovník, Tyl, Saturnin, WR 2006
Rakovník, Tyl, Ostrov pokladů, 2010
Rakovník, Tyl, Ostrov pokladů, LCH 2010
Rakovník, Tyl, Ostrov pokladů, Praha KP loutkářů 2010
Rakovník, Tyl, Šakalí léta, KP Wintrův Rakovník 2014
Rakovník, Tyl, Šakalí léta, KP Wintrův Rakovník 2014
Rakovník, Tyl, Šakalí léta, CP Divadelní Piknik Volyně 2014
Rakovník, Tyl, Šakalí léta, CP Divadelní Piknik Volyně 2014
Rakovník, Tyl, Šakalí léta, CP Jiráskův Hronov 2014
Rakovník, Tyl, Šakalí léta, CP Jiráskův Hronov 2014
Rakovník, Tyl, Šakalí léta, CP Popelka Rakovník 2014
Rakovník, Tyl, Bazárek, KP Wintrův Rakovník 2015
Rakovník, Tyl, Bazárek, CP Popelka Rakovník 2015
Rakovník, Tyl, Revizor, KP Wintrův Rakovník 2024
Rakovník, Tyl, Revizor, KP Wintrův Rakovník 2024


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.