Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Ročníky přehlídek: Hronov, Jiráskův Hronov

Přehlídka: Hronov, Jiráskův Hronov, CP
Ročník: 73
Rok: 2003
Začátek: 1.8.2003
Konec: 9.8.2003
73. Jiráskův Hronov - Celostátní mezidruhová přehlídka
amatérského divadla ČR se zahraniční účastí
pod záštitou České komise UNESCO

Z pověření a za ekonomického přispění Ministerstva kultury ČR
pořádají
IPOS-ARTAMA Praha a město Hronov
ve spolupráci:
Občanské sdružení KRUH Hronov
KÚ Královéhradeckého kraje
Amatérská divadelní asociace
Sdružení pro tvořivou dramatiku
Svaz českých divadelních ochotníků
České středisko AITA/IATA
Volné sdružení východočeských divadelníků
Společnost Amatérské divadlo a svět
Česká sekce UNIMA
Klub přátel umění v ČR

Programová struktura 73. JH opisovala model posledních dvou ročníků, zůstala bez podstatné změny. V hlavním programu bylo uvedeno 7 inscenací činoherního (hereckého) divadla, 8 inscenací, které se druhově dají počítat k činoherním, ale měly výrazné rysy tzv. autorského divadla nebo šlo o původní hry či dramatizace členů souborů, 2 inscenace hudebního divadla, z toho 1 adresovaná dětskému publiku, 2 inscenace loutkářských souborů, z toho 1 byla vytvořena dětským kolektivem, obě na základě původní textové předlohy nebo dramatizace, 2 inscenace poezie, 1 inscenace tanečního divadla.
Inscenace a vystoupení, uvedené v programu 73. JH, vycházely v 9 případech z textů dramatických autorů (2x českých, po jednom slovenském, ruském, švédském, anglickém, francouzském, americkém a maďarském), z toho šlo ve 2 případech spíše o inspiraci předlohou a o razantní autorské zpracování režisérem inscenace (Macbeth, Medvěd), v 8 případech vycházely z prozaické či básnické literární předlohy a 5 jich vzniklo na základě původní autorské tvorby členů souborů. Čtvrtina představení byla komediálního typu. Většina inscenací se zabývala závažnými tématy, byť se tak dělo v cca čtvrtině případů komediální formou. Nutno však připojit, že v základním programu 73. JH byly více než jindy uplatněny inscenace činoherních souborů. Příčinou toho byla skutečnost, že se v některých oblastech divadla příliš neurodilo (dětské divadlo, divadlo poezie, pohybové divadlo a pantomima) a také to, že soubory nominované z některých národních přehlídek pozvání na JH neakceptovaly. Týkalo se to především loutkářů.
Hlavní program tentokrát přinesl poměrně početnou a neméně barvitou plejádu zajímavých inscenací, a to i takových, které mohly uspokojit hlasy volající po inscenační odvaze, experimentu... Přede všemi, které v hronovském hlavním programu vzbudily zaslouženou pozornost, je třeba jmenovat Divadelní studio mladých Aglia z Litvy s inscenací Medvěd, Černé šviháky z Kostelce nad Orlicí s původní hrou svého režiséra Amatéři, Divadlo V.A.D. Kladno rovněž s původní hrou Hotel Infercontinental, soubor 3 1 z Prahy se svébytným názorem umně vyjádřeným představením Zajímá mě jenom nesmysl, Rádobydivadlo Klapý s inscenací Fajdraricie, Divadlo Gut&Edel z německého Lörrachu s dramatizací Abeho románu nazvanou Žena v písku.
Vedle těchto inscenací je možné jmenovat i další, které byly z různých pohledů cennými příspěvky do programu JH nebo do diskuze o současném hledání smyslu amatérské divadelní činnosti. Platí to zejména o Loutkovém divadle Střípek z Plzně a jeho původní hře Kouzelnej mlejn, Divadelním souboru MěKS Červený Kostelec a jeho inscenaci Falettovy hry Zelňačka, Divadlu De Facto Mimo z Jihlavy a jeho jevištním ztvárnění básnického díla Karla Hynka pod názvem Inu, mládí je mládí (Románek), Divadelním souboru Jana Honsy z Karlolinky a jeho nastudování Maryši bří Mrštíků, Divadlu TAMTAM OZ TAM-TAM Humenné ze Slovenska a jeho přístupu ke zpracování slovenské klasiky v inscenaci Na jednom dvore a o Ořechovském divadle a jeho představení Po všem hovno, po včelách med s jeho osobitou poetikou. Poprvé v historii přehlídky hostoval na JH maďarský soubor – Taneční divadlo Panboro z Budapešti.
Po mnoha letech, kdy se hrací prostory pro inscenace hlavního programu omezovaly na Jiráskovo divadlo a sousedící sál Josefa Čapka, došlo k programovému využití hronovské sokolovny.
73. ročník JH se svým programem přiřadil k těm nejzdařilejším. Takto jej vnímali nejen řadoví účastníci a organizátoři JH, shodné stanovisko odeznělo i v médiích. Sdílela jej i odborná veřejnost, která byla JH přítomna. Část této veřejnosti jej prohlásila za vůbec nejzdařilejší.

Navzdory mohutnému zvýšení počtu účastníků v předchozích ročnících, došlo i v roce 2003 k nárůstu, jednak seminaristů Klubu (nejen) mladých divadelníků a dalších vzdělávacích akcí, především však účinkujících v základním programu. Zvýšením přímých účastníků festivalu (účinkujících, seminaristů) na zhruba 220 se JH dostal na hranici svých stávajících možností ubytovacích, ale především z hlediska počtu míst v hledištích. 73. ročník JH tak dal impulz organizátorům k úvahám o změnách programového schématu a k hledání dalších zdrojů umožňujících pobyt většímu počtu zájemců o účast na festivalu.

V Klubu (nejen) mladých divadelníků pracovalo ve 13 tematických seminářích a dílnách 246 posluchačů, dalších 55 pak při dalších samostatně organizovaných vzdělávacích příležitostech (Rozborový seminář SČDO, Dílna Sergeje Fedotova aj.). Nechyběly Problémový club a Diskuzní klub. Aby mohl být tak velký zájem uspokojen, museli organizátoři nalézt řešení ve zdvojení některých seminářů či lektorském posílení, spolu s tím i v nalezení dalších učebních a ubytovacích prostor.

Vedle udělení Zlatých odznaků J.K. Tyla byla na půdě JH poprvé předána i Cena Ministerstva kultury ČR za zásluhy v oblasti neprofesionálního umění Mgr. Alexandru Gregarovi (první dvě – MUDr. Karlu Šefrnovi a Josefu Brůčkovi byly předány na Loutkářské Chrudimi v předchozích letech).
Milan Strotzer
Účast souborů:
Hronov, DS Jiráskova divadla, Moliére: Zdravý nemocný, r. Ing. Miroslav Houštěk (mimo ZP)

Hronov, DS Jiráskova divadla, J. N. Nestroy: Lumpacivagabundus, r. Miroslav Lelek

Karlovy Vary, Divadelní soubor D3, Karel Tachovský: MOR (Boccacciovské variace), r. Anna Ratajská

Kladno, Divadlo V. A. D., Lupinec&Co.: Hotel Infercontinental

Německo, Divadlo Gut&Edel Lörrach, Kóbó Abe v dramatizaci Václava Špirita: Žena v písku (Die Frau im Dans), r. Václav Špirit

Rakovník, DS Tyl, Jaroslav Kodeš: Děvčata aneb Krvavá suita, r. Jaroslav Kodeš

Plzeň, Střípek, Ivana Faitlová: Kouzelnej mlejn, r. Ivana Faitlová

Brno, Divadlo Čára FF MU, Anonym: Mastičkář

Praha, Společnost Dr. Krásy, William Shakespeare: Macbeth 2003, r. Petr Lanta

Klapý, Rádobydivadlo, Ladislav Valeš podle P. O. Enquista: Fajdraricie, r. Ladislav Valeš

Kostelec nad Orlicí, Černí šviháci, Josef Tejkl: Amatéři, r. Josef Tejkl.

Přerov, Divadlo Dostavník, Dagmar a Václav Martincovi podle R. Kiplinga: Kniha džungle, r. Vlasta Hartlová j.h.

Řetová, O. s. PrakOta, Neil Simon: Biloxi Blues, r. Markéta Světlíková

Praha, Soubor 3 1, Karel Dlabač: Zajímá mě jenom nesmysl, r. Karel V. Dlabač

Litva, Divadelní studio mladých Aglia, Litva: A. P. Čechov: Medvěd, r. Laima Adomaitiene

Maďarsko, Taneční divadlo Panboro Budapešť, (Dance & Movement Theatre Port, Péter Uray a Panboro: Vadak, r. Péter Uray

Děčín, DdDd ZUŠ, L. M. Pařízek: Mausa Musaka, r. Jana Štrbová, Alena Pavlíková

Červený Kostelec, DS Městského kulturního střediska, René Fallet: Zelňačka, r. Pavel Labík

Brno, Divadelní soubor ZUŠ - studio "V" Veveří, Jan Otčenášek: Romeo, Julie a tma, r. Lenka Němečková

Karolinka, DS Jana Honsy, Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša, r. Martin Františák

Jihlava, De Facto Mimo, Karel Hynek: Inu, mládí je mládí (Románek, r. Petr Soumar

Slovensko, Divadlo Tamatam oz Tam-tam Humenné, Božena Slančíková-Timrava: Na jednom dvore, r. Alena Lelková

Ořechov u Brna, Ořechovské divadlo, Vlastimil Peška: Po všem hovno, po včelách med, r. Vlastimil Peška

Dačice, DS Tyl, Zoltán Egressy: Portugálie, r. Otakar Tesař

Mimo hlavní program:

Brno, Divadlo Líšeň, Staroindická báje z Mahábháraty: Sávitrí

Aš, DS Podividlo ažažAš, J. Griškovec: Současně

Brno, Divadlo čára FF MU, Anonym: Polapená nevěsta

Praha, Divadlo Kámen: Karkulka
Lektoři:
U jednotlivých kurzů.
Paralelní akce:
K(n)MD / Seminář D (jako Dramaturgie)
Rudolf Felzmann: Praktická dramaturgie

Diskusní klub / Mgr. Roman Černík

K(n)MD / seminář J (jako Jevištní řeč)
Mgr. Veronika Pospíšilová: Jevištní řeč

K(N)MD / seminář A 2 (jako Abeceda)
Mgr. Aleš Bergman, Ph.D.: Základní abeceda divadla

K(n)MD / dílna I (jako Improvizace)
Prof. Andreas Poppe: Divadelní improvizace

K(n)MD / seminář N (jako Nonverbální komunikace)
Daniela Fischerová a Mgr. Marie Poesová: Nonverbální komunikace

K(n)MD / KS (Kurz scénografie)
Mgr. David Bazika, Mgr. Marek Epstein, MgA. Eva Špreňarová a Mgr. Jan Tobola

K(n)MD / seminář S (jako Situace)
Mgr. Milan Schejbal: Jevištní realizace dramatické situace
osoba.

K(n)MD / seminář K (jako Klíma)
Prof. Miloslav Klíma: Dramaturgicko-inscenační seminář

K(n)MD / dílna Ž (jako Žižka)
Tomáš Žižka: Site-specific – souhra s příběhem prostoru

Výstava 35 let SČDO
Výstava: Vratislav Habr - hronovský scénograf
Výstava Jana Plíška a Karla Šafáře
Lampionový průvod
Oheň přátelství
Orientální tance skupiny Afrah z Náchoda
Různé koncerty
Bibliografie:
RADA, Miroslav: Hronov dříve a nyní. 73. JH viděný očima pamětníka. AS 2004, č. 5, s. 32. Foto:
Miroslav Rada
SCHEJBAL, Jakub: Za hranicí reality.73. JH viděnž očima seminaristy. AS 2004, č. 5, s. 31. Foto:
Seminarista Jakub Schejbal
SCHEJBAL, Milan: Jiráskův Hronov - postřehy odjinud. AS 2004, č. 5, s. 29-31. Foto:
Milan Schejbal při výuce
Závěrečné seminární představení
73. JIRÁSKŮV Hronov, Programová brožura, 1.-9. srpna 2003, 64 s.
STROTZER, Milan: Nahlédnutí do seminářů a dílen, AS 2003, č. 5. s. 22-28. Foto: 20 ks
STROTZER, Milan: 73. Jiráskův Hronov - Faktografie. AS 2003, č. 5. s. 3-7. Foto:
Hronov, Zdravý nemocný
Hronov, Lumpacivagabundus
Hronov - výstavy (2 ks)
Hronov - semináře (2 ks)
Brno, voicebandové vystoupení
Praha, Karkulka
Ing.Dušan Zakopal
Oavel Dostál a Saša Gregar
František Klaška
Jiří Kubina
Redakce Zpravodaje 73. JH
STROTZER, Milan: Zdroje výběru programu 73. Jiráskova Hronova 2003 aneb Mohutný výběrový koš čili poklad. AS 2003, č. 5. s. 8-9. Foto:
Dačice, Portugálie
Jihlava, Inu, mládí je mládí
Ořechov u Brna, Po všem hovno, po včelách med
CÍSAŘ, Jan: Sunt certi denique fines...?!?! AS 2003, č. 5, s.10-15. Foto:
Praha, Macbeth 2003
Litva, Medvěd
Budapešť, Vadak
Črvený Kostelec, Zelňačka
Humenné, Nsa jednom dvore
Brno, Romeo, Julie a tma
Řetová, Biloxi blues
Brno, Mastičkář
VYBRÁNO z recenzí. (Jan Císař, Radovan Lipus, Miloslav Klíma, František Zborník, Karol Horváth, Vladimír Hulec, Vladimír Zajíc, Rudolf Felzmann, Aleš Bergman, Michal Hecht, Ján Zavarský AS 2004, č. 5, s. 15-21. Foto:
Lörrach, Žena v písku
Karlovy Vary, Mor
Plzeň, Kouzelnej mlejn
Rakovník, Děvčata aneb Krvavá suita
Klapý, Fajdraricie (2x)
Praha, Macbeth 2003
Kostelec nad Orlicí, Amatéři
Přerov, Kniha džungle
Praha, Zajímá mě jenom nesmysl
Karolinka, Maryša
ZPRAVODAJ 73. JH, 2004. 9 čísel. Vydává organizační štáb. Šéfredaktor: Pavlína Morávková.

HRONOV (7000 obyv., okres Náchod): Dne 2.8. byl zahájen náš největší festival amatérského divadla - Jiráskův Hronov. Jedná se o natolik prestižní akci, že do jejího rozpočtu (asi 1,3 mil. Kč) přispívá půlmilionovým příspěvkem i MK ČR, Královéhradecký kraj částkou 150 tis. a zbytek dodávají sponzoři a účastníci. Zájem o festivalová představení a semináře je již tradičně obrovský. Tentokrát se představení uskuteční nejen v klasickém prostoru Jiráskova divadla, ale také v Sále Josefa Čapka, v sokolovně, parku a v ulicích města. Zúčastněné soubory přijely s inscenacemi upravených klasických textů i s vlastní tvorbou, program obohacují hostující divadelníci z Maďarska, Litvy, Slovenska a Německa. (Lidové noviny, 06.08.2003)

HRONOV (7000 obyv., okres Náchod): Rozpočet 73. Jiráskova Hronova, který se konal ve dnech 2.-9.8., byl festivalovým výborem schválen v objemu 1,3 mil. Kč. Součástí rozpočtu nejsou náklady na doplňkový program v parku A. Jiráska (cca 100-120 tis. Kč). Nejvýznamnější příjmy představují příspěvky od MK ČR ve výši 500 tis. Kč, Královéhradeckého kraje ve výši 150 tis., příspěvek města Hronova v celkové výši 105 tis. Rozpočet doplňují příjmy ze vstupného, kursovného, prodeje propagačního materiálu, za ubytování, stravování atd. Sponzoři přispěli částkou 324 tis. Kč. (U nás-Hronovské listy, č. 8, 2003)

Související Soubory

Související Přehlídky

Související Pojmy

Související Obrázky

Brno, Div. Čára FF MU, Mastičkář
Brno, Div. Čára FF MU, Mastičkář
Brno, Div. Čára FF MU, Mastičkář
Červený Kostelec, Tyl, Zelňačka
Červený Kostelec, Tyl, Zelňačka
Červený Kostelec, Tyl, Zelňačka
Dačice, DS Tyl, Portugálie, 2003
Dačice, DS Tyl, Portugálie, 2003
Dačice, DS Tyl, Portugálie, 2003
Děčín, D(dDd) ZUŠ, Mausa Musaka, 2003
Děčín, D(dDd) ZUŠ, Mausa Musaka, 2003
Děčín, D(dDd) ZUŠ, Mausa Musaka, 2003
Dostál na JH 03
Dostál, Pavel zahajuje JH 2003
Hronov, CP 73. Jiráskův Hronov, programová brožura, 2003
Hronov, DS Jiráskova div., Lumpacivagabundus, 2003
Hronov, DS Jiráskova div., Lumpacivagabundus, 2003
Hronov, DS Jiráskova div., Lumpacivagabundus, 2003
Hronov, DS Jiráskova div., Zdravý nemocný, 2003
Hronov, DS Jiráskova div., Zdravý nemocný, 2003
Hronov, DS Jiráskova div., Zdravý nemocný, 2003
Hronov, JH 2003 - plakát
Jihlava, De Facto Mimo, Inu, mládí je mládí, 2003
Jihlava, De Facto Mimo, Inu, mládí je mládí, 2003
Jihlava, De Facto Mimo, Inu, mládí je mládí, 2003
Karlovy Vary, Divadelní studio D3, MOR (Boccacciovské variace), 2003
Karlovy Vary, Divadelní studio D3, MOR (Boccacciovské variace), 2003
Karlovy Vary, Divadelní studio D3, MOR (Boccacciovské variace), 2003
Karolinka, DS Jana Honsy, Maryša, 2003
Karolinka, DS Jana Honsy, Maryša, 2003
Karolinka, DS Jana Honsy, Maryša, Jiráskův Hronov 2003
Kladno, Divadlo V. A. D., Hotel Infercontinental
Kladno, Divadlo V. A. D., Hotel Infercontinental, CP Jiráskův Hronov 2003
Kladno, Divadlo V. A. D., Hotel Infercontinental, CP Jiráskův Hronov 2003
Klapý, Rádobydivadlo, Fajdraricie
Klapý, Rádobydivadlo, Fajdraricie
Klapý, Rádobydivadlo, Fajdraricie, 2003
Kostelec nad Orlicí, Černí šviháci, Amatéři, 2003
Kostelec nad Orlicí, Černí šviháci, Amatéři, 2003
Kostelec nad Orlicí, Černí šviháci, Amatéři, 2003
Kurz scénografie NIPOS-ARTAMA Praha 2001-2003
Litva, Divadelní studio mladých Aglia, Medvěd
Litva, Divadelní studio mladých Aglia, Medvěd
Litva, Divadelní studio mladých Aglia, Medvěd
Maďarsko, Budapešť, Taneční divadlo Panboro, Vadak
Maďarsko, Budapešť, Taneční divadlo Panboro, Vadak
Maďarsko, Budapešť, Taneční divadlo Panboro, Vadak
Milan Strotzer, CP Jiráskův Hronov 2003
Německo, Lörrach, Divadlo Gut&Edel , Žena v písku
Německo, Lörrach, Divadlo Gut&Edel, Žena v písku
Ořechov u Brna, Ořechovské divadlo, Po všem hovno, po včelách med, 2003
Ořechov u Brna, Ořechovské divadlo, Po všem hovno, po včelách med, 2003
Ořechov u Brna, Ořechovské divadlo, Po všem hovno, po včelách med, 2003
Plzeň, Loutkové divadlo Střípek, Kouzelnej mlejn, 2003
Plzeň, Loutkové divadlo Střípek, Kouzelnej mlejn, 2003
Plzeň, Loutkové divadlo Střípek, Kouzelnej mlejn, 2003
POSPÍŠIL, Rostislav - portrét
Praha, Společnost Dr. Krásy, Macbeth, 2003
Praha, Společnost Dr. Krásy, Macbeth, 2003
Praha-Karlín, Divadlo Kámen, Karkulka, 2003
Praha-Karlín, Divadlo Kámen, Karkulka, 2003
Přerov, Divadlo Dostavník, Kniha džungle, 2003
Přerov, Divadlo Dostavník, Kniha džungle, 2003
Přerov, Divadlo Dostavník, Kniha džungle, 2003
Rakovník, DS Tyl, Děvčata aneb Krvavá suita, P. Tůmová a V. Bauerová, 2003
Rakovník, DS Tyl, Děvčata aneb Krvavá suita, Veronika Bauerová v roli Eleny; JH 2003
Rakovník, Tyl, Děvčata aneb Krvavá suita, CP Jiráskův Hronov 2003
Řetová, O. s. PrakOta, Biloxi Blues
Řetová, O. s. PrakOta, Biloxi Blues
Řetová, O. s. PrakOta, Biloxi Blues
Slovensko, Divadlo Tamatam oz Tam-tam Humenné, Na jednom dvore
Slovensko, Divadlo Tamatam oz Tam-tam Humenné, Na jednom dvore
Slovensko, Divadlo Tamatam oz Tam-tam Humenné, Na jednom dvore
Slovensko, Divadlo Tamatam oz Tam-tam Humenné, Na jednom dvore
Strotzer Milan - portrét, 2003
Vladimír Zajíc


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Hronov, JH 2003 - plakát
Dostál na JH 03
Dostál, Pavel zahajuje JH 2003
Ořechov u Brna, Ořechovské divadlo, Po všem hovno, po včelách med, 2003
Děčín, D(dDd) ZUŠ, Mausa Musaka, 2003
Přerov, Divadlo Dostavník, Kniha džungle, 2003
Klapý, Rádobydivadlo, Fajdraricie
Rakovník, Tyl, Děvčata aneb Krvavá suita, CP Jiráskův Hronov 2003
Hronov, DS Jiráskova div., Lumpacivagabundus, 2003
Jihlava, De Facto Mimo, Inu, mládí je mládí, 2003
Praha-Karlín, Divadlo Kámen, Karkulka, 2003
Brno, Div. Čára FF MU, Mastičkář
Praha, Společnost Dr. Krásy, Macbeth, 2003
Kladno, Divadlo V. A. D., Hotel Infercontinental, CP Jiráskův Hronov 2003
Hronov, DS Jiráskova div., Zdravý nemocný, 2003
Dačice, DS Tyl, Portugálie, 2003
Karolinka, DS Jana Honsy, Maryša, 2003
Řetová, O. s. PrakOta, Biloxi Blues
Kostelec nad Orlicí, Černí šviháci, Amatéři, 2003
Plzeň, Loutkové divadlo Střípek, Kouzelnej mlejn, 2003
Karlovy Vary, Divadelní studio D3, MOR (Boccacciovské variace), 2003


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.