Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Přerov

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Přerov
Nadřazený celek: Olomoucký kraj
První zpráva: 1863
30. léta 19. stol. ODi v české řeči.

1863 se několik studentů rozhodlo zřídit ochotnické divadlo,
společně a několka měšťany sehráli v říjnu v domě p. Špačka, čp. 20 na Horním náměstí první divadelní představení složené za dvou aktovek, z nichž první byl Žeńich z hladu Jana Nerudy, druhý Černý Petr.

1864-1962 DS J. K. Tyl. Neměl stálé jeviště, činnost provázelo neustálé stěhování. Modernizováno jeviště v Městském domě.

1882-1936 DO Akademického klubu, ODi, pěstění deklamací a pořádání přednášek “beze vší politické tendence”.

1882 (1866)-1960 DrO Dělnického vzdělávacího spolku Svornost. Hráli postupně v Akciovém pivovaře, Městském domě,
DD Šířava, ve Spolkovém domě na Trávníku, po 1945 rovněž LD.

1887 a 1912 hrál divadlo i Ženský vzdělávací a podpůrný spolek Vlasta.

1897 zal. Českoslovanská dělnická vzdělávací beseda Havlíček, vlastní jeviště.

1911 Přerovský svaz skupin venkovské omladiny
1911 - 5. 11. Slavnostní otevření nového spolkového sálu Katolických tovaryšů a Všeodborového sdružení. Až dosud se oba spolky tísnily ve dvou malých nízkých místnostech v 1. poschodí Tšponova hostince na Horním náměstí - vedle zámku. Konečně v tomto roce hostinský Tšpon na dvoře svého domu vystavěl prostorný sál se stálým jevištěm a velkou přiléhající místností, kde se bude moci rozvíjet spolková činnost. Sál byl otevřen slavnostní hudebně deklamatorní akademií.

1915-1919 domácí scéna LD Ant. Gleicha a Jos. Horneka, v sále hotelu Praha se skládacím Alšovým loutkovým divadlem.

1921 zal. LD TJ Sokol, h. v pronajaté místnosti v tehdejší Palackého škole, zhotoveno pevné jeviště včetně vodičské lávky, hodnoceno jako jeden z nejmodernějších projektů ve střední Evropě. 1936 nová sokolovna s loutkovým sálem.
1941 zákaz činnosti. Vybavení divadla Němci zabaveno a dáno k dispozici německé mládeži.1997 vybavení zničeno záplavami. Znovu otevřeno 2000.

192x Národní jednota.

1930 Sídlo kraje SDDOČ.

1936 hrál Dramatický odbor Orla.

1939- 1950 DTJ s DO.

Další soubory Spolek katolických tovaryšů, Ženský vzdělávací a podpůrný spolek Vlasta. DrO TJ Sokol, 1922 člen ÚMDOČ.

1945 - Nově ustavený divadelní spolek MNTV v Dluhonicích zahájil svou činnost veselohrou Josefa Štolby "Staré hříchy".
Představení se uskutečnilo 16. prosince 1945 v režii R.Záboje. Hráli: Dreiseitlová, J.Záboj, Zlámalová, Tesařová, Spáčilová, Gerlach, Tesař a R. Záboj.
Naše Haná 23.12.1945.

17.3.1946 - Spolek divadelních ochotníků MNTV v Dluhonicích sehrál komedii Jiřího Vernera "Bohatý chudák" v režii Františka Tesaře.
Naše Haná 12.4.1946.

1947 Lidová scéna.

1949-1972 DS gymnázia.

V 2. pol. 50. let. též LS SPGŠ.

1956-1976 Divadlo mladých 58 Meopta. Iniciátory K. Dreiseitel, Sl. Polášek.

1953 DS Přerovských strojíren. 1977-1993 pokračoval DS Přerovských strojíren.

Do 1956 činný DS ZK Kazeto. Hráli v areálu podniku, hostování v okolí.

1957-1970 DS Energetiky a chemie (Severomoravské elektrárny, Chemické závody Precheza). H. v Klubu energetiky.

1957-1959 učňovský DS mladých 56.

1961-1970 kabaretní soubor Meopťanka.

1963 SVVŠ.

1964 INTARSIE.

1970-1989 DS SKIP, ved. manželé Hosovi, recitační soubor a DP.

1973-1976 Studio mladých, divadlo hudby a poezie.

1976 Divadélko v záběhu.

1970 zal. při ZK železničářů Divadlo Dostavník, dvojice P. Dostál – Rich. Pogoda.

Od 1972 v místě soutěže O pohárek SČDO, soutěž monologů a dialogů, účast vítězů regionálních kol.

1992-1998 Divadélko Šmíra, poetické komorní divadlo.

1994 Klub PSP.

1999 Centrum výchovy a vzdělávání mentálně postižených pořádalo poprvé přehlídku Divadelní Přerov 99 (14 souborů ze zařízení pro mentálně postižené).

2005 Kandrdásek.

2005 ZŠ Komenského.


1946 JH - SDO Tyl, Němeček: Rukopis času
1947 JH - SDO Tyl, Liška: Švec a čert
1963 JH - DrS SVVŠ, Lichý: Hračka pro mne
1965 JH - Kabaretní soubor Klubu, Ratkin: Nedohraná partie
1966 JH - DS ZK ROH Meopta, Macourek: Jedničky má papoušek
1982 NP RSDH - DS ZK ROH Přerovské strojírny, Gorin: Fenoméni
1983 JH - DS Dostavník, V W: Helenka je ráda
1984 JH - DS Dostavník, Dostál - Čech: Epochální výlet pana Broučka do XV. století
1991 JH - DS ZK PS, Rut: Takový beznadějný případ
1992 DT - Divadlo Dostavník, Gay - Havel: Žebrácká opera
1993 DT - Divadlo Šmíra, Hodek: Všechno nejlepší, Ferdo
1994 JH - DS klubu PSP, Kishon: Byl to skřivan
1995 DT, JH - Divadlo Dostavník, Feldek: Jánošík podle Vivaldiho
1996 DT - Divadlo Dostavník, Šlitr - Suchý: Šest žen Jindřicha VIII.
1997 DT - Divadlo Šmíra, Gershe: Motýli
2000 DT - Divadlo Dostavník, Kainar - Němeček: Perly Hodži Nasredina
2001 DT - Divadlo Dostavník, Švandrlík - Němeček: Casanova aneb Láska bez reklamy

1972 ŠP - DS SSM gymnázia, Čechov: Námluvy
1980 ŠP - Skip, Krylov - Hos: Trumf Ivana Andrejeviče

1979 WP - Skip, Krylov: Člověk a stín
1983 WP - Skip, Scheinert: V popel se obrátíš
1984 WP - Skip, Mihálik: Honba (Útek za Orfeom)
1985 WP - Skip, Holan: Panychida
1988 WP - Skip, Mikulášek: Přeludy
1989 WP - Skip, Holub: Theatrium

Zahraniční reprezentace
Dostavník: 1972, 1980, 1989 Polsko; 1996 Turecko, 12. Denizli Amateur Theatres Meeting, mezinárodní přehlídka amatérských divadel; 1998 Holandsko: Český víkend
Bibliografie:
BIBLIOGRAFIE českého amatérského divadla. Zprac. Jiří Valenta a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1999, č. 991 (NP), 216 s., 2027 záznamů.

BLÁHA, Cyril: Přerovský Tyl 110 let. AS 1974, č. 2, s. 21.

BRUNA, Otakar - MESSANY, Petr: Sváteční žena. Zita Kabátová. Třebíč, Akcent 1999, s. 90.

BURIAN, Miroslav: Svaz dělnických divadelních ochotníků československých DDOČ. (Soupis archiválií o SDDOČ uložených v DNM.) Praha, Divadelní ústav a Národní muzeum 1972, s. 199.

BURIAN, L.: O práci maňáskového divadla na pedagogické škole v Přerově. ČsL 1956, s. 188.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 29, 68, 138, 158, 146, 178, 179, 191, 198, 214, 216, 379, 397, 448 s., 357 obr. v textu. obr. s. 216: Miloš Macourek: Jedničky má papoušek, DS ZK Meopta Přerov, 1966.

ČERNÝ, František: Místo divadla v životě českých měst v 19. století. In: Kapitoly z českého divadla. Praha, Academia 2000, s. 104.

ČIČATKA, Jaroslav: Vývoj divadelnictví ve střední a severní Moravě. Přerov, vl. n. 1938, s. 14, 19, 20, 21, 25.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1969, II. s. 292.
III, obr. s. 480: Výjev z dětského představení. Scéna ze hry K. Semerádové Zlatý pták nastudované dětmi v Přerově 1914.

DĚRDA, J.: Dostavník z Přerova. (10. výročí zal. souboru.) Ostravský kulturní měsíčník 1981, č. 12, s. 38–39.

DĚRDA, J.: Loutkové divadlo nad Bečvou. (65. výročí souboru.) Přisp. J. Široký, E. Opavská. Kulturní měsíčník 1986, č. 12, s. 22–23.

DĚRDA, J.: Nejstarší umění v divadle nad Bečvou. Šedesát pět let loutkové scény. Nové Přerovsko 25. 7. 1986, s. 5.

DĚRDA, J.: Pro radost dětí. (65. výročí loutkářství v Přerově, nynějšího LS ZK ROH Přerovské strojírny.) Nová svoboda 25. 10. 1986, příl. Magazín, č. 38, s. 6.

DĚRDA, J.: Přerovské jubileum. ČsL 1986, s. 12, s. 284.

DIVADÉLKO Šmíra. Rkp. 2 s. kART.

DIVADELNÍ FESTIVAL III. Kolo (zemské) jubilejní soutěže ÚMDOČ. Programová brožura. Přerov 1946. Nestr. DNM: T 10029/41.

DIVADLO a divadelnictví na Moravě. Knihy a články 1993-1997, soupis premiér a recenzí. Zprac. Ivana Planá. Olomouc, Brno, SVK 1998, s. 112-113. kART.

DIVADLO a divadelnictví na Moravě. Knihy a články 1983-1987. Soupis premiér a recenzí. Zprac. Ivana Planá. Olomouc, SVK 1988, s. 60-61. kART.

DIVADLO a divadelnictví na Moravě. Knihy a články 1988-1992, soupis premiér a recenzí. Zprac. Ivana Planá. Olomouc, Brno, SVK 1993, s. 96. kART.

DIVADLO a divadelnictví na Moravě. Knihy a články 1993-1997, soupis premiér a recenzí. Zprac. Ivana Planá. Olomouc, Brno, SVK 1998, s. 106-107. kART.

DOSTAVNÍK patnáctiletý. (Z činnosti.) Nové Přerovsko 15. 2. 1985, s. 5.

DUBSKÁ, Alice: Zpracovala informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

FIŠMISTROVÁ, Věra: Počátky činnosti přerovských ochotníků od roku 1863. Sborník SOkA Přerov, 2003, celý text viz Texty

IVO Kolařík – producent Divadla Dostavník. Podepsáno RN. Přerovské Echo, říjen 2001, s. 12.

JUBILUJÍCÍ Dostavník. (10. výročí zal. souboru.) Nové Přerovsko 8. 5. 1981, s. 5.

JUBILEUM přerovských loutkářů. Podepsáno E. K. ČsL 1957, č. 1.

KOLAŘÍK, Ivo: Ochotnické divadlo přerovského regionu 1945-2000 aneb Po stopách amatérského divadla na Přerovsku. Přerov, Divadlo Dostavník 2000, s. 32-39. kART.

KUČERA, J.: Půlstoletí pro děti. ČsL 1971, č. 10.

KUČERA, Jan: 60 let Loutkového divadla ZK ROH Přerovských strojíren. ČsL 1981, č. 11, s. 261.

KVAPIL, J.: Cesta Dostavníku. (16 sezon.) Kulturní měsíčník 1986, č. 10, s. 26–27.

KVAPIL, J.: Dostavník zajel do 165. sezony. Nová svoboda 6. 2. 1986, s. 5.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 130.

MEZIAKTÍ. Vychází před divadelním představením TJ Sokol v Přerově. 1925.

MLEJNKOVÁ, I.: Šestá sezóna SKIPU (souboru kolektivní interpretace poezie). Nové Přerovsko 23.
4. 1982, s. 5.

NOVÁK, Jan: Nejstarší amatérské loutkářské soubory v ČSR. Praha, SAL SČDO 1983, s. 37-38, kART.

PADESÁT let loutkového divadla v Přerově. ZK ROH Přerovských strojíren, 1971.

PATNÁCT let Dostavníku. Podepsáno Mat. Nové Přerovsko 28. 6. 1985, s. 5.

PRO dětský úsměv. (Výstava 50 let loutkářství.) Nová svoboda, 2. 11. 1971, s. 5.

PŘEROVSKÝ dostavník vyjíždí do 24. sezony. (ik). Nové Přerovsko 4. 3. 1994, s. 9.

ROZDÁVAJÍ dětem radost. Přerovští loutkáři slaví 60 let. Podepsáno J. Č. Nová svoboda 16. 10. 1981, s. 5.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. SÚA: Sokol, ka 183. Kopie kART.

SLUNEČKO, Petr: Individuální výstupy v Přerově a ve Strakonicích. ČsL 1985, č. 6, s. 130-131.

STROJIL, Vladimír M.: O jeho práci.

ŠAFRÁNKOVÁ, Eva: Loutkové divadlo zahajuje. Přerovské Echo. Březen 2001, s. 10.

ŠIROKÝ, J. : Sokolské loutkové divadlo v Přerově. Stavba sokolského loutkového divadla v Přerově. L 1937/38, s. 25.

ŠTIMPL, Rajmund: Po stopách ochotnického divadla v Přerově. In: Od Tyla k Jiráskovi. Tisk k XVI. jubilejnímu JH. Přerov 1946. Nestr. DNM: 10029/44.

TUNYS, Ladislav : Hodně si pamatuju... Perličky v duši Raoula Schránila. Praha, Ametyst 1998, s. 131.

VEŘMIŘOVSKÁ, Marie: 80 let činnosti loutkového divadla. Lidová kultura na Hané. Sborník příspěvků ze IV. odborné konference 1995. Olomouc, Vlastivědné muzeum a Vlastivědná společnost muzejní 1996, s. 56-58. kART.

VEŘMIŘOVSKÁ, Marie: Pomozte, prosíme. L 1998, č. 1-2, s. 5.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 45, 116-118, 310, kART.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1930 (část III, s. 189).

VYLÍČIL, Antonín: Zpracovalinformace pro MČAD. Rkp. 2000. kART.

ZÁVODNÍ klub ROH n.p. Přerovské strojírny. Propagační publikace. Přerovské strojírny 1979.

Z ČINNOSTI našich souborů. Podepsáno ir. ČsL 1953, s. 132.

ZEDEK, B.: Mají za sebou 54 sezon. Nové Přerovsko, 26. 4. 1974, s. 7.
----

Lidové noviny 1. 10. 1907.
Našinec 5. 11. 1911.
Zprávy Loutkářského soustředění 1947, č. 1, s. 7.
Archivy:
Bílý František: Diplom - Spolek divadelních ochotníků v Přerově, 1888, čestný člen

Div. odd. Národního muzea:
C 13.185, Pl SDO, 1888.

DSZMO:
Arch. mat. z let 1941, 1949, 1975-1979, 1984, 1986-1988.

Chrudim, Státní okresní archiv, Spolek divadelních ochotníků Chrudim, i.č. 67/03

LA PNP, fond Velké formáty

Muzeum Komenského v Přerově.

Státní okresní archiv Přerov:
Fond ONV Přerov inv. č. 690: Akademický klub karton 383.

Třebíč, Státní okresní archiv, Třebíč, Horácký okrsek, různá korespondence 1947

Archiv St. Olbrichta – Slavkov, Brno: Lidové noviny 1907. Pro DČAD červenec 2014.

Dělnický vzdělávací spolek Svornost, Českoslovanská dělnická beseda Havlíček, DTJ karton 379, Spolkový katastr Přerov.
SDO Havlíček 1897-1938. Ev. č. pomůcky 761; SDO Tyl 1884-1956. Ev. č. pomůcky 764.

Související Soubory

Související Ročníky přehlídek

Související Bibliografie

Související Obrázky

Holice, Klicpera, Přerov, Od Tyla k Jiráskovi, 1946
Ivo Kolařík: Ochotnické divadlo přerovského regionu 1945-2000
KOLAŘÍK, Ivo - Ochotnické divadlo Přerovského regionu 1945-2000, přední str. obálky knihy
Národní divadelní přehlídky, 1957, místa, termíny
Přerov, Přerovský Kašpárek, budova divadla
Přerov, Sokol, sokolovna, 1937
Přerov, Sokol, sokolovna, 1946
Přerov, soukromí úředníci, Akademický večírek - program, 1899
Přerov, Záznam prvního ochotnického představení, 1863


Mapa - Přerov

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Přerov, Záznam prvního ochotnického představení, 1863
Přerov, Přerovský Kašpárek, budova divadla
Ivo Kolařík: Ochotnické divadlo přerovského regionu 1945-2000


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.