Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl, SDO - Ochotnicko-divadelní spolek /ZK stavbařů - Moravostav / Meopta

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1864
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 198x
Působení: 186x, 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x
Zah. 1863 v bytě domu čp. 20 na Horním náměstí, Ženich z hladu, Karl August Görner: Černý Petr. Neměl stálé jeviště, činnost provázelo neustálé stěhování.
1864 založen SDO.
1865 - 15. 1. - J. K. Tyl: Pražský flamendr; 12. 3. Tyl: Bankrotář, v pondělí velikonoční veselohra Johanny Franul von Wiesenthurn: Statek Lhota; 11. 3. - Tyl: Muka chudé ženy; 11. 6. - K. A. Görner: Převržená slánka, Jan Strakatý: Manžel bez ženy, výtěžek zamýšlen pro pohořelé, hra byla dobrá, ale návštěva tak slabá, že výnos za mnoho nestál;
1865 - 25. 3. - oslava 1. výročí prvního veřejného vystoupení - proslov, zpěvy a hra A. Fredroa: Pan Čapek.
1865 - 1. 10. činohra - Th. Hell: Galejní otroci, k výročí Říjnového diplomu E. Raupach: Duch času; 19. 11. J. Korzeniowski: Starý manžel; 14. 12. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku.
1866 činnost přerušena.

1879 obnovena.

1881 název SDO J. K. Tyl, hrál v prostorách akciového pivovaru.
1883 uvedeny Cesty veřejného mínění (Jeřábek).
1884 Ochotníci přerovští, F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání, Jubilejní večer na oslavu 50letého jubilea písní Kde domov můj a Hej, Slované, aktovky V. J. Kavka: Můj ráj, V. K. Klicpera: Dobré jitro, další představení aktovek Josef Štolba: Jenom ne písemně!, Lad. Stroupežnický: Noviny a karty, viz plakáty (Obrázky).

1885 - 30. 4. oslavil 50. narozeniny ředitel přerovského gymnázia a vyšší reálky Jakub Škoda, který se zasloužil o založení těchto škol v Přerově. Nemenší zásluhy měl o české divadlo, byl členem SDO a překladatelem francouzských her pro české jeviště. SDO ho při této příležitosti jmenoval čestným členem a na velkolepém společenském večeru sehrál oslavencem přeloženou a pro české jeviště upravenou hru Doktor Robin.

1885 - 25. 10. - G. Pfleger-Moravský: Telegram; 15. 11. - Gust. Heinrich G. Putlitz: Damoklův meč;
1886 - 6. 1. - F. F. Šamberk: Svatojánská pouť, představení pořádal Vlastenecký spolek paní pro Moravu ve prospěch raněných Bulharů a Srbů.
1886 - 21. 3. komponované představení - 3 hudební čísla. poté dvouaktová veselohra E. Scribe: Pst!, režie spolkový režisér Václav Rošický, hra z doby Kateřiny II. o Potěmkinovi, bohaté kostýmy; 11. 4. - představení jednoaktovek - E. Scribe: Tři ženy najednou, fraška a B. Novotný dle francouzského: Hanička z Podháje;
1886 - 1. 11. - L. Anzengruber: Sedlák křivopřísežník, obraz ze života národního; 21. 11. - V. K. Klicpera: Divotvorný klobouk;
1886 - 1. 12. - Karel Sabina: Inserát, původní veselohra ve 3 jednáních. V přestávkách směs z opery V. Blodka V studni.
1887- 6. 3. - Jos. Štolba: Vodní družstvo, po představení hudební ochotníci přednesli několik skladeb, 19. 6. opakováno na výletě do Chropyně, 7. 8. v Lipníku; 11. 4. - Moser a Schönthan: Naše ženy; 24. 4. - G. Pfleger-Moravský: Ona mne miluje, veselohra ve 2 jednáních, F. F. Šamberk: Blázinec v 1. poschodí, jednoaktovka; F. F. Šamberk: Rodinná vojna;
1887 - 17. a 25. 9. - výtěžek z těchto divadelních představení odeslán pohořelým ve Vizovicích. 17. 9. podruhé hrána veselohra Naše ženy;
1887 - 20. 11. - Molière: Lakomec, ve prospěch "mikulášského podělení chudých dítek"; představení jednoaktovek - Já jsem doma, z francouzštiny přeložil Fr. Skála, G. Moser: Přezdívky.
1888 SDO pořadatelem zájezdu ND z Prahy s hrou místního autora V. M. Strojila: Rodinná pouta.
1888 aktovky - Em. Züngel: Bohumilí vlastenci, novinka poctěná Náprstkovou cenou, Josef Štolba: All right;
1888 A. J. Palme: Náš Přítel Něklužev, ve prospěch Odvětného výpomocného spolku paní - ve znamení Červeného kříže.
1889 - 10. 3. - F. F. Šamberk: Josef Kajetán Tyl, k představení citlivě vybral spolek zdejších hudebních ochotníků řízený Bedřichem Kozánkem překrásnou melodramatickou hudbu An. Dvořáka; 26. 5. - v sále pivovaru Lad. Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic; 28. 7. výlet do Tovačova, kde po odpoledním koncertě večer v sále U tří králů sehráli hru F. F. Šamberka Palackého třída 27.

1890 - ve prospěch mikulášské nadílky Ženského spolku Vlasta pro chudé děti sehrál zdejší SDO Štolbovu veselohru Vodní družstvo.

Ochotnicko-divadelní spolek v Přerově se sbírkami podílel na vybudování Národního domu, který byl
v prosinci 1897 slavnostně předán veřejnosti. Jeviště pro divadelní sál, jehož krása byla zvýrazněna novinkou – elektrickým osvětlením – vyrobila přažská firma Bratři Bittnerové, autorem opony byl akademický malíř Theodor Hilšer z Prahy.
1898 oslavy 40. let trvání, představení Slavomam (Pippich). Mlynář a jeho dítě.

1899 - 26. 2. Ant. Pulda (patrně): Cesta kolem světa v 80 dnech. - "Krátce po 7. hodině večerní sehrál rozšířený hudební sbor pp. ochotníků za řízení kapelníka B. Kozánka velice pěkně předehru, kterážto bouřlivým potleskem přijata byla, načež následovala celá řada skvostných scénických obrazů... , skoro zdálo se býti až nemožným, co vše dobrou vůlí a neúnavnou pílí, spojenou s příkladnou obětavostí, dá se na jinak skrovném ochotnickém jevišti vykouzlit. A podařilo se to našim statečným ochotníkům znamenitě, jak scenerie, tak veškerá mechnika, dekorační a světelné efekty, tak i souhra, vše ubíhalo znamenitě, ...podívaná na pestrou směsici v přístavu Suezkého kanálu, hadí sluj na ostrově Borneu ... skvěle se podařilo potopení lodě Henriety, ... zdařilá scena přepadení amerického rychlovlaku ..." atd. (Z recenze v Lidových novinách 5. 3. 1899.)
Nově zvolení režiséři K. Moravec a J. Štandera.
1899 uv. dále Národní slavnost, Prodaná láska, Krkavčí otec, Herkules, Tajný sňatek, Nataša, Únos Sabinek (společně s ženským vzdělávacím spolkem Vlasta),

1904 členem ÚMDOČ.
1907 - opereta Mamselle Fany, v titulní roli majitelka Lidového divadla z Prahy Mary Gross-Kučerová.
1909 sehrál soubor 13 představení: Paličova dcera (Tyl, u příležitosti oslav jubilea J. K. Tyla), Zlato (Šmaha), Vosí hnízdo (Lokay), Ztracený ráj (Fulda), Terno (Balák), Divadelní vlak (Šamberk), Jiný vzduch (Šimáček), Mlynář a jeho dítě (Raupach), Páni (Horáková), Deskový statek (Štech), Ekvinokce (Vojnovič). Režiséry byli Černohorský, ředitel Friedl, Poláček.
1909 Předsedou spolku V. Nečas, ředitelem Friedl. Knihovna obsahovala 1200 svazků.
1910 - 23. 10. - L. Fulda: Janek, veselohra.

1911 pro dámský spolek Vlasta ve prospěch nadílky pro chudé děti sehrál Tyl hru B. Vikové-Kunětické Representantka domu. Dokladem toho, jak spolky usilovaly o získání (a vzdělávání) dělnického obecenstva, bylo poloviční vstupné společné pro studenty a dělníky. Sehrána ještě 4 představení - 25. a 26. 3. - P. Gavault: Čokoládová princezna, 9. 4. - Fr. Sokol-Tůma: Pasekáři, Al. Jirásek: Otec - slabý počet diváků proti předchozím letům. Hráno v sále Zaufova hotelu. Rozvažovány oslavy 50. výročí činnosti spolku.

1912 - 3. 3. - Josef Štolba: Peníze, drama, režie K. Černohorský; 17. 3. - Ferd. Oliva: Z manželského ráje, režie Felix Palpa. - I. V. Spažinský: Trýzeň, přel. F. Kaňkovský.
DS Tyl před 1. svět. v. lidový repertoár, časté zájezdy do okolí. Po válce nástup nové generace.

1922 členem ÚMDOČ, h. méně často než před 1. svět. v. Větší důraz na kvalitu repertoáru, Šrámek, Tyl, Langer, Pirandello, Mahen, Medek ad.
Pořádal též div. školy a kurzy. Do 1950 Tyl významným činitelem Středomoravského okrsku ÚMDOČ, ze souboru mnoho předních funkcionářů okrsku, kteří přispěli k k rozšíření ochotnického hnutí na okrese.
Zal. Scéna mladých.
Modernizováno jeviště v Městském domě.

1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

Do 1943 Tyl téměř 1000 představení.
1940 - Josef Kajetán Tyl (Šamberk), D. C. Faltis: Stanice Gordian, hráno v Městské dovoraně.
1940 - K. J. Erben, jevištní úprava A. Klimeš: Kytice, hudba Ant. Balatka, režie M. Kasíková, scénická výprava arch. Kavan, dirigent B. Heller - pásmo Erbenovy poezie mělo v době německé okupace velký ohlas - připomínalo národní kořany.
1941 - v Paličově dceři jh. V. Vydra.
1943 - Sofokles: Antigona, r. M. Kasíková.
1944 - Faltis: Stanice Gordian, r. Fr. Kašpárek.

1945 DS Tyl zah. hrou Neklan (Zeyer), r. Alf. Přidal.
1946 - Zdeněk Němeček: Rukopis času, r. Fred Přidal, zvítězil na JH, 1946 též účast na Divadelním festivalu v Praze k 60. výročí ÚMDOČ (hráno v Činohře 5. května).
1946 - Shakespeare: Večer tříkrálový, r. Přidal, M. D. Rettigová, r. R. Štimpl, od této hry trvalá hudební spolupráce DS s Vl. Čechem.
1947 - Liška: Švec a čert, hanácká pohádka, mimo soutěž hrána na JH.

1950 Bankrotář, r. Přidal, Kremelský orloj (Pogodin), Lucerna. Novými členy souboru studenti gymnázia. Dále Ivan Stodola: Marína Havranová, Simukov: Vrabčí hory, r. J. Zemánek, Sen noci svatojánské (výborný Puk H. Patočkové), Tvrdohlavá žena, Vrat. Blažek: Třetí zvonění.

Od 1951 soubor působil jako DS ZK ROH MNV v Přerově.

1955 jako DS ZK Moravostav, Sto dukátů za Juana, hudbu řídil Leoš Švagera, r. J. Neuls.
1956 Loupežník, r. R. Vyhlídal, Kutnohorší havíři.
Od 1957 Tyl ZK ROH stavbařů.
1957 Jaroslav Vrchlický: Soud lásky, r. Fred Přidal, NP ve Svitavách; Zlatý kolovrat (Sládek), Společný byt (Dobričanin).
1958 Čokoládový hrdina (Shaw).
1959 - Štejn: Hotel Astoria, P. Kohout: Sbohem, smutku, účast v Napajedlích, dále C. Goldoni: Benátská vdovička, r. M. Koudelka, Peter Karvaš: Diplomati, E. M. Remarque: Poslední dějství, Višněvskij: Optimistická tragédie.
1959 - Albert Maltz: Jáma. Účast na Divadelní máj, Krnov.

1960 - Fr. Hrubín: Křišťálová noc.

1962 přijata nabídka DS ZK Meopta DM-58 ke sloučení s DS Tyl, vznik DS ZK Meopta.
Činným členem byl Jiří Mahen.
1962 účast v Ústředním kole STM estrádních a agitačních skupin Plzeň 1962.
1965 Mrštíkové: Maryša, účast na KP ve Franštátě p. R.
1965 - Agatha Christie: Deset malých černoušků. Účast v na OP v Radslavicích, v Napajedlích. Účast na Divadelní máj, Krnov - dobře hodnoceny herecké výkony.
1966 - mladí souboru Tyl ZK ROH Meopta, Miloš Macourek: Jedničky má papoušek, r. Karel Dreiseitel. Účast na Divadelní máj, Krnov. Režie Karel Dreiseitl, hudební spolupráce Vl. Škoda. Použity výrazové prostředky MJF. Soubor hru pro děti inscenoval prostředky přímo úměrnými mládí, které hrálo na scéně. Starší členové souboru dali příležitost mladým, sami organizovali, režírovali, dělali jevištní techniku. Účast na JH.
1969 - Vladimír Ficek–Vladimír Čech: Vražda v Music–hallu. Účast na Divadelní máj, Krnov.
1970 - Tyl, Meopta, bratří Mrštíkové: Maryša, r. Bronislav Polášek. (cena za režii a Lízala, DS vítěz, cena za herecký výkon - Maryša – E. Dokládalová). Účast na Divadelní máj, Krnov - Putovní štít, Anketa diváka – 2.

1988 Divadelní soubor Tyl - soubor ZK ROH n.p. Meopta Přerov, 62 členů, vedoucí ing. Vladimír Sobek.
Repertoár a ocenění na přehlídkách viz
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.
Bibliografie:
BENEŠ: VII. DMK. Amatérská scéna 1965, č. 7, s. 4-7.

BENEŠ, Jiří: Poznámky z Přerova a ze Svitav. Ochotnické divadlo 1957, č. 8, s. 159-161.

BLÁHA, Cyril: Festivaly a přehlídky na Přerovsku. AS 1970, č. 9, s. 16-17. Dřevohostice, 4. OP o. Přerov, 12.-25. 5.

BLÁHA, Cyril: Přerovský Tyl 110 let. Amatérská scéna 1974, č. 2, s. 21.

JEDNIČKY má papoušek . Podepsáno Z. K. (Zdeněk Kokta).AS 1966, č. 5, s. 16.

KOKTA: Vysoký, ale přece jen průměr, Amatérská scéna 1965, č. 8, s. 14-15.

ONDRÁK, Antonín: Odjížděl jsem se závistí. Amatérská scéna 1966, č. 8. s. 9.

PÓDIA z krabičky. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých neprofesionálních scén 60. let 20. století. Praha, NIPOS 2005.

PRACNÁ, Sylva: Soubor informací o amatérském divadle v okrese Opava. Rkp. pro MČAD 1998.

PŘEROVSKO. Ochotnické divadlo 1957, č. 12, s. 284.

VEDRAL, Jaroslav: Z kufru pod okap – Plzeň 1962. Ochotnické divadlo 1962, č. 8, s. 175-176.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 77.

----

České besedy, roč. I., č. 7, časopis věnovaný české společnosti vůbec a spolkům zábavným, divadelním a pěv. hudebním zvláště. V Praze 10. 12. 1885.

Lidové noviny 24. 2., 25. 2., 5. 3., 11. 3.,12. 3. 1899.

Moravská orlice 13. 1., 9. 3., 30.3., 19. 4., 15. 6., 1. 10. 1865.
Moravská orlice 29. 4., 6. 5. 1885.
Moravská orlice 5. 1., 20. 3., 28. 3., 11. 4., 31. 10., 21. 11., 1. 12. 1886.
Moravská orlice 5. 3., 9. 4., 24. 4., 30. 4., 15. 6., 26. 6., 30. 7., 13. 9., 9. 10., 19. 11., 27. 11. 1887.
Moravská orlice 17. 3., 26. 5., 26. 7. 1889.
Moravská orlice 15. 11. 1890.

Divadelní listy 1883, č. 35, s. 299.
Divadlo 1909, č. 16, s. 407 - 408.
Thalie 1898-9, č. 13-14, s. 110, 111, č. 18, s. 144, č. 23, s. 184.
Thalie 1899, č. 13-14, s. 114, 115, č. 15-16, s. 131, č. 17, s. 138-9, č. 18-19, s. 149.

Lidové noviny 1907.

Divadlo roč. 9, 1910-1911, č. 2, s. 26; č. 12, s. 312.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 7, 20. 1. 1912, s. 83; č. 10, 5. 3. 1912, s. 123.

České divadlo 1940, č. 2, s. 30.

Ochotnické divadlo 1960, č. 3, s. 67.

Amatérská scéna 1965, č. 7, 2. s. obálky - foto DMK.
Archivy:
Chrudim, Státní okresní archiv, Spolek divadelních ochotníků Chrudim, i.č. 67/03

Opava, DSZM: arch. mat. z let 1941, 1949

Pardubice, Státní okresní archiv, Holice, Klicpera, Dodatky, Alois Jirásek

Praha, kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Přerov, Muzeum Komenského v Přerově:
sbírky - plakát 1884, plakát 1911
dokumentace - foto i. č. 3158.

Přerov, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Tyl Přerov
Časový rozsah: 1864-1956
Tematický popis: Fond obsahuje pouze programy vlastních divadelních představení a programy hostujících divadel z Olomouce.
Archivní pomůcky
CEKOTA V.: SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ TYL PŘEROV 1884 - 1956. Prozatímní inventární seznam, 1969, s. 3, ev.č. 764.

Slavkov, Archiv St. Olbrichta Slavkov, Brno - Moravská orlice 1865. Pro DČAD červen 2014. MO 1887, pro DČAD září 1887. Lidové noviny 1899, pro DČAD červenec 2017.

Související Přehlídky

Související Bibliografie

Související Obrázky

16.JH, Přerov, Spolek divadelních ochotníků Tyl, Z. Němeček: Rukopis času, r. Fred Přidal
Holice, Klicpera, Přerov, Od Tyla k Jiráskovi, 1946
Praha, l. sjezd čs. ochotnictva, 1946, program festivalu
Přerov, SDO pořadatelem zájezdu ND z Prahy s hrou místního autora V. M. Strojila: Rodinná pouta - program, 1888
Přerov, SDO Tyl, Čekanky, účinkující, 194x
Přerov, SDO Tyl, Kytice, 1940
Přerov, SDO Tyl, Letopis – Štěpka: Vzniknutí nového ochotnicko-divadelního spolku v Přerově, 1879
Přerov, SDO Tyl, Manifestační projev kulturních pracovníků v Městské dvoraně 29. 6. 1945 - program
Přerov, SDO Tyl, Neklan, 1945
Přerov, SDO Tyl, Ševc a čert, účast na JH 1947
Přerov, SDO Tyl, Zdravý nemocný - program, s.a.
Přerov, SDO Tyl, Zdravý nemocný - program, s.a.
Přerov, SDO,  pozvánka na ustavující schůzi okrsku ÚMDOČ, 1939
Přerov, SDO, Náš přítel Něklúžev - plakát, 1888
Přerov, SDO, záznam rozhlasové relace o souboru, 1944
Přerov, Tyl, Kytice - program, 1940
Přerov, Tyl, Miloš Macourek: Jedničky má papoušek, 1966
Přerov, Tyl, Neklan- program,  1945
Přerov, Tyl, Neklan- program,  1945
Přerov, Tyl, Neklan- program,  1945
Přerov, Tyl, Neklan- program,  1945
Přerov, Tyl, Representantka domu - plakát, 1911
Přerov, Tyl, Ševc a čert - program,  1945
Přerov, Tyl, Ševc a čert - program,  1945
Přerov, Tyl, Ševc a čert - program,  1945
Přerov, Tyl, Ševc a čert - program,  1945
Přerov, Tyl, Stanice Gordian, 1940
Přerov, Tyl, Stanovy spolku, 1912
Přerov, výsledky krajské soutěže, novinový článek, 1947
Radslavice, 4. div. festival, Meopta Přerov, 10 malých černoušků - hodnocení; výsledky OP, 1965
Radslavice, 4. div. festival, Meopta Přerov, Deset malých černoušků - obsazení, 1965
Svitavy, NP divadelních souborů LUT, program přehlídky, Tyl Přerov, 1957


Mapa působení souboru - Tyl, SDO - Ochotnicko-divadelní spolek /ZK stavbařů - Moravostav / Meopta

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Přerov, SDO Tyl, Čekanky, účinkující, 194x
Přerov, SDO, Náš přítel Něklúžev - plakát, 1888
Přerov, Tyl, Stanovy spolku, 1912
Přerov, SDO Tyl, Kytice, 1940
Přerov, Tyl, Stanice Gordian, 1940
Přerov, SDO Tyl, Neklan, 1945
16.JH, Přerov, Spolek divadelních ochotníků Tyl, Z. Němeček: Rukopis času, r. Fred Přidal
Holice, Klicpera, Přerov, Od Tyla k Jiráskovi, 1946
Přerov, SDO Tyl, Ševc a čert, účast na JH 1947
Přerov, Tyl, Miloš Macourek: Jedničky má papoušek, 1966


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.