Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: FELZMANN, Rudolf, Mgr., Děčín, Ústí nad Labem, Liberec

Datum narození: 5.10.1941
Místo narození: Liberec
Dramaturg a režisér předního amatérského souboru 70. a 80. let - Malého divadla Ústí nad Labem, vedoucí a hlavní lektor Severočeského klubu uměleckého přednesu, recitátor a herec, člen mnoha recitačních i divadelních porot.
2004–2007 člen odborné rady ARTAMA pro amatérské divadlo.

Školní léta strávil v Liberci.
1959 maturitou ukončil studia na liberecké Pedagogické škole pro vzdělání učitelů národních škol.
Pak učitelem na základních školách libereckého okresu.
V letech 1966–1979 dálkové studium Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem (aprobace český jazyk – speciální metodika).
Do roku 1967 učitelem, pak zaměstnancem Vysoké školy strojní a textilní v Liberci jako tajemník vysokoškolského klubu (Klub-S).
Po 1970 krátce metodikem ve Vysokoškolském klubu Vltava v Praze,
jednu sezonu programovým pracovníkem nově vznikajícího Činoherního studia v Ústí nad Labem.
1973-1975 vedoucí Závodního klubu ROH Setuza Ústí n. L.
1975–1982 režisér krajského studia Československého rozhlasu Ústí nad Labem,
1982-1990 režisér Divadla pracujících Most,
1990–2002 ředitelem Městského divadla Děčín.
2002 odchod do důchodu, žije na Děčínském Sněžníku, příležitostně hostuje jako režisér v profesionálním divadle a působí jako lektor a pedagog v amatérském divadle.

Jako student se věnoval sólové recitaci, zvítězil v několika krajských a národních soutěžích. V maturitním ročníku založil na liberecké SPGŠ studentský divadelní soubor, jehož byl dramaturgem, režisérem i hercem (Peer Gynt, 1958).
Jako mladý učitel se intenzivně věnoval amatérskému divadlu, uměleckému přednesu, krátce i loutkovému divadlu (v Chrastavě, marionetové divadlo pro děti, mluvič).

V sezoně 1960/61 pod hlavičkou Divadla hudby a poezie Liberec založil skupinu mladých amatérských recitátorů, kteří svými pořady doplňovali profesionální program.
Z inscenací let 1961-1964 mj.: Modrá noc (čeští a zahraniční součas. básníci); Srdce statečné a nesmlouvavé (J. Wolker); Harlemský zpěvník (L. Hughes); Blues o městě a dešti (R. Felzmann); Hřebec grošák (R. Jeffers); Agadir (A. Lundkvist).

1964 byl po zrušení Divadla hudby přizván do Vysokoškolského klubu Pedagogického institutu Liberec, jehož široký literárně-výtvarně-hudební program doplňoval poetickými inscenacemi (mj. Monology (M. Kundera); Pohřeb blázna (autorský text).

Pak s názvem Klub-S přešel pod Vysokou školu strojní a textilní Liberec, kde vedl jako dramaturg a režisér skupinu inscenující divadlo poezie s činoherními prvky.
V letech 1964-1966 uvedeno mj.: Mara (R. Jeffers); Havran, E. A. Poe); Srdce štít (J. Wolker); Falešný autostop (M. Kundera); Po člověku smrt (J. Štroblová).
1967 opustil kantorské povolání a stal se tajemníkem Klubu-S, jako dramaturg a režisér kladl větší důraz na komorní představení divadla poezie až činoherního divadla, např. v letech 1967-1969: Antigona (Sofokles); montáž Romeo a Julie (Shakespeare – Prokofjev); Oblačná láska (K. Bednář); Krásných paní milování (staročeská poezie s písničkami); Tři aktovky (H. Sachs); Peršané (Aischylos) - účast na Wolkrově Prostějově; Člověk mého věku (světoví a čeští básníci); Slavnosti a vraždy (J. Hanzlík).

V letech 1970-1972 pod hlavičkou VŠ-klubu Vltava v Praze s nezávislou skupinkou recitátorů uvedl jako režisér i recitátor Jeffersova Siláka Hungerfielda, montáž z veršů G. Ekeloefa Hlasy z podzemí a Bagrického poemu Únor.

1969 se stal členem Severočeského klubu uměleckého přednesu (zakladatelem bylo Severočeské Krajské kulturní středisko) a 1970 se ujal funkce vedoucího lektora. Pedagogicky vedl vyspělé sólové recitátory, z nichž řada postoupila na Wolkrův Prostějov a mnozí zde získali přední ocenění.
Kromě péče o sólisty rozšířil činnost klubu o skupinu, věnující se inscenování prózy, kterou vedl dramaturgicky i režijně. Inscenace byly uvedeny a oceněny na WP: Maurice Fleury (P. Lagerkvist, 1972) ; Toho dne (T. Rózewicz, 1973, WP 1982) ; Balada o námořníku (J. Wolker, 1976). Inscenací Balady o námořníku a jejím vítězstvím na WP 1977 se činnost Severočeského klubu um. přednesu v celokrajské působnosti uzavřela - skončila její první etapa. Felzmann pak zkušenosti z přípravy recitátorů zpracoval ve studii Přístup ke studiu veršované textové předlohy (1. vyd. ÚKVČ 1975 další reedice).

1973 nástup do funkce vedoucího Závodního klubu Setuzy v Ústí n. L. byl spojen i s přijetím funkce uměleckého vedoucího amatérského Malého divadla při ZK Setuza.
Jako dramaturg a režisér (a zpočátku i jako herec) zde
v letech 1973–1989 nastudoval kromě řady literárních pořadů celkem 21 inscenací, mj: Elektro, má lásko! (L. Gyurkó); Jan Hus (J. K. Tyl/R. Felzmann); Racek (A. P. Čechov); Jitřní úzkost (S. Grochowiak); Oko Antikristovo (A. Jakubovskij/ Felzmann); Cesta ke dvoru (Moliere/Felzmann); Macbeth (W. Shakespeare); A nakonec choromyslní (I. Wittkiewitz) ; Krvavé křtiny (J. K. Tyl). Mnohé inscenace zvítězily v krajských soutěžích, jen tři z nich mohly postoupit na Jiráskův Hronov, kde také zvítězily: Peer Gynt (H. Ibsen, 1978); Její pastorkyňa (G. Preissová, 1980); Matka Kuráž (B. Brecht, 1983).
Ohlas inscenací Malého divadla i zkušenost z práce rozhlasového režiséra vedly k hostování a poté stálému angažmá jako režiséra v profesionálním divadle.

Roku 1978 byl Středočeským Krajským kulturním střediskem přizván jako vedoucí pedagog třídy režisérů Lidové konzervatoře. Od té doby působí jako pedagog, lektor i porotce při řadě amatérských divadelních akcí (porotce regionálních i národních přehlídek, lektor kursů na JH, v letech 2004-2005 vedoucí pedagog Režisérské školy SČDO).
Publikuje příležitostně v Amatérské scéně i v místním a regionálním tisku.

2008 - Cena Ministerstva kultury ČR za celoživotní přínos pro rozvoj amatérského divadla a uměleckého přednesu.

2013 na návrh SČDO byl Rudolfu Felzmannovi za dlouholetou službu českému amatérskému divadlu a významnou pomoc jeho rozvoji udělen Zlatý odznak J. K. Tyla.
Bibliografie:
NÁVRH SČDO na udělení Zlatého odznaku J. K. Tyla, 2013

AS 1974/10, s. 21; 12, s. 22; 1982/5, s. 13; 1984/10, obáka; 1990/5, s. 4-zpráva

Související Texty

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

48. JH, Ústí nad Labem, Malé divadlo, divadelní soubor ZK ROH Severočeských tukových závodů, Henrik Ibsen: Peer Gynt
48. Třešťské divadelní jaro, vyhlašování výsledků, 2009
48.JH, Ústí nad Labem, Malé divadlo, divadelní soubor ZK ROH Severočeských tukových závodů, Henrik Ibsen. Peer Gynt, 1978
Děčín, Divadelní Děčín , CP -  2008, porota
Děčín, Divadelní Děčín 2008,  Císař Jan, Kodeš Jaroslav, Felzmann Rudolf
Děčín, Divadelní Děčín, CP -  2007, porota
Děčín, Divadelní Děčín, CP - 2007, porota
Děčín, Divadelní Děčín, CP - 2007, porota
Felzman Rudolf, 2008
Felzmann, portrét, 2003
Felzmann, rodinná idyla, 2009
Hronov, CP Jiráskův Hronov 2011, semináře a dílny
Hronov, CP Jiráskův Hronov, 2007
Hronov, CP Jiráskův Hronov, snímky z plenéru, 2007
Hronov, Jiráskův Hronov - 2012, ročník 82, semináře a dílny
Hronov, Jiráskův Hronov - 2012, ročník 82, semináře a dílny
Hronov, semináře a dílny, CP Jiráskův Hronov 2015
Hurych, Vondruška, Felzmann, Světlo a zvuk, 2007
Jarmila Černíková, Felzmann, 2003
JH 2006, seminář SČDO Felzmann
JH 2007, Seminář - SČDO
JH 2007, Seminář - SČDO
Jiří Hlávka, Malé divadlo, členové souboru, 1989
Josefodolské divadelní jaro, porota, 2014
Josefův Důl, J. K. Tyl, Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo, 2001–2003
Josefův Důl, Josefodolské divadelní jaro 2010, porota.
Josefův Důl, KP Josefodolské divadelní jaro 2018
Karlovarský Harlekýn, režisér Rudolf Felzmann, 1989
KDP 2010, Rozborový seminář KDP
KDP 2010, Seminář KDP
Krakonošův divadelní podzim 2005, diskusní klub, Felzmann Rudolf
Lounské divadlení 2011, porota
Obálka publikace: MÜLLER, Václav - FELZMANN, Rudolf: Světlo v rukou režiséra
Praha, Kurz divadelní režie a herectví LK SKKS 1984-1986, slavnostní vyřazení posluchačů, Rakovník 1986
Praha, Kurz divadelní režie a herectví LK SKKS 1984-1986, slavnostní vyřazení posluchačů, Rakovník 1986
Rakovník, KP Wintrův Rakovník 1988
Rakovník, KP Wintrův Rakovník, porada poroty, 1985
Rakovník, KP Wintrův Rakovník, Rudolf Felzmann, 1986
Rudolf Felzmann, 2004
Sadská, KP Klicperovy divadelní dny, předání cen, 2009
Seminář na JH 2001
Třebíč, Divadelní Třebíč, CP - 2007, porota
Ústí n. L., Malé divadlo, Molière-Felzmann: Cesta ke dvoru (A. Gottsmannová, P. Frič), 1981.
Ústí n.L. - Malé divadlo, Bertolt Brecht: Matka Kuráž a její děti, E. Čejchanová jako Kuráž, A. Gottsmannová Katrin, režie Rudolf Felzmann, 1983, JH 1984
Ústí n.L. - Malé divadlo, Stanislaw Ignacy Witkiewicz: A nakonec choromyslní – Matka, E. Čejchanová jako J. Ouhořovská, 1987.
Ústí na Labem, Malé divadlo Setuza, Peršané,1985
Ústí nad Labem, Malé divadlo Setuza, Peer Gynt, 1978
Ústí nad Labem, Malé divadlo Setuza, Peršané, vpravo Eva Čejchanová, 1985
Ústí nad Labem, Malé divadlo Setuza, Peršané, vpravo Petr Horák, 1985
Ústí nad Labem, Malé divadlo, Cesta ke dvoru, program inscenace, 1981
Valašské Meziříč, MFP, 7. ročník,  vítězové, 1971
Valašské Meziříčí, 7. mfp, ocenění recitátoři, 1971
Vysoké nad Jizerou, CP Krakonošův divadelní podzim, doprovodné vzdělávací aj. akce, 2012
Vysoké nad Jizerou, NP Krakonošův divadelní podzim 2011, rozborový seminář
Vysoké nad Jizerou, NP Krakonošův divadelní podzim 2011, Seminář KDP
Vysoké nad Jizerou, semináře CP KDP 2014
Vysoké nad Jizerou, semináře CP KDP 2014
Vysoké nad Jizerou, semináře CP Krakonošův divadelní podzim 2015
WP 1973, aranžované foto části porotců
Žlutice, KP 45. Žlutické divadelní léto, osobnosti, 2016


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Karlovarský Harlekýn, režisér Rudolf Felzmann, 1989
Valašské Meziříč, MFP, 7. ročník,  vítězové, 1971
WP 1973, aranžované foto části porotců
Ústí nad Labem, Malé divadlo Setuza, Peer Gynt, 1978
Rakovník, KP Wintrův Rakovník, porada poroty, 1985
Rakovník, KP Wintrův Rakovník, Rudolf Felzmann, 1986
Praha, Kurz divadelní režie a herectví LK SKKS 1984-1986, slavnostní vyřazení posluchačů, Rakovník 1986
Seminář na JH 2001
Rudolf Felzmann, 2004
Josefodolské divadelní jaro, porota, 2014
Felzmann, portrét, 2003
Krakonošův divadelní podzim 2005, diskusní klub, Felzmann Rudolf
JH 2006, seminář SČDO Felzmann
Třebíč, Divadelní Třebíč, CP - 2007, porota
JH 2007, Seminář - SČDO
Děčín, Divadelní Děčín 2008,  Císař Jan, Kodeš Jaroslav, Felzmann Rudolf
Felzman Rudolf, 2008
KDP 2010, Rozborový seminář KDP
KDP 2010, Seminář KDP
Hronov, CP Jiráskův Hronov 2011, semináře a dílny
Vysoké nad Jizerou, semináře CP KDP 2014
Vysoké nad Jizerou, semináře CP Krakonošův divadelní podzim 2015


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.