Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: HURYCH, Pavel

Datum narození: 2.2.1953
Místo narození: Praha
Pavel Hurych

1960–1968 na základní škole se zajímal o literaturu a poezii, v osmé a deváté třídě za podpory učitelky češtiny recitoval a účastnil se pražských kol STM. S rozmachem magnetofonového záznamu se podílel i na nahrávkách poezie pro výuku literatury na školách.

1968-1971 na učňovské škole se díky profesorovi češtiny dál věnoval literatuře a hlavně návštěvám divadla. Již v té době ho začala zajímat divadelní technika, zejména světlo a zvuk.
Koncem 60. a počátkem 70. let minulého století P. Hurycha zaujala CW hudba, takže když
1970 dostal nabídku dělat na koncertech technika, neváhal, a začal si pozvolna pořizovat vlastní aparaturu... Kolotoč zaměstnání a 2x až 4x týdně vystoupení nebo koncert s několika kapelami vydržel 2 roky, než všeho nechal.

1973 přijal nabídku divadelního souboru Modřanských strojíren, aby jim šel dělat technika.
1975 došlo v souboru k personálním změnám, někteří starší členové odešli. Zůstala hrstka povětšině mladých, kteří chtěli dělat divadlo pro děti modernějším způsobem - vzniklo DIVNEZVADLO.
Pavel Hurych se stal vedoucím souboru, a brzy začal - časem i se svou ženou - režírovat.
1976–1985 souběžně navštěvoval režisérské kurzy pořádané Kulturním domem hl. m. Prahy a Lidovou univerzitu při Městské knihovně (lektoři: prof. J. Císař, J. Kazda, J. Černíková-Drobná, J. Suchý, a další), ale i řadu dalších, i krátkodobých kurzů
1979 a 1980 absolvoval 1. a 2. ročník KMD při JH.
Protože bylo potřeba do pohádek navrhovat i výpravu, začal navštěvovat i scénografické kurzy (ing. arch. J. Bláha, prof. J. Svoboda, arch. J. Dvorský).

Divnezvadlo úspěšně absolvovalo několik Pražských přehlídek divadla pro děti, s inscenací Růže pro princeznu bylo navrženo k postupu na Národní přehlídku v Ostravě, leč v tom roce se neuskutečnila...
Na přelomu let 1985 – 86 vzniklo přičiněním V. Maškové při Divnezvadlu studio, které se začalo věnovat hrám pro dospělé. (1986 Ch. Triana Noc vrahů).
Po revoluci došlo ke zrušení Závodního klubu Modřanských strojíren a soubor se přestěhoval na druhý konec Prahy - do Řep.
Zůstala jen hrstka věrných, převážně členů studia. Soubor se pod režijním vedením Věry Maškové věnoval převážně hrám pro dospělé a přejmenoval se na SUMUS. Pavel Hurych se mohl zcela věnovat technice a scénografii.

1993 dostal nabídku od L. Valeše na spolupráci se souborem Rádobydivadlo Klapý při inscenaci Hory se připravují k porodu, na svět přijde malá šedá myš. Nabídku přijal, zatím j.h., a v této pozici pracoval ještě na další inscenaci ( 1,2,3,4,5, cos to chlapče cos to sněd).

Soubor SUMUS v tomto období začal stagnovat.
1995 P. H. do Rádobydivadla přešel jako řádný člen (Ukrutný Lorko, koridou voníš) a v Sumusu zůstal externě.
V Rádobydivadle se věnuje technice a scénografii včetně její realizace.
Na přehlídkách získal několik ocenění za scénu. Za nejprestižnější považuje ocenění za scénu do inscenace Rádobydivadla PG romantyckej příběh a spolupráci s K. Baranowskou na oceněné scéně v inscenaci Na druhém břehu řeky českolipského Divadelního klubu Jirásek.

O svém přístupu k jevištní technice a scénografii říká:
"Od samého počátku práce v divadle jsem se snažil získávat vědomosti v oboru divadelní techniky, hlavně o divadelním svícení. Pozvolna jsem rozšiřoval vlastní světelný park a věnoval se výrobě regulačních a efektových zařízení. Několikrát se mi podařilo vnutit do profesionálního divadla jako dobrovolný asistent techniků. Po čase jsem zjistil, že se tam většinou pracuje rutinně, bez nápadu, o nadšení nemluvě. Začal jsem experimentovat se světlem sám a přišel na spoustu zajímavých poznatků. Jezdil jsem na festivaly a přehlídky, snažil jsem se dívat na inscenace z výtvarného pohledu a přemýšlel o tom, jak by se dalo představení vylepšit, ozvláštnit nebo jak by se mu dalo pomoci světlem."

Stal se lektorem seminářů na téma scénografie a světlo při regionálních přehlídkách .
2003, 2006 a 2009 byl lektorem semináře T jako technika Klubu (nejen) mladých divadelníků na Jiráskově Hronově.
Pro potřeby frekventantů prvního hronovského semináře sepsal pomocné materiály, na další seminář ve spolupráci s J. Vondruškou ml. a R. Felzmannem připravili skripta Světlo v rukou osvětlovače.
Zájem mnoha dalších divadelníků o tato skripta, inicioval vznik a 2007 vydání devadesátistránkové publikace Světlo a zvuk v rukou tvůrců divadelního představení, rozšířené o kapitoly o zvuku a doplněné o důležité výňatky z norem o bezpečnosti práce týkající se divadelní techniky.
V Amatérské scéně 2005 publikoval seriál článků o technice – servis/technika.

Mezi lety 1987 a 2001 technicky zajišťoval prostor sokolovny na FEMAD v Libici nad Cidlinou, od roku 1992 dodnes se podílí na technickém zajištění hracích prostorů na Jiráskově Hronově (s Jaroslavem Vondruškou ml. Sokolovna, Slávie, ZUŠ, později s Janem Kaškou a Václavem Krycnerem Myšárna, stan, mobilní podium a další prostory).
---

Režie DIVNEZVADLO:
1977 – G. Schulze: Čertovy zlaté vlasy
1977 – V. Čort : Pohádka o líných strašidlech
1978 – V. Novák, S. Oubram: Vodník Mařenka
1981 – P. Grym: Bubáci
1983 – P. Grym: Růže pro princeznu
1983 – M. Mašatová: Draci
1984 – V. Čtvrtek, I. a P. Hurychovi: Pohádka nejen o kosatci

Scénografie a realizace DIVNEZVADLO:
1975 – V. Říha: Dvě Maričky
1976 – I. Hurychová: Jak se princezny chtěly vdávat
1976 – A. Mikulka: O bílé kočičí princezně
1977 – V. Čort: Pohádka o líných strašidlech
1977 – G. Schulze: Čertovy zlaté vlasy
1978 – V. Novák, S. Oubram: Vodník Mařenka
1987 - aut. neznámý, hra původně loutková – Čertovy nevěsty
1981 – P. Grym: Bubáci
1982 – Čertovská pohádka
1983 – P. Grym: Růže pro princeznu
1983 – M. Mašatová: Draci
1984 – V. Čtvrtek, I. a P. Hurychovi: Pohádka nejen o kosatci
1986 – K. Čapek: Velká dračí pohádka

Scénografie SUMUS:
1986 – Ch. Triana: Noc vrahů
1988 – V. Mašková: Nezabijte Elektru
1989 – P. Mesina: Krajkářky
1990 – M. C. Anday: Jak se hraje mikádo
1991 – R. M. Rilke: Píseň o lásce a smrti
1992 – V. Mašková, F. Villon: Toho? Toho jsme neznali
1993 – V. Mašková, F. G. Lorca: Labyrinty

Scénografie a realizace scény RÁDOBYDIVADLO:
1995 – H. Ibsen, L. Valeš: PG aneb Romantyckej příběh
1997 – M. Frayn: Za scénou
1998 – I. Bergman, L. Valeš: A Ježíšek už dávno…
1999 – L. Valeš, A. Strindberg: O svatém Jánu hledej sobě vránu (spol. s K. Baranowskou)
2000 – P. O. Enquist:: Noc tribádek (spol. s K.Baranowskou)
2000 – T. Wilder: Naše městečko (spol. s K. Fixovou)
2003 – L.Valeš, P. O. Enquist: Fajdraricie
2004 – L. Valeš, I. Bergman: Taková podivná kombinace citů
2005 – L. Valeš, B. Friel: Hřbitůvek v Ballybeg
2006 – L. Fullerová: Liz a Betty
2007 – N. Koljada: Slepice
2008 – M. de Ghelderode: Escorial
2012 – P. Shaffer: Amadeus

Další aktivity:
1990 zakládající člen a také do 2008 včetně člen výboru Českého střediska AITA/IATA, jíž je dosud členem.
Od roku 1991 člen FV a organizačního štábu Jiráskova Hronova,
1992–2002 člen programových rad pro národní přehlídku činoherního divadla a Jiráskova Hronova.

1990 zakládající člen ADA (Amatérská Divadelní Asociace), předseda pražského regionu.
Po sloučení celorepublikové rady s pražským regionem místopředseda, 2008 druhé volební období 1. místopředseda.
2015-2022 předseda ADA. 2022 předal funkci Jakubu Pilařovi.

Od roku 2017 ředitel Režijní školy ADA (2017-2020 Bystřice u Benešova, 2020-2024 Nučice).

Technicky zajišťuje inscenace Rádobydivadla Klapý, úzce spolupracuje s režisérem Jaroslavem Kodešem (např. na inscenaci OS Žumpa SEX).
Bibliografie:
HURYCH, Pavel: Informace pro Databázi ČAD. Rkp. březen 2008.

----

HURYCH, Pavel: Servis - technika. Seriál článků. Amatérská scéna 2005, č. 1-6.

HURYCH, Pavel, VONDRUŠKA, Jaroslav, ml., FELZMANN, Rudolf: Světlo v rukách osvětlovače. Účelová publikace semináře T na Jiráskově Hronově 2006, 75 s.

HURYCH, Pavel, VONDRUŠKA, Jaroslav, ml., FELZMANN, Rudolf: Světlo a zvuk v rukou tvůrců divadelního představení. Praha, 2007. 90 s.

Související Ročníky přehlídek

Související Pojmy

Související Obrázky

Horní Počernice, Popad, pořadatelé, KP Popad 2013
Hurych Pavel - portrét, 2003
Hurych, Vondruška, Felzmann, Světlo a zvuk, 2007
JH 2006, Pavel Hurych - lektor semináře T jako technika KnMD 76. JH
JH 2006, seminář T jako technika, lektor P. Hurych
Josefův Důl, J. K. Tyl, kabina osvětlovačů
Plzeň, Bez zbytečnejch řečí 2023, Rozbory představení_IM
Praha, Pavel Hurych, Pohádkový Popad 2019
Praha, Pavel Hurych, Školička ADA, 2019
Praha, Pavel Hurych, Školička ADA, 2019
Volyně, divadelní sál hotelu Na nové, odporový reostat, 192x
Volyně, divadelní sál hotelu Na nové, odporový reostat, 192x
Volyně, divadelní sál hotelu Na nové, odporový reostat, 192x


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Hurych Pavel - portrét, 2003
JH 2006, Pavel Hurych - lektor semináře T jako technika KnMD 76. JH
JH 2006, seminář T jako technika, lektor P. Hurych
Hurych, Vondruška, Felzmann, Světlo a zvuk, 2007
Praha, Pavel Hurych, Pohádkový Popad 2019
Horní Počernice, Popad, pořadatelé, KP Popad 2013
Praha, Pavel Hurych, Školička ADA, 2019
Praha, Pavel Hurych, Školička ADA, 2019


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.