Databáze českého amatérského divadla

Texty: AS 2003, č. 5, s. 8 - 9, Milan Strotzer.

ZDROJE VÝBĚRU PROGRAMU 73. JIRÁSKOVA HRONOVA 2003
aneb Mohutný výběrový koš čili Poklad

Výběr inscenací základního programu Jiráskova Hronova (JH) má svůj po léta stanovený a každoročně ciselovaný řád, vyjádřený propozicemi přehlídky. Jeho základní ustanovení jsou platná od roku 1991. Hlavním zdrojem výběru jsou nominace a doporučení z klíčových celostátních druhových přehlídek amatérského divadla (v sezóně 2002/2003 to byly KDP Vysoké n. Jiz., POPELKA Rakovník, FEMAD Poděbrady / Divadelní Třebíč, Šrámkův Písek, Dětská scéna, Wolkrův Prostějov a Loutkářská Chrudim). Doplňkovými zdroji jsou doporučení z dalších celostátních (národních) přehlídek, zahraničních divadelních festivalů, možnost uplatňovat návrhy mají zájmové divadelní organizace s celorepublikovou působností, IPOS-ARTAMA a také ředitelé celostátních přehlídek.
Konečným výběrem byla pověřena programová rada JH, která pracovala ve složení: předseda prof. PhDr. Jan Císař, CSc., členové Miroslava Císařová, Mgr. Alena Exnarová, Štěpán Filcík, Naďa Gregarová, ing. Miroslav Houštěk, Mgr. Jakub Hulák, Vladimír Hulec, Pavel Hurych, Mgr. Lenka Lázňovská, Hana Nedvědová (starostka Hronova), Ivana Richterová, Mgr. Milan Schejbal, Jan Strejcovský, PhDr. Milan Strotzer, Karel Tomas, René Vápeník, PhDr. Jaroslav Vyčichlo, Mgr. Vladimír Zajíc a ing. Dušan Zakopal. Jednání programové rady bylo letos již podruhé dvoukolové, aby byla možnost porovnání inscenací vzešlých ze třech přehlídek konaných po prvním jednání programové rady (5.6.) s ostatními navrženými inscenacemi. Program byl uzavřen 5.7.2003 po skončení Loutkářské Chrudimi pověřenými členy programové rady (Exnarová, Filcík, Lázňovská, Strotzer).
Letošní program čerpal z 16 výběrových zdrojů. Nuže, pohlédněme v časové chronologii na to, z jakých. Tím prvním byly nerealizované inscenace vybrané programovou radou pro loňský JH nebo určené jako náhradní. Z devíti inscenací a vystoupení z tohoto „výběrového koše“ byla pro JH 2003 vybrána inscenace Revue (DNO Hradec Králové. Soubor s ní však pro své prázdninové aktivity nemohl pozvání na JH akceptovat. Dále se uvažovalo o inscenacích O človeku, ktorý ďalekohladá (Konzistence médi Praha), Deaf can dance – dead can dance (studenti katedry Výchovné dramatiky neslyšících JAMU Brno) a Sluha dvou pánů (Krakonoš Vysoké n. Jiz.). V konečném výběru se na ně již nedostalo a zůstali v širším výběru náhradníků. Pro úplnost, v prvním kole výběru byly na soupisce inscenace Lásky Apollinairovy a Prsy Tiresiovy (Zamračené děti Plzeň), Pomeranč (Sergej Praha), Vašíček 22 (IKDYŽ Kolín) a vystoupení s monologem Houbový šašlik (František Rýsl z Krupky) a s dialogem Koule a krychle (Hana Hnátková a Eliška Zelenková z Děčína). Ty vybrány nebyly.
Druhým zdrojem výběru byla doporučení AITA/IATA na zařazení inscenací ověřených na zahraničních festivalech. Z německých Theatertage v Lörrachu 2001, ale i z dalších významných festivalů konaných v roce 2002 v německy mluvících zemích Žena z písku (Gut&Edel Lörrach), z mezinárodního festivalu Středoevropské sekce AITA/IATA v maďarské Kazincbarcice 2002, současně též ze světového festivalu amatérského divadla v kanadském Hallifaxu Medvěd (Aglia z Litvy) a ze slovenské Scénické žatvy v Martině Na jednom dvore (Tamtam Humenné). Navržené soubory jsme viděli v programu JH.
Z Krakonošova divadelního podzimu, národní přehlídky venkovských divadelních souborů ve Vysokém n. Jiz. 2002 vstoupila do programu JH nominovaná inscenace Po všem hovno, po včelách med (Ořechovské divadlo), zatímco dvě doporučené inscenace v jednom představení Romeo, Julie a tak dál + Od La Platy k Fergussonu (Mrsťa Prsťa Kouřim) figurovala jako náhradní v druhém pořadí.
POPELKA v Rakovníku, národní přehlídka amatérského činoherního divadla pro děti 2002, byla dalším zdrojem výběru, ale žádný návrh z ní nevzešel. Obdobná situace nastala na celostátní přehlídce scénického tance Tanec, tanec… v Ústí n. Orl. 2002, na Národní přehlídce seniorského divadla ve Znojmě 2002, na celostátní přehlídce pantomimy a pohybového divadla OTEVŘENO Kolín 2003 a na národní přehlídce divadelních monologů a dialogů a individuálních výstupů s loutkou Pohárek SČDO ve Velké Bystřici 2003. Těchto pět výběrových zdrojů nepřispělo ani jedním návrhem.
Zcela novým zdrojem výběru byla letos Náchodská prima sezóna, celostátní přehlídka studentského divadla. Přinesla 5 doporučení. Na prvních místech inscenace Mastičkář (Čára Brno) a Romeo, Julie a tma (Studio V ZUŠ Brno – Veveří), na dalších pak postupně O Marišce (Příjemně strávený večer JAMU Brno), Hodina tance (Dohráli jsme ZUŠ Uherské Hradiště a Od La Platy k Fergussonu (Mrsťa Prsťa Kouřim). První tři jmenované inscenace byly vybrány do programu JH. S výjimkou inscenace O Marišce jsme je viděli v Hronově. Představení O Marišce, navzdory poměrně složitému jednání se souborem, vedeném snahou o uvedení inscenace na JH, jsme nakonec neviděli, neboť soubor pro pracovní závazky některých svých členů nemohl v nabídnutých termínech vystoupit. Hodina tance vybrána nebyla a inscenace Od La Platy k Fergussonu, jak již výše uvedeno, zůstala v pořadí náhradních inscenací pro základní program JH.
Největším zdrojem výběru, tak jako i v minulosti, se stala letos národní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla FEMAD Poděbrady / Divadelní Třebíč. Předložila 2 nominace a 9 doporučení. Deset inscenací z jedenácti navrhovaných vstoupilo do programu JH. Předně obě nominované – Kniha džungle (Dostavník Přerov) a Hotel Infercontinental (V.A.D. Kladno). Dále pak 8 doporučených – Maryša (DS Jana Honsy Karolinka), Amatéři (Černí šviháci Kostelec n. Orl.), Mor (D3 Karlovy Vary), Děvčata aneb Krvavá suita (Tyl Rakovník), Fajdraricie (Rádobydivadlo Klapý), Zelňačka (DS MěKS Červený Kostelec), Portugálie (Tyl Dačice) a Biloxi blues (PrakOta Řetová). Ale ani ta jedenáctá inscenace - Republiku za koně a fotbal aneb Obrázky z dějin národa Havlase Pavlaty (Krakonoš Vysoké n. Jiz.) nezůstala mimo hru. Byla označena jako první náhradní pro základní program JH 2003.
Jedním ze zdrojů výběru jsou „rezortní“ přehlídky. Programově jí letos byla celostátní přehlídka armádních divadelních souborů Divadelní Bechyně, možnost uplatnit své návrhy měly národní přehlídky sokolského divadla v Lázních Toušeň (činohra) a v Přerově (loutkové divadlo). Žádný návrh však neuplatnily.
Národní přehlídka divadla jednoho herce SČDO v Kaznějově, ač nepočetně zastoupená (3 účastníci) doporučila inscenaci s názvem Současně (Vratislav Mikan z Podividla ažaž Aš). Ocitla se na seznamu náhradníků v 3. pořadí. Nicméně, ti, kdo zavítali na setkání, konané na JH u příležitosti 35 let vzniku SČDO, mohli inscenaci vidět.
Ze Šrámkova Písku 2003, národní přehlídky divadla v pohybu (experimentální divadlo) přišla 1 nominace a 5 doporučení. Nominovaná Snieżka (Vosto5 Praha) nemohla, bohužel, pro dlouhodobý pobyt jednoho ze svých protagonistů na Novém Zélandu pozvání na JH vyhovět. První čtyři doporučené inscenace však byly na JH uvedeny – Zajímá mě jenom nesmysl (Soubor 3 + 1 Praha), Macbeth 2003 (Společnost dr. Krásy Praha), Amatéři (Černí šviháci Kostelec n. Orl.), Inu, mládí je mládí (De Facto Mimo Jihlava). Pátá doporučená inscenace Valérie a týden divů (DRED Náchod) zůstala v „širším koši“ náhradníků.
Dětská scéna v Trutnově, celostátní přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů nominovala inscenaci Mausa-musaka (Dd Dd ZUŠ Děčín). Dalších doporučení nebylo.
Z Wolkrova Prostějova byl nominován soubor, který došel také doporučení ze Šrámkova Písku – Inu, mládí je mládí (De Facto Mimo Jihlava). I zde zůstalo jen při nominaci.
Posledním přehlídkovým zdrojem výběru byla celostátní přehlídka amatérského loutkářství Loutkářská Chrudim, která skončila jen čtyři týdny před konáním JH. Vzešla z ní nominace a 2 doporučení. Nominovanou Pastýřku (Tlupatlapa Svitavy) a ani 1. doporučenou inscenaci Okolostola (DNO Hradec Králové) jsme však na Hronově nepřivítali, protože soubory s Jiráskovým Hronovem nepočítaly a jejich členové dali přednost jinému prázdninovému vyžití. České loutkářské soubory v programu JH reprezentovala inscenace Kouzelnej mlejn (Střípek Plzeň).
Poslední 16. zdroj výběru programu JH byl v podstatě příbuzný s druhým, neboť šlo o výběr zahraničního souboru, o němž rozhodli v jakési trojjedinné roli představitelé IPOS-ARTAMA, AITA/IATA a JH. Rozhodnutí to bylo dodatečné, mimo programovou radu JH. Vyvstalo z nenadálé situace – projeveného zájmu špičkového tanečního divadla Panboro z maďarské Budapešti, které těsně před Hronovem pořádalo dílnu v kooperaci s litevským souborem Aglia. O účast Panbora, jakož i jiných znamenitých maďarských souborů, měli tvůrci hronovských programů v minulosti nesčetněkrát zájem. Zůstalo vždy u příslibů maďarské strany, pokud vůbec kdy nějaké padly, a nikdy se nepodařilo inscenace těchto souborů na JH přivézt. Rozhodnutí akceptovat nabídku Panbora s inscenací Vadak bylo přijato i ve víře, že dopomůže k prolomení bariéry, k tomu, abychom hronovský program mohli i v budoucnosti obohatit o inspirativní představení výborných maďarských divadelníků.
A to je vše. Snad jen na závěr pro zajímavost něco statistiky. Programové radě JH se dostal do rukou soupis čítající 45 položek, z nich se 21 proměnilo v základní program JH 2003 (22. bylo Panboro), 3 v určené pořadí náhradních inscenací a dalších 5 v širší výběr náhradníků pro případ programového výpadku. V těchto počtech nejsou 2 inscenace v předvečer zahájení JH (o nich rozhodují hronovští organizátoři festivalu, jakož i o dalším doplňkovém programu) a 3 inscenace doporučené programovou radou k zařazení jako inspirativní program JH – Karkulka (Kámen Praha), Savitrí (Líšeň Brno) a Polapená nevěra (Čára Brno).
Uvedená čísla zachycují jen pomyslný vrchol ledovce a jeho úpatí. Podíváme-li se do kraje pod ním a spočteme-li inscenace a vystoupení jen z cca stovky systémových divadelních přehlídek na krajské úrovni v ČR, dostaneme se k číslu 870. V tom je započítáno 120 choreografií z oblasti scénického tance. Dál nemám možnost dohlédnout, lze jen odhadovat, že se ne všechny soubory se svými inscenacemi chtějí poměřovat na krajských přehlídkách, že jich takových bude nejméně tolik, jako těch, co se krajských přehlídek zúčastnily. Zůstaneme-li při tomto více než střízlivém odhadu, máme co dělat s cca 1740 inscenacemi v uplynulé sezóně na půdě ochotnického či amatérského divadla a v oblasti scénického tance. Věru, to už je pořádné zázemí pro výběrový koš JH. Kéž by v této síle bylo náležitými místy viděno, doceněno a potřebně podporováno vpravdě společenské bohatství nedozírné hodnoty. V těchto rozměrech v přepočtu na obyvatele se s ním sotva kde za hranicemi shledáme. Je to vlastně poklad. Je na nás všech, kdo jsme propadli divadlu, abychom tento poklad nejen vytvářeli, ale dávali o něm vědět všem, které jsme vyvolili k tomu, aby rozhodovali o našich společných věcech.
Milan Strotzer
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':