Databáze českého amatérského divadla

Texty: ALBRECHTOVÁ, Jana: Širší informace, 2005

ALBRECHTOVÁ, Jana: Širší informace 2005

1. Sporadicky se hrálo i 1939 – 1945
V brožuře Z. Fryče 120 let och. divadla na str. 13 je poznámka, že takový stav (t. j. že herci hráli většinou s více odbory a repertoár byl velmi bohatý i rozmanitý..) trval až do r. 1944. Rovněž ze vzpomínek paní Vanické z prosince 2005 vyplývá tento poznatek. V r. 1940 byl krom toho v nedalekém Kostelci n. Orl. uspořádán i kurs pro režiséry (13. 5. – 2. 6., snad vždy v sobotu či neděli), kterého se podle dobové fotografie zúčastnilo na 110 lidí. (Viz foto, dárkyně je ve čtvrté řadě odspodu uprostřed). Lektoři byli prý jednak z okresu Rychnov n. Kn., jednak z Prahy. Paní Vanická našla své fotografie z operety Z českých hájů r. 1942, a neidentifikovanou inscenaci z r. 1944 (viz foto, přílohy).

2. Uměleckým vrcholem účast na JH 1948:
V okrese Rychnov n. Kn. se účast na JH pokládala za znak mimořádného úspěchu, protože se této cti ve své době žádnému souboru nedostalo. Proto stojí zato uvést i jména tehdejších vítězů Krajské soutěže. Byli to se hrou Mir. Paška Aramejská brána režisér Václav Procházka, v roli paní Lomské Anna Dohnalová, její neteře Evy Samari Marta Kröhnová, v roli Dr. Jana Erbena Vladimír Hroneš a Mirzu, artistu hrál Bohdan Kröhn. Scéna: Alan Granát a Ing. arch. Milan Procházka, masky Jaroslav Machač. Ve stejném roce byla tato hra uvedena ještě na Orlických hrách v Letohradě (tehdy Kyšperku) a soubor získal 1. cenu. Na JH byla hodnocena jako 5.

3. Poté činnost z ekonomických důvodů ochabla…:
Jak z brožurky Z. Fryče, tak z pamětí nejstarších žijících členů někdejšího souboru Klicpera vyplývá, že činnost ochabla daleko později, naopak, úspěch na JH a krátce na to i příchod velmi vyhraněné režisérské osobnosti (Ing. Václav Páv – 1950) měly vliv na rozvoj činnosti. I když v této době (1950) docházelo k organizačním přeměnám (jak je psáno v Místopise), nastudoval nově příchozí Ing. Páv hned tři inscenace (tehdy oblíbený kus Na letním bytě, Šrámkovo Léto a hru Přátelství). Krom Ing. Páva režírovali J. Černý, V. Procházka a soubor přibírá další členy.
Ing. Páv pak studuje Lucernu, Svatbu Krečinského, Ostrovského Bouři a v roce 1954 připravil velmi výpravnou a na svou dobu mimořádně navštívenou inscenaci Noci na Karlštejně na nádvoří častolovského zámku, kdy vystoupilo sto osob, 20 jezdců na koni a přítomno bylo na pět tisíc diváků. Rok nato ale Ing. Páv z městečka odchází (stěhuje se) a v několika dalších letech je zaznamenáno jeho hostování. Zemřel v r. 1961. Byl prohlášen čestným členem častolovského ochotnického souboru a v areálu budovaného přírodního divadla mu byla odhalena pamětní deska. S Častolovicemi se tento výrazný režisér rozloučil r. 1955 čtyřikrát reprízovanou velmi úspěšnou inscenací Othella, v hlav. rolích vystoupili manželé Kröhnovi, K. Tomeš, B. Dvořák, M. Krpatová, I. Vlčková aj.
Souběžně s Ing. Pávem v r. 1950 – 55 studovali své inscenace Petr Hubáček, Jar. Marek, Marie Matušková, Anna Šemotlová. Nedokončenou inscenaci Švandy dudáka převzal po Ing. Pávovi v r. 1955 Bohdan Kröhn.
Za zaznamenání stojí i výtvarníci scény, např. Alan Granát, akad. malíř Jiří Hudeček, B. Rychling, Ing. arch. M. Procházka, J. Bárta atd.

4. 1956 ochotníci otevřeli vlastní divadlo v přírodě:
Myšlenka na divadlo v přírodě vznikla asi v 30. letech 20. století (Z. Fryč, str. 22). Ideovým zakladatelem, který se zasloužil i o počáteční realizaci stavby v lokalitě stráně Na Skalce se stal krátce po svém příchodu do Častolovic Ing. Václav Páv. Nemenší zásluhu má předseda spol. Frant. Malý. V obecní kronice let 1945 – 1967 je záznam, že právě tento muž odpracoval na realizaci přírodního divadla 1200 brigádnických hodin. Přípravné práce začaly asi v r. 1952 (Z. F.) , podle obecní kroniky 1953. Podle obecní kroniky se rok nato podařilo získat (zřejmě i aktivní přímluvou ochotníků – zaměstnanců závodu Eternitas Antonína Bělky a spolupracovníků) dotaci 200 000 Kč od závodu a Zd. Fryč píše, že o dotaci jednal též v r. 1953 Fr. Malý na Ústřední radě odborů. Celkový příspěvek od odborář. organizací pak činil 438 000 Kčs. Členy odboru a občany města bylo zdarma odpracováno 8000 hodin, celkem bylo odpracováno 22 000 hod. Mezi nejobětavější kromě jmenovaného F. M. patřili manželé Hejlovi a Mrázovi, L. Krobot aj. (Z. F., str. 23).
Architektonicky patřilo divadlo svým položením do romantického přírodního zákoutí a bylo proponováno pro 2 400 diváků (sedících). Bylo dokončeno v r. 1956 a otevřeno 22. 7. téhož roku inscenací Našich furiantů v nastudování B. Kröhna a M. Matuškové. Přítomno bylo dalších 100 diváků k stání, celkový počet 2 500 (Obec. kronika).
Ve své době bylo jedním z největších podobných areálů v republice. Protože v roce otevření uběhlo 100 let od smrti dramatika J. K. Tyla, neslo přírodní divadlo v Častolovicích jeho jméno.
Od r. 1956 asi do pol. 60. let se pak v tomto areálu pořádala tzv. divadelní léta. Šlo o sled představení jak místních ochotníků, tak hostů i profesionálních scén. Začínalo se zpravidla v červnu, končívalo se v září. Pro nepřízeň počasí došlo několikrát i k odložení představení. Uváděno bylo až devět inscenací, např. Prodaná nevěsta div. Liberec, Rusalka LO Hradec Králové, Figarova svatba, Madame Butterfly ND Praha atd. Divadlo hostilo i velké taneční soubory např. Lenok z Litvy (tehdy LSSR) či Kijevský soubor písní a tanců, konaly se tu i veselice a oslavy (Družstevní den, mírová slavnost, atd.). K 10. výročí otevření divadla připravil domácí soubor pro děti Princeznu se zlatou hvězdou na čele v režii M. Matuškové a Divou Báru (rež. Jar. Marek).
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':