Databáze českého amatérského divadla

Texty: Nový Jičín, Excerpce 1999-2002

sdružení ochotníků, olchotnická družina 1907, 1910, 1918, 1919, 1922, 1928, 1930 - 1932
sdružení selské omladiny 1909
omladina 1919 - 1923
místní jednota Čs. Orla - 1922, 1923, 1925, 1926, 1928 - 1930, 1932, 1933, 1937
spolek Vzdělávací besídka 1922, 1927
obecná škola U kostela 1922, 1930
místní skupina Červeného kříže 1927, 1928
místní jednota Republikánského dorostu 1929, 1931 - 1934
dramatický odbor spolku Lidový dům 1931, 1932, 1934, 1937 - 1939
sbor dobrovolných hasičů U kostela 1933
sbor dobrovolných hasičů Vranča 1933
místní osvětová komise 1933, 1934
místní jednota Čs. obce legionářské 1934
výstavní výbor 1934
místní odbor Masarykovy letecké ligy 1938 (Baletka)
Školní DS získal kompletní nové divadelní zařízení. OD 1958/6, s.139.
Obr.CČAD s.190: L. Stroupežnický: Paní mincmistrová, soubor ZK ROH Tonak, Nový Jičín,1954.

První českou hru zde odehrál div. odb. Ústřední matice školské ze Štramberka v r. 1895 (Vojnarka), což bylo impulsem k zahájení ochotnické činnosti v obci. Od r. 1895 působilo v obci několik souborů, z nichž většina uvedla během několika let své existence 10 – 15 her. Po 1. sv. válce byli nejaktivnější Dram. odbor Sokola (23 insc a 16 repríz v letech 1922 – 1935), DS DTJ (54 insc.a 46 repríz v letech 1922 – 1936) a DS Orla (16 insc. v letech 1923 – 1937). Kromě nich hráli např. Soubor učitelů, vojáci, Národní jednota, legionáři, učni, studenti ad.
V r. 1949 byl založen soubor Nové divadlo (inscenace Barikáda), v letech 1951 – 59 působil v místě soubor ZK ROH Tonak. Kromě ně působily nepravidelně DS ZV ROH Autopal a DS ZV ROH VOZ Šenov.V letech 1964 – 1971 byl velmi aktivní soubor při stálé divadelní scéně, který sehrál 109 představení v místě i na zájezdech. V letech 1982 – 84 působilo při stálé scéně Studio MED.
Školní divadlo bylo činné v letech 1921 – 38 a 1955 – 1988, loutkové divadlo v rámci ZK ROH Tonak
v letech 1931 – 63.
(Macek)
Městská kronika I, II, SOA Nový Jičín
K. Otto a kol.: Čtení o Novém Jičíně, MNV Nový Jičín v r. 1963
Pozůstalost B. Dvořáka – Ochotnická představení v Novém Jičíně v letech 1918 – 1938, strojopis, SOA Nový Jičín
Divadelní tiskoviny OKS Nový Jičín, vlastní archiv
Divadlo "Kulturní dům" postaveno 1886 jako společenský dům, kde se m.j. hrálo i divadlo. 1947 zrušena vinárna a restaurace a dům byl přestavěn pro potřeby Beskydského divadla.
Javorin s. 143
DS ZK TONAK. OD 1956/2,s.35.
Dramatický odbor ZK ROH Tonak se Stilmondským starostou /Maeterlinck/ účast na festivalu ve Frenštátě. OD 1957/5, s.109. OD 1957/7, s.156.
DS ZK Tonak Dobrou noc, Patricie, účast na 4.festivalu divadelních ochotníků Ostravského kraje ve Frenštátě. OD 1959/6, s.143.
In: Divadlo na Moravě 3., s.69
1997 Divadelní dílny v lese - první ročník divadelní přehlídky. Uspořádalo ji MKS, které pozvalo 5 amatérských divadelních souborů a pokusilo se tak navázat na divadelní tradici, přerušenou před 44 lety. Region-Nový Jičín, č.23, 1997
DS Vědík (Dotazník ÚLK 1999.)

JH 1954: DS ZK ROH Tonak: Stroupežnický: Paní mincmistrová
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':