Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Nový Jičín

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Nový Jičín
Nadřazený celek: Moravskoslezský kraj
První zpráva: 1899
1886 postaven Společenský dům, v němž se hrálo i divadlo.

1895 hrána ve městě Vojnarka, první české hra v podání DO ÚMŠ ze Štramberka, která se stala podnětem k zahájeni ochotnického divadla ve městě.

1899 pořádal ochotnická představení Komitét dam.

1899 hráli Ochotníci České besedy.

1899-1906 Katolický dělnický spolek, 8 her.

1899- 1906 Křesťansko sociální ženský spolek dělnický Budoucnost, 9 her.

1903 - 1904 Stolová společnost Bedrníci, 5 her.

1903 - 1913 DS Sociálně demokratické strany, 3 hry.

1909 DS DTJ - Drama čtyř chudých stěn.

1904 - 1910 - DO České besedy, 18 her.

1911 - 1914 Dkr NJ, 11 her

Po první světové válce nejaktivnější DO Sokola, v letech 1922 - 1935 23 her a 16 repríz. režie: Jedlička, J. Kabeláč, J. Kyselý, J. Brix, Štahel a Minaříková.

DS DTJ v letech 1922 - 1936 54 her a 46 repríz. Režie R. Kožušník, K. Koval, J. Kelnar a F. Sněhota.

DS Orla v letech 1923 - 1937 16 her. Režie: St. Talfa, Fr. David, Hýža a Sobotka.

DS NJ Režie: Oldřich Háječek, Tomanová a A. Frýska.

Kromě toho např. Soubor učitelů (Vina), vojáci, legionáři, učni a studenti.
V letech 1928 - 1934 ve městě působil jako středoškolský profesor J. Malík, který se studenty nacvičil 4 hry klasického chrakteru (Štech, Štolba, Plautus a Maeterlinck).

1946 DS Orla - Pasekáři

1947 zrušena vinárna a restaurace Společenského domu a dům byl přestavěn pro potřeby profesionálního Beskydského divadla.

1949 zal. DS Nové divadlo - Barikáda.

1951 - 1959 DS ZK ROH Tonak.

1952 - 1964 Nepravidelně DS ZV ROH Autopal
a DS ZV ROH VOZ Šenov.

1956 - DS OURZ.

1963 SDS / Stálá divadelní scéna.

1964 - 1971 velmi aktivní DS Stálé divadelní scény , r. L. Majkus a Zdeněk Klos, 109 představení v místě a na zájezdech.

1980 - 1985 při Stálé scéně divadlo MED (Malé experimentální divadlo).
1987 - Výtečníci

1988 dětský divadelní soubor Rolnička, 28 členů, vedoucí Božena Pospíšilová.

1989 RS / recitační soubor.

1993 DDM / FOKUS / Divadlo Na kraji / Vědík.

1997 Divadelní dílna v lese - 1. ročník divadelní přehlídky pořádané MKS, 5 amatérských DS. Pokus o navázání na tradici přerušenou před 44 lety (1951 DS ZK ROH Tonak a 1953 DS ZK ROH Autopal).

V roce 1999 se soubor gymnázia zúčastnil Divadelní dílny Nový Jičín se hrou Z pytle ven
a DS Vědík.
V r. 2000 DS Přibližně.

2001 ToDivadlo.

2002 DDM, Black Blood of Silver Parrot.

2002 DDM, Mufaeva.

2002 DDM / FOKUS / Inferno.

2004 DDM / FOKUS / Divadlo Na pokraji.

2004 ZUŠ TO / taneční odbor /.

2008 DDM / FOKUS / Cestou do pohádky


Dětské divadlo:
1921 - 1938 školní soubory.
1922 dětská opera Čarovná píšťalka.
1955 - 1988 školní soubory, r. E. Bartek, L. Panáčová, P. Rajchová.
1976 - Saša Lichý: Cínový vojáček, r. J. Král
1984 a 1986 TO ZUŠ účast na CP Tane, tanec...
1988 DDS Rolnička, r. Božena Pospíšilová.
1986 DDKr ODPM Lufťáček a s. a. Klub recitátorů.
2003 - 2008 Vědíček DDM, r. Věra Matýsková, účast na KP Opona a Dětská scéna
2004 - 2005 Přípravka DD DDM, účast KP Opona a Dětská scéna.Loutkové divadlo:
1931 - 1963 LD.
1951 Divadélko novojických dětí, LD
1956 Maňáskové DLD ZK Tonak.
1957 - 1963 LS Radost ZK Tonak.
1979 SDS a ZDŠ Jubilejní / LD.
1982 - 1989 LS Amosky MKS.
1986 ODPM / Lufťáček / LD.
2005 Divadlo Myška, LD.
-------
2018 - Nový Jičín obnovuje kamenné divadlo na Skalkách z roku 1929. Scéna pod širým nebem fungovala až do 60. let minulého století. Nyní zde jednou ročně městské kulturní středisko pořádá divadelní dílnu. (Z článku Marie Machkové)
Bibliografie:
BALÁŠ, Miloslav: Kulturní místopis Novojičínska. Nový Jičín, Vlastivědný ústav 1967.

BRCHEL, Dan: Vánočka aneb Co si upečem, to si také sníme… II. ročník nesoutěžní přehlídky dětského a studentského divadla s divadelní dílnou Kopřivnice 13.–14.12.2002. AS 2003, č. 1, s. 14–15. Foto.

CESTY českého amatérského divadla, s. 191, 395; obr. s. 190: L. Stroupežnický: Paní mincmistrová, soubor ZK ROH Tonak, Nový Jičín 1954.

DIVADLA svítící do tmy II. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých/autorských neprofesionálních scén 80. let 20. století. Praha, NIPOS 2007, s. 260-261.

FABIÁN, Josef: Informace pro Databázi českého amatérského divadla. Rkp. 2006.

DOLEŽAL, Tomáš: Regionální přehlídka Dětská scéna Moravskoslezského kraje v Ostravě 2002. Deník dětské scény 2002/0.

GALETKOVÁ, Hana - KARAFFA, Jan: Dialogem k umění a uměním k dialogu na přehlídce v Novém Jičíně. AS 2007, č. 2, s. 66-68.

GALETKOVÁ, Hana a KARAFFA, Jan: Ve znamení změn - Opona ´09 v Novém Jičíně. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 71 - 73.

HILMERA, s. 51.

HULEC, Vladimír: Té lidské řeky proud. 43. Šrámkův Písek (28.5. – 30.5.2004)(viz texty u přehlídky)

INFORMACE pro MČAD: Místopis okresu zprac. Stanislav Macek. Rkp. 1998-2000. kART.

JAVORIN, s. 143.

KARAFFA, Jan: Opona 2004. AS 2004, č. 2, s. 59–63.

KAŠPAROVÁ, Iva: Krajská přehlídka dětského divadla v Ostravě 11.–13.4.2008. Deník dětské scény 2008, č. 0, s. 18, 19.

KRÁL, Jaroslav: Ochotnické divadlo v Luboměři, in. Oderské vrchy, 1995

KŘIVÁNEK, Rudolf. Z dopisů redakci. Čs. loutkář 1957, č. 9, s. 214.

KUNŠTÁTSKÝ, Cyril: 25 let české obecné školy v Novém Jičíně 1906-1921. Nový Jičín, vl. n. 1921. SOkA Nový Jičín.

MACKOVÁ, Silva: Dětské divadlo v Ostravě, 15.-16.4.2005. Deník dětská scéna Trutnov - 2005/0.

MATULA, Bohumil: Štramberské Divadelní úterky posedmé Amatérská scéna 1970, č. 5, s. 8

MÍSTOPIS českého amatérského divadla. II. díl N-Ž. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 67-68.

NĚMEC, Ivan, …a nepřicházejí si jenom hrát. Ohlédnutí za XVIII. Ročníkem národní přehlídky dětských recitátorů a recitačních kolektivů v Mělníku. Amatérská scéna 1989, č. 8, s. 2.

O PRÁCI loutkářů v Novém Jičíně. Podepsáno RK. ČsL 1957, s. 67.

OTTO, K. a kol.: Čtení o Novém Jičíně. Nový Jičín, MNV 1963. SOkA Nový Jičín.

REITEREROVÁ, Eva a KARAFFA, Jan: OPONA 2003. Přehlídka dětského, studentského a experimentálního divadla v Novém Jičíně 27. a 28.3.2003. Amatérská scéna 2003, č. 3, s. 31 - 32.

RYCHECKÁ, Petra: Divadla - (Dětská scéna recitace) Ostrava- 2003. Deník dětské scény Trutnov - 2003/0.

RYCHECKÝ, Saša: Ostrava - Mariánské hory 23. - 25. 4. 2004, Dětská scéna recitace. Deník dětské scény 2004/0.

SLAVÍK, Mirek: Krajská přehlídka dětského divadla Ostrava 3. - 4. 4. 2009. Deník Dětské scény Trutnov 2009, č. 0, s. 18 - 20. (Internet http://www.drama.cz/ds/archiv/ds_2009_cislo_0_web.pdf).

SMUGALOVÁ, Zuzana: Jablonecké tančení. XX. celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých, nazvaná Tanec, tanec...2006. AS 2006, č. 6, s. 35-36.

TOMAS, Karel: 42. Národní přehlídka divadla „v pohybu“ Šrámkův Písek, 22. – 25. 5. 2003. Hodnocení - IPOS-ARTAMA.

TOMAS, Karel: Náchodská prima sezóna – město studentů plné – bude alespoň napřesrok? AS 2003, č. 3, s. 4–6 foto.

TUPÝ, O: Známé neznámé Kamenné divadlo. Region. Okres Nový Jičín 7. 3. 1995, s. 5.

ZE ZKUŠENOSTÍ loutkářského souboru OB v Odrách. ČsL 1956, s. 164; 1982, č. 1, s. 20.

ZPRÁVY Orla 1946.

Amatérská scéna 1970, č. 6, s. 10.

Divadlo na Moravě 1, s. 54, 56.
Divadlo na Moravě 2, s. 30.
Divadlo na Moravě 3, s. 69, 70.
Divadlo na Moravě 4, s. 73.

Thalie 1899-1900, č. 2, s. 14, č. 20, s. 159, 160.

program DDLS Kouzelný klobouček, Jeseník nad Odrou 1986

O budeově divadla: http://www.theatre-architecture.eu/cs/internetove-museum.html?page=1&theatreId=442&detail=attachement#top

www.mksnj.czwww.mksnj.cz
www.mksnj.cz (2x)
Archivy:
A MěÚ Odry: Kronika města Oder I - V.
Státní okresní archiv Opava. Fond ONV Vítkov.

Státní okresní archiv Nový Jičín
Městská kronika I, II; Pozůstalost B. Dvořáka - Ochotnická představení v Novém Jičíně v letech 1918 - 1938. Rkp.

Státní okresní archiv Nový Jičín
Název fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Nový Jičín
Časový rozsah: 1963-1983
Metráž: 0,60 bm (z toho nic není zpracováno)
Původce fondu (sbírky): Osvětová beseda v Novém Jičíně, Městské kulturní středisko v Novém Jičíně
Tematický popis: Zprávy o činnosti osvětové besedy, zápisy kulturní komise, plány kulturních akcí, zájmová umělecká činnost, propagace, kulturní zpravodaj, plakáty, kolektivní smlouvy, rozbory hospodaření
Archivní pomůcky: nejsou

Státní ústav památkové péče
Ústřední seznam kulturních památek, ev. č. 49094/8-3971: Masné krámy a divadelní sál, čp. 57.

archiv SVČ FOKUS Nový Jičín.

kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Související Soubory

Související Osobnosti

Související Ročníky přehlídek

Související Pojmy

Mapa - Nový Jičín

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.