Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Pojmy: Přírodní divadlo

BĚDOVICE, část obce TŘEBECHOVICE
V letech 1947-1949 vybudovali členové DS Symposion Třebechovice přírodní divadlo v Bědovicích.
Symposion zde každoročně inscenoval několik výpravných, hlavně historických her, např. Kutnohorští havíři (Tyl), Janošík (Mahen), Maryša (Mrštíkové), Sen noci svatojánské (Shakespeare), několik nastudování Lucerny.
1965 ztráta přívodu proudu na jeviště v roce tuto činnost ukončila. v r.
1990 ojedinělý pokus o vzkříšení tradice - inscenace Lucerny.
PRŮŠA, Petr: Symposion 66. AS 1966, č. 9, s. 1-2.


ČERNČICE, o. Louny
OD 1961, s. 207 foto.

FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM - divadlo na Horečkách

HNIDOUSY o. Kladno) - NA SAMOTĚ
Takto byla pojmenována lokalita východně od Hnidous při Týneckém potoku. Dodnes zde stojí „na samotě“ budova bývalého hnidouského mlýna. Ten se proslavil především na počátku dvacátého století, kdy zde vzniklo vůbec jedno z prvních přírodních divadel.
Ex: Jaroslav Vykouk: KLADENSKÝ TULÁK, Kladno 2009

CHOMUTOV
Vybudováno letní divadlo, po anexi obce k Německu za 2. svět. v. zchátralo a nebylo již obnoveno.


KDYNĚ, o. Domažlice
OD 1961, č. 9, 205 foto.

KYJE u Jičína.
Vybudováno přírodní divadlo (v50.letech?).
HERCÍK, Jaroslav: 100 let divadla v Bradlecké Lhotě. 2000.

KYTLICE (390 obyv., okres Děčín): Členové Hudebního a divadelního spolku Kamenice se postarali o záchranu lesního divadla s hledištěm pro 200 osob v Kytlických Mlýnech na Děčínsku. První představení, pásmo zdramatizovaných pověstí z Kytlicka nazvané Hluboká historie v hlubokých lesích, proběhne 19.7. (Hospodářské noviny, 09.07.2003)

LIPNÍK nad Bečvou
Divadlo v přírodě "V Pekle" u Lipníka nad Bečvou, 1941 tam hrála jednota Orla v Jezernici.
kART: Pozůstalost Huga Güntera-Lounského, 1 Pl.

LYSÁ nad Labem
Přírodní divadlo v zámeckém parku, užíváno i 1984

LIŠANY, o. Rakovník
1935 všemi spolky vybudováno přírodní divadlo Pod rybníčky - hrány hry: Kolébka, Noc na Karlštejně, Psohlavci, Lucerna.
TESAŘOVÁ, Ludmila: Místopis ochotnického divadla v okrese Rakovník. Rkp. pro MČAD 1998.


MĚSTEČKO TRNÁVKA
1960 občané vybudovali přírodní divadlo pro 1500 diváků.
1961 zahájili jeho činnost Lucernou (Jirásek), v níž vystoupilo 75 účinkujících včetně mladých a dětí.
Odehráli 5 představení.
OD 1961, č. 10, s. 239.

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, o. Třebíč
1966 ochotnický soubor pro přírodní divadlo připravil Maryšu.
OD 1961, č. 10, s. 23.

MOTYČÍN (o. Kladno) - NA DUNDERCE
Lokalita se nachází v Motyčíně pod Vyšehradem. V polovině 19. století už zde bývala hospoda Na Ostrově, která patřila dědovi paní Chuchlerové. Ten nosil stále kožený klobouk, kterému se říkalo dunderák a po něm byla také hospoda později nazvána Na Dunderce. Ještě později zde bývala vinárna. Při této hospodě bylo na počátku 20. století také zbudováno první motyčínské přírodní divadlo. Dnes tuto lokalitu připomíná jméno ulice Na Dunderce.
Ex: Jaroslav Vykouk: KLADENSKÝ TULÁK, Kladno 2009

MOTYČÍN (o. Kladno) - V PŘÍRODNÍM
Projdeme-li v Motyčíně Husovou ulicí až na její jihozápadní konec, přejdeme křižovatku a pokračujeme v cestě krátkou ulicí Na Šibenci. Brzy se dostaneme do lesa, který býval součástí lesa Na vysokém. Zde stávalo motyčínské přírodní divadlo a od těch dob se tady říkalo V přírodním.
Napravo od cesty ve směru od Motyčína ke Kladnu bylo ve stráni hlediště s lavicemi, vlevo od cesty pak jeviště. To byl plácek, na jehož levé straně stával dům, kde se herci líčili a připravovali na představení. Zároveň byl vždy po menší úpravě součástí dekorace. Nad pláckem se vypínala stráň a v její polovině byl dřevěný domek na nářadí a různé potřeby, který ale také sloužil jako součást scény. Po výtvarném zkrášlení se z něj stával zámeček v lese v Jiráskově Lucerně, či Týnský chrám v Mistru Janu Husovi.
Divadlo bylo postaveno v roce 1922 nákladem 40 000 korun. První představení zde bylo sehráno 18. dubna 1922 a místním ochotníkům pak vydrželo divadelní nadšení více než čtyřicet let. Původně zde hrávali ochotníci spolku Lumír. Později je nahradil pěvecko-dramatický spolek "Blažek" a naposledy to byl dramatický odbor "Jirásek" závodního klubu Kablo Kladno. Ten v roce 1955 zvítězil na celostátní soutěži tvořivosti. Na udusané hlíně přírodního jeviště hostovaly i takové osobnosti jako Otomar Korbelář, Karel Höger nebo operní pěvkyně Marie Podvalová.
Ex: Jaroslav Vykouk: KLADENSKÝ TULÁK, Kladno 2009

MŠENO
195x Výstavba lesního divadla v parku Debř za městským koupalištěm, z iniciativy Okrašlovacího spolku spolu se spolkem divadelním, p. Netolického a zaměstnance městského úřadu Jirky Berana. Scéna, příslušenství, amfiteátr se stálými sedadly, pod jevištěm šatny. Umístění divadla nešťastné ve studené rokli. Dle inf. Břetislava Beneše (2004) jsou tam ještě pozůstatky stavby. Inscenována Noc na Karlštejně (viz foto plakátu), zachovány fotografie z inscenace. Slib Miloše Homolky foto pozůstatků divadla, slib Pavla Hiřmana fotografie inscenací.(JV)

NOVÝ JIČÍN
Přírodní lesní divadlo v Novém Jičíně (zvané Kamenné divadlo Skalky) bylo vybudováno německým okrašlovacím spolkem v místě bývalého kamenolomu a otevřeno v roce 1929. Divadelní představení a společenské akce zde byly konány do roku 1951.
Průpravnými akcemi a zejména Divadelní dílnou, realizovanou za přispění Open Society Fund v roce 1997 byl tento ojedinělý areál opět oživen.
Má své specifikum: divadelní a taneční představení jsou osvětlována pouze světlem z otevřeného ohně. Pořadatelem je Městské kulturní středisko Nový Jičín. (VŠ)

Podlesí, o. Příbram
1946 zal. v Příbrami DS Kovohutě.
1979 Dalskabáty, hříšná ves na přírodním jevišti v Podlesí, kde měl DS Kovohutě svoji scénu.
1983 v přírodním divadle Lesní panna.
Lesní divadlo, činné i 2005. VŠ.

RÁJEC, o. ?
OD 1961, č. 9, s. 216.

ROZDĚLOV
Ještě dále západním směrem od Rozdělova, na Bílých vrškách, v bývalém opukovém lomu za hřbitovem, se z iniciativy DTJ Rozdělov zrodil nápad zřídit přírodní divadlo. 25. července 1920 bylo slavnostně otevřeno dramatem bratří Mrštíků Maryša, které zahrál místní ochotnický spolek nazvaný Dělnické dramatické sdružení.
Ex: Jaroslav Vykouk: KLADENSKÝ TULÁK, Kladno 2009

TŘEBECHOVICE
přírodní divadlo viz BĚDOVICE
Bibliografie:
Heslo Amfiteátr in:
ZÁKLADNÍ pojmy divadla. Teatrologický slovník. Ed. Petr Pavlovský. Praha, Libri a Národní divadlo 2004, s. 22 - 23. Autor hesla Eva Stehlíková. Též bibliografie.

Blahník, Vojtěch Kristián: Režie divadla v přírodě. Divadelní ochotník 1932, č. 6, s. 74-78.
Braun, Jan: Kde stavět přírodní divadlo. Lidová tvořivost 1951, č. 6, s. 309-310.
Braun, Kazimierz: Divadelní prostor, AMU v Praze, 2001.
Brocket, Oskar G.: Dějina divadla. NLN a Divadelní ústav, Praha, 1999.
Brod, M.: Pražské hvězdné nebe. Praha - Bratislava 1969.
Brook, Peter: Místo pro hraní divadla. Scénografie, roč. 14, č. 1, 1977, s. 5-6.
Císař, Jan a kolektiv: Cesty českého amatérského divadla. IPOS, Praha, 1998, str. 130, 136.
Cvancingerová, Jiřina: Co vy na to? Ruch -zpravodaj města Řevnic, 8/1999.
Čale, Frano: Úvod k úvahám o dubrovnických scénických prostorech. Scénografie, roč. 15, č. 1, 1978, s. 22-31.
Čas přešel po prknech, k dvacátému pátému výročí založení Jednoty divadelních ochotníků (JDO) v Řevnicích vydala JDO v Řevnicích v roce 1948.
Dějiny českého divadla. Kolektiv autorů, hlavní redaktor František Černý, Academia 1977
Dvořák, Jan: Joan Brehms, Divadelní ústav, Praha, 1987
Divadlo v Šárce, propagační brožura, nákladem Ant. Fencla, Praha 1913, ÚAND sign. V 581
Doskočil, Oldřich: Z dějin Litoměřického divadla a divadelnictví. Nakl. Oswald, Praha 2002, vydalo město Litoměřice Mírové nám. 15, s. 94 - 97
Edler, Eldon - Stone, Eldon Edward - Larkin, Peter (autor úvodu): Přírodní divadlo. Scénografie, roč. 4, č. 4, 1996, s. 26 - 29
Fencl, Otakar: Co hrát v přírodě? Lidová tvořivost 1951, č. 6, s. 313-314
Fischer, Otokar: Divadlo v přírodě. České divadlo, č. 11, 1983, s. 120
HA: Šance Kladrubského divadla. Právo (Plzeň), roč. 12, č. 50, 28. 2. 2002, s. 13
Habadová, Blanka: Lesní divadlo v Krči. Tučňák - listy Prahy 4, duben 1997
Hilmera, Jiří: Česká divadelní architektura. Divadelní ústav, Praha 1999.
Hilmera, Jiří: Costanza e Fortezza, Divadlo, Praha 1958, s. 258-266
Houška, Vladimír: Lesní divadlo. Ruch -zpravodaj města Řevnic, 8/1999
Hroníková, Irena - Jiroušek, Zdeněk - Křížková, Iva: Divadlo bývalo skutečně poštovním úřadem. Mladá fronta Dnes, Střední Čechy Dnes, roč. 13, č. 27, 1. 2. 2002, s. D/3
Hrubeš, Josef: Z toulek po zajímavostech a památkách Krče. Praha 4, nakladatelství Informatorium, Praha 2001
Chmelík, Jan: V Empatii přibylo přírodní divadlo. Českobudějovické listy, roč. 10, č. 250, 26. 10. 2001, s. 21
Javorin, Alfred: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha 1949
Ježek, Jan - Dvořák, Petr (rozmlouval): Scéně vévodí středověký hrad nad řekou Ohří. Plzeňský deník, Kultura, roč. 11, č. 146, 24. 6. 2002, s. 1-2
Klapalová, Martina: V přírodním divadle začal festival. Mladá fronta Dnes, Praha Dnes, roč. 8, č. 120, 24. 5. 1997, s .3
Klierová, Marika: Zoo Ohrada musí opravit střechu divadla pro děti. Českobudějovické listy, Jižní Čechy, roč. 11, č. 60, 12. 3. 2002, s. 9
Kerbr, Jan: Gorily v německých lesích. Divadelní noviny 11, 17. 9. 2002, č. 15, s. 13
Klika, František: O divadle v přírodě. Lidová tvořivost 1951, č. 6, s. 307
Knoll, Kurt Werner: Divadla v přírodě Německé demokratické republiky. Acta scaenographica, č. 3, říjen 1961, s. 48-53
KRÁKORA, Josef - LAPÁČEK, Alois. Divadlo v Šárce. Praha: Fencl, 1914. 1 s.
Malin: Přírodní divadlo. Scénografie, roč. 2, č. 1, 1964, s. 36 - 39
Neubauer, Milan: Otáčivé hlediště v Českém Krumlově. diplomová bakalářská práce, DAMU, katedra produkce, konzultant: Jindřich Gregorini, květen 2002
Neureuter, Antonín: Divadlo v přírodě z vážné a ještě více z humorné stránky. Ve službách Thálie I., s. 161-164
Panenka, Jan, Součková, Taťána - Prodaná nevěsta a přírodní divadlo v Šárce 1913 -1922, Divadelní revue 2/2002, s. 41-50
Pömerl, Jan: Červený Dvůr (u Českého Krumlova). Zprávy Divadelního ústavu, březen - duben 1995, s. 21 - 23
Pömerl, Jan: Zámecká divadla v Čechách a na Moravě, Divadelní revue, 1992, č. 4, s. 3
Skála, Antonín: Divadlo v přírodě. Příručka pro pořadatele divadel pod širým nebem. Praha, Svobodné učení selské 1930.
Smažík, Jiří: Hrajeme pod širým nebem. Lidová tvořivost 1951, č. 6, s. 311-312
Sokolová, Andrea: Přípravy na operní léto vrcholí. Plzeňský deník, 4. 7. 2002, s. 19
Sokolová, Andrea: Jan Ježek: Rusalka do Lokte patří. Plzeňský deník, 4. 6. 2002, s. 21
Šedesát let práce, vydal Divadelní soubor Městského kulturního střediska v Řevnicích, 1982
Šerých, Bohuše: Lesní divadlo v Krči. Kniha o Praze 4, editor Pavel Augusta , nakladatelství Milpo. Praha 1996
Šrámková, Vítězslava, Valenta, Jiří a kol.: Místopis českého amatérského divadla I. -II. IPOS - Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, Blanická 4, Praha 2
Šubert, F. A.: Na okraje divadelní kroniky, Praha 1924, s. 80
Tvrdek, František: Technické pokyny k budování a provozu divadla v přírodě. Lidová tvořivost 1951, č. 6, s. 310-311
Tůmová, Štěpánka: Přírodní divadlo využijí jen myslivci, Mladá fronta Dnes, Kraj Pardubický, 6. 3. 2003
Valenta, Jiří a kol.: Bibliografie českého amatérského divadla. IPOS - Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, Blanická 4, Praha 2
Vopršal, Jiří: Několik slov o přírodním divadle. Lidová tvořivost 1951, č. 6, s. 307-309
Vorel, Antonín: Studie k divadlu v přírodě. Brno, Krajské kulturní středisko 1982.
Vorel, Antonín - Zbořilová Libuše: Divadlo v přírodě. Amatérská scéna, roč. 20 (Ochotnické divadlo 30), č. 4-6, 1983
Wenig, Adolf: K přípravě scény na jevišti v přírodě. Lidová tvořivost 1951, č. 6, s. 312-313
Zajac, M. A.: Lesní divadlo v Krči, unikát, který nedává spát. Tučňák - listy Prahy 4, květen 2000
Závodský, Artur: Otázky divadla a filmu II. Jiří Kroha, Universita J. E. Purkyně v Brně, 1971
Závodský, Artur: Jiří Kroha, Prolegomena scénografické encyklopedie, č. 10, s. 54-58
ZK: Smečno bude mít přírodní divadlo. České Slovo, roč. 92, č. 117, 20. 5. 2000, s. 9
1923 - 1973, 50 let práce, vydal Divadelní soubor ZV ROH Komunálních služeb města Řevnic, 1973

Související Geografické celky

Související Soubory

Související Přehlídky

Související Organizace

Související Obrázky

Buchlovice, přírodní amfiteátr, 2004
Častolovice, Klicpera, Naši furianti 1956
Častolovice, Klicpera, Naši furianti,  hlediště
Častolovice, Klicpera, Naši furianti,  přírodní divadlo
Častolovice, Klicpera, Naši furianti, ze hry
Červený Dvůr, Rotenhof, zbytky přírodního divadla
Chlum, divadlo v přírodě, opereta, Julius Brammer: Taneček panny Márinky, výjev ze hry, 1930
Chlumec nad Cidlinou, přírodní divadlo, hlediště, 196x
Chřibská, přírodní divadlo
Chříč, přírodní divadlo, 2004
Cvikov, přírodní divadlo
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, Okrašlovací spolek,  Vesnice zpívá - plakát, 1935
Hluboká nad Vltavou, přírodní divadlo
Hořice na Šumavě, Höritz, Die Höritzer Passionsspiele, Hořické pašijové hry, torzo divadla 1964
Hořice na Šumavě, Pašijové divadlo, místo kde stávalo pašijové divadlo, stav 2008
Hořice na Šumavě, Pašijové divadlo, novodobý areál pašijovych her, jeviště, stav 2014
Hořice na Šumavě, Pašijové divadlo, novodobý areál pašijovych her, stav 2014
Hořice na Šumavě, Pašijové divadlo, novodobý areál pašijovych her, stav 2014
Hořice na Šumavě, Pašijové divadlo, vstup, stav 2014
Horní Počernice, Přírodní divadlo, jeviště
Horní Počernice, Přírodní divadlo, jeviště
Hradec Králové - scéna pod širým nebem
Hrádek, přírodní divadlo, 2004
Jablonec nad Nisou, přírodní divadlo
Josefova Huť, Podkova, Slunce, seno, Josefova Huť, 2009
Josefova Huť, Podkova, Slunce, seno, Josefova Huť, 2009
Josefova Huť, Podkova, Slunce, seno, Josefova Huť, 2009
Kateřinky, Katharinberg, přírodní divadlo, Bühne des Waldtheaters, německé, před 1945
Kateřinky, Katharinberg, Waldtheater, Lesní divadlo, 194x, pohlednice
Kateřinky, Katharinberg, Waldtheater, Lesní divadlo, razítko
Kateřinky, Katharinberg, Waldtheater, Lesní divadlo, zahájení 1927
Kateřinky, Katharinberg, Waldtheater, Lesní divadlo, zahájení 1927
Kateřinky, Katharinberg, Waldtheater, Lesní divadlo, zahájení 1927
Kateřinky, lesní divadlo
Kateřinky, přírodní divadlo, 2003
Kladruby, přírodní divadlo
Konopiště, přírodní divadlo
Kopidlno, stavba přírodního divadla 2,
Kopidlno, stavba přírodního divadla, 195x
Kraselov, Vavřinec, Dívčí válka, Tažovice přírodní divadlo u mlýna, 2013
Kraselov, Vavřinec, Dívčí válka, Tažovice přírodní divadlo u mlýna, 2013
Kraselov, Vavřinec, Dívčí válka, Tažovice přírodní divadlo u mlýna, 2013
Kraselov, Vavřinec, Dívčí válka, Tažovice přírodní divadlo u mlýna, 2013
Kraselov, Vavřinec, Dívčí válka, Tažovice – přírodní divadlo u mlýna, 2013
Kytlice, KOS, Sen noci svatojánské, Lesní divadlo Mlýny, 2010
Liberec, přírodní divadlo
Liberec, přírodní divadlo nad Kateřinkami, informace o 1982 - 1989
Lysá nad Labem, Divadelní červen 1984
Makov, přírodní divadlo
Mlýny, Lesní divadlo, obnova jevištních konstrukcí, 2003
Mšeno, Mácha, Noc na Karlštejně, přír. div. - plakát, 1959
Nezdice, přírodní divadlo
Nový Bor, NOPOĎ, Skála smrti, dle místní pověsti. Lesní divadlo Mlýny, 2010
Nýrsko, Lesní divadlo
Nýrsko, Neuern, Lesní divadlo, Waldtheater, 1934
Nýrsko, Neuern, Waldtheater, Franz Litermann: Zwangseinquartierung
Nýrsko, Neuern, Waldtheater, Obrigkeitliches Gericht, Vrchnostenský soud, účinkující, 1920
Nýrsko, Neuern, Waldtheater, Schiller: Loupežníci, 1925.
Podlesí, přírodní divadlo
Praha, Blahníkúv soubor Tylův kroužek, Havarie - plakát, v Lesním divadle v Krči, 1931
Praha-Horní Počernice, inscenace v přírodním divadle.
Praha-Horní Počernice, Přírodní divadlo, 1979
Přírodní divadlo
Přírodní divadlo
Přírodní divadlo
Proseč pod Ještědem, Sokol, budování divadla v přírodě V Borovičkách, 1923-1924
Proseč pod Ještědem, Sokol, příprava scény v přírodním divadle V Borovičkách.
Proseč pod Ještědem, Vaškova veselka, v přírodním divadle V Borovičkách, 1929
Radnice, letní scéna, 2017
Řevnice, Lesní divadlo,
Řevnice, Lesní divadlo, po sezóně, podzim 2014
Řevnice, Lesní divadlo, po sezóně, podzim 2014
Řevnice, Lesní divadlo, zastřešené jeviště 2014
Roudnice nad Labem, přírodní divadlo, 2004
Rozdělov, Přírodní divadlo Na Bílých Vrškách
Rozdělov, Přírodní divadlo Na Bílých Vrškách, 1945
Rozdělov, Přírodní divadlo Na Bílých Vrškách, Perly panny Serafinky, asi 1960
Rýzmberk, přírodní divadlo
Sloup v Čechách, Lesní divadlo
Sloup v Čechách, Lesní divadlo
Sloup, lesní divadlo
Sloup, lesni divadlo, 2007
Sloup, lesní divadlo, opraveno 2007
Sloup, nápis v lesním divadle
Sloup, přírodní divadlo
Smečno, přírodní divadlo
Starkoč, okrskové představení v přírodním divadle, Lucerna 1928 - plakát
Tample, Přírodní divadlo, 2.polovina 20. let
Tištín, Sokol, divadelní představení v Háječku, 1922
Týn nad Vltavou, Vltavan, Lucerna, přírodní divadlo v Panské zahradě, 1923
Týn nad Vltavou, Vltavan, otáčivé hlediště - plakát, 1998
Ústí nad Labem, Orangutální divadlo, Pán z Kyšperka. Lesní divadlo Mlýny 2010
Ústí nad Labem, Orangutální dividlo, Stvoření světa, Lesní divadlo Mlýny, 2005
Veltrusy, přírodní divadlo
Vinařice, Dělnické dramatické sdružení, Bártova pomsta - plakát, 1941
Vinařice, Dělnické dramatické sdružení, Dům U tří chlapečků - plakát, 1936
Vinařice, Dělnické dramatické sdružení, Hospůdka u Markyty - plakát, 1940
Vinařice, Dělnické dramatické sdružení, Husopaska - plakát, 1935
Vinařice, Dělnické dramatické sdružení, Madlenka z kovárny - plakát, 1935
Vinařice, Dělnické dramatické sdružení, Márinka ze staré myslivny - plakát, 1938
Vinařice, Dělnické dramatické sdružení, Muzikanti naší vesnice, - plakát, 1932
Vinařice, Dělnické dramatické sdružení, Přes celé léto - plakát, 1944
Vinařice, Dělnické dramatické sdružení, Rozmysli si, Mařenko - plakát, 1937
Vinařice, Dělnické dramatické sdružení, Tajemství lesní samoty - plakát, 1936
Vinařice, Dělnické dramatické sdružení, Václav Hrobčický z Hrobčic, - plakát, 1943
Vinařice, Dělnické dramatické sdružení, Vandrovali sladovníci - plakát, 1938
Vinařice, Dělnické dramatické sdružení, Vojáci malovaný děti - plakát, 1938
Vinařice, Dělnické dramatické sdružení, Zpěváci ulice - plakát, 1937
Zadní Blansko, obecenstvo v přírodním divadle, 1926
Zadní Blansko, ochotníci
Zadní Blansko, ochotníci
Zadní Blansko, ochotníci
Zeleneč, pokrokové korporace, Mučedníci víry, 1931
Železný Brod, počátek stavby přírodního divadla Pod Kozincem
Železný Brod, přestavba přírodního divadla, 1953
Železný Brod, přírodní divadlo, logo, 195x
Železný Brod, Tyl, Carmen, 1952
Železný Brod, Tyl, Fidlovačka, 1953


Související Alba

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.