Soubory: Dorost Divišova divadla D3

 
 

Související Geografické celky

 
  Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1941
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1948
Působení: 194x
 
  Dorost Divišova Divadla D3 -
existence: od 17. července 1941 do dubna 1948

„Ve čtvrtek dne 17. července 1941 byla mezi Spolkem divadelních ochotníků v Žamberku, který zastupovali pánové: Ing. Karel Hübner, František Šafář a Josef Tomeš a mezi Mládeží NS v Žamberku, kterou zastupovali pánové: Zdeněk Chytil, Jan baron Parish, Jiří Sedloň a Antonín Šafář, uzavřena dohoda o vzniku divadelního souboru mladých při Spolku divadelních ochotníků v Žamberku, a to na základě úmluvy sjednané zmocněncem MNS a zmocněncem ÚMDOČ o divadelní spolupráci mezi ochotnickými spolky a MNS. Dále bylo rozhodnuto, že soubor mladých ponese pro příště jméno soubor D3, to znamená: Dorost Divišova divadla.
Dodatečně bylo sjednáno, že v případě zániku souboru D3 připadne jeho jmění Spolku divadelních ochotníků v Žamberku. 17. červencem 1941 začíná tedy soubor D3 v Žamberku svou činnost.“ (úvod kroniky, Mimrová)

Prvním vedoucím D3 byl JUC. Antonín Šafář, až do roku 1944 včetně.
V roce 1945 ho ve funkci nahradil Jan Neugebauer, zatímco Antonín Šafář získal funkci místopředsedy, 1946-1948 dramaturg.
Soubor D3 byl samostatným pododborem s vlastním finančním hospodařením, ale zároveň docházelo mezi ním a Spolkem divadelních ochotníků v Žamberku k finanční kooperaci, a to jak příležitostné, tak na základě stanovené dohody. Podle ní měla po zaplacení všech nákladů spojených s jakoukoliv akcí pořádanou souborem D3, které se vždy pokryly z příjmu, připadnout Spolku divadelních ochotníků v Žamberku jedna
třetina čistého zisku a zbylé dvě třetiny souboru D3.

1941 - do konce kalendářního roku připravilo D3 jednu vlastní inscenaci a dva zábavné komponované večery.
1942 - tři premiéry a tři reprízy, z toho dvě mimo Žamberk
1943 7 premiér a 20 repríz, celkem 100 členů. K tomu všemu opět uspořádali silvestrovský večer, tentokrát v Bohousové, a navíc ještě Taneční večer Mobi Urbanové.
1944 - Od začátku roku do února 1945, kdy byla jejich činnost zastavena, uvedli samostatně šest premiér a devět repríz.
Za sedm let své činnosti nastudoval samostatně 29 her. Velmi často vyjížděl hrát mimo Žamberk, nejčastěji do Kyšperka, Kunvaldu nebo Hnátnice, dále se jezdilo do Rychnova nad Kněţnou, Dolní Dobrouče či Doudleb nad Orlicí. Kooperace s SDO v Žamberku byla neméně častá.

Soubor měl významné postavení v Dobrovského okrsku ÚMDOČ,
v jeho soutěžích získával ocenění a reprezentoval v krajských soutěžích. Jh. Marvan, Pivec, Höger, Fabianová.
 
  Bibliografie:
MIMROVÁ, Zuzana: Historie souboru DOROST DIVIŠOVA DIVADLA D3 v Žamberku. Bakalářská práce. Olomouc, FF UP, Katedra divadelních, filmových a mediálních studií, 2011.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 718-719.
 
 

Mapa působení souboru - Dorost Divišova divadla D3

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
 
  Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':