Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Alba: A EDICE loutkových her

Název: A EDICE loutkových her
Popis: Titulní strany edic. Základ přehledu dle knihovny Muzea loutkářských tradic v Chrudimi.

Související Obrázky

Bábková knižnica 2, tit. strana, sv. 2, 1948
Bábková knižnica, tit. strana, Žilina 1947
Bábkové hry, tit. strana, Slovenské ústredie ĹUT, Martin, 1953, sv.14.
Bibliotéka uměleckých maňásků 2, tit, strana, Čs. kompas, 1948, sv.6
Bibliotéka uměleckých maňásků, tit. strana, sv.6
České loutkové divadlo, tit, strana, sv. 2
Československé svérázné loutkové hry, tit, strana, Brno, Alešova loutková scéna , sv.1
Dětská knihovna, tit, strana, Praha-Karlín, Borecký,  sv. 27.
Dětská scéna, tit. strana, Praha, Neubert 1948, sv. 51
Dětské divadélko KVETA, tit. strana, sv.1.
Dětské divadélko, tit. strana, Praha, SDTJ 1922, sv.1.
Dětské loutkové divadlo pro školu a dům, tit. strana, Praha-Karlín, Storch, pořádá Ludmila Tesařová, sv.12.
Divadadelní sbírka dětských a loutkových her 1, tit. strana, Pacov, Přemysl Plaček, kresba V. H. Brunner, sv. 1.
Divadadelní sbírka dětských a loutkových her 2, tit. strana, Pacov, Přemysl Plaček, kresba V. H. Brunner, sv. 1.
Divadélko, tit. strana, sv.1.
Divadelní hry pro mládež 1, tit., strana, Praha, Máj, sv. 4..
Divadelní hry pro mládež 2, tit., strana, Praha, Máj, sv. 4.
Divadelní hry pro mládež 3, tit., strana, Praha, Máj, sv. 63..
Divadelní sborník mládeže 1, tit, strana, Praha, Švejdová, sv. 292.
Divadelní sborník mládeže 2, tit. strana, Praha, Švejda 1925, sv. 10.
Divadelní sborník mládeže 3, tit, strana, Praha, Švejda, sv. 212.
Divadelní sborník mládeže 3, tit, strana, Praha, Švejda, sv. 251.
Divadla pro děti s loutkami 2, tit. strana, sv. 3.
Divadlo s loutkami 1, Praha, Storch,  sv. 1,  tit. strana, kresba Mik. Aleš.
Edícia bábkových hier 1, tit. strana, Slovensko
Edícia bábkových hier 2, tit. strana, Slovensko
Gašparkovo divadlo, tit, strana, sv. 42-43. Slovensko
Horeckého loutkové divadlo, tit. strana, sv. 2.
Hry dobrých autorů pro divadla loutková a dětská, tit, strana, řídí Bohumil Schweigstill, Praha, Storch, sv. 1.
Hry měsíčníku Loutkáře, tit. strana, sv.1.
Hry pro loutková divadla, tit. strana, sv. IX. - 91
Hry pro loutky 2, tit. strana
Hry pro loutky a maňásky, tit. strana, Umění lidu, sv.1.
Hry pro loutky, tit, strana, Praha, Orbis, sv. 2.
Hry pro mládež, tit, strana, Praha, Orbis
Kašpárkova knihovnička, tit. strana, Holešov, F.J. Balatka, sv. 6. Rkp. dedikace Vaška Sojky-Sokolova  Dr. J. Malíkovi, 1937
Kašpárkův zpravodaj, tit. strana, č. 9
KIKI, tit. strana, Brno, Pravá ruka, sv. 4.
Klatovská dětská knižnice, tit. strana, Klatovy, kresba Kašpárka V. Cinybulk
Knihovna českých loutkářů 1 - hry pro loutky na drátku, sv.11, tit, strana
Knihovna českých loutkářů 1, tit, strana, sv. 221, kresba VN
Knihovna českých loutkářů 2, tit, strana, Choceň, knihtiskárna Loutkáře, nakl. Dr. J. Veselý, sv. 208.
Knihovna českých loutkářů 3, tit, strana, sv. 121, Choceň, knihtiskárna Loutkáře
Knihovna českých loutkářů 4, tit, strana, sv. 55,
Knihovna českých loutkářů 5, tit. strana, sv. 17, Praha, Vilímek
Knihovna lidových divadel, tit. strana, Praha, Družstvo Máje, hra Ladislava Nováka Matěj Kopecký
Knihovna loutkářů dělnických tělocvičných jednot, tit. strana, sv. 3.
Knihovna loutkového divadla na Kr. Vinohradech, tit. strana, sv. 1.
Knihovna loutkových divadel, tit. strana, Praha, Družstvo Máje, sv. 2.
Knihovna našich loutek 2, tit. strana, sv. 124.
Knihovna našich loutek 2, tit. strana, sv. 57.
Knihovna vybraných loutkových her 1, tit, strana, Sv. 82.
Knihovna vybraných loutkových her 2, tit, strana, Sv.1. Praha-Smíchov, Vaněk a Votava.
Knihovna vzdělání lidu, tit. strana, sv. 7,  Pardubice, 1924
Knihovna vzorných loutkových her 1, tit, strana, sv. 1, vyd. Český svaz přátel loutkového divadla.poř. PhDr. J. Veselý
Knihovna vzorných loutkových her 2, tit, strana, sv. 33.
Knihovnička ústř. spolku pro zájmy škol mateřských, tit, strana, Praha, sv.2..
Knižnica bábkového divadla, tit, strana, sv. 2, Bratislava, Štátne nakladatelstvo
Knižnice sokolských loutkářů 1, tit. strana, sv. 1.,
Knižnice sokolských loutkářů 2, tit. strana, sv. 1., kresba OB
Komedie a hry Matěje Kopeckého, sv.2, tit. strana, Praha, Storch
Kvapky,lútkové hry tit, strana, sv. 1, Česká Třebová
Kytice z českých her pro loutkové divadlo, tit, strana, sv. 1, kresba V. K. Klicpery
Lidové hry českého jeviště 1, tit. strana, Divadelní a hudební knihkupectví
Lidové hry českého jeviště 2, tit. strana, sv. 183, Praha, Rosendorf
Lout. hry Čtyřlístku, tit. strana, sv.1, Praha, Rebcovo nakladatelství
Loutkářova vitrinka, tit, strana, sv.1.
Loutkařovy vybrane hry, repertoir Loutkové scény města Teplice-Šanov, tit. strana, sv. 1
Loutkové a maňáskové hry pro mateřské školy a rodiny, tit, strana, sv. 1, Praha, Čs.kompas
Loutkové dětské divadlo, edice Veselosti, tit, strana, sv. 31, Praha-Vyšehrad, J. Heřman-Zefi
Loutkové divadlo, tit, strana.
Loutkové hry Českého ráje, tit. strana. Vydáno ke krajinské loutkářské výstavě v Turnově v červnu 1933
Loutkové hry Knižnice osvěta, tit. strana, sv. 1.
Loutkové hry malého čtenáře, tit, strana, sv.1, Praha, Vilímek
Loutkové hry našich dětí, tit. strana, sv. 1, Praha, Český abstinentní svaz, kresba Lander
Loutkové hry pro malé divadélko, tit. strana, sv. 2, 1947, Zábřeh na Moravě, J. Posmýka
Loutkové hry, tit. strana, sv. 6, Nové Město na Moravě, Bohdan Böhm, 1888
Lútkové divadlo, tit. strana, sv. 1, Turčanský sv. Martin, Ústredie slovenských ochotníckych divadiel, 1929
Malé divadlo Globe, loutkové hry ze Shakespeara 1, tit. strana, kresba
Malé divadlo Globe, loutkové hry ze Shakespeara 2, tit, strana
Malého Petra loutkové divadlo, tit, strana
Malý loutkář, tit. strana, sv. 2, kresba MK
Matěje Kopeckého komedie a hry, tit, strana, Praha, Storch
Matěje Kopeckého vybrané komedie, tit, strana, sv.1,  Písek, Jaroslav Burian
Moderní bibliotéka Kr. Vinohrady 1, tit, strana, 1904, sv. 8.
Moderní bibliotéka Kr. Vinohrady 2, tit, strana
Moderní loutková scéna MLS, tit. strana, sv.2, Praha, Čs. kompas, 1946
Moderní loutková scéna MLS, tit. strana, sv.2, Praha, Čs. kompas, 1946
Národní loutkové divadlo, sv. 27, tit. strana,Telč, Emil Šolc 1909
Národní loutkové divadlo, sv. 3, tit. strana, Pardubice, Společná knihtiskárna, asi 1925
Národní loutkové divadlo, sv.1, tit, strana, Praha-Karlín, Šolc 1912
Naše hry, repertoir Kašpárkovy říše v Olomouci-Hejčíně,  tit. strana, 1946-1949
Nové loutkové hry, tit. strana, Praha, ÚKVČ 1975
Pilnáčkovo loutkové divadlo, tit. strana, sv. 1, .1928-1934
Pohádkové chvilky Mařenky a Milky, tit. strana, sv. 1, Ostroměřská továrna kávovin
Pohádky Samouka, tit. strana, 1945
Příloha časopisu Loutkář, tit, strana, roč. 20, Praha, Vilímek
Příloha Našich loutek, tit. strana, Praha-Žižkov, Münzberg 1924
Radovo loutkové divadlo, tit. strana, sv. 2, Praha, Springer.1936
Rolničky, tit, strana, sv. 2, Praha-Karlín, Zora
Rozmnožené rukopisy bábkových hier, tit. strana, sv. 2, Matica slovenská
Sborník Alešova loutkového divadla, tit. strana, sv. 1, 1916
Slovenské lútkové hry, tit, strana, sv.1., vyd. Jindřich Veselý, Praha
Storchovo loutkové divadlo pro malé loutkoherce, tit. strana, řada II., sv. 1, Praha, Storch 1926
Storchovo loutkové divadlo pro malé loutkoherce, tit. strana, sv. 1, Praha, Storch
Storchovo loutkové divadlo pro malé loutkoherce, tit. strana, sv. 1, Praha, Storch 1926
Storchovo loutkové divadlo pro malé loutkoherce, tit. strana, sv. 31, Praha, Storch 1927
Storchovo národní loutkové divadlo, sv. 1,  tit strana, Praha-Karlín, Storch, před 1890
Švábova 2haléřová knihovna pro mládež, tit. strana, sv. 3,  1917
Švábova knihovna, tit, strana, řada II, č. 50, Praha-Malá Strana, Josef Šváb
Švábovo loutkové divadlo, tit. strana, sv. 1, Praha-Malá Strana, Šváb
Švábovy dětské besedy, tit. strana, č. 1 a 2,  Praha-Malá Strana, Šváb
Svobodova loutková knihovna, tit. strana, 1937
SYRINX, tit, strana, sv. 84, Praha, Springer 1919
Umělecké snahy, tit. strana, sv. 81, Praha, Kočí,
Urbánkova divadelná knižnica pre mládež, tit. strana, sv. 19, Trnava, F. Urbánek
Vitáčkovo loutkové divadlo, tit. strana, r.1934 , sv.1
Vyzkoušené hry pro Alšovy loutky, tit. strana, sv. 3, poř. K. Kobrle a Dr. J. Veselý, 1916
Zdravotnické maňáskové hry, tit. strana, okolo r.1960
Zdravotnickoosvětové scénky, tit, strana, r.1962 , 1. řada sv.1-40, 2. řada 1-30


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.