Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Bakov nad Jizerou

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Mladá Boleslav
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1836
Už 1799 se zde hrálo divadlo, dle dochovaných zpráv v české hře excelovali Josková a Kulštrunk.
Počátky byly poznamenány nepřízní úřadů, nepovolená představení byla trestána.
1836 dal obecní správce zřídit divadlo v budově radnice. V těchto prostorách hráli ochotníci ještě 1973.

1873 byly schváleny stanovy a název Spolek divadelních ochotníků Tyl, působil s přestávkami i během 20. stol., 2012 činný.

1899 - malovaná opona, malíř Josef Suchý z Kolína podle návrhu bakovského rodáka Josefa Oplta: Bohyně umění hraje na lyru, pod košatou slovanskou lípou se siluetou Bakova v pozadí,
za 2. světové války ji částečně přemaloval akad. malíř Rudolf Livora, sloužila nepřetržitě do r. 1953.
3. 12. 1899 Jiříkovo vidění - první představení s touto oponou.

1903-1926 Ochotnický soubor Baráčníků.
1905 na stálém jevišti v obecním domě uskutečněno 10 ochotnických představení.

192x Sokol, LD.

1939 -1947 Divadelní spolek Šmilovský.

1941–1943 v obci evidován Umělecký soubor mladých.
1943 evidován Spolek divadelních ochotníků Klicpera.
1944 obnoveno jeviště a evidována činnost Loutkového spolku dramatického odboru Sokola, který byl činný už v době 1. republiky. Skončil v první pol. 50. let.
1946 Divadelní odbor Orla - vlastní jeviště v orlovně.

1955 evidován Divadelní spolek(?) Kolár.

1964 první okresní divadelní přehlídka v Bakově.

1976 byl při Divadelním souboru Tyl založen Dětský divadelní kroužek. Činný dále v 80., 90. letech i po r. 2000, dětský soubor Tyláček - 2012 akivní.
V 70 letech 20. století Přehlídka angažovaných her.
1978-1979 Divadlo Radnice přestavěno a zmodernizováno (šatny, zkušebny, malá truhlářská dílna, světelný park apod.).
1979 činný soubor loutkového divadla při Osvětové besedě.

24. března 1990 požár Radnice.
25. prosince1994 premiéra Podskaláka v nově renovovaném sále Radnice (DS Tyl).

Od 1999 Okresní soutěžní přehlídka dětských divadelních kroužků a souborů.

2006 v rámci Divadelního víkendu oslavy 170 let souvislé divadelní činnosti.
2007 a 2008 v základní škole dramatické kroužky, např. Ferdové, Drak.
Bibliografie:
ADRESÁŘ ARTAMA 1993.

BAKOVSKÝ, F. S.: Slavnost padesátileté činnosti ochotnické v Bakově nad Jizerou. Česká Thalia 1887, č. 14, s. 220-221.

DĚJINY českého divadla II. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, s. 290.

DIVADLA v království Českém r. 1905. Zprávy Zemského statistického úřadu království Českého XIV/1. Praha 1910, s. 184-190.

Dotazník ÚLK 1999.

HAVEL, A. - HASTÍK, K.: Dějiny ochotnického divadla na Boleslavsku. Sborníček vlastivědných prací učitelů Libereckého kraje. Liberec 1957, s. 26.

HAVEL, Alois: J. L. Turnovský a Bakov nad Jizerou. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1968, č. 2, s. 18.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s. 138.

JUBILEJNÍ listy - Divadelní ochotnický spolek Tyl v Bakově nad Jizerou. Mladá Boleslav 1908. SOkA Mladá Boleslav, kART.

KODEŠ, Jaroslav: Historie Wintrova Rakovníka - statistické přehledy. Rkp. leden 2007. (včetně rozdělených ročníků – SDH Nymburk)

LHOTA, Ladislav: Další stoletý Tyl ve Středočeském kraji. Amatérská scéna 1973, č. 11, s. 18.

LHOTA, Ladislav: Radostný a zdařilý večer. (Oslavy 150 let českého ODi v Bakově.) AS 1986, č. 11, s. 20.

LIVORA, Petr: Počátky divadla v Bakově. Boleslavský deník 17. 3. 1994, s. 8.

LIVORA, Petr: JUBILEJNÍ listy - DO Tyl v Bakově n. Jiz. - na počest 160 let jeho činnosti. Podbezdězí-Bakovsko 1996, 31 s. kART.

MATOUŠEK, Petr: Tréglova Bělá 2005. AS 2006, č. 1, s. 13.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 50–51.

POJIZERSKÉ hry v Dobrovici. 1949–1999. Brožura k 50. výročí trvání přehlídky. PV přehlídky, 1999, nečísl.

PROGRAM Festivalu pana Pipa 2009 (internet).

PROVAZNÍK, Jaroslav: Výchova nebo divadlo? aneb Kaplická zajícologie. Amatérská scéna 1986, č. 8, s. 3-4.

PROGRAM Bechyňského Perlení 2010.

RICHTER, Luděk: Střední Čechy aneb Zápisník cestovatele. Kaplická čítanka 1984, č. 7, s. 1-2.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. SÚA: Sokol, ka 183. Kopie kART.

STOLETÁ tradice ochotnického divadla. Praha, SČDO s. a., s. 16.

STROTZER, Milan: Je tomu tak dva roky čili Proměny dětského divadla ve Středočeském kraji. AS 1986, č. 2, s. 3-5.

STROTZER, Milan: Krajská dílna dětského divadla Středočeského kraje. (Mnichovo Hradiště, předposlední listopadový víkend 1987) Amatérská scéna 1988, č. 3, s. 6-7.

STROTZER, Milan: Středočeská dílna dětského divadla ´88. AS 1989, č. 3, s. 5. Foto: Praha 5, O králi Estmerovi.

ŠIMONEK, Jan: Soubor informací o ochotnickém divadle v okrese Mladá Boleslav. Rkp. pro MČAD 1998, 23 s. PC ART, kART.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla, 2. Doba předbřeznová. 1824-1846. Praha, Orbis 1957, s. 240.

ZAJÍC, Vladimír: Perlení. AS 2000, č. 1, s. 11–12.

ZAJÍC, Vladimír: Perlení v magických mantinelech 2002. AS 2002, č. 1, s. 9-11.

ZAJÍC, Vladimír: 12 představení XII. ročníku Bechyňského Perlení. AS 2006, č. 1, s. 14-17.

ZAJÍC, Vladimír: XVI. ročník Bechyňského perlení 2010. Amatérská scéna 2010, č. 1, s. 22-23.

ZBORNÍK, František: STOCHOV 9. – 10. DUBNA 2011 - Co by bylo, kdyby…; Popletená pohádka; Princezna na hrášku. Deník Dětské scény č. 0, 10. 6. 2011. (viz Texty)

ZPRÁVY o činnosti divadelních ochotníků v Čechách a na Moravě. Z Almanachu Matice divadelní. Praha, J. Otto 1882, s. 130.

ZPRÁVY o činnosti Jednot čs. Orla v jednotlivých župách. Zprac. Petr Hlaváček. Archiv Ústředí Orla, Brno 1947.

Amatérská scéna 1977, č. 1, s. 21, č. 2, s. 17. Přehlídka angažovaných her.
Amatérská scéna 1984, č. 4, s. 11. Přestavba divadla 1978-9.
Amatérská scéna 1985, č. 7, s. 26. jh. J. Mošna, několikrát J. Vojta.
Amatérská scéna 2006, č.1.

Boleslavský deník, 17. 3. 1994, s. 8; 8. 2. 1999.

České divadlo 1940, č. 3, s. 49.
České divadlo 1941, č. 4, s. 75.

Divadlo 1904, č. 12, s. 290, 291; č. 13.

Divadelní listy 1883, č. 8, s. 71.

Jeviště 1921, č. 14, s. 223.

Thalie 1896-7, č. 1, s. 15.
Thalie 1898-9, č. 5, s. 37.
Thalie 1899-1900, č. 22, s. 171.

Zprávy Loutkářského soustředění 1948, č. 3.


WEBOVÉ stránky Div. sdružení Tyl - http://www.divadlobakov.cz/ - exc. 2. 7. 2012.

WEBOVÉ stránky města - http://www.bakovnj.cz/sekce/62-historie.html - exc. 1. 7. 2012.

WEBOVÉ stránky města - Základní škola -
http://www.bakovnj.cz/clanek/972-trpaslici-divadlo.html - exc. 2. 7. 2012,
http://www.bakovnj.cz/clanek/1174-festival-pana-pipa.html - exc. 3. 7. 2012.
Archivy:
kART:
Dotazník ÚLK 1999: DO Tyl Osvětové besedy.
Evidenční karta ÚKVČ,1988.
Plakát div. představení Jiříkovo vidění z 28. března 1886.

Praha, Národní archiv:  
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/931/1943, SDO Klicpera.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/7887/1939, Div. OS Šmilovský.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2427/1941, Umělecký soubor mladých.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2180/1943, Umělecký soubor mladých.

Národní muzeum, divadelní odd.: sbírka plakátů -
C 12.921 Pl Furiant s. a.; C 12.354-7 4 Pl 1886.

Státní okresní archiv Česká Lípa:
Spolky, ka 74, 75.

Státní okresní archiv Mladá Boleslav:
ka ŠO 2: plakáty 1927-1937, 1943.

Státní okresní archiv Mladá Boleslav:
OkÚ Mnichovo Hradiště, kniha 116, ONV Mnichovo Hradiště, ka 106, 107, 255, 380, 394a, Divadelní spolek Tyl: 2 knihy protokolů ze schůzí 1923-1940.
6 knih oběžníků (pozvání na schůze a zkoušky), mezerovité 1905-1932, 2 knihy pokladní 1927-1945.

Výstava 2003.

Související www odkazy

Související Obrázky

Bakov nad  Jizerou, z divadelní výstavy k 130. letům Ochotnického spolku Tyl
Bakov nad Jizerou, expozice loutek v Muzeu Bakovska, 2013
Bakov nad Jizerou, Múza, silueta města, Josef Suchý z Kolína, 1899, re Rudolf Livora, 194x, knihovna Bakov nad Jizerou
Bakov nad Jizerou, opona, instalace na výstavě
Miletín, Muzeum 0/19, Bakov nad Jizerou: Nová radnice
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, úvodní expozice Kouzelný svět divadla, 19, první budovy a sály


Mapa - Bakov nad Jizerou

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Miletín, Muzeum 0/19, Bakov nad Jizerou: Nová radnice
Bakov nad  Jizerou, z divadelní výstavy k 130. letům Ochotnického spolku Tyl


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.