Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Dobrovice

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Mladá Boleslav
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1833
1833 zorganizovali měšťané na žádost kněžny Isabely Thurn dvě německá představení pro panstvo na zámku.
1834 jim bylo povoleno hrát i česky - toto divadlo je považováno za zárodek Spolku divadelních ochotníků Dobrovít (viz dále) - jednoho z nejstarších ochotnických spolků v Čechách.
Hrálo se v nynější obřadní síni radnice. 

1861 fotograf Böger maloval dekorace pro divadlo v Dobrovicích (Port).

1865 založen Zpěvácký spolek Dobrovan, spolupracoval s ochotníky. Od vzniku - s přestávkami v době světových válek - stále pracoval, 2012 aktivní - zájmové sdružení Dobrovan, pěvecký sbor města Dobrovice.

1877 schváleny stanovy Spolku divadelních ochotníků, který (dle historie na web. str. souboru) přijal r. 1880 jméno Dobrovít.
Od prvních představení v r. 1834 pracoval téměř nepřetržitě - jen s odmlkami v době tzv. bachovského absolutismu a během světových válek. 2012 činný.

1898 založen Div. odbor Havlíček v Národní dělnické besedě.

1899 hrál divadlo také Sokol.

1946 se soubor Havlíček připojil k SDO Dobrovít.

Novodobé dějiny Dobrovíta lze vyjádřit slovy "Pojizerské hry". V červnu roku 1949 byl na schůzi souboru přijat návrh dobrovických ochotníků Karla Manna, Františka Pavlase a Míly Fadrhonse pořádat v Dobrovici pravidelný každoroční cyklus divadelních her (po Jiráskově Hronovu jsou nejstarší přehlídkou amatérských divadel v republice, 2005 se uskutečnil 56. ročník).
(První Pojizerské hry se měly konat v radniční zahradě, avšak letní bouře doslova rozehnala představení mladoboleslavského Kolára. Ale jako všechna další představení i toto bylo s velkým úspěchem dohráno na jevišti.)

Od 1971(?) Dětský divadelní soubor Osvětové besedy, později DDS Dobrovít. 2012 činný.
Bibliografie:
Adresář divadelních souborů ARTAMA 1993.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 52, 374.

ČERVENEC 1953. Oblastní přehlídka lidové umělecké tvořivosti. Plakát.

DĚJINY českého divadla I. - IV. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968. II.díl s. 290, 292; III.díl s. 191.

DYTRYCH, Jan: 160 let ochotnického divadelního souboru Dobrovít. Nové Dobrovicko 1993, č. 8.

DYTRYCH, Jan: 165 let ochotnického divadelního souboru Dobrovít Dobrovice. AS 1998, č. 2, s. 34-35.

DYTRYCH, Jan: Ochotnický divadelní spolek Dobrovít slaví 165 let. Boleslavský deník 20. 2. 1998. kART.

DYTRYCH, Jan: 165 let ochotnického divadelního souboru Dobrovít Dobrovice. Rkp. článku pro Boleslavský deník 1998. Plné znění i s daty (údaje o vybavení jeviště). kART.

FRANĚK, Josef: Století divadla v Dobrovici. Národní politika 4. 4. 1933.

KNOR, F. - HEŘMANSKÝ, J.: Kulturní život v Dobrovici. In: 1558-1958 Dobrovice 400 let od povýšení na město. Dobrovice 1958, s. 33-37.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 129-130.

MORÁVKOVÁ, Pavlína: Dobrovický zázrak. Amatérská scéna 2006, č. 2.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s.172-173.

PAMÁTNÍK divadelního spolku Dobrovít v Dobrovici, vydaný k stému výročí založení divadla dobrovického. 1833-1933. Mladá Boleslav 1933. 40 s. KK; DNM: T 2612.

POJIZERSKÉ hry v Dobrovici. 1949–1999. Brožura k 50. výročí trvání přehlídky. Dobrovice, PV přehlídky, 1999, nečísl.

PŘEHLED 1949-1999. Pojizerské hry v Dobrovici. Město Dobrovice a Ochotnický divadelní soubor Dobrovít 1999. 20 s.

SLÁDEČEK, A.: Paměti města Dobrovice a jeho okolí. Praha 1900, s. 355.

SCHEJBALOVÁ, Pavlína: Hádejte kolikáté jsou letošní Pojizerské divadelní hry. Amatérská scéna 2009, č. 3, s. 48–49.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862-1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.

STOLETÁ tradice ochotnického divadlaII. díl. Zprac. Zdeněk Kokta a Josef Doležal. Praha, ÚV SČDO a StčKKS 1982, s. 57.

STREJČEK, Ferdinand: Jak se Dobrovice probouzela. In: Památník národopisné výstavy a slavností v Dobrovici 1926, s. 44.

ŠIMONEK, Jan: Soubor informací o ochotnickém divadle v okrese Mladá Boleslav. Rkp. pro MČAD 1998. 23 s. Viz Místa/Okresy/Mladá Boleslav/Texty.

ŠMOLÍK, M. zprac. Pozůstalost Karla Macase. Rkp. 2000. 2 s. kART.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 293-294.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla, 2. Doba předbřeznová. 1824-1846. Praha, Orbis 1957, s. 252.

WEBOVÉ stránky dětského souboru Dobrovít - http://www.dds-dobrovit.wz.cz/ - 11. 9. 2012.

WEBOVÉ stránky souboru Dobrovít - http://www.dobrovit.wz.cz/ - 11. 9. 2012.

WEBOVÉ stránky obce - volný čas - zájmové organizace a spolky - Pěvecký sbor Dobrovan - http://dobrovice.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=2747&id_ktg=5198&n=pevecky-sbor-dobrovan&archiv=0&p1=3237 - 12. 9. 2012.

Amatérská scéna 1999, č. 2.

Boleslavský deník, 08.04.1998.

Divadelní listy 1883, č. 8, s. 71.
Divadelní listy 1902-3, č. 3, s. 56; č. 5, s. 92; č. 11, s. 200.

Divadlo 1904, č. 15, s. 338.

Jeviště 1921, č. 17, s. 277.

Právo, 25. 04. 1997.

Thalie 1896-7, č. 8, s. 111.
Thalie 1898-9, č. 5, s. 39.
Thalie 1899-1900, č. 18-19, s. 149.

Zprávy ÚMDOČ 1950, č. 6-7, s. 1.
Archivy:
Archiv Databáze ČAD:
Pozůstalost Karla Macase.
Soupis zpracoval ŠMOLÍK, M. Rkp. 2000, 2 s. kART.

kART: Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Národní muzeum, divadelní odd.: sbírka plakátů:
C 12.951-7, 7 Pl 1886–1888 DS Dobrovít;
T 10029, Pozvánka k 100. výročí Spolku Dobrovít v Dobrovici. 1933.

Národní muzeum:
Kartotéka Dr. Jana Porta, 195x, badatelna, zásuvka 69, oddíl Výtvarníci

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949–1954.
kART.

Státní okresní archiv Mladá Boleslav:
ka ŠO2: plakáty1931-1933.
Okresní úřad Mladá Boleslav, kn 346, ka 16 spolkové agendy 1916–1936.
Okresní národní výbor Mladá Boleslav 1951-1954, sg 262; 1959–1976, sg 456/8.
Divadelní spolek Dobrovít – aktový materiál 1864–1940.
Městský úřad Dobrovice, aktový materiál, sg IC2c, IC3c, IC4a – 10 div.
Poznámka:
Poznámky Dr. Porta:

Ant. Sedláček: Dobrovice na Kladně 1900,
Šimáček, s. 353,
Soupis 21. Ml. Boleslav, s. 60.

1833 papírové jeviště. Kapička Schema (?)
1849 Mudroch české div.
1861 dekorace foto Böger, dříví pila jabkenická (Valdštýnský tábor).

Související Přehlídky

Související Ročníky přehlídek

Související www odkazy

Související Obrázky

Dobrovice, Dobrovít, Děvče z Obřího dolu, s.a.,účinkující na jevišti
Dobrovice, Dobrovít, Její pastorkyňa, s.a., účinkující na jevišti
Dobrovice, Dobrovít, neznámá hra v přírodě, s.a.
Dobrovice, Dobrovít, Šamberk: Éra Kubánkova - plakát, 1886
Dobrovice, jeviště v sále radnice, opona Hynek z Valdštejna, majitel panství a hejtman dobrovický, odevzdává do rukou filozofů dekret založení latinské školy v Dobrovici, autor Václav Koutský, 1937, 1967 shořela
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 2. sál, 40. panel, Beroun, Unhošť, Rakovník, Dobrovice, Mnichovo Hradiště, Bělá pod Bezdězem, Slaný
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 2007
Najman, Zdeněk, herec, Dobrovice, Dobrovít, portrét
Titulní strana brožury Pojizerské hry 1949 - 1999


Mapa - Dobrovice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Dobrovice, jeviště v sále radnice, opona Hynek z Valdštejna, majitel panství a hejtman dobrovický, odevzdává do rukou filozofů dekret založení latinské školy v Dobrovici, autor Václav Koutský, 1937, 1967 shořela
Dobrovice, Dobrovít, Šamberk: Éra Kubánkova - plakát, 1886
Titulní strana brožury Pojizerské hry 1949 - 1999


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.