Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Krnsko

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Mladá Boleslav
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1881
V 80. letech 19. stol. ochotníci hráli v hostinci Anny Krouské U mostu, patrně ve stejných letech hrály divadlo i školní děti. Spolek divadelních ochotníků existoval podle fondů Stát. okres. archivu Ml. Boleslav i začátkem 20. let 20. stol. Poté (od 1922) ochotnické divadlo patrně pokračovalo pod zastřešením Sokola.

1907–1959 Vzdělávací, později Dramatický odbor Sokola.

1919–1924 Dům dětství, pokusná škola uměleckého typu.

1930 založen Spolek divadelních ochotníků Wolker.

1939–1949 existoval Divadelní spolek Karel Krouský (po 1945 už nehrál).

1949 hrál soubor Junáka.

V 80. letech 20. stol. činný Kroužek loutkového divadla - loutkový divadelní soubor Osvětové besedy Krnsko.

1988 zaznamenáno Divadlo malých forem.

1993 zaznamenán blíže neurčený divadelní soubor.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1993. 299 s.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 105.

MACHKOVÁ, Eva: Tendence dětského a školního divadla do roku 1945. In: Cesty českého amatérského divadla. Vývojové tendence. IPOS-ARTAMA 1998, s. 105.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 393.

ŠIMONEK, Jan: Soubor informací o ochotnickém divadle v okrese Mladá Boleslav. Rkp. pro MČAD 1998. 23 s. Viz Místa/Okresy/Mladá Boleslav/Texty.

TURKOVÁ, Magdaléna: Ferdinand Krch. Metodický portál RVP - Základní vzdělávání. www.rvp.cz/clanek/.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů. kART.
ZPRÁVA ÚMDOČ za rok 1932, s. 18.
ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 72.

Divadelní listy 1881, č. 33, s. 294.

České divadlo 1939, č. 10, s. 99.
České divadlo 1940, č. 10, s. 194.

Československé divadlo 1925, č. 3, 2. s. obálky, č. 14, 2. str. ob., č. 17, s. 272, č. 19, s. 304.
Československé divadlo 1928, č. 10, s. 160.
Archivy:
Národní muzeum, divadelní odd.: sbírka plakátů:
P-10-A-377_76_C 13.005 - plakát.
P-10-A-377_76_C 13.006 - plakát.

kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988. (Celkem 2 karty.)

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/1020/1930, SDO Wolker (zal.).
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/6925/1939, DS Karel Krouský.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Mladá Boleslav pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Státní okresní archiv Mladá Boleslav:
ka ŠO 2: plakáty 1927-1936.
Spolek divadelních ochotníků Krnsko, 1922. Fond není přístupný. Obsah neuveden.
Okresní úřad Mladá Boleslav - kn 348, ka 20 spolkové agendy manipulace 1916-1936.
Okresní úřad Mladá Boleslav - kn 352; manipulace 1959-1976, sg 456/8.
Okresní národní výbor Mladá Boleslav - manipulace 1951-1954, sg 262.

Soukromý archiv plakátů a fotografií Václava Hlaváčka, Praha.
Soukromý archiv Václava Hlaváčka, Kronika TSO Sokol Krnsko.

Související Obrázky

Jizerní Vtelno, Jirásek, na zámku Stránov-Krnsko, Psohlavci, 1949
Krnsko, Sokol, opona


Mapa - Krnsko

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':