Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Jeseník

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Jeseník
Nadřazený celek: Olomoucký kraj
První zpráva: 1946
1946 zal. DOS Bezruč MOR, člen ÚMDOČ.
1949 začleněn do Kulturního družstva. Adaptace budovy divadla.
1950 se OS Bezruč sloučil s DS ZV ROH n. p. Arandar,
1952 přejmenován na Komsomol.

1949 - 1951 Jesenický okrsek ÚMDOČ, zakl. Ant. Hranický, Jos. Grygárek, K. Mišurec, r. Rud. Kalivoda.

1954-1956 pauza v činnosti.

Ve spolupráci ODO a ZK n. p. Komsomol Polská krev. Hostování v okolí.

1961 OS Jesenická scéna Petra Bezruče, Dům doni Bernardy.
1965 Radúz a Mahulena.

1965/66 první pokusy o založení souboru Lyra.

Od 1976 Divadelní studio ZV ROH Podnikové ředitelství Rudné doly., Dalskabáty,
1989 zřizovatelem souboru Městská kulturní zařízení.
1990-1995 1x ročně, především pro děti.

1988 Dramatický soubor Zvláštní školy internátní Jeseník.

1988 Hudebně dramatický soubor SOU Rudné doly Jeseník.

1988 Klubko - soubor malých jevištních forem SOU textilního Jeseník.

1988 Literárně dramatický soubor III. ZŠ Jeseník.

1988 Literárně - dramatický soubor SOU potravinářského Jeseník.

1988 MDPM - divadelní.

1988 Divadelní maňáskový soubor Městského domu pionýrů a
mládeže Jeseník.

1988 Divadelní soubor - malé jevištní formy, soubor Městského domu pionýrů a mládeže Jeseník.
199x KES

1996 DS Lyra, o. sDS Lyra účast v soutěžích (Šumperk, Frýdek-Místek),

199x divadelní soubor Prameny Osvětové besedy.

2000 Jesenická divadelní žatva, přehled činnosti jesenických DS.

2002 Mandatum.

2006 - DO ZUŠ.

2006 DS Průvan DDM.

2006 - DS Dokolečka Gymnázium.

2006- 2007 Gymnázium.

xxxxx

Loutkové divadlo
194x - 200x LD.

1946-1948 žákovský marionetový soubor měšťanské školy.
Loutky i přenosná scéna z bývalého německého KD. Hrálo se v tělocvičně školy.

1950-1954 marionetový soubor ČSM.

1955-1964 Železničářský DLS vedený dospělými. Přenosná scéna s marionetami. Zájezdy do okolí.

1966-1967 LD ROH Pila Bukovice.
Smíšený soubor, hráli v místnosti odborů, od 1961 stálá scéna v OB Jeseník.
Hráli nejméně 1x za měsíc, marionety koupené v Únanově, dekorace místní.

1977-1980 LS SSM Podnikového ředitelství VŘES (výroba, řemesla, služby).
Menší přenosná marionetová scéna, ved. LS Josefíková.

Všechny tyto LS hrály klasické iluzivní marionetové divadlo s rozdělenou interpretací, soubory mládeže pokusy i o agitační program.

1955-1989(?) maňáskový LS DPM.
Děti si loutky zhotovovaly samy, též rekvizity a dekorace.

1978 Skřítek, LD.

Od 1985 DLS LŠU (ZUŠ).
Moderní formy LD, ve spolupráci s výtvarným oborem různé typy loutek.

Od 1987 LD Skřítek, soubor dospělých.
1986-1992 měl Skřítek i DLS, ved. Šibravová. 2000 Kašpárek v pekle.

xxxxx

1994 Popelka - DS Prameny OB, Liberdová: Královna z talismanu
1996 DT - DS Lyra, Casona: Stromy umírají vstoje
1998 DT - DS Lyra, Benedetti: Milostné dostaveníčko

1986 LCH - LS Skřítek SZK, Šibravová: Dobrý den, sluníčko
1996 LCH - LS Skřítek, Tulisová: Tři pohádky se zvířátky
1988 KDL - DLS Skřítek, kol.: Princezny pro draka

xxxxx

Zahraniční reprezentace
LS Skřítek: 1986 Rakousko, Mistelbach, Mezinárodní loutkářský festival.
Bibliografie:
Adresář ARTAMA 1993

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 332, 344, 387.

ČÁBELKA, Zdeněk zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 2000. 2 s. kART.

DIVADELNÍ žatva 1998, ročník 3.

DIVADELNÍ žatva 2007. AS 2007, č. 2, Zprávičky, s. 74.

DIVADLO a divadelnictví na Moravě. Knihy a články 1988-1992, soupis premiér a recenzí. Zprac. Ivana Planá. Olomouc, Brno, SVK 1993, s. 100.

EXNAROVÁ, Alena: Průvodce po představeních FEMADu Poděbrady a Divadelní Třebíče 2004. AS 2004, č. 3, s. 9–16, foto Y. Reza: Obraz.

GROWKA, Květoslav - Brachtl, Zdeněk, (1989): Zajímavé nálezy z Jesenického divadla.. Jesenický zpravodaj, 1989, červenec, s. 20 - 21.

GROWKA, Květ. zprac. Místopis okresu, SOkA. Rkp. 1998. PC ART.
SOkA Jeseník: Výpis z fondů.
Viz Místa/Okresy/Jeseník/Texty.

GROWKA, Květoslav, (2000): Budova Divadla Petra Bezruče.. Jeseník, město a lázně. roč. 4, 2000, únor, s. 17- 18.

JOSEFÍKOVÁ, Jarmila, (1990): Oprava divadla v Jeseníku.. Jesenický zpravodaj, 1990, srpen, s. 10.

KADLEC, Miroslav: České amatérské loutkové soubory v Jeseníku po 2. světové válce. Rkp. 2000. 2 s. kART.

KALUSEK, Lubomír: Divadelní spolek "Bezruč". Ke kulturnímu vývoji Jesenicka po roce 1945. Jesenický kulturní zpravodaj 1976, leden, s. 10 - 11.

LEJSKOVÁ, Věra, (2004): Loutkařství v Jeseníku. . Moje Jeseníky.V pořadech Radia Svobodná Evropa 1993 - 2002. Grál, Jeseník 2004, s. 40 - 41.

LENDA, Pavel: Slasti a strasti jesenických ochotníků. Amatérská scéna 1965, č. 4, s. 22.

LOUTKÁŘSTVÍ na Jesenicku. ČsL 1954, s. 180.

MEZINÁRODNÍ festival české a slovenské dramatické tvorby - 2001, internet.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 320.

MUSIL, Roman, (2000): Loutkové divadlo.. Hlava. Horská kulturní revue. roč. 1, 2000, č. 3, s. 14.

NĚMEČEK, Pavel: Opava ´98 – přehlídka loutkářských souborů severomoravského regionu. Amatérská scéna 1998, č. 2, s. 24.

NĚMEČEK, Pavel: Opava ´99 – přehlídka loutkářských souborů severomoravského regionu. Amatérská scéna 1999, č. 2, s. 26.

Programová brožura VI. Zlom vaz v Č. Třebové, 2006.

RYCHECKÝ, Saša: Divadelní žatva v Jeseníku podesáté. AS 2006, č. 2, s. 63, foto.

STROTZER, Milan: V Jeseníku byl položen základní kámen k tradici krajových přehlídek. AS 1999, č. 2, s. 16–18.

STROTZER, Milan: Zlom vaz po 1. v Ústí nad Orlicí. Amatérská scéna 2001, č. 2, s.16-18.

STROTZER, Milan: Zlom vaz po III. aneb Do třetice všeho dobrého. AS 2003, č. 2, s. 22–25.

WENZELIDES, Otto, (1949): Die krippenspiele im Altvaterland.. Altvaterbote, roč. 2 1949, č. 6, s. 11- 13.

ZAHRADNÍČEK, Josef, (1976): Láska mladých textiláků k divadlu.. Jesenický kulturní zpravodaj, 1976, únor, s. 2 - 3.

ZEMAN, Vítězslav, (): Text dopisu Petra Bezruče pro místní ochotnický spolek.. Kronika města Jeseníku, díl I., s. 52

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za správní rok 1946. Praha, ÚMDOČ 1946. Seznam členů. kART.

ZUBER, Rudolf, (1960): Divadelní sezóna zahájena.. Nové Jesenicko, 1960,č. 4,s. 2.

ZUBER, Rudolf, (1966): Opravujeme divadlo Petra Bezruče.. Jesenický rozhled, roč. 6, 1966, č. 4, 5.

ZUBER, Rudolf, (1988): Jak je to s divadlem Petra Bezruče v Jeseníku?. Naše slovo, roč. 29, 1988, č. 6, s. 5.

ZUBER, Rudolf, (1991): Slavnostně obnoven provoz přestavěného a modernizoaného divadla P. Bezruče v Jeseníku. Jesenický zpravodaj, 1991, červenec, s. 6 - 7.

ZUBER, Rudolf, (1995): Půl století loutkářství v Jeseníku.. JT, roč. 5 , 1995, č. 24, s. 15.

ZUBER, Rudolf: 10 let loutkového divadla Skřítek.. Jesenický zpravodaj, 1988, říjen, s. 10 - 11.

Amatérská scéna 1964, č. 8, s. 3.

ex (Alena Exnarová): Psychologie na úkor obrazů.
Zpravodaj FEMAD 2006, č. 3, s. 2 (pod recenzí rozhovor s L. Liberdovou)

Mezinárodní festival české a slovenské dramatické tvorby 2006 (Internet).

Programová brožura VI. Zlom vaz v České Třebové, 2006.
Archivy:
kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988. (Celkem 8 karet.)

MěKS:
Kroniky LS Skřítek (4), 2 sborníky k 5. a 15. výročí souboru.

Státní okresní archiv Jeseník:
ONV, ka 42, 36, 45.
Ochotnický divadelní soubor Jeseník
Značka: Ochotníci Jeseník
Číslo listu Národní archivD: 614
Datace: (1946)1977-1987
Divadelní ochotnický soubor \"Bezruč\" Jeseník (do r. 1947 Frývaldov).
Nepřístupný , nezpracováno: 0.01
Opis kroniky divadelního souboru ochotníků od F. Froňka. Kronika založena r. 1977, ale obsahuje retrospektivu od r. 1946.
Fond neuspořádán(2007).

Videozáznam představení Stromy umírají vstoje na DT 1996 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Videozáznam představení Milostné dostaveníčko na DT 1998 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Videozáznam představení Obraz na DT 2004 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Související Obrázky

Dům na nebesích
Stromy umírají vstoje


Mapa - Jeseník

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.