Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Běrunice

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Nymburk
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1896
1896 byl v obci založen Spolek divadelních ochotníků – součást Hospodářsko-čtenářské besedy (založené r. 1885). Takto působili do 1908.

1908 se divadelníci osamostatnili jako Spolek divadelních ochotníků, který aktivně působil nadále ve 20., 30. i 40. letech. Zanikl 1955-1956.

1912 Sokol (1912 zaznamenána podpora fondu pro postavení opatrovny místní jednotou Sokola, a to především z výtěžků z divadelních představení). Sokol byl pak v divadelní činnosti značně aktivní ve 30. a 40. letech, hrál až do 1958.

1923 do 40. let 20. stol. hrál též Sbor dobrovolných hasičů.

1930 v obci zaznamenána zvýšená divadelní činnost za režie místních učitelů.
e 30. letech bylo v obci sehráno mnoho představení.
1933 Škola.
1934 Sbor dobrovolných hasičů společně se Spolkem divadelních ochotníků a dalšími spolky uspořádaly sjezd rodáků Běrunic, při němž SDO sehrál divadelní představení v přírodě.
1935 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů sbírku na záchranu Jiráskova divadla v Hronově.
1935 - školními dětmi byla 7. 3. uvedena dvě představení.
V rámci oslav 150 let trvání místní školy probíhala výstava s expozicí, dokumentující činnost Spolku divadelních ochotníků.
1939 v sokolovně vybudováno jeviště. Do té doby se hrálo buď v hostinci u Votavů nebo v hostinci u Antošů (později u Klikarů). Vždy se postavilo provizorní jeviště, které se po představení opět složilo.

Po 1945 se rodina Tillmanova angažovala při přípravách divadelních představení. Hrály se hodně operety.
1949 v přehledu činnosti souborů v okrese Poděbrady označen Spolek divadelních ochotníků Klicpera (?) jako nečinný.

1955 zcela ustala činnost Spolku divadelních ochotníků.
1956 Spolek divadelních ochotníků zanikl.

196x záznam o zániku divadelního a maňáskového kroužku.
Bibliografie:
100 let požárního sboru v Běrunicích, 1880–1980. Sestavili Jaroslav Pánek a Ing.. Milan Zima. ZO ČSPO Běrunice 1980.

BĚRUNICKÉ slavnosti. 650 let obce Běrunice. 125 let SDH Běrunice, 100 let Sokola Běrunice. Zpracoval O. Hochberger. Běrunice 2005. Též na internetu - http://berunice.cz/sokolik.pdf (17. 2. 2013).

INFORMACE o materiálech uložených ve fondech SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem.
Rkp. pro Místopis 1999. 2 s. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 63.

OBECNÍ kronika 1354‒1945 (viz web. str. obce).

OBECNÍ kronika 1977–1995 (OÚ). Kroniku vedla Antonie Zelená (1977–1978). (viz web. str. obce)

PAMĚTNÍ kniha obce Běrunice 1915–1936. Kroniku vedl Robert Svoboda ř.u. (1927–1936). (viz web. str. obce)

SBOR dobrovolných hasičů Běrunice, 1880–2000. SDH Běrunice 2000 (viz web. str. obce).

VZPOMÍNÁNÍ prof. Mgr. Ivy Plchové-Tillmanové na Sokol Běrunice (viz web. str. obce).

WEBOVÉ stránky obce - Historie - Kronika obce Běrunice - http://berunice.webnode.cz/obecni-kronika-berunice/ - 14. 2. 2013.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů. kART.

Thalie 1896–7, č. 1, s. 15, č. 19–20, s. 233, 234.
Thalie 1898–9, č. 13–14, s. 111.
Thalie 1899–1900, č. 6. s. 51.
Archivy:
Národní archiv Praha:
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/5369/1921, SDO.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/9301/1939, SDO.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/1480/1940, SDO.

Obecní úřad:
Obecní kronika 1354‒1945.
Obecní kronika 1977–1995 (OÚ). Kroniku vedla Antonie Zelená (1977-1978).
Pamětní kniha obce Běrunice 1915–1936. Kroniku vedl Robert Svoboda ř.u. (1927-1936).

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Poděbrady pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954.
kART.

Státní okresní archiv Nymburk:
INFORMACE o materiálech uložených ve fondech SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Rkp. pro Místopis 1999. 2 s. kART.

Související Organizace

Související Pojmy

Mapa - Běrunice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':