Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Libice nad Cidlinou

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Nymburk
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1883
1883 ustaven Divadelní odbor Občanské besedy – Libičtí ochotníci.

1907 vznikl spolek divadelních ochotníků J. K. Tyl. Zanikl 30. června 1939 podle vládního nařízení číslo 97/39 Sb.

1910 založen Dramatický odbor Sokola, hrál pravidelně,
1941 skončil kvůli zákazu Sokola.

Od 1941 (po zákazu Sokola) ochotníci hráli jako Divadelní soubor Sboru dobrovolných hasičů.

Ve 40. letech 20. stol., v době okupace i těsně po ní, hrál ochotnické divadlo také Fotbalový klub.

1947–1949 zaznamenána jako aktivní Jednota divadelních ochotníků.

V 50. letech byl činný Ochotnický spolek zaměstnanců železniční stanice ČSD.

50.–70. léta 20. stol. – Loutkové divadlo Československé požární ochrany.

1957–1969 hráli divadlo žáci Základní školy Libice nad Cidlinou.

1965 zaznamenáno představení (pohádka) Dramatického kroužku Osvětové besedy (dle web. str. DS Vojan to byl Čs. svaz mládeže).

1969 byl založen Divadelní soubor Vojan Libice nad Cidlinou jako místní odbor Středočeského sdružení amatérského divadla (SSAD). Od 1974 působil jako soubor Osvětové besedy, 1982 byla zrušena Osvětová beseda, Vojan se stal součástí Střediskového kulturního zařízení při MNV Libice n. C. Vedle souboru dospělých hrál i dětský soubor Vojan. 1995 byl DS Vojan zaregistrován jako občanské sdružení. 2013 činný.

xxxxxx
1987–2000 v Libici probíhal festival FEMAD.
Vznikl 1972 v Poděbradech (viz) jako Festival mladého amatérského divadla.
V Libici probíhal od 15. ročníku 1987 (v Poděbradech rekonstrukce divadla).
Do 1989 pokračoval v původní podobě inspirativní přehlídky a výběru nejzajímavějších inscenací z ostatních amatérských přehlídek s důrazem na jejich posuzování v širších souvislostech. Diskusí se neúčastnili pouze divadelníci, ale např. psycholog, sociolog, filozof, výtvarník, hudebník apod. Hl. pořadatelem na začátku spolu s domácím Divadelním souborem Vojan, Místním národním výborem a Střediskovým kulturním zařízením bylo především Středočeské krajské kulturní středisko, dále Okresní národní výbor a Okresní kulturní středisko Nymburk, Městský národní výbor a Kulturní a společenské středisko Poděbrady.
Od 1990 byl FEMAD jako festival a dílna věnován nejširšímu spektru tvorby divadla pro děti (Festival a dílna divadla pro děti).
Účastnily se ho dospělé i dětské, amatérské i profesionální divadelní soubory, těžiště festivalu bylo v odborných tematických a rozborových seminářích. Práce se skupinou dětských diváků byla vedena psychologem (PhDr. Ivana Veltrubská) a zkoumala komunikaci jeviště – dětský divák (na základě zkušeností 8 ročníků vznikla publikace Divadlo očima dětí).
Od 1991 jsou společně s Div. spolkem Vojan pořadateli festivalu IPOS-ARTAMA (z pověření Ministerstva kultury) a o. s. amatérských divadelníků.
V Libici proběhlo 14 ročníků FEMAD, tj. včetně r. 2000.
Od 2001 se vrátil do Poděbrad (viz), došlo i k proměně zaměření festivalu.
xxxxxx

Zahraniční reprezentace
DS Vojan: 1996 Chorvatsko, Daruvar; 2000 Belgie, Marche-en Famenne, festival; 2000 Chorvatsko, Daruvar, Svaz Čechů.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 81; 2003, s. 73.

ALMANACH třicetileté činnosti DS Vojan. Vydán 1999.

BEZOUŠKOVÁ, Simona: Krajské přehlídky činoherního divadla pro děti s postupem na POPELKU Rakovník 2008 – Třešť – Třešťské divadelní jaro. AS 2008, č. 4, s. 45.

BIBLIOGRAFIE českého amatérského divadla. Zprac. Jiří Valenta a kol.: Praha, IPOS-ARTAMA 1999, číslo záznamu 978, zde soupis publikací v souvislosti s FEMAD.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 362, 366, 404; obr. s. 361: F. F. Šamberk : Blázinec v prvním poschodí, DS Vojan Libice nad Cidlinou, v popředí režisér a vedoucí souboru Jaroslav Vondruška v roli sluhy Josefa.

CIMICKÁ, Dagmar: Vysoké 1977. Amatérská scéna 1978, č. 1, s. 3.

CÍSAŘ, Jan: Krakonošův divadelní podzim jako přehlídka komediální zábavy. Amatérská scéna 2004, č. 6, s. 13–17.

ČAPEK, Bedřich: Je to dobrá parta. Amatérská scéna 1984, č. 6, s. 17.

ČERNÍKOVÁ, Jarmila: Rakovník 1978 dětem. Amatérská scéna 1978, č. 4, s. 17.

EXNAROVÁ, Alena: Miletínské divadelní jaro. Amatérská scéna 2009, č. 3, s. 30–32.

FEKAR, Vladimír: Víkend sedmi statečných – Z Národní přehlídky seniorského divadla Znojmo 2008.

FELZMANN, Rudolf: Kaznějovská osamělost. Amatérská scéna 2009, č. 3, s. 24.

FELZMANN, Rudolf: Dvě poučení ze Sadské. Amatérská scéna 2009, č. 3, s. 26–27.

HRUŠKA, Jaromír: Pohádkový víkend Český Krumlov 2009. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 27–28.

CHRISTOV, Petr: Jesličky loutkářům zaslíbené. Loutkář 2009, č. 3, s.126–128. foto I. Mičkal.

KODEŠ, Jaroslav: Historie Wintrova Rakovníka – statistické přehledy. Rkp. leden 2007 (včetně rozdělených ročníků – SDH Nymburk).

KOKTA, Zdeněk: Strýček Váňa a ti druzí aneb Vysoké nad Jizerou 1978. Amatérská scéna 1979, č. 1, s. 2.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 434.

MORÁVKOVÁ, Pavlína: Dal jim ruce do pout a už byl u Divadla! Rozhovor s čerstvým šedesátníkem Jaroslavem Vondruškou. Amatérská scéna 2006, č. 1, s. 31–33.

ONDRÁČEK, Vlastimil: Karlovarský Harlekýn potřetí. Přehlídka amatérského divadla. Amatérská scéna, 24, 1987, č. 8, s. 14. – 2 obr.

POJIZERSKÉ hry v Dobrovici. 1949–1999. Brožura k 50. výročí trvání přehlídky. PV přehlídky, 1999, nečísl.

PŘEHLÍDKA jednoaktových her v Kolíně. (bč) AS 1988, č. 1, s. 14.

SCHEJBALOVÁ, Pavlína: Loutkové divadlo v regionech v sezóně 2008/2009 – Loutkářská přehlídka v Hradci Králové. Amatérská scéna 2009, č. 4, s. 38–44.

STREJCOVSKÝ, Jan: Znojemské setkání seniorských divadelníků. Amatérská scéna 2003, č. 1, s. 6–7.

STROTZER, Milan: Přehlídka venkovských souborů. Amatérská scéna 1986, č. 8, s. 9.

STROTZER, Milan: FEMAD stříbrný. In: Programová brožura 25. ročníku FEMAD. Libice nad Cidlinou, DS Vojan a IPOS-ARTAMA 1997, s. 57–77, kART.

STROTZEROVÁ, Miluše: Zase o krok dál. (OP o. Nymburk 1983) AS 1984, č. 3, s. 3.

ŠOTKOVSKÝ, Jan: Standard? Nadstandard! – Wintrův Rakovník 2009. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 18–20.

TOMAN, Petr: O Václava z Václavova 2009. Amatérská scéna 2010, č. 1, s. 24–25.

VRCHOVSKÝ, Ladislav: Přehlídka v Novém Boru plná příjemných překvapení. Amatérská scéna 2009, č. 3, s. 40.

VONDRUŠKA, Jaroslav: Informace pro MČAD. Rkp. 1998, 3 s. kART.

Výsledky XXVII. Národní přehlídky amatérského činoherního divadla pro děti POPELKA Rakovník 2008.

WEBOVÉ stránky DS Vojan – http://www.vojanlibice.cz/index.php?co=ds_uvod (1. 7. 2013).

ZAJÍC, Vladimír: 43. TŘEŠŤSKÉ DIVADELNÍ JARO L. P. 2004. Amatérská scéna 2004, č. 2, s. 25–29.

ZAJÍC, Vladimír: I když erbem byla sněženka… Amatérská scéna 2007, č. 2, s. 29–30.

Divadelní listy 1883, č. 13, s. 118.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, Krakonošův divadelní podzim, 1978, Ka 41, i. č. 122
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, Krakonošův divadelní podzim, 1983, Ka 41, i. č. 122


Praha, NIPOS, Knihovna Artamy (NIPOS):
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1625/1947, JDO.

Praha, Státní oblastní archiv:
Informace ONV Poděbrady pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949–1954.
kART.

Videozáznam představení Oskar na DT 2004 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Související Ročníky přehlídek

Související Pojmy

Související Obrázky

Libice nad Cidlinou, J. K. Tyl, Poslední muž, plakát, 1921
Libice nad Cidlinou, Jednota divadelních ochotníků, stanovy, 1947
Libice nad Cidlinou, Malované opony, výstava 2010,  2
Libice nad Cidlinou, Malované opony, výstava 2010, 4
Libice nad Cidlinou, Malované opony, výstava 2010, 5
Libice nad Cidlinou, Malované opony, výstava 2010, 6
Libice nad Cidlinou, Občanská beseda, stanovy, 1883
Libice nad Cidlinou, opona,  detail – Vlast, 1935
Libice nad Cidlinou, opona, detail – Sokol, 1935
Libice nad Cidlinou, sokolovna, opona, Vesničané se klaní před Vlastí a Sokolem, J. L. Červinka, 1935
Libice nad Cidlinou, Vojan, Blázinec v prvním poschodí, CP Jiráskův Hronov 1996
Libice nad Cidlinou, Vojan, Lakomec, 2007
Libice nad Cidlinou, Vojan, Prázdniny snů, CP Jiráskův Hronov 2011
Obálka programové brožury FEMAD 1998
Vondruška, Jaroslav, Libice nad Cidlinou, Vojan, 2006
Vondrušková, Helena, Libice nad Cidlinou, Vojan, 2001


Mapa - Libice nad Cidlinou

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Libice nad Cidlinou, Občanská beseda, stanovy, 1883
Libice nad Cidlinou, J. K. Tyl, Poslední muž, plakát, 1921
Libice nad Cidlinou, sokolovna, opona, Vesničané se klaní před Vlastí a Sokolem, J. L. Červinka, 1935
Obálka programové brožury FEMAD 1998
Vondruška, Jaroslav, Libice nad Cidlinou, Vojan, 2006
Vondrušková, Helena, Libice nad Cidlinou, Vojan, 2001
Libice nad Cidlinou, Vojan, Blázinec v prvním poschodí, CP Jiráskův Hronov 1996
Libice nad Cidlinou, Vojan, Lakomec, 2007
Libice nad Cidlinou, Vojan, Prázdniny snů, CP Jiráskův Hronov 2011


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.